eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 6. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (18:46)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 6. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

kilincs         illik   nem illik       

homlok         illik   nem illik       

kiad         illik   nem illik       

fűz         illik   nem illik       


 

tanya         illik   nem illik       

holmi         illik   nem illik       

nyaral         illik   nem illik       

elé         illik   nem illik       


 

készül         illik   nem illik       

macska         illik   nem illik       

gyáva         illik   nem illik       

hull         illik   nem illik       


 

vacsora         illik   nem illik       

rózsa         illik   nem illik       

szál         illik   nem illik       

szép         illik   nem illik       


 

szállás         illik   nem illik       

harcol         illik   nem illik       

suli         illik   nem illik       

kút         illik   nem illik       


 

termés         illik   nem illik       

hold         illik   nem illik       

eljut         illik   nem illik       

éj         illik   nem illik       


 

tanárnő         illik   nem illik       

tanít         illik   nem illik       

tábla         illik   nem illik       

felír         illik   nem illik       


 

gyökér         illik   nem illik       

havas         illik   nem illik       

izmos         illik   nem illik       

tor         illik   nem illik       


 

elárul         illik   nem illik       

tanító         illik   nem illik       

oldal         illik   nem illik       

szív         illik   nem illik       


 

ölel         illik   nem illik       

ösvény         illik   nem illik       

puha         illik   nem illik       

övé         illik   nem illik       


 

herceg         illik   nem illik       

kastély         illik   nem illik       

érint         illik   nem illik       

kel         illik   nem illik       


 

borsó         illik   nem illik       

segít         illik   nem illik       

apró         illik   nem illik       

hoz         illik   nem illik       


 

sugár         illik   nem illik       

szoros         illik   nem illik       

mellé         illik   nem illik       

tál         illik   nem illik       


 

egyesület         illik   nem illik       

megbízható         illik   nem illik       

vonaton         illik   nem illik       

keserű         illik   nem illik       


 

kihallgatáson         illik   nem illik

ellenőrzésként         illik   nem illik

felirat         illik   nem illik

sokáig         illik   nem illik


 

látogatója         illik   nem illik       

elindul         illik   nem illik       

amerre         illik   nem illik       

ehhez         illik   nem illik       


 

figyelnek         illik   nem illik       

tanítóhoz         illik   nem illik       

elhelyezés         illik   nem illik       

átalakítja         illik   nem illik       


 

felkapaszkodik         illik   nem illik

gyengeáramú         illik   nem illik

világítja         illik   nem illik

közöttük         illik   nem illik


 

láthatatlan         illik   nem illik       

veszteséget         illik   nem illik       

szabadul         illik   nem illik       

emberi         illik   nem illik       


 

megsértődik         illik   nem illik       

foglaljátok         illik   nem illik       

megszüntet         illik   nem illik       

ünnepel         illik   nem illik       


 

gyakorol         illik   nem illik       

kedvel         illik   nem illik       

kiváltsága         illik   nem illik       

pihenő         illik   nem illik       


 

becsülete         illik   nem illik       

bekezdés         illik   nem illik       

ideig         illik   nem illik       

gyalog         illik   nem illik       


 

övezetben         illik   nem illik       

kényelmes         illik   nem illik       

látszatra         illik   nem illik       

megbocsát         illik   nem illik       


 

másként         illik   nem illik       

köszöntés         illik   nem illik       

utánira         illik   nem illik       

népköltés         illik   nem illik       


 

kutató         illik   nem illik       

feljegyez         illik   nem illik       

körötte         illik   nem illik       

fölény         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       barát

van   nincs       államtitkár

HAVER,   VESZÉLY 


van   nincs       begyűjt

van   nincs       valamelyik

ÖSSZESZED,   EGYIK 


van   nincs       tehet

van   nincs       nagyapó

ELAD,   NAGYAPA 


van   nincs       média

van   nincs       elegendő

ELÉG,   EGYENES 


van   nincs       főmérnök

van   nincs       korlátoz

ACÉL,   ÜGYVÉD 


van   nincs       kettes

van   nincs       frakció

HELYZET,   MARADÉK 


van   nincs       megfeszül

van   nincs       körte

FELSOROL,   TÖRPE 


van   nincs       mered

van   nincs       bérlet

ÁLLÁSPONT,   BÁMUL 


van   nincs       megvet

van   nincs       lehajol

LENÉZ,   AKÁRHOGY 


van   nincs       fiúcska

van   nincs       gyalázat

SZÉGYEN,   KISFIÚ 


van   nincs       retteg

van   nincs       megérik

TÖRTÉNIK,   RÉMÜLT 


van   nincs       ima

van   nincs       szótő

LISTA,   SZERETŐ 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'vágással eltávolít a helyéről'

van   nincs        'küzdelem, vetélkedés'

van   nincs        'a vagon irányítására vállalkozó bajtárs'

van   nincs        'mennyire szórakoztató személyek'

van   nincs        'általánossal ellentétes, egyedi'

IJED,  HOVA,  KÖZÖS,  SPECIÁLIS,  SAS 


van   nincs        'pompás légnemű buborék'

van   nincs        'az állam közrendjéért felelős miniszter'

van   nincs        'milyen céllal, mire való'

van   nincs        'egy kicsit'

van   nincs        'áttérés valamire'

ÁTMENET,  BELÜGYMINISZTER,  KISSÉ,  MINEK,  ÜLÉS 


van   nincs        'már nem létezik, már nincs'

van   nincs        'kötelező érvényű, komoly felszólítás'

van   nincs        'az, ami létezik'

van   nincs        'akármi zúg, bebújik'

van   nincs        'fákon élő emlős'

BÖLCSŐ,  MINDJÁRT,  PARANCS,  VALÓSÁG,  VOLT 


van   nincs        'népköltészet körébe tartozó mese'

van   nincs        'teljesen jogfosztott személy'

van   nincs        'szót emel ellene'

van   nincs        'az év nyolcadik hónapja'

van   nincs        'ugyanazon idő alatt, egyidejűleg'

AUGUSZTUS,  KÖZBEN,  NÉPMESE,  RABSZOLGA,  TILTAKOZIK 


van   nincs        'két vagy több részre választ'

van   nincs        'lenti betűsor felé'

van   nincs        'bajt okozhat'

van   nincs        'madarak lakóhelye'

van   nincs        'minden módon'

FÉSZEK,  MINDENKÉPPEN,  OSZT,  TÚL,  VESZÉLYES