eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 9. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (22:01)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 9. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

kapitány         illik   nem illik       

lábas         illik   nem illik       

köszön         illik   nem illik       

part         illik   nem illik       


 

széles         illik   nem illik       

folyik         illik   nem illik       

folyó         illik   nem illik       

húz         illik   nem illik       


 

köröm         illik   nem illik       

időnként         illik   nem illik       

meccs         illik   nem illik       

zár         illik   nem illik       


 

hernyó         illik   nem illik       

indul         illik   nem illik       

szabály         illik   nem illik       

zöld         illik   nem illik       


 

tízes         illik   nem illik       

négyszáz         illik   nem illik       

kétjegyű         illik   nem illik       

keres         illik   nem illik       


 

ideges         illik   nem illik       

kötél         illik   nem illik       

leng         illik   nem illik       

fog         illik   nem illik       


 

biztonság         illik   nem illik       

király         illik   nem illik       

tanév         illik   nem illik       

kard         illik   nem illik       


 

sportol         illik   nem illik       

hord         illik   nem illik       

srác         illik   nem illik       

rúg         illik   nem illik       


 

nagymama         illik   nem illik       

nagypapa         illik   nem illik       

apró         illik   nem illik       

pár         illik   nem illik       


 

konyak         illik   nem illik       

erdő         illik   nem illik       

tükör         illik   nem illik       

ár         illik   nem illik       


 

kályha         illik   nem illik       

vigyáz         illik   nem illik       

határ         illik   nem illik       

juh         illik   nem illik       


 

tehén         illik   nem illik       

istálló         illik   nem illik       

némely         illik   nem illik       

nyelv         illik   nem illik       


 

bőrönd         illik   nem illik       

börtön         illik   nem illik       

mama         illik   nem illik       

tiszt         illik   nem illik       


 

félelmetes         illik   nem illik       

helyettese         illik   nem illik       

gyártás         illik   nem illik       

közöl         illik   nem illik       


 

odafigyel         illik   nem illik       

beszélget         illik   nem illik       

értékelte         illik   nem illik       

vitatkozik         illik   nem illik       


 

hallgatóság         illik   nem illik       

beszéde         illik   nem illik       

elmesél         illik   nem illik       

olvasni         illik   nem illik       


 

értelmesen         illik   nem illik       

ellenséges         illik   nem illik       

futóhoz         illik   nem illik       

idénre         illik   nem illik       


 

megjelentet         illik   nem illik       

szerkezet         illik   nem illik       

szerezte         illik   nem illik       

takarója         illik   nem illik       


 

gyermekkor         illik   nem illik       

foglalkoztat         illik   nem illik       

alkotása         illik   nem illik       

énekel         illik   nem illik       


 

megismertem         illik   nem illik

bemutatkozik         illik   nem illik

barátsággal         illik   nem illik

békesség         illik   nem illik


 

éhessé         illik   nem illik       

keserves         illik   nem illik       

alvókat         illik   nem illik       

fizetés         illik   nem illik       


 

borzasztóan         illik   nem illik       

rendezőhöz         illik   nem illik       

mozdulat         illik   nem illik       

derűsen         illik   nem illik       


 

bizalommal         illik   nem illik       

tulajdonság         illik   nem illik       

rokonság         illik   nem illik       

visszavonul         illik   nem illik       


 

megebédel         illik   nem illik       

kiszámolót         illik   nem illik       

másolás         illik   nem illik       

ipar         illik   nem illik       


 

tanítási         illik   nem illik       

részére         illik   nem illik       

futtában         illik   nem illik       

túlzásba         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       kíván

van   nincs       ismét

AKAR,   MEGINT 


van   nincs       szigorú

van   nincs       bevisz

KOMOLY,   BEVEZET 


van   nincs       belát

van   nincs       különös

FURCSA,   ELISMER 


van   nincs       nóta

van   nincs       illik

DAL,   MEGFELEL 


van   nincs       négyzet

van   nincs       naponta

KAPOCS,   MINDENNAP 


van   nincs       barátnő

van   nincs       odaér

ÁLARC,   HANGZIK 


van   nincs       egyhangú

van   nincs       fakad

TÖLGYFA,   UNALMAS 


van   nincs       felelet

van   nincs       lándzsa

TISZTASÁG,   VÁLASZ 


van   nincs       elköszön

van   nincs       lakóhely

BANK,   BÚCSÚZIK 


van   nincs       kitart

van   nincs       lúd

GYŐZ,   ÖSSZETESZ 


van   nincs       valahány

van   nincs       felület

FELSZÍN,   KÉT-HÁROM 


van   nincs       becsül

van   nincs       kúszik

TISZTEL,   KAPASZKODIK 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'tudományos unió'

van   nincs        'ahhoz a dologhoz szegez'

van   nincs        'aminek hegye kerek vagy lapos'

van   nincs        'egyetlen időpontban sem'

van   nincs        'hozzátartozók nélkül'

FELAJÁNL,  LENN,  VÉGIGNÉZ,  SOHA,  TOLLBAMONDÁS 


van   nincs        'a magyarság szülőföldjén, hazájában'

van   nincs        'egyetemi tanár, orvos'

van   nincs        'orvosi kortüneteket megerősítő'

van   nincs        'gondolatot szavakba önt'

van   nincs        'alapvetően fontos'

KIFEJEZ,  LÉNYEGES,  MILLIÁRD,  PROFESSZOR,  TÁMOGAT 


van   nincs        'erkölcsi értelemben teljesen tökéletes'

van   nincs        'oltalmazás'

van   nincs        'személyes támogatást kifejező'

van   nincs        'hangot füllel felfog'

van   nincs        'minduntalan izgő-mozgó'

ÁRVA,  MEGHALL,  SZENT,  TOMPA,  VÉDELEM 


van   nincs        'részletes szójegyzék'

van   nincs        'más-más színhely'

van   nincs        'esküszöm, igazán'

van   nincs        'minél kisebb mértékben'

van   nincs        'testi erő'

KEVÉSBÉ,  POLITIKUS,  TECHNIKAI,  FŐNÉV,  VOLNA 


van   nincs        'tájékoztatás, felvilágosítás'

van   nincs        'déli főétkezés'

van   nincs        'nagyjából megegyező'

van   nincs        'valaki tekintélyének elismerése'

van   nincs        'nullánál nagyobb'

EBÉD,  HASONLÓ,  INFORMÁCIÓ,  PÉNTEK,  TISZTELET