eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 5. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (18:44)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 5. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

szánkó         illik   nem illik       

bokor         illik   nem illik       

sovány         illik   nem illik       

zsák         illik   nem illik       


 

fasor         illik   nem illik       

előtti         illik   nem illik       

napi         illik   nem illik       

köd         illik   nem illik       


 

város         illik   nem illik       

illat         illik   nem illik       

főnök         illik   nem illik       

ing         illik   nem illik       


 

szanatórium         illik   nem illik       

levelezőlap         illik   nem illik       

etető         illik   nem illik       

vihar         illik   nem illik       


 

csokoládé         illik   nem illik       

kukorica         illik   nem illik       

óriás         illik   nem illik       

varjú         illik   nem illik       


 

edény         illik   nem illik       

répa         illik   nem illik       

főz         illik   nem illik       

bocs         illik   nem illik       


 

színpad         illik   nem illik       

sápadt         illik   nem illik       

vita         illik   nem illik       

gát         illik   nem illik       


 

csillog         illik   nem illik       

sorol         illik   nem illik       

édes         illik   nem illik       

méz         illik   nem illik       


 

számítás         illik   nem illik       

szoba         illik   nem illik       

adat         illik   nem illik       

ágy         illik   nem illik       


 

ördög         illik   nem illik       

unoka         illik   nem illik       

pokol         illik   nem illik       

kanál         illik   nem illik       


 

számjegy         illik   nem illik       

szegfű         illik   nem illik       

csokor         illik   nem illik       

kas         illik   nem illik       


 

nyuszi         illik   nem illik       

pihen         illik   nem illik       

tölt         illik   nem illik       

cső         illik   nem illik       


 

citrom         illik   nem illik       

csapat         illik   nem illik       

szőlő         illik   nem illik       

bot         illik   nem illik       


 

helyesen         illik   nem illik       

csatlakozás         illik   nem illik       

ahonnan         illik   nem illik       

szokatlan         illik   nem illik       


 

körülmény         illik   nem illik       

menekül         illik   nem illik       

intézkedik         illik   nem illik       

mindegy         illik   nem illik       


 

jelöltje         illik   nem illik       

szigorúan         illik   nem illik       

elhallgat         illik   nem illik       

iszonyú         illik   nem illik       


 

hallgatóként         illik   nem illik       

református         illik   nem illik       

valaha         illik   nem illik       

biztat         illik   nem illik       


 

csókolja         illik   nem illik       

megszólít         illik   nem illik       

közönség         illik   nem illik       

későn         illik   nem illik       


 

mérkőzésen         illik   nem illik       

óvodában         illik   nem illik       

locsolás         illik   nem illik       

eleje         illik   nem illik       


 

mulatságban         illik   nem illik       

elgondolkodik         illik   nem illik       

megteremt         illik   nem illik       

költséggel         illik   nem illik       


 

ajánlás         illik   nem illik       

születik         illik   nem illik       

állomáson         illik   nem illik       

visszanéz         illik   nem illik       


 

gyanakodik         illik   nem illik       

hiányzónak         illik   nem illik       

egyszerre         illik   nem illik       

ébreszt         illik   nem illik       


 

becsületes         illik   nem illik       

javítása         illik   nem illik       

bölcsesség         illik   nem illik       

építésen         illik   nem illik       


 

beszámoló         illik   nem illik       

elhegedül         illik   nem illik       

ebből         illik   nem illik       

pedig         illik   nem illik       


 

gyűlöletből         illik   nem illik       

elhelyezkedik         illik   nem illik       

szótagolva         illik   nem illik       

török         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       elfelejt

van   nincs       ekkor

KÖZEL,   MEGFELEDKEZIK 


van   nincs       megszűnik

van   nincs       kíváncsi

HITEL,   ELMÚLIK 


van   nincs       jár

van   nincs       viharos

MEGJELÖL,   HEVES 


van   nincs       sport

van   nincs       kiállítás

BARLANG,   KÖZTÁRSASÁG 


van   nincs       feladat

van   nincs       kiszalad

TÉTELES,   ELŐVESZ 


van   nincs       borul

van   nincs       gyöngy

DŐL,   ÖSSZEG 


van   nincs       tisztelt

van   nincs       beír

TÉTOVA,   GYERE 


van   nincs       költ

van   nincs       arrább

ODÁBB,   KIFIZET 


van   nincs       jutalom

van   nincs       ajánl

KOSZORÚ,   KÍNÁL 


van   nincs       adag

van   nincs       hadar

UN,   TETSZIK 


van   nincs       centrum

van   nincs       írógép

KÖZPONT,   FÁRASZTÓ 


van   nincs       elvisel

van   nincs       bevall

MEGGYŐZŐDIK,   VÉGREHAJT 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'a Nap lenyugvásának iránya'

van   nincs        'szavakkal érthetővé változtat'

van   nincs        'elhárítja a veszélyt'

van   nincs        'regionális pályázat'

van   nincs        'mostantól fogva'

EZUTÁN,  CSUKLÓ,  MEGMENT,  KIFEJEZÉS,  NYUGAT 


van   nincs        'a kornak megfelelő változat létrehozása'

van   nincs        'veres hajszínű'

van   nincs        'zavaros vallomás'

van   nincs        'retek, uborka, zöldség'

van   nincs        'a görög ábécé első betűje'

ALFA,  FEBRUÁR,  MÍG,  MODERNIZÁCIÓ,  MELL 


van   nincs        'maszek utazás vége'

van   nincs        'egyik személy sem'

van   nincs        'megmos, takarít, megtakarít'

van   nincs        'az állam alaptörvényeinek összessége'

van   nincs        'másnak kárt okoz, árt'

ALKOTMÁNY,  FRANCIA,  GONOSZ,  SENKI,  TOVÁBBTANUL 


van   nincs        'hatóság által elrendelt'

van   nincs        'az állam pénzügyeit irányító személy'

van   nincs        'tejszínből köpült zsiradék'

van   nincs        'sok lépcső'

van   nincs        'teljes terjedelmében'

EGÉSZEN,  FELUGRIK,  HIVATALOS,  MŰVÉSZET,  VAJ 


van   nincs        'korsószerű ivóedény'

van   nincs        'többször látott és felismerni vél'

van   nincs        'minden népre kiterjedő'

van   nincs        'nem egyszer mondom, mert ...'

van   nincs        'írásos utasítás'

ELŐÍRÁS,  ISMERŐS,  MINTEGY,  NEMZETKÖZI,  MOHA