eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 7. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (18:50)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 7. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

százas         illik   nem illik       

szikla         illik   nem illik       

béka         illik   nem illik       

begy         illik   nem illik       


 

színes         illik   nem illik       

nyitott         illik   nem illik       

siklik         illik   nem illik       

est         illik   nem illik       


 

etetés         illik   nem illik       

csirke         illik   nem illik       

mag         illik   nem illik       

pipi         illik   nem illik       


 

viszont         illik   nem illik       

aljas         illik   nem illik       

lép         illik   nem illik       

szer         illik   nem illik       


 

kocsis         illik   nem illik       

pohár         illik   nem illik       

iszik         illik   nem illik       

kezd         illik   nem illik       


 

csésze         illik   nem illik       

diszkó         illik   nem illik       

fürdik         illik   nem illik       

buli         illik   nem illik       


 

aligha         illik   nem illik       

római         illik   nem illik       

csúcs         illik   nem illik       

vált         illik   nem illik       


 

cserép         illik   nem illik       

csillag         illik   nem illik       

hajnal         illik   nem illik       

ég         illik   nem illik       


 

szemüveg         illik   nem illik       

udvarol         illik   nem illik       

másfél         illik   nem illik       

rész         illik   nem illik       


 

pázsit         illik   nem illik       

cica         illik   nem illik       

rege         illik   nem illik       

tűr         illik   nem illik       


 

kétszáz         illik   nem illik       

reggeli         illik   nem illik       

posta         illik   nem illik       

trikó         illik   nem illik       


 

forgalom         illik   nem illik       

kockás         illik   nem illik       

követ         illik   nem illik       

orr         illik   nem illik       


 

csónak         illik   nem illik       

tanács         illik   nem illik       

villany         illik   nem illik       

jel         illik   nem illik       


 

asztalos         illik   nem illik       

ellenőrizve         illik   nem illik       

jövőre         illik   nem illik       

ütés         illik   nem illik       


 

találkozó         illik   nem illik       

tréfásan         illik   nem illik       

szerencsés         illik   nem illik       

kérdést         illik   nem illik       


 

igyekszik         illik   nem illik       

mászik         illik   nem illik       

felnőtt         illik   nem illik       

növeli         illik   nem illik       


 

egyszerűen         illik   nem illik       

ellátásra         illik   nem illik       

találkozás         illik   nem illik       

huszadik         illik   nem illik       


 

lövéssel         illik   nem illik       

továbbra         illik   nem illik       

áldozza         illik   nem illik       

fenék         illik   nem illik       


 

meghallotta         illik   nem illik       

kedvence         illik   nem illik       

nyugtalan         illik   nem illik       

kikíséri         illik   nem illik       


 

diadalmas         illik   nem illik       

vissza         illik   nem illik       

felette         illik   nem illik       

erdei         illik   nem illik       


 

párhuzamos         illik   nem illik       

megkérdez         illik   nem illik       

ropogóssal         illik   nem illik       

megértően         illik   nem illik       


 

egészsége         illik   nem illik       

gyönyörködik         illik   nem illik       

rendezvény         illik   nem illik       

bújócska         illik   nem illik       


 

megismétel         illik   nem illik       

vizsgálaton         illik   nem illik       

üldögél         illik   nem illik       

fölébe         illik   nem illik       


 

egerecske         illik   nem illik       

ennek         illik   nem illik       

érettségit         illik   nem illik       

mászkál         illik   nem illik       


 

beosztás         illik   nem illik       

veszedelmes         illik   nem illik       

megnyugszik         illik   nem illik       

mögé         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       kizár

van   nincs       mind

ÖSSZES,   TÖRŐDIK 


van   nincs       energia

van   nincs       teher

SÚLY,   ORSZÁGOS 


van   nincs       visszamegy

van   nincs       reform

VISELKEDIK,   ÁTLAG 


van   nincs       szár

van   nincs       gyomor

ÖSSZEFÜGGÉS,   SZAKEMBER 


van   nincs       hagy

van   nincs       baj

MAR,   FAJTA 


van   nincs       szűk

van   nincs       bolondozik

KESKENY,   HÜLYÉSKEDIK 


van   nincs       kifogás

van   nincs       megmér

PANASZ,   FELKERES 


van   nincs       távolodik

van   nincs       előkerít

MEGKERES,   ELMEGY 


van   nincs       beér

van   nincs       ép

NORMÁLIS,   UTOLÉR 


van   nincs       megőriz

van   nincs       lárma

MEGTART,   FIZIKA 


van   nincs       sziszeg

van   nincs       költözik

NÉMILEG,   ZAJLIK 


van   nincs       biccent

van   nincs       betesz

BÓLINT,   BEPAKOL 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'áruért ellenértékként más tárgyat ad'

van   nincs        'más vonatkozásban'

van   nincs        'veleszületett, öröklődő képesség'

van   nincs        'haladást képviselő'

van   nincs        'étkezést nyújtó intézmény'

ÉVENTE,  FENYEGET,  NAPKÖZI,  MAJOM,  ÖSZTÖN 


van   nincs        'csoportok közötti szövetség, egyesülés'

van   nincs        'megokol, magyaráz'

van   nincs        'mindenre vonatkozó'

van   nincs        'kitartásra ösztönöz'

van   nincs        'nem most, hanem később'

ÁLTALÁNOS,  HOLLÓ,  INDOKOL,  KOALÍCIÓ,  MAJD 


van   nincs        'ezek a dolgok'

van   nincs        'amit valami magában foglal'

van   nincs        'szívós, gömbölyű rovar'

van   nincs        'többé-kevésbé összegyűlik'

van   nincs        'kenyérgabonát termő növény'

BÚZA,  AMENNYI,  MINDEZ,  TARTALOM,  KÉPZELET 


van   nincs        'majdnem'

van   nincs        'semmiképpen sem'

van   nincs        'létrejön, szerveződik'

van   nincs        'jelzett személynél'

van   nincs        'milyen mennyiségű'

ALAKUL,  CSAKNEM,  MENNYI,  NÁLA,  ÚGYSEM 


van   nincs        'a mostanit megelőző évben'

van   nincs        'legalacsonyabb tiszti rendfokozat'

van   nincs        'a szülő testvérének a gyermeke'

van   nincs        'szürkésfekete tollazatú, varjúféle madár'

van   nincs        'semmilyen valószínűséggel'

CSÓKA,  MÉGINKÁBB,  TÉNYEZŐ,  TAVALY,  VÁLLALKOZÁS