eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 3. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (18:39)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 3. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

dunyha         illik   nem illik       

folyóirat         illik   nem illik       

vadász         illik   nem illik       

gyár         illik   nem illik       


 

kicsi         illik   nem illik       

alma         illik   nem illik       

melléje         illik   nem illik       

hetedik         illik   nem illik       


 

vasutas         illik   nem illik       

füstöl         illik   nem illik       

sebes         illik   nem illik       

jármű         illik   nem illik       


 

épület         illik   nem illik       

kertes         illik   nem illik       

ház         illik   nem illik       

ól         illik   nem illik       


 

pisztoly         illik   nem illik       

fegyver         illik   nem illik       

portás         illik   nem illik       

terv         illik   nem illik       


 

szobor         illik   nem illik       

pulyka         illik   nem illik       

alj         illik   nem illik       

arc         illik   nem illik       


 

kommunista         illik   nem illik       

liba         illik   nem illik       

ököl         illik   nem illik       

jel         illik   nem illik       


 

televízió         illik   nem illik       

kibír         illik   nem illik       

tévé         illik   nem illik       

talp         illik   nem illik       


 

mérges         illik   nem illik       

lapát         illik   nem illik       

vödör         illik   nem illik       

jön         illik   nem illik       


 

tekintet         illik   nem illik       

részvény         illik   nem illik       

viszont         illik   nem illik       

rak         illik   nem illik       


 

kap         illik   nem illik       

zsidó         illik   nem illik       

fejez         illik   nem illik       

tök         illik   nem illik       


 

doktor         illik   nem illik       

elkezd         illik   nem illik       

este         illik   nem illik       

függ         illik   nem illik       


 

üveg         illik   nem illik       

hajú         illik   nem illik       

üres         illik   nem illik       

lom         illik   nem illik       


 

bejelentés         illik   nem illik       

bejárathoz         illik   nem illik       

támaszt         illik   nem illik       

mondat         illik   nem illik       


 

gúnyosan         illik   nem illik       

szellemi         illik   nem illik       

végül         illik   nem illik       

visszaad         illik   nem illik       


 

tanulhat         illik   nem illik       

közéje         illik   nem illik       

érdekel         illik   nem illik       

hazainak         illik   nem illik       


 

olvasónak         illik   nem illik       

helyesség         illik   nem illik       

látogat         illik   nem illik       

játszik         illik   nem illik       


 

iroda         illik   nem illik       

rohadt         illik   nem illik       

végképpen         illik   nem illik       

emlékszik         illik   nem illik       


 

teljesítmény         illik   nem illik       

bizonytalan         illik   nem illik       

elfogadom         illik   nem illik       

házasság         illik   nem illik       


 

léptek         illik   nem illik       

szolgálati         illik   nem illik       

közelre         illik   nem illik       

bevonul         illik   nem illik       


 

beszerzése         illik   nem illik       

ebben         illik   nem illik       

feléje         illik   nem illik       

aludni         illik   nem illik       


 

magára         illik   nem illik       

beszámol         illik   nem illik       

ijedten         illik   nem illik       

bizalmas         illik   nem illik       


 

érthetően         illik   nem illik       

hullámzik         illik   nem illik       

lefelé         illik   nem illik       

osztályos         illik   nem illik       


 

fogalmazás         illik   nem illik       

kitüntetés         illik   nem illik       

dolgozni         illik   nem illik       

ítélet         illik   nem illik       


 

bánatos         illik   nem illik       

tisztelgés         illik   nem illik       

ezredessel         illik   nem illik       

esztétikai         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       alapít

van   nincs       sajnál

SZÁN,   LÉTREHOZ 


van   nincs       év

van   nincs       háztető

ESZTENDŐ,   ELVISZ 


van   nincs       előteremt

van   nincs       tágas

TERMÉSZETES,   MEGSZEREZ 


van   nincs       engedelmes

van   nincs       rejtély

TITOK,   KÜLÖNLEGES 


van   nincs       könyvtár

van   nincs       álmodik

NAPIREND,   LEMOND 


van   nincs       befolyás

van   nincs       tartás

RÉG,   RÁHATÁS 


van   nincs       felső

van   nincs       kereset

BÉR,   HITVÁNY 


van   nincs       ön

van   nincs       magaslik

EMELKEDIK,   MAGA 


van   nincs       jegyez

van   nincs       kinyit

KIÍR,   MEGIJED 


van   nincs       eléje

van   nincs       matematika

MATEK,   ELFÁRAD 


van   nincs       csont

van   nincs       szenved

ELZÁR,   KÖVETEL 


van   nincs       expedíció

van   nincs       kizuhan

HAZAVISZ,   KIESIK 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'a hét első napja'

van   nincs        'megakadályoz, megtilt'

van   nincs        'erőszakos, kíméletlen'

van   nincs        'tanácskozás, értekezlet'

van   nincs        'hálát érző'

DRASZTIKUS,  HÉTFŐ,  KONFERENCIA,  ÁM,  VÁLTOZÁS 


van   nincs        'nyoma sem marad'

van   nincs        'melyik helyről'

van   nincs        'hatósághoz intézett kérés'

van   nincs        'ragadozó madár'

van   nincs        'alighanem megváltozik'

HÉJA,  HONNAN,  KÉRELEM,  LÉT,  TÖBBNYIRE 


van   nincs        'tömegében Magyarországon élő, finnugor nép'

van   nincs        'az előbbivel ellentétes módon'

van   nincs        'kapcsolatban van valamivel'

van   nincs        'figyel, vigyáz valakire'

van   nincs        'valakinek az állítását érveléssel tévesnek mond'

AMÚGY,  CÁFOL,  MAGYAR,  ÜGYEL,  VONATKOZIK 


van   nincs        'a hatalommal szemben állók'

van   nincs        'több tigris bekerít egy gidát'

van   nincs        'nagy, lapos testű hal'

van   nincs        'valaki, valami révén'

van   nincs        'valamely körülhatárolt helyen'

ÁLTAL,  BENN,  ELLENZÉK,  KÖRÜLVESZ,  PONTY 


van   nincs        'súlyos bonyodalom'

van   nincs        'száraz meder'

van   nincs        'reggel és dél közötti napszak'

van   nincs        'ruhadarabot magára ölt'

van   nincs        'a menet irányának háttal fordulva megy'

DÉLELŐTT,  DOMB,  HÁTRÁL,  IMMÁR,  MEGOLDÁS