eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 8. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (21:57)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 8. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

bosszús         illik   nem illik       

szökik         illik   nem illik       

fülke         illik   nem illik       

int         illik   nem illik       


 

mérés         illik   nem illik       

inga         illik   nem illik       

óra         illik   nem illik       

fali         illik   nem illik       


 

szunyókál         illik   nem illik       

nyilas         illik   nem illik       

kurta         illik   nem illik       

száj         illik   nem illik       


 

számítógép         illik   nem illik       

nevet         illik   nem illik       

szekér         illik   nem illik       

zaj         illik   nem illik       


 

csata         illik   nem illik       

tégla         illik   nem illik       

épít         illik   nem illik       

halk         illik   nem illik       


 

bélyeg         illik   nem illik       

siet         illik   nem illik       

meggy         illik   nem illik       

járkál         illik   nem illik       


 

szakad         illik   nem illik       

tócsa         illik   nem illik       

ázik         illik   nem illik       

eső         illik   nem illik       


 

sötétség         illik   nem illik       

torok         illik   nem illik       

hever         illik   nem illik       

éjfél         illik   nem illik       


 

társaság         illik   nem illik       

elhagy         illik   nem illik       

holló         illik   nem illik       

por         illik   nem illik       


 

dohányzik         illik   nem illik       

pápa         illik   nem illik       

ötven         illik   nem illik       

         illik   nem illik       


 

polgár         illik   nem illik       

úriember         illik   nem illik       

vicc         illik   nem illik       

         illik   nem illik       


 

halász         illik   nem illik       

háló         illik   nem illik       

pedig         illik   nem illik       

jobb         illik   nem illik       


 

mosolyog         illik   nem illik       

nádas         illik   nem illik       

olcsó         illik   nem illik       

gyújt         illik   nem illik       


 

asszonyka         illik   nem illik       

gondolkodik         illik   nem illik       

bekövetkezik         illik   nem illik       

általam         illik   nem illik       


 

küzdelemmel         illik   nem illik       

kiszámít         illik   nem illik       

végezte         illik   nem illik       

eléggé         illik   nem illik       


 

gyermektelen         illik   nem illik       

kellemes         illik   nem illik       

dobál         illik   nem illik       

rajta         illik   nem illik       


 

legalább         illik   nem illik       

terheltem         illik   nem illik       

forradalom         illik   nem illik       

pihenés         illik   nem illik       


 

összefügg         illik   nem illik       

jelentőség         illik   nem illik       

hűségesen         illik   nem illik       

össze         illik   nem illik       


 

ismeretlen         illik   nem illik       

határozat         illik   nem illik       

jelöltem         illik   nem illik       

felvált         illik   nem illik       


 

közüle         illik   nem illik       

kiszámít         illik   nem illik       

öcsinek         illik   nem illik       

használ         illik   nem illik       


 

javaslatai         illik   nem illik       

kipróbálja         illik   nem illik       

edzőként         illik   nem illik       

díszít         illik   nem illik       


 

betegség         illik   nem illik       

ébred         illik   nem illik       

lelkesedés         illik   nem illik       

libbenne         illik   nem illik       


 

meglepetés         illik   nem illik       

hozzávaló         illik   nem illik       

lélegzet         illik   nem illik       

keleti         illik   nem illik       


 

fejezeteiben         illik   nem illik       

tisztességes         illik   nem illik       

fordulattal         illik   nem illik       

letartóztat         illik   nem illik       


 

korcsolyázik         illik   nem illik       

testedzés         illik   nem illik       

csalódást         illik   nem illik       

ezúttal         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       létszám

van   nincs       felvesz

TÉMA,   FELEMEL 


van   nincs       megjön

van   nincs       idei

MEGÉRKEZIK,   ÉPPEN 


van   nincs       vizsgálat

van   nincs       közmondás

NYOMOZÁS,   ÜNNEP 


van   nincs       kijön

van   nincs       elfog

HAZAMEGY,   ELDÖNT 


van   nincs       fogalmaz

van   nincs       valamikor

EGYSZER,   TÜRELMETLEN 


van   nincs       felfog

van   nincs       kötelez

MEGTALÁL,   MEGÉRT 


van   nincs       víkend

van   nincs       eltakar

TEHÁT,   HÉTVÉGE 


van   nincs       akármilyen

van   nincs       megmarad

RENDELKEZIK,   BÁRMILYEN 


van   nincs       ideg

van   nincs       krumpli

LÉLEK,   BURGONYA 


van   nincs       ápol

van   nincs       elrejt

MER,   ELMARAD 


van   nincs       akció

van   nincs       szapora

SORREND,   SZÖVETKEZET 


van   nincs       gyalogút

van   nincs       sirály

AKNA,   VAGYON 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'síkos felületen simán végigmegy'

van   nincs        'szemközti oldalon'

van   nincs        'utólag meghosszabbít'

van   nincs        'magasba ugrik'

van   nincs        'a türelem hiányzik'

ALAPVETŐ,  DAGAD,  ÓVODÁS,  FEDŐ,  VÁDLOTT 


van   nincs        'csíkos szürkésbarna madár'

van   nincs        'a többit megelőző'

van   nincs        'macskaféle nagyragadozó'

van   nincs        'a szóban forgóhoz beszáll'

van   nincs        'karfával ellátott szék'

ELSŐ,  KÖZÖTT,  FŐLEG,  OROSZLÁN,  MOZGÁS 


van   nincs        'az év második hónapja'

van   nincs        'már nem érzi szokatlannak'

van   nincs        'a sárkány szempontjából bőséges'

van   nincs        'valaminek a belsejétől távol eső'

van   nincs        'lassan ide-oda dülöngélve tántorog'

IMBOLYOG,  BÜDÖS,  OKTÓBER,  CSÓK,  VALÓDI 


van   nincs        'találmány kizárólagos birtoklására szerzett jog'

van   nincs        'lebecsmérel'

van   nincs        'az államhatalom végrehajtó szerve'

van   nincs        'szöveges megjegyzés'

van   nincs        'társadalmi megállapodás'

AHOGY,  EGY-EGY,  LAKOS,  SOROL,  SZABADALOM 


van   nincs        'milyen ok miatt'

van   nincs        'az év negyedik hónapja'

van   nincs        'harc kezdete'

van   nincs        'tekintélyes állás, tisztség'

van   nincs        'figyelmet érdemel'

ÁPRILIS,  FONTOS,  MIÉRT,  POZÍCIÓ,  TÁMADÁS