eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2015 - matematika 10. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 23. (13:21)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: matematika

Kompetenciamérés 2015 - matematika 10. osztály

67. feladat

A következő diagram egy városban felállított sebességmérő műszer által rögzített értékeket mutatja.

A városban a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/óra, pénzbüntetéssel sújtják azt az autóst, aki ezt a határt legalább 30%-kal túllépi. Hány autós fog büntetést kapni a fenti diagram adatai alapján? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 5

B 12

C 14

D 15


68. feladat

Judit egy internetes kvízt töltött ki, 30 perc alatt 500 kérdésre kellett válaszolnia. Minden kérdésnél 4 lehetőség közül kellett kiválasztania a helyes választ. Az első 140 kérdésre biztosan tudta a helyes választ, de ekkor látta, hogy fogytán az idő, ezért a többinél csak tippelt. Összesen körülbelül hány kérdésre adott helyes választ? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 35

B 90

C 125

D 140

E 230


69. feladat

Zsuzsi az alábbi ábrán jelölt házból indulva az X-szel jelölt helyre szeretne eljutni.

A házból a nyíl irányában lép ki. Merre kell mennie Zsuzsinak, hogy elérje az úti célját? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Jobbra, majd az első kereszteződésnél balra, utána a 4. kereszteződésig egyenesen, majd jobbra.

B Jobbra a második kereszteződésig, ott balra, majd a harmadik kereszteződésnél ismét balra, utána az első sarkon megint balra.

C Balra, majd az első kereszteződésnél jobbra, utána a 4. kereszteződésig egyenesen, majd balra.

D Balra, majd a 4. kereszteződésnél jobbra, utána az 1. kereszteződésnél jobbra és onnan egyenesen.


70. feladat

A következő ábrán egy szeizmográf látható, amely földrengések kimutatására alkalmas.

A műszer egy felfüggesztett súlyból, egy arra rögzített írószerkezetből és egy forgó dobból áll. A dobra időbeosztással ellátott papírszalagot helyeznek, amelyre az írószerkezet rárajzolja a súly elmozdulását. Minél erősebb a földrengés, annál jobban elmozdul a súly és annál nagyobb hullámot rajzol a szerkezet. Az írószerkezet folyamatosan rajzolja a görbét, egy óra alatt a forgó dob teljesen körbefordul, majd odébbugrik és új sorban folytatódik a görbe rajzolása. A következő ábra a szeizmográf által egy adott napon 12 órától 24 óráig rajzolt görbét mutatja.

Olvasd le, hogy az ábrázolt időszakban mikor rengett legerősebben a föld!

óra perckor 


71. feladat

Az epicentrum az a pont a Föld felszínén, amely alatt a földrengés zajlik.

A következő ábra egy fölrengéssel sújtott területet mutat, ahol a koordináta-rendszer origója a földrengés epicentruma, a betűk településeket jelölnek.

A híradások szerint a földrengés epicentrumától 7 km-en belül észlelték a földmozgást. Döntsd el, melyik településen érezték a földrengést, és melyiken nem!

A településen 

Érezték a földrengést

Nem érezték a földrengést

B településen 

Érezték a földrengést

Nem érezték a földrengést

C településen 

Érezték a földrengést

Nem érezték a földrengést

D településen 

Érezték a földrengést

Nem érezték a földrengést

E településen 

Érezték a földrengést

Nem érezték a földrengést


72. feladat

A következő ábrán egy olyan óra látható, amelyen a pontos időt egy középen álló pálca árnyékai mutatják. A pálcát 3 különböző magasságú, különálló lámpa világítja meg, amelyek körbejárják a számlapot a megfelelő sínen haladva. A képen a pontos idő: 8 óra 5 perc 20 másodperc.

Rajzold be a három lámpa helyét az alábbi üres óralap megfelelő sínjére, ha az óra 15 óra 30 perc 00 másodpercet mutat! Jelöld O-val az órát, P-vel a percet, M-mel a másodpercet jelző LÁMPA helyét!


73. feladat

A szaunákban a bent töltött idő mérésére homokórát használnak. A felső tartályból 15 perc alatt az összes homok lepereg az alsóba, ekkor a homokórát meg kell fordítani, hogy felülre kerüljön a homokkal teli tartály. Amikor Tomi bemegy a szaunába, a homokóra a következőt mutatja.

Tomi 10 percet szeretne szaunázni. A következő ábrák közül melyik mutatja helyesen a 10 perc elteltét? Jelöld meg a helyes ábra betűjelét! 

A

B

C

D

E


74. feladat

Egy 6 tagú baráti társaság többnapos kirándulást szervez, egy turistaszállóban szeretnének megszállni. A kirándulást júniusra tervezik, és 5 éjszakára szeretnének szállást foglalni. A következő ábra a turistaház szobáinak foglaltságát mutatja június hónapban.

Melyik 5 egymást követő éjszakára foglaljon szállást a társaság a szállóban, ha bármilyen típusú szobában történő elhelyezés megfelel számukra, és az ott-tartózkodásuk során nem szeretnénk más szobába költözni? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


75. feladat

Egy közvélemény-kutató cég a választások előtt felmérte, melyik pártot milyen arányban támogatják azok, akik biztosan elmennek majd szavazni. Az eredmények összesítése a következő diagramon látható.

Az egyik párt vezetője a következőket nyilatkozta az eredményről:

„A 13%-ot elért párttal szövetségre lépve, együtt már ugyanannyi támogatónk lenne, mint a jelenleg legerősebb pártnak.”

Melyik párt vezetője nyilatkozta ezt? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Zöldek

B Pirosak

C Sárgák

D Lilák

E Kékek


76. feladat

A különböző állatok látóterének nagysága eltérő. A következő ábrákon négy állat látótere látható. Feketével van jelölve az a terület, amely mindkét szemmel, szürke színnel az a terület, amely csak az egyik szemmel látható. Pöttyözött rész jelzi azt a területet, amelyet az állat nem lát.

Az ábrák alapján állapítsd meg, a négy állat közül melyik látja be a legnagyobb területet! Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A csimpánz

B házimacska

C aranyhal

D erdei szalonka


77. feladat

A következő diagram azt ábrázolja, hogy a felsorolt állatok közül három mekkora területet lát be.

Melyik állat látótere nincs ábrázolva? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A csimpánz

B házimacska

C aranyhal

D erdei szalonka


78. feladat

A következő táblázat a világ legnagyobb szobrai közül néhánynak a magasságát tartalmazza.

A következő oszlopdiagram a fenti táblázatban szereplő szobrok magasságát mutatja egy kivételével.

Melyik szoborhoz tartozó oszlop HIÁNYZIK a diagramról? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! A megoldáshoz használj vonalzót! 

A Anyaföld-szobor

B Krisztus-szobor

C Nagy Álló Buddha

D Tavaszi Buddha szobra

E Szabadság-szobor


79. feladat

A rodoszi kolosszus Héliosz isten óriási méretű szobra volt, az ókori világ hét csodája között tartották számon. Ókori források szerint a szobor 70 könyök magas volt, és egy 33 könyök magas talapzaton állt.

Hány méter magas volt a rodoszi kolosszus a talapzattal együtt (1 könyök = 0,45 m)? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


80. feladat

A régészek a lelőhely térképén koordinátákkal látják el a fontos pontokat. A következő ábrán a kutat a (–3; 2), a barlangot az (1; 2) koordinátájú pont jelöli.

Hol helyezkedik el a tábor a kúthoz és a barlanghoz képest, ha a tábor a (0; 0) koordinátájú helyen található? Jelöld meg a helyes ábra betűjelét! 

A

B

C

D


81. feladat

Gergő és Levente a hét minden napján futott egy kört a Margitszigeten.

A következő diagram azt ábrázolja, hogy Gergő és Levente hány perc alatt futott le egy szigetkört a hét egyes napjain.

A diagram adatai alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

Gergő 28 perc alatt futotta le leggyorsabban a szigetkört. 

igaz

hamis

Levente többször is azonos idő alatt futotta le a szigetkört. 

igaz

hamis

Nem volt olyan nap, hogy mindketten ugyanannyi idő alatt futották volna le a szigetkört. 

igaz

hamis

Levente átlagosan rövidebb idő alatt futotta le a szigetkört, mint Gergő. 

igaz

hamis


82. feladat

120 millió éve Zedónia még három különálló kontinensből állt. A kontinensvándorlások miatt mára egybefüggő kontinenssé, Zedóniává állt össze. Egy ásatáson dinoszauruszlábnyomra bukkantak.

A következő térkép a lelőhelyet ábrázolja.

Jelöld az alábbi, 120 millió évvel ezelőtti állapotot ábrázoló térképen, hogy hol keletkezett a lábnyom!


83. feladat

Zedóniában a lábnyomuk mérete alapján csoportosították a dinoszauruszokat.

A következő ábrán a megtalált dinoszaurusz lábnyomának rajza látható.

A táblázat és a lábnyom alapján melyik fajhoz tartozik a lelet? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! A feladat megoldásához használj vonalzót! 

A Minirusz

B Medirusz

C Bigirusz

D Hipirusz


84. feladat

Norbi és Simon versenyeznek, melyikük dob jobban kosárlabdával. Eddig ugyanannyi rádobásból mindkettőjüknek ugyanannyi volt sikeres, ezt mutatja a következő táblázat is.

Norbi következő 5 rádobásából 4, Simonnak 3 rádobásából 3 lett sikeres. Kinél lesz jobb a sikeres dobások aránya ezekkel a dobásokkal együtt? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold! 

N Norbi sikeres dobásainak az aránya lesz a jobb.

S Simon sikeres dobásainak az aránya lesz a jobb.

E Egyforma lesz a sikeres dobásaik aránya.

Indoklás:


85. feladat

A következő ábrán négy diagram látható, amelyek Sári útját mutatják négy különböző alkalommal.

Írd a diagramok alá a következő szituációk közül annak a sorszámát, amelyiket ábrázolja! 

1. Sári elindult az iskolába, a közeli boltban vásárolt magának egy szendvicset, majd sietve tette meg az iskoláig hátralévő utat.

2. Sári elment otthonról a barátnőjéhez, náluk töltötte a délutánt, majd hazament.

3. Sári egy nehéz bőrönddel gyalog ment a pályaudvarra. Ahogy egyre jobban elfáradt, egyre lassabban ment.

4. Sári a nagymamájától megállás nélkül hazagyalogolt.


86. feladat

Zedországban 9 évente ellenőrzik a lakóházak villamos hálózatát.

Első alkalommal 1921-ben végeztek ilyen ellenőrzést. A felsorolt évek közül melyikben fogják ellenőrizni majd a hálózatot? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 2016

B 2017

C 2018

D 2019

E 2020


87. feladat

A következő ábrán a Gondola Színház nézőterének az alaprajza látható.

Marcinak a bal oldal VI. sor 7-es ülőhelyre szól a jegye. Jelöld az ábrán X-szel Marci ülőhelyét!


88. feladat

Csaba eladóként dolgozik egy műszaki kisboltban. Fizetését a következőképpen határozta meg a munkáltatója: 1000 zed/hó + az abban a hónapban általa eladott termékekből származó bevétel 5%-a.

A következő képletek közül melyikkel határozható meg Csaba havi fizetése (F), ha y jelöli az általa eladott termékekből származó bevételt? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A F = 0,05 ∙ (1000 + y)

B F = 1000 + 0,05 ∙ y

C F = 1000 + 0,05 + y

D F = y + 0,05 ∙ 1000

E F = (1000 – 0,05) ∙ y


89. feladat

A következő ábrán Bulcsú rádiójának frekvenciaskálája látható.

Kedvenc adóját, a Dió Rádiót a 87,8-es frekvencián lehet fogni. Jelöld X-szel a fenti skálán a Dió Rádió frekvenciáját!


90. feladat

Gábor egy autószerelőnél dolgozik. Hétfőn, szerdán és pénteken 8 órát dolgozik, kedden és csütörtökön 6 órát. Hétvégén nem dolgozik.

Hány zed Gábor ÓRABÉRE, ha egy hét alatt 9720 zedet keres? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 39 zed

B 81 zed

C 270 zed

D 694 zed


91. feladat

Krisztián, Vilmos és András koncertre mentek. Krisztián vette meg mindhármuk jegyét, egy jegy ára 4500 Ft volt. A koncerten meg lehetett vásárolni az együttes CD-jét 2500 Ft-ért, Krisztián szeretett volna egyet, ezt Vilmos fizette ki, hogy ennyivel kevesebbel tartozzon Krisztiánnak a jegyért. A szünetben a büfében mindhárman 1-1 szendvicset és innivalót fogyasztottak fejenként 800 Ft-ért, amelyet András fizetett ki.

A koncert után a fiúk szeretnék rendezni egymás között a tartozásukat. A következő ábrán látható vonalakon NYÍLLAL JELÖLD, hogy ki fizessen kinek, és ÍRD A PONTOZOTT VONALRA, hogy hány forintot!


92. feladat

Egy tanuszoda 33 m hosszú és 17 m széles medencéjének belső oldalait a következő ábrán látható 25 cm széles, egysoros mintával szeretnék díszíteni.

Hány darab minta kell a medence díszítéséhez? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

db 


93. feladat

Natasa a következő ábrán oldalnézetben látható HENGER alakú edénybe 1 dl folyadékot tölt.

Melyik betűvel jelölt szint mutatja helyesen a mérőedénybe töltött folyadék magasságát? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A

B

C

D


94. feladat

Juli és a barátnői pizzát rendelnek interneten.

A honlap szerint legfeljebb 40 percet kell várni a kiszállításra. Ennek alapján LEGKÉSŐBB mikor fogják megkapni a pizzájukat, ha 18.33-kor adták le a rendelést? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 18.13-kor

B 18.40-kor

C 18.73-kor

D 19.07-kor

E 19.13-kor


95. feladat

Zoliék iskolájában focibajnokságot rendeznek az évfolyam osztályai között. A következő táblázatban látható, milyen eredmények születtek az eddig lejátszott meccseken.

Melyik osztály lőtte eddig a legtöbb gólt? Add meg azt is, hány gólt lőtt ez az osztály!

A legtöbb gólt lövő osztály:  

Az általuk lőtt gólok száma:  


96. feladat

Az évfolyam tanulói közül többen is lerajzolták, hogy eddig melyik osztály melyikkel játszott. A következő ábrák közül melyik szemlélteti helyesen az eddig lejátszott mérkőzéseket? Jelöld meg a helyes ábra betűjelét! 

A

B

C

D


97. feladat

Botondnak egy utazási irodában van dolga, és a közelben szeretne parkolni az autójával.

A következő ábra mutatja a négy szabad parkolóhely, az utazási iroda és a parkolójegyautomata elhelyezkedését.

A parkolás után Botondnak el kell mennie a parkolójegy-automatához, ott parkolójegyet kell vásárolnia, azt vissza kell vinnie az autóhoz, utána tud csak bemenni az utazási irodába.

Az ábrán látható üres parkolóhelyek közül melyiket válassza Botond, hogy a legrövidebb legyen az autó → parkolójegy-automata → autó → utazási iroda bejárata útvonalon megtett út? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A A helyet

B B helyet

C C helyet

D D helyet


98. feladat

A parkolóban az első fél óráért 100 zedet kell fizetni, az ezen felül ott töltött időért percenként 3 zedet. Botond háromnegyed órára szeretne parkolójegyet váltani.

Hány zedet kell fizetnie a parkolásért? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 103

B 135

C 145

D 235


99. feladat

Debóra osztálya a Naprendszer bolygóinak makettjét készíti el egyforma méretarány alapján. A következő táblázat néhány bolygó méretét tartalmazza.

A Föld makettje már elkészült, 10 cm az átmérője. Debóra makettjének átmérője 40 cm. A táblázat adatai alapján melyik bolygó makettjét készítette el? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Vénusz

B Mars

C Szaturnusz

D Uránusz


100. feladat

Szilágyi úr padlócsiszoló gépet szeretne kölcsönözni lakása felújításához. A gép kölcsönzési díja két részből áll: alapdíjból és a használati díjból. Az előző évben a gép alapdíja 100 zed volt, és óránként 20 zed használati díjat kellett fizetni érte.

A kölcsönzőcég ebben az évben 10 zeddel emelte az óránként fizetendő használati díjat. Melyik összefüggés írja le helyesen a felemelt kölcsönzési díjat (K), ha s a kölcsönzési órák száma? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A K = 100 + 30 ∙ s

B K = 110 + 20 ∙ s

C K = 110 + 30 ∙ s

D K = 100 + 20 ∙ s


101. feladat

A „Rázd meg magad” tánciskolában szamba-, modern tánc- és néptánctanfolyamokat indítanak. A következő diagram azt mutatja, hányan vettek részt az egyes tanfolyamokon 2009 és 2014 között.

Összesen hányan jártak ebbe a tánciskolába 2013-ban, ha mindenki csak egy tanfolyamra iratkozott be? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

 


102. feladat

Virág úr egy nemzetközi cégnél dolgozik Budapesten, amelynek Abu Dhabiban és Buenos Airesben is vannak partnerei. Konferenciabeszélgetésen tudnak tárgyalásokat folytatni, amikor mindhárom fél egyszerre van telefonos kapcsolatban.

A következő ábra azt mutatja, hány óra van az egyes városokban, amikor Budapesten 16.35 van.

BUDAPESTI IDŐ SZERINT mikor tudnak megtartani egy 1 órás konferenciabeszélgetést úgy, hogy az mindhárom városban helyi idő szerint 10 és 18 óra között legyen? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 10.00–11.00

B 13.00–14.00

C 14.00–15.00

D 15.00–16.00

E 17.00–18.00


103. feladat

Egy szoftvereket fejlesztő cég az egyik programjából egy újabb verziót tett elérhetővé januárban. A következő diagramon látható, hányan töltötték le a régi és az új verziót az egyes hónapokban.

A régi verzió 3 zedért, az új verzióé 10 zedért tölthető le. Hány zed bevétele volt összesen a cégnek a programletöltésekből januárban? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

zed 


104. feladat

A síugró versenyen a síelők lesiklanak egy sáncon, a végén elrugaszkodnak, és megpróbálnak a lehető legmesszebbre repülni. Azon a lejtőn, ahová leérnek, van egy K-vonal (kalkulációs vonal). A versenyző akkor kap pontot az ugrásáért, ha a K-vonalon túlra érkezik. Az egyik versenyen ez a vonal 120 méterre van a sánc végétől.

A következő diagram néhány versenyző síugrásának a hosszát mutatja ezen a sáncon.

Sorold fel, hogy a fenti diagram adatai alapján mely versenyzők ugrottak a K-vonalnál messzebbre ezen a sáncon! Add meg a betűjelüket!


105. feladat

A következő háromszögdiagram azt mutatja, hogy Kongóban a bruttó hazai terméknek (GDP) a mezőgazdaság a 44%-át, az ipar a 22%-át, a szolgáltatások a 34%-át teszi ki.

Ábrázoláskor az egyes tengelyek megfelelő százalékértékétől a skálabeosztás vonalkáival párhuzamosan haladva kell megkeresni a másik két tengelytől hasonlóan induló vonallal alkotott metszéspontot.

A következő ábrán négy ország gazdasági szerkezete és mellette Észak-Korea adatai láthatók.

Melyik pont jelöli a diagramon Észak-Koreát? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A

B

C

D

E


106. feladat

Áron és Levi ikertestvérek. Anyukájuk minden születésnapjukon megméri a testmagasságukat. Ezeket az adatokat ábrázolja a következő diagram.

Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

3 éves korukban Levi alacsonyabb volt, mint Áron. 

igaz

hamis

4 éves korukra mindketten elérték az 1 m-es magasságot. 

igaz

hamis

Áron többet nőtt 6 éves koráig, mint Levi. 

igaz

hamis

Levi három mérés alkalmával volt magasabb, mint Áron. 

igaz

hamis


107. feladat

Újhidán új kisvendéglő nyílik.

A kisvendéglő tulajdonosa azt szeretné, hogy a nyitás napján a vendégek 30 különböző menüből választhassanak. Minden menü levesből, főételből és desszertből áll.

Legkevesebb hány különböző főételt készítsenek a 3-féle leves és a 2-féle desszert mellé? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

 


108. feladat

A kisvendéglő a nyitás napján minden vendégnek egy díszdobozba csomagolt, henger alakú söröspoharat ad ajándékba. A pohár alapja 7 cm sugarú kör, magassága 23 cm.

A következők közül melyik az a LEGKISEBB térfogatú, téglatest alakú doboz, amelyben elfér a pohár? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 7 cm × 7 cm × 23 cm

B 13 cm × 14 cm × 23 cm

C 14 cm × 15 cm × 22 cm

D 15 cm × 16 cm × 24 cm

E 16 cm × 17 cm × 25 cm


109. feladat

A következő képen négy különböző alakzat látható.

Helyezd el mind a négy alakzatot egy négyzethálón úgy, hogy ne fedjék egymást! Az alakzatokat csak elforgatni szabad, tükrözni nem.

Itt próbálkozhatsz:

Végleges megoldás:


110. feladat

Balázs biológia szakos hallgató az egyetemen. A sejtbiológia tantárgy félévi jegyének a meghatározásához a következő átlagot számítják ki:

Balázs a házi dolgozatára 3-as, a zárthelyi dolgozatára 2-es érdemjegyet kapott, a vizsgadolgozat még hátra van. Lehet-e még 4-es a félévi jegye? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold! 

I Igen, lehet 4-es a félévi jegye.

N Nem, nem lehet 4-es a félévi jegye.

Indoklás:


111. feladat

Az alábbi táblázatokban négy növény növekedési üteme látható.

A következő grafikon az egyik fenti növény növekedési ütemét ábrázolja. A függőleges tengely értékei hiányoznak a grafikonról.

Melyik növény növekedési ütemét ábrázolhatja a grafikon? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A kínai bambusz

B bab

C napraforgó

D kukorica


112. feladat

Matematikaórán a tanulóknak négy ábra mindegyikének a felét kellett beszínezniük.

Robi az egyik rajzot hibásan színezte. Jelöld meg annak az ábrának a betűjelét, amelyet Robi HIBÁSAN színezett! 

A

B

C

D


113. feladat

Egy fitneszközpontban kétféle bérletet kínálnak.

Janka 26 héten keresztül heti 3 alkalommal szeretne a fitneszközpontba járni.

Melyik bérlettípus lenne számára az olcsóbb, ha a 26 hét során csak az egyik bérlettípusból akar vásárolni? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold! 

H A 4 heti, korlátlan számú alkalomra érvényes bérlet.

A A 8 alkalomra szóló bérlet (tetszőleges ideig felhasználható).

M Mindegy, mert ennyi időre mindkettő ugyanannyiba kerül.

Indoklás:


114. feladat

A következő ábra egy térség úthálózatát mutatja, a településeket körök jelzik, az utakat vonalak. Az ábráról leolvasható, hogy a hóakadály miatt mely településekről lehet eljutni az iskolába, és melyekről nem.

Döntsd el, hogy a következő települések melyikéből lehet eljutni az iskolába, és melyikből nem!

A település 

El lehet jutni

Nem lehet eljutni

B település 

El lehet jutni

Nem lehet eljutni

C település 

El lehet jutni

Nem lehet eljutni

D település 

El lehet jutni

Nem lehet eljutni

E település 

El lehet jutni

Nem lehet eljutni


115. feladat

Linda vonaton ül. A vele szemben ülő utas karóráján ezt látja:

Mennyi az idő az óra szerint? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 11.05

B 12.55

C 17.35

D 18.25


116. feladat

A Forma-1-es versenyen két versenyző a következő átlagos köridőt érte el.

Az A versenyzőnek jelenleg 5,8 másodperc előnye van a B versenyzővel szemben.

LEGALÁBB hány kört kell még megtennie az A versenyzőnek a kerékcsere előtt, hogy vissza tudjon érni a B versenyző elé, ha ugyanilyen átlagos köridőt mennek, és az A versenyző a kerékcserével körülbelül 23 másodpercet veszít? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

 


117. feladat

Egy középiskola végzős évfolyamán az osztályokra jellemző adatokat arcdiagramon ábrázolták, amelyen az egyes arcvonások (arc, szem, száj, orr) más-más adatot szemléltetnek.

A következő táblázat az egyik végzős osztály néhány adatát tartalmazza.

Melyik arcdiagram készült a táblázat adatai alapján? Jelöld meg a helyes ábra betűjelét! 

A

B

C

D

E


118. feladat

Egy klímaberendezésen beállíthatjuk, hány °C-os hőmérsékletet szeretnénk a szobában, valamint a tűréshatárt. A berendezés ötpercenként méri a szoba hőmérsékletét, és ha az eléri a felső tűréshatárt, akkor bekapcsol, ha eléri az alsó tűréshatárt, akkor kikapcsol. Például, ha 14 °C-ra állítják a klímát 3 °C tűréshatárral, akkor 17 °C-nál bekapcsol, majd miután lehűlt a szoba hőmérséklete, 11 °C-nál kikapcsol.

A következő ábra azt mutatja, hogy egy irodában egy meleg nyári napon 13.00 és 15.00 között milyen hőmérsékleti értékeket mért a klímaberendezés érzékelője.

A diagramon ábrázolt időszakban valaki három percre kinyitotta az ablakot az irodában. Megállapítható-e a diagramról, hogy ez mikor történt, ha más körülmény nem változott? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! Válaszodat indokold! 

I Igen, megállapítható.

N Nem, nem állapítható meg.

Indoklás:


119. feladat

Egy gólyatábor végén a szervezők megkértek 10 résztvevőt, hogy –5 és 5 közötti pontokkal értékeljék a programok minőségét és az ellátást (–5: nagyon nem tetszett, 5: nagyon tetszett). A következő diagram a diákok által adott értékelést mutatja.

A diagram adatai alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

Senki nem értékelte sem minimálisra, sem maximálisra a tábort egyik szempontból sem. 

igaz

hamis

A programok minőségét többen értékelték pozitívan, mint az ellátást. 

igaz

hamis

Volt olyan diák, aki mindkét szempont szerint ugyanúgy értékelte a tábort. 

igaz

hamis

A megkérdezettek 30%-a értékelte negatívan a programok minőségét és az ellátást is. 

igaz

hamis


120. feladat

Egy sportklub jótékonysági kézilabda-mérkőzést rendezett, a jegyekből származó bevételnek a költségek levonása után megmaradó részét egy állatmenhely támogatására fordítják.

A mérkőzésre egy belépőjegy 3500 Ft-ba került, összesen 1270 jegyet adtak el.

Hány forint támogatás gyűlt össze az állatmenhely részére a jótékonysági mérkőzésen, ha jegyenként 1400 Ft volt a sportklub költsége a mérkőzés megszervezésére és lebonyolítására? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 1 778 000 Ft

B 2 667 000 Ft

C 4 443 600 Ft

D 4 445 000 Ft


121. feladat

Egy cég egyhavi vízdíja 18 693 Ft volt. Ebből 3436 Ft volt az alapdíj, a többi a vízfogyasztással arányosan fizetendő díj.

Hány m3 vízfogyasztást tartalmaz a számla, ha a víz díja 803 Ft/m3? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

m3 


122. feladat

Egy városban sakk-, jégtánc- és kerékpárversenyt is rendeztek ebben az évben. LEGKÖZELEBB hány év múlva fognak a városban mindhárom sportágban versenyt rendezni, ha sakkversenyt 2 évente, jégtáncversenyt 3 évente, kerékpárversenyt 4 évente rendeznek? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 4

B 6

C 9

D 12

E 24


123. feladat

A Nyíregyházi Állatparkban több, Afrikában őshonos antilopfélét, köztük nagy kudut is láthat a látogató.

A következő diagramok közül az első azt mutatja, hogyan változik a nagy kudu testtömege az életkor függvényében, a másik azt, hogy az állatnak a testtömegétől függően naponta hány kilogramm táplálékra van szüksége.

A diagramok alapján hány kg táplálékot kell biztosítani naponta egy 8 éves nagy kudu számára?

kg 


124. feladat

Informatikaórán a tanulók egy rajzolóprogramot használtak, amelyben egy teknőst kellett utasításokkal irányítani. A teknősnek azt az utasítást adták, hogy haladjon egyenesen, majd forduljon el balra 24°-kal, majd ismét haladjon tovább ugyanannyit, és megint forduljon balra 24°-ot. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg a teknős vissza nem ér a kiindulási pontba.

Hány oldalú szabályos sokszöget rajzoltattak a teknőssel a tanulók? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 8

B 10

C 12

D 15

E 18


125. feladat

Juli vonaton ül, várja az indulást. Barátnője, Dóri a peronon várakozik. Juli a vonat párás ablakának üvegére írja: HOLNAP JÖVÖK.

Hogyan írja Juli az üzenetet az ablaküveg BELSŐ OLDALÁRA úgy, hogy kintről megfelelően olvasható legyen? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A

B

C

D