eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2009 - szövegértés 8. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. nov. 27. (21:51)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Témakör: szövegértés

Kompetenciamérés 2009 - szövegértés 8. osztály


Nógrádi vártúrák – Jelvényszerző túramozgalom

1. Tisztelt Túratárs!

Örülünk, hogy túramozgalmunk felkeltette érdeklődésedet, és vállalkozol arra, hogy teljesítsd annak feltételeit. Nógrád megyében az Északi-középhegység három tagja, a Mátra, a Cserhát és a Börzsöny szebbnél szebb tájai kínálnak kiapadhatatlan lehetőséget a gyalogos és a kerékpáros turizmus számára. A sok geológiai érdekességen kívül számos múltat idéző várromot kereshetünk fel. A Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség átdolgozta az eddig is méltán népszerű „Nógrádi vártúrák” túramozgalom igazolófüzetét, és az eddigitől eltérően a sikeresen teljesítőket a Nógrád várának romját bemutató kitűzővel jutalmazza. Abban a reményben bocsátjuk útjára régi-új túramozgalmunkat, hogy változatlanul sokan vállalkoznak a teljesítésére, s szép élményekkel gazdagodva, sok különlegességet, érdekességet megismerve térnek majd haza a nógrádi várakat felkereső túráikról. Kellemes időtöltést, jó túrázást kívánunk!

2. A teljesítés feltételei

A túramozgalom nyílt, bárki csatlakozhat. A várak helyszínei gyalogosan, kerékpárral vagy gépjárművel egyaránt felkereshetők. A teljesítés akkor fogadható el, ha az ajánlott 16 nógrádi vár közül legalább 8-at felkerestél, s ezt az igazolófüzetben pecséttel is igazolod a várhoz legközelebb eső település nevét tartalmazó bélyegzővel (posta, bolt, vendéglátó, országos Kék-túra, vasút, iskola stb.) vagy a helyszínen készített fotóval. Az igazolófüzetet a Nógrád Megyei Természetbarát Szövetségnél szerezheted be csütörtökönként 16.00 és 17.30 között a megyei sporthivatal székházában, vagy megrendelheted a szövetség címén (3100 Salgótarján, Játszó út 2.). A teljesítést követően ide kell eljuttatni az igazolófüzetet, a befizetés tényét igazoló csekket vagy annak másolatát. Ezeket az értékelés után a kitűzővel együtt visszajuttatjuk tulajdonosának

3.

HASZNOS VÁRA (CSERTERI VÁR)

A nyugati Mátra lábához települt Hasznos község határában emelkedő sziklafal ormára épült vár egy koron a szomszédos Ágasvárral és Óvárral együtt a Mátrán átvezető fontos hadiutat védelmezte. A téglalap alaprajzú várat a XV. század elején építették. 1552-ben ellen állás nélkül került a török kezére. A későbbiekben többször is gazdát cserélt. A XVII. század folyamán már romos állapotban volt. A palotaépület falainak maradványai helyenként a 8-10 méteres magasságot is elérik.

HOLLÓKŐ

A vár az 1242-es tatárjárást követően épült. A szabálytalan alaprajzú belsőtornyos vár az évszázadok során többször gazdát cserélt. Történetének legmozgalmasabb szakasza a török időkre esik. 1552-ben Ali budai pasa sorra elfoglalta a felvidéki várakat, 41 évig lengett a lófarkas lobogó a hollókői vár fokán. Visszafoglalását követően 70 évig szolgált magyar végvárként, de ezt követően újra a törökök kezére került. Véglegesen Sobieski János lengyel király hadai szabadították fel 1683-ban. A Rákóczi-szabadságharcot követően több magyar várhoz hasonlóan a Habsburgok Hollókőt is leromboltatták.

NÓGRÁD VÁRA

Nógrád megye névadó vára nevében szláv eredetet őriz (Novigrád = Újvár). Oklevelekkel is bizonyított, hogy ez a megye legrégebbi vára, amely a X. században épült. Kezdetben a megyében fekvő királyi birtokok központja volt, majd hosszú időn át püspöki birtokként szerepelt. Később többször is gazdát cserélt. 1544-ben Mehmed budai pasa harc nélkül elfoglalta a várat. A mintegy 50 évig török kézen lévő várat Pálffy Miklós foglalta vissza, de később újra a törökök birtokába jutott. l685-ben villámcsapás érte a lőportornyot, és a robbanás, valamint a keletkezett tűz súlyos károkat okozott a várban. A falmaradványok közül az öregtorony mintegy 3 emelet magasságba emelkedik.

SALGÓVÁR

A Salgótarján közelében emelkedő 625 m-es bazaltcsúcson álló vár története során többször cserélt gazdát. 1554-ben Kara Hamza, a fekete bég csellel elfoglalta, és 39 évig birtokolta. 1593-ban a 15 éves háború egyik hadjárata során foglalták vissza a töröktől. E harcokban Balassi Bálint is vitézkedett, és a vár a visszafoglalását követően rövid ideig a birtokába került. 1845. június 11-én Petőfi Sándor is felkereste, amiről útinaplójában is megemlékezett. A környék fölé magasodó várromról csodálatos körpanoráma tárul elénk.

SZANDAVÁR

A kettős kúpú Szanda-hegy 545 méteres vulkanikus magaslatán emeltették a XIII. században. Különböző főúri családok birtokolták a környék falvaival együtt. Hadászati jelentőségre csak a török időkben tett szert. 1548-ban a nógrádi bég megostromolta, s a gyenge erőkkel védett vár a törökök kezére került. Horváth Bertalan foglalta vissza vitézeivel, leromboltatta és felgyújtotta, hogy ne kerüljön többé idegen kézre.

SZÉCSÉNY VÁRA

Építtetését 1334-ben kezdte meg Zsigmond király országbírája, Szécsényi Ferenc. Hosszú időn át a Felvidék egyik védőbástyája volt. Jelentősebb szerepre a török időkben tett szert. 1552-ben Ali budai pasa nagy erőkkel felvonuló serege elfoglalta. A közel 40 évig tartó török uralom után Pálffy Miklós hadai foglalták vissza. 1663-ban a török újra elfoglalta, és 20 évig birtokolta. Ezt követően Sobieski János lengyel király szerezte vissza. Mára csupán néhány falmaradvány, egy kerek bástya és egy szögletes torony őrzi a vár emlékét. A vár alatti réten, a Borjúpáston tartották 1705-ben a Rákóczi-szabadságharc szécsényi országgyűlését.


56. feladat

Sorolj fel HÁROM olyan helyet, ahol pecsétet lehet szerezni az igazolófüzetbe!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


57. feladat

Húzd alá a szövegben azt a levélcímet, ahol megrendelheted az igazolófüzetet!


58. feladat

Melyik vár szabálytalan alaprajzú?

Hasznos vára

Hollókő vára

Nógrád vára

Salgóvár


59. feladat

Mely várak visszafoglalása volt Pálffy Miklós érdeme?

Hasznos és Salgó

Nógrád és Salgó

Salgó és Szécsény

Nógrád és Szécsény


60. feladat

Számozással állítsd sorrendbe az alábbi várakat az építésük időpontja alapján! 1-essel jelöld a legrégebbit!

. Szandavár

. Szécsény vára

. Nógrád vára

. Hasznos vára


61. feladat

Mi lehetett a szécsényi országgyűlés helyszínét adó Borjúpást eredeti jelentése, rendeltetése?

vívóterem

marhalegelő

istálló

harcmező


62. feladat

Miért romboltatták le a Rákóczi-szabadságharcot követően Hollókőt a Habsburgok?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


63. feladat

Melyik várral kapcsolatban olvastál magyar költőkről is? Kik ők?

A vár: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A költők: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


64. feladat

Mi a szöveg első részének műfaja?

felhívás

levél

novella

riport


65. feladat

Mi jellemzi a várbemutatók megfogalmazását, stílusát?

Humor, jókedv.

Költőiség és fennköltség.

Olvasmányosság, fordulatok.

Tömörség és tényszerűség.


66. feladat

Mire utal az a gyakran ismételt mondat, hogy a várak gyakran gazdát cseréltek?

A püspökségnek adta a király a földet.

Adták-vették a várakat.

Gyakran eladományozták azokat.

Más-más csapatok vették be a várakat.


67. feladat

Mi a közös a cserteri várban, Ágasvárban és Óvárban?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Művészetek Palotája


68. feladat

A Concert & Media Kft.-nek hány jegyirodájában lehet jegyeket vásárolni a Művészetek Palotája előadásaira?

1

2

3

4


69. feladat

Az alábbiak közül melyik jegyiroda tart nyitva legtovább?

A Concert & Media Kft. Jókai téri irodája.

A Zeneakadémia jegypénztára.

A Nagymező Jegyiroda.

A Ticket Express Jegyiroda.


70. feladat

Sorolj fel legalább HÁROM olyan vidéki várost, ahol jegyeket lehet vásárolni a Művészetek Palotája programjaira!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


71. feladat

Melyik KÉT internetes oldalon lehet jegyet vásárolni?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


72. feladat

Milyen segítséget nyújt a mellékelt ábra a jegyvásárlásban?

Innen lehet online jegyet rendelni.

Segít kiválasztani a megfelelő helyet.

Semmilyet, csak dekorációs szerepe van.

Feltünteti a jegypénztár helyét.


73. feladat

Jelöld a szövegben aláhúzással azt a szövegrészt, amely arra utal, hogy a jegypénztárak listája nem teljes!


74. feladat

Kiknek készült ez a szórólap?

Azoknak, akik...

a Művészetek Palotájában dolgoznak.

jegyértékesítéssel foglakoznak.

jegyet szeretnének venni egy előadásra.

a Művészetek Palotája programjait szeretnék megismerni.


75. feladat

Mi az oldal célja?

kedvcsinálás

szórakoztatás

információnyújtás

bemutatkozás


A cuki

A cukrászdát a legritkább esetben mondtuk cukrászdának, legfeljebb akkor, ha nagyon el akartuk magyarázni, hol lehet fagyit (fagylaltot) és friss sütit (süteményt) kapni. Egymás között csakis cukinak hívtuk: „Megyek a cukiba.” A cukrászda szóban volt valami hivatalosan fenyegető, mintha az onnan kihozott fagyit csak helyben járás közben lehetne elnyalni.

*

A cukiban hűvösen édes és meleg levegő keveredett egymással. Amíg a bal orrlikam hideg, addig a jobb meleg levegőt szippantott magába. És ezt csakis a cukiban tehette. A meleg a fagyigépből, a hideg a fagyiból áradt. A fagyigép állt elsők között azon a helyen, ahol a gondolataimra csomót kötő dolgokat tartottam. Mert a fagyigép akkor egy olyan gép, amely melegít, és eközben fagyaszt; képes magában különválasztani a hideget és a meleget. Elég jó eszű gyereknek tudtam magam, de hogy még én sem bírtam magamon belül különválasztani a hideget és a meleget, a fagyigép tiszteletre méltó intelligenciájára utalt.

*

Ha beléptem a cukiba, a fagyipult szellőzőrésein át megvillant a fagyigép fémesen ragyogó teste. Megborzongtam: ott van ő, aki szétválasztja a hideget és a meleget. Kempelen Farkas sakkozógépe elbújhatott mögötte. A sakkozás csak logika, de a hideg és a meleg szétválasztása már valami. Sakkozni akárki tud, de hogy a benne lévő hőmezőt kettéossza, erre csak a fagyigép képes.

*

A fagylaltos két méretben adott fagylaltot. Hogy ki eszik a drágább, nagyobb gombócból, és ki az olcsóbból, a gyerekek mindennapjainak fontos eseménye, ahogy a legtöbb fagylaltgombócot evőknek is kitüntetett szerepük volt ebben a közösségben.

*

Gombócból két méretet adott, a forintosat és a felét, a filléreset. Kicsiből mindig csak egyet kértek, soha nem két kicsit, akkor már inkább egy nagyot. Aki kicsit kért, szótlanul ette. Aki nagyot, közben be nem állt a szája. Mindig mindenki mindenkiről tudni akarta, hogy hányasat evett. A csúcstartók kísérletileg kontyként fölrakott fagylaltrúddal jöttek ki a cukiból, ők voltak azok, akik előtte hónapokig csak filléres fagyit ettek.

*

A cukiban sötét volt, ami érthető, mert odakint a világoson gyorsan elolvadt a fagyi. A cuki pontosan beleilleszkedett a tanulmányaimba, hisz a világegyetemben is hideg és sötét van. Tehát, gondoltam, a világegyetemben máshol is kell fagylaltnak lennie.

*

A friss tölcsérnek megvolt az a jó tulajdonsága, hogy bár szárazabb volt azoknál, amelyek a raktárban meghókadtak, és magukba szívták a levegő páráját, mégis később áztak át a bambán fagylaltozók kezében. Az ízkülönbségről nem is beszélve. A puha tölcséreket általában azok ették meg, akik nem bírták kivárni az igazi fagyiszezon kezdetét, és már a március 15-i ünnepség után a cukiban kötöttek ki. S hogy a cukrász némiképp mentse a helyzetet, bogarat ültetett a fülükbe, mikor minden harmadik vendégtől megkérdezte, hogy mit gondol, vajon Petőfi szerette-e a fagyit, és ha igen, mi volt a kedvence. A kérdés persze csak egy szezonkezdetet bírt ki, a következő évre már megszületett a magyarázat, hogy pediglen Petőfi Sándor nem evett fagyit, lévén hős volt, s milyen hős az, aki csak úgy fagyizgat.


76. feladat

„Ha beléptem a cukiba, a fagyipult szellőzőrésein át megvillant a fagyigép fémesen ragyogó teste. Megborzongtam: ott van ő, aki szétválasztja a hideget és meleget.” Miért borzongott meg a történet elbeszélője?

Mert hideg volt a cukiban, fázott.

Mert sötét volt a cukiban, megrémült.

Mert hangos volt a gép, megijedt.

Mert csodálta a gépet, lenyűgözte az.


77. feladat

Az alábbi szavak közül melyiknek a jelentése áll legközelebb a szövegbeli „meghókadt” szóéhoz?

átázott

bepenészedett

beporosodott

kiszáradt


78. feladat

Melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül?

- Két méretben lehetett kapni fagyit: a kisebb volt a filléres, a nagyobb a forintos.

    igaz

    hamis

- Csak aki nagyot vett, az akarta tudni a többiről, hogy mekkora fagyit eszik.

    igaz

    hamis

- A csúcstartók a nagy fagyievés után hónapokig kontyban hordták a hajukat.

    igaz

    hamis

- A csúcstartók a nagy fagyievés előtti napon két kicsit kértek, nem egy nagyot.

    igaz

    hamis

Aki kicsit kért, az szótlanul nyalta a fagyit, míg aki nagyot, az beszélt közben.

    igaz

    hamis


79. feladat

Miért nem helyes a főszereplő érvelése?

„A cukiban sötét volt, ami érthető, mert odakint a világoson gyorsan elolvadt a fagyi.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


80. feladat

Miért nem áll be a „nagyot evők” szája?

Mert ők a csúcstartók.

Mert azt akarták, tovább tartson a fagyijuk.

Mert azzal kérkedtek, hogy többet ehetnek.

Mert velük kivételezett a cukis.


81. feladat

Milyen tölcséres fagylaltot ettek általában azok, akik március 15-én fagylaltoztak?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


82. feladat

Az alábbiak közül melyikre vonatkozik az a szövegbeli fordulat, hogy a cukrász „bogarat ültetett a fülükbe”? A cukrász...

Petőfi Sándorral kapcsolatos kérdéseket tett fel nekik.

olyan kérdéseket tett fel nekik, hogy elgondolkodjanak az élet dolgain.

szenvedélyes bogárgyűjtő volt.

Petőfi példájával akarta vásárlásra bírni őket.


83. feladat

A szöveg szándéka az, hogy fogalmazásmódja hasonlítson a diákok beszédére. Szerinted sikerült? Válaszodat a szövegből hozott példák alapján indokold meg!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


84. feladat

Az iskolában néhányan a történet címéről beszélgetnek. Melyikük véleménye téves a szöveg címválasztására?

Balázs: Szerintem nem jó a cím, én valami hosszabbat választanék, mert ebből nem derül ki még semmi. A címet úgyis elolvassa az ember, és annak alapján dönt, akkor pedig miért ne adjunk hosszabb címet, mert így több esély van arra, hogy elolvassa valaki utána a szöveget.

Csaba: A címválasztás szerintem jó, mert rövid és figyelemfelkeltő. A cím alapján mindenkinek eszébe jut a cukrászda rövidítése, és emellett a cuki aranyosat is jelenthetne.

Magdi: Jó ez, de én adnék neki egy alcímet, amely hosszabb. Mondjuk idéznék egy izgalmas és figyelemfelkeltő vagy a szövegre jellemző mondatot. Vagy becsapós címet adnék, amely után kiderülne, hogy mégis másról szól a szöveg. A cuki így magában túl rövid cím. És túl sok mindent jelenthet.

Kata: Nem jó, épp ezért azt hiszem, én inkább egy másik címet adnék ennek a szövegnek. A cukinak semmi köze a szöveg tartalmához, úgyhogy nem értem, hogy a szerző miért ezt a címet adta.


85. feladat

A szöveg melyik eleme alapján következtethetünk arra, hogy ezek a történések a XX. század második felében játszódnak?

Mert gépek csak napjainkban léteznek.

A pénznemből lehet következtetni.

A cukrászdát a régi korokban sosem mondták cukinak, sem a fagylaltot fagyinak.

A világegyetemről korábban nem gondolkodtak a gyerekek, csak mostanság.


A képzelet utazása – Orient expressz

Egy álom beteljesülése. Ezt jelentette az 1883. október 4-én Párizsból egy román kisvárosba, Giurgiuba útjára indult vonat: az első Orient expressz. A mára már legendává nőtt expressz nemcsak királyi pompájáról marad emlékezetes, hanem megannyi kalandjáról is. Olvashattunk már valós megpróbáltatásairól, láthattunk róla korhű fényképet. Még izgalmasabbak azonban a vonatnak a kor kiemelt művészeinek alkotásain tükröződő képei. Mi jutott eszébe Agatha Christie-nek és Graham Greene-nek az Orient kapcsán?

Az utazás művészete

Az arany-kék színekben tündöklő, királyi eleganciával díszített és a kor technikai újdonságaival művészi kivitelezésben felszerelt kocsik már önmagukban is kuriózumnak(1) számítottak a maguk idejében, ám ha csak gondolatban végigkövetjük egy útját, rögtön megértjük, miért is volt több, mint egy közlekedési eszköz. Egy elegáns vonat napokon át összezárt utasokkal, keresztül az Alpokon és a Balkánon, amely ráadásul csak a kiváltságosok számára elérhető, ideális(2) körülményeket teremt minden krimiírónak vagy filmrendezőnek, és megihlet sok művészt. A vonatot elérhetetlensége, újszerűsége és varázslatossága már az 1890-es években is színpadi előadások témájává tette. Az Orient expressz fénykorát az 1920-as években élte, ekkor keltek útjukra a cselszövésekről és kémekről szóló történetek, amelyek a kor irodalmában is megjelentek.

A sikersztori

Az 1920-as és 30-as években gyakran kerültek filmvászonra vonaton zajló történetek, mint például az 1932-es Shanghai express, és a téma nem hagyta hidegen a XX. század egyik leghíresebb angol íróját, Graham Greene-t sem. Az isztambuli vonat egy Isztambulba tartó, változatos személyekből álló utazóközönség életébe enged betekintést, némi lélektani és politikai színezettel, és két évvel 1932-es megjelenése után Orient expressz címmel a mozikba is került.

A Gyilkosság az Orient expresszen Agatha Christie-nek, a krimi koronázatlan királynőjének egyik legismertebb alkotása, és egyben Hercule Poirot egyik leghíresebb ügye. Az alkotásban a belga nyomozó a tőle megszokott logikai okfejtéssel fedi fel a hóban elakadt vonaton történt késelés rejtélyét, és találja meg a biztos alibivel rendelkező utasok közt a gyilkos(ok) személyét. Az 1934-ben íródott mű negyven évvel későbbi megfilmesítése pedig immáron visszavonhatatlanul beírta a vonatot a filmtörténelembe.

A vonatok királya feltűnt Alfred Hitchcock (Londoni randevú, 1938), több együttes (The Renaissance: Orient express) és festő (Spányik Kornél: Orient expressz) műveiben is.

A varázs újjászületése

Az Orient expressz elvarázsolta korát, mert olyan szolgáltatást nyújtott, amelyet akkor sem minőségileg felülmúlni, sem helyettesíteni nem tudtak. Ez a varázs érintette meg az utasokat, akik közt volt király, maharadzsa, pápa és filmsztár, és ez adott álmot megannyi embernek, akik hallották és olvasták történeteit, vagy látták a távolban száguldani. Volt ugyanakkor egy időszak, amikor a történelem részévé vált járat majdnem maga is azzá lett. A második világháború utáni időszakban megkezdődött a légi közlekedés térhódítása. A járat nem tudta felvenni a versenyt a gyors és egyre olcsóbb repülőgéppel, s mindez odáig vezetett, hogy a szolgáltatás 1977-ben teljesen leállt. Egy angol vállalkozó azonban felvásárolta és felújította az öreg kocsikat, amelyek 1982. május 25-én újra kifuthattak egy londoni pályaudvarról. Így az expressz egyedülálló utazási élménye immáron bárki számára elérhetővé vált. De ha csak szeretnénk megnézni, esetleg az elegáns étkezőkocsiban üldögélni, arra is van lehetőség időről időre a budapesti Vasúttörténeti Parkban.

(1) A maga nemében egyedülálló dolog.

(2) Tökéletes.


86. feladat

Melyik szövegrészben kapunk választ az első bekezdés következő kérdésére: „Mi jutott eszébe Agatha Christie-nek és Graham Greene-nek az Orient kapcsán?”

Az utazás művészete című részben.

A sikersztori című részben.

A varázs újjászületése című részben.

Mindhárom szövegrészben.


87. feladat

Számozással állítsd időrendbe az alábbi eseményeket!

. Megfilmesítik a Gyilkosság az Orient expresszen című könyvet.

. Felújítják az Orient expresszt.

. Bemutatják Az Orient expressz című filmet.

. Útjára indul az Orient expressz.

 


88. feladat

Miért állt le az 1970-es évek végén az Orient expressz?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


89. feladat

Az alábbi állítások közül melyik IGAZ Agatha Christie ÉS Graham Greene könyvére is!

- Megfilmesítették.

    mindkettőre igaz

    csak az egyikre igaz

- Szerepel benne Hercule Poirot.

    mindkettőre igaz

    csak az egyikre igaz

- Az 1930-as években íródott.

    mindkettőre igaz

    csak az egyikre igaz


90. feladat

Miért nevezi a szerző a szöveg alcímében IDŐVONAT-nak az Orient expresszt?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


91. feladat

Mit jelent a következő mondatban az „elérhetetlen” szó? „A vonatot elérhetetlensége, újszerűsége és varázslatossága már az 1890-es években is színpadi előadások témájává tette.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


92. feladat

Húzd alá a cikk azon mondatát, amelyből kiderül, hogy már korábban is írtak cikkeket az Orient expresszről!


Könyvklub


93. feladat

Mi a közös két klub tagsági díjában?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


94. feladat

Melyik klub esetében kaphatunk vásárlási kedvezményt?

A  Csak a Könyvbarát esetében.

B  Csak az Olvasóklub esetében.

C  Mindkettő esetében.

D  Egyik esetében sem.


95. feladat

A leírtak alapján mi a különbség a két klub internetes rendelésében?

A  Csak a Könyvbaráttól lehet az interneten rendelni.

B  Csak az Olvasóklubtól lehet az interneten rendelni.

C  Egyiktől sem lehet az interneten rendelni.

D  Mindkettőtől lehet az interneten rendelni.


96. feladat

A leírtak alapján mi a különbség a két klub automatikus katalógusküldésében?

A  Csak a könyvbaráttól kapunk.

B  Csak az Olvasóklubtól kapunk.

C  Egyiktől sem kapunk.

D  Mindkettőtől kapunk.


97. feladat

Mit jutalmaz leginkább az Olvasóklub a tagjai esetében?

A  Ha minél több ideig maradnak a klub tagjai.

B  Ha minél nagyobb összegért vásárolnak könyvet.

C  Ha gyakran vásárolnak a klubnál.

D  Ha másokat is beszerveznek klubtagoknak.


98. feladat

Írj le HÁROM, az Olvasóklubra jellemző könyvrendelési módot!

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


99. feladat

Melyik klubnál vannak kiemelt könyvvásárlási akciók?

A  Csak a Könyvbarát esetében.

B  Csak az Olvasóklub esetében.

C  Mindkettő esetében.

D  Egyik esetében sem.


100. feladat

Milyen KÉT előnye van a katalógusból történő könyvrendelésnek a könyvesboltbeli vásárláshoz képest?

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


101. feladat

Te melyik klubnak lennél inkább a tagja? Válaszodban térj ki arra, hogy szerinted miért érdemes az adott klub tagjának lenni!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


102. feladat

Húzd alá az Olvasóklub szövegében azt a mondatot, amely ellentmond annak, hogy „A katalógusunkból megrendelőlappal történő rendelése kockázatmentes.”


103. feladat

Fejezd be a következő mondatot!

A Könyvbarát című szöveg elsődleges célja megfogalmazni…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


A grund

1. A grund... Ti szép, egészséges alföldi diákok, akiknek csak egyet kell lépnetek, hogy künn legyetek a végtelen rónán, a csodálatos nagy, kék bura alatt, melynek égbolt a neve, akiknek a szemetek hozzászokott a nagy távolságokhoz, a messzenézéshez, akik nem éltek magas házak közé ékelve, ti nem is tudjátok, mi a pesti gyereknek egy üres telek. A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síksága. Ez jelenti számára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, melyet egyik oldalról düledező palánk határol, s melynek többi oldalain nagy házfalak merednek az ég felé. Most már a Pál utcai grundon is nagy, négyemeletes ház szomorkodik, tele lakóval, akik közül talán egy se tudja, hogy ez a darabka föld néhány szegény pesti kisdiáknak a fiatalságát jelentette.

2. A grund maga üres volt, mint ahogy ez üres telekhez illik is. A palánkja a Pál utca felől húzódott végig. Jobbról-balról két nagy ház határolja, s hátul... igen, hátul volt az, ami a grundot nagyszerűvé, érdekessé tette. Itt tudniillik egy másik nagy telek következett. Ezt a másik nagy telket egy gőzfűrészelő cég bérelte, s a telek telis-tele volt farakásokkal. Szabályos kockákba rakva állott itt az ölfa, s a hatalmas kockák közt kis utcák voltak. Valóságos labirintus. Ötvenhatvan kis szűk utca keresztezte egymást a néma, sötét farakások közt, s nem volt könnyű dolog ebben a labirintusban eligazodni. Aki mégis nagy nehezen keresztülvergődött rajta, az egy kis térre jutott, amelyen kis házikó állt. Ez a házikó volt a gőzfűrész. Furcsa, titokzatos, félelmes kis ház volt. Nyáron a vadszőlő véges-végig befutotta, s a zöld lomb közül pöfögött ki a karcsú kis fekete kémény, amely az óramű pontosságával, szabályos időközökben köpködte a tiszta fehér gőzt. Ilyenkor azt hitte volna az ember, ha messziről hallotta, hogy a farakások közt valahol egy gőzmozdony kínlódik, amely nem tud elindulni.

3. A házikó körül nagy, otromba fáskocsik állottak. Időről időre az egyik kocsi odaállott a ház eresze alá, s akkor recsegés-ropogás hallatszott. A házikó eresze alatt volt egy kis ablak, s az ablakból deszkavályú nyúlt ki. Mikor a kocsi odaállott a kis ablak alá, egyszerre csak potyogni kezdett a deszkavályúból az aprófa, s szinte csurgott a nagy kocsiba, olyan szaporán jött. És mikor a kocsi tele lett aprófával, a kocsis kiáltott egyet. Erre abbamaradt a kis kémény pöfögése, egyszeribe nagy csönd támadt a házikóban, a kocsis rászólt a lovakra, és a lovak elindultak a tele kocsival. Aztán másik kocsi állt az eresz alá, éhesen, üresen, s akkor megint pufogni kezdett a gőz a fekete vaskéményben, és megint potyogott az aprófa. És ez így ment évek óta. Ami fát a kis házban felaprózott a masina, ahelyett nagy szekerek újat hoztak a telekre. Így aztán sose fogyott el a farakás a nagy udvarról, és sose szűnt meg a gőzfűrész sivítása. Néhány csenevész eperfa állott a kis ház előtt, s az egyik eperfa tövében fakalyiba volt összetákolva. Ebben lakott a tót, aki éjszaka a fát őrizte, hogy el ne lopják, vagy föl ne gyújtsák.

4. Hát kellett ennél gyönyörűbb hely a mulatozásra? Nekünk, városi fiúknak bizony nem kellett. Ennél szebbet, ennél indiánosabbat mi el se tudtunk képzelni. A Pál utcai telek gyönyörű sík föld volt, s ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. A hátulsó rész, a fatelep, ez volt minden egyéb: ez volt a város, az erdő, a sziklás hegyvidék, szóval mindennap az volt, amivé éppen aznap kinevezték. És valahogy azt ne higgyétek, hogy védtelen hely volt a fatelep! Az egyes nagyobb farakások tetejébe várak, erődök voltak építve. Hogy melyik pontot kell megerősíteni, azt Boka határozta meg. Az erődöt azonban Csónakos meg Nemecsek építette. Négy-öt ponton volt erőd, és minden erődnek megvolt a maga kapitánya. Kapitány, főhadnagy, hadnagy. Ez volt a hadsereg. Közlegény, fájdalom, nem volt, csak egy. Az egész grundon a kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok egyetlen közlegénynek parancsoltak, egyetlen közlegényt egzecíroztattak(1), egyetlen közlegényt ítéltek holmi kihágásokért várfogságra.

5. Talán nem is kell mondani, hogy ez az egyetlen közlegény Nemecsek volt, a kis szőke Nemecsek. A kapitányok, főhadnagyok és hadnagyok csak amúgy kedélyesen szalutáltak egymásnak a grundon, még ha százszor is találkoztak egy délután. Úgy kutyafuttában emelték a kezüket a sapkájukhoz, és azt mondták egymásnak:

– Szervusz!

Csak a szegény Nemecseknek kellett magát minduntalan haptákba(2) vágnia, és némán, mereven szalutálni. És aki csak elsétált előtte, mind rákiáltott:

– Hogy állasz?

– Össze a sarkot!

– Ki a mellet, be a hasat!

– Hapták!

És Nemecsek boldogan engedelmeskedett mindenkinek. Olyan fiúk is vannak, akiknek öröm az: szépen engedelmeskedni. De a legtöbb fiú mégis parancsolni szeret. Ilyenek az emberek. És ezért volt természetes dolog az, hogy a grundon mindenki tiszt volt, csak éppen Nemecsek volt a közlegény.

(1) Katonai gyakorlatokat végeztet, parancsolgatással irányít.

(2) Vigyázba állni.


104. feladat

Mi az a „csodálatos nagy, kék bura”?

A grund.

A róna.

Az égbolt.

A tenger.


105. feladat

Mivel foglalkozott a grund mögötti telket bérlő cég?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


106. feladat

Mely bekezdések írják le, hogy mire használták a bérlők a grund mögötti telket?

Az 1-es és a 2-es szakasz.

A 2-es és a 3-as szakasz.

A 3-as és a 4-es szakasz.

Az 1-es és a 4-es szakasz.


107. feladat

A részlet szerint miben hasonlít a gőzfűrész a gőzmozdonyhoz?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


108. feladat

Mi volt a kocsik szerepe a cégnél folyó munkában?

A kocsik vitték el az ölfát.

A kocsik hozták az ölfát.

A kocsik hozták az ölfát, és vitték el az aprófát.

A kocsik hozták az aprófát, és vitték el az ölfát.


109. feladat

A részlet alapján mi a különbség a házikó és a fakalyiba között?

A házikó feltehetően nagyobb és szilárdabb.

A kalyiba feltehetően nagyobb és szilárdabb.

Semmi, a két épület feltehetően egyforma.

Semmi, valószínűleg ugyanarról az épületről van szó.


110. feladat

Melyik szóval lehetne helyettesíteni a negyedik bekezdés harmadik mondatában az „indiánosabbat” szót?

idegenebbet

rémisztőbbet

vadabbat

vadregényesebbet


111. feladat

Mit NEM helyettesített a fatelep a fiúk játékai során?

dzsungelt

várost

erdőt

sziklás hegyvidéket


112. feladat

Fogalmazd meg, milyen tulajdonságával tűnt ki Nemecsek a többi fiú közül!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


113. feladat

Hol nőtt fel az elbeszélő? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


114. feladat

Az idézett szöveg célja:

Elmesélni egy történetet, amely a grundon esett meg.

Felhívni az olvasó figyelmét a grundok fontosságára.

Bemutatni a grund szerepét az utcabeli fiúk életében.

Leltárt készíteni a grund mögötti telken lévő tárgyakról.