eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 4. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (18:41)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 4. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

dominó         illik   nem illik       

könyök         illik   nem illik       

kulcs         illik   nem illik       

kád         illik   nem illik       


 

szövet         illik   nem illik       

pislog         illik   nem illik       

pincér         illik   nem illik       

főorvos         illik   nem illik       


 

farok         illik   nem illik       

kígyó         illik   nem illik       

mesél         illik   nem illik       

fenn         illik   nem illik       


 

áttör         illik   nem illik       

batyu         illik   nem illik       

boka         illik   nem illik       

sál         illik   nem illik       


 

fürdőszoba         illik   nem illik       

nyugágy         illik   nem illik       

rajzol         illik   nem illik       

gőz         illik   nem illik       


 

szoknya         illik   nem illik       

mivel         illik   nem illik       

tesi         illik   nem illik       

ész         illik   nem illik       


 

bomba         illik   nem illik       

sziget         illik   nem illik       

ajtó         illik   nem illik       

comb         illik   nem illik       


 

próbál         illik   nem illik       

róka         illik   nem illik       

ősi         illik   nem illik       

tyúk         illik   nem illik       


 

eszköz         illik   nem illik       

gyalu         illik   nem illik       

udvar         illik   nem illik       

hegy         illik   nem illik       


 

írás         illik   nem illik       

aláír         illik   nem illik       

füzet         illik   nem illik       

sor         illik   nem illik       


 

íróasztal         illik   nem illik       

napos         illik   nem illik       

írni         illik   nem illik       

ráz         illik   nem illik       


 

ábrázol         illik   nem illik       

fogoly         illik   nem illik       

forgat         illik   nem illik       

hat         illik   nem illik       


 

munkahely         illik   nem illik       

szellem         illik   nem illik       

könny         illik   nem illik       

toll         illik   nem illik       


 

kitűnőre         illik   nem illik       

megközelít         illik   nem illik       

benne         illik   nem illik       

ellenőriz         illik   nem illik       


 

pontos         illik   nem illik       

bizottsági         illik   nem illik       

eleinte         illik   nem illik       

tanácstalan         illik   nem illik       


 

birkával         illik   nem illik       

hogyan         illik   nem illik       

alkatra         illik   nem illik       

hányszor         illik   nem illik       


 

távolságra         illik   nem illik       

lobogótól         illik   nem illik       

érdekes         illik   nem illik       

képeznek         illik   nem illik       


 

segítséget         illik   nem illik       

termékkel         illik   nem illik       

közlekedés         illik   nem illik       

dicséret         illik   nem illik       


 

homályosan         illik   nem illik

feltápászkodik         illik   nem illik

előadáson         illik   nem illik

veszélyeztet         illik   nem illik


 

fölényesen         illik   nem illik       

érdeklődik         illik   nem illik       

középen         illik   nem illik       

hozzászólás         illik   nem illik       


 

vásárol         illik   nem illik       

ügyesen         illik   nem illik       

elpusztul         illik   nem illik       

csörög         illik   nem illik       


 

maradékát         illik   nem illik       

támaszkodik         illik   nem illik       

ütközik         illik   nem illik       

szenvedélyes         illik   nem illik       


 

ebbe         illik   nem illik       

kevesebb         illik   nem illik       

jóízűen         illik   nem illik       

hátranéz         illik   nem illik       


 

jókedvű         illik   nem illik       

traktoros         illik   nem illik       

eddigihez         illik   nem illik       

elhatároz         illik   nem illik       


 

számos         illik   nem illik       

tárgyalás         illik   nem illik       

erőltet         illik   nem illik       

megterít         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       fér

van   nincs       kijelent

DOB,   MEGMOND 


van   nincs       kilométer

van   nincs       kor

LÉGGÖMB,   ALÁHÚZ 


van   nincs       meglesz

van   nincs       csupán

MEGSZÜLETIK,   MINDÖSSZE 


van   nincs       gondos

van   nincs       megnéz

MEGINDUL,   ALAPOS 


van   nincs       varázslat

van   nincs       fénylik

FIGYELEM,   CSODA 


van   nincs       idéz

van   nincs       helytálló

BIZONYOS,   TÖRŐDIK 


van   nincs       megpillant

van   nincs       édesapa

ATYA,   MEGLÁT 


van   nincs       rendszer

van   nincs       középiskola

GIMNÁZIUM,   LECSÚSZIK 


van   nincs       elmélet

van   nincs       ígéret

PÉLDA,   DOKUMENTUM 


van   nincs       visszatart

van   nincs       éjszaka

HÁTRÁLTAT,   ÉJJEL 


van   nincs       önkéntelen

van   nincs       kirak

KÖRÜLNÉZ,   KITESZ 


van   nincs       csavar

van   nincs       leszerel

MÉRLEG,   LEFEKSZIK 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'díszes ünnepély'

van   nincs        'ideiglenes letartóztatás'

van   nincs        'semmi sem marad'

van   nincs        'nyomás alá kerül'

van   nincs        'aki nemigen védekezik'

ELFOGY,  ELŐZETES,  HOSSZ,  KÖVETKEZMÉNY,  VAJON 


van   nincs        'lent levő helyre tesz'

van   nincs        'zenei hangokat énekel'

van   nincs        'kellő idő után történő'

van   nincs        'műveletsort önműködően végző készülék'

van   nincs        'váratlan többlet'

AUTOMATA,  KÉSŐ,  LETESZ,  RÁADÁS,  SZOLMIZÁL 


van   nincs        'egymás után megbukik'

van   nincs        'munkafüzet létrehozója, alkotója'

van   nincs        'igazolható működés'

van   nincs        'ilyenféle kisebbség'

van   nincs        'önérzetet bántó megnyilatkozás'

EGYRE,  ODAMEGY,  SÉRTÉS,  SZERZŐ,  TARTOZIK 


van   nincs        'véghezvitt tevékenység'

van   nincs        'ellentét, összeütközés'

van   nincs        'valakit helyettesítve'

van   nincs        'nagyon régen'

van   nincs        'a szavazatok számával elégedett'

HAJDAN,  HELYETT,  KONFLIKTUS,  FELKAP,  TETT 


van   nincs        'ezerszer egymillió'

van   nincs        'hibás eredménnyel jár'

van   nincs        'anyagilag pártfogol'

van   nincs        'hegyek között fekvő sáv'

van   nincs        'beszélni nem tudó'

EMLEGET,  MINDENESETRE,  OROSZ,  BEHOZ,  TÖBBÉ