eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 2. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (18:36)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 2. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

áttör         illik   nem illik       

batyu         illik   nem illik       

boka         illik   nem illik       

sál         illik   nem illik       


Példa:

kicsi         illik   nem illik       

alma         illik   nem illik       

melléje         illik   nem illik       

hetedik         illik   nem illik       


Példa:

kamra         illik   nem illik       

baleset         illik   nem illik       

boldog         illik   nem illik       

polc         illik   nem illik       


Példa:

térségnek         illik   nem illik       

jelentéssel         illik   nem illik       

óvatosan         illik   nem illik       

részecske         illik   nem illik       


 

megért         illik   nem illik       

műszaki         illik   nem illik       

városi         illik   nem illik       

éhség         illik   nem illik       


 

meszel         illik   nem illik       

takar         illik   nem illik       

törzs         illik   nem illik       

váll         illik   nem illik       


 

test         illik   nem illik       

sárga         illik   nem illik       

ital         illik   nem illik       

vas         illik   nem illik       


 

golyó         illik   nem illik       

figyel         illik   nem illik       

téli         illik   nem illik       

itt         illik   nem illik       


 

munkás         illik   nem illik       

merül         illik   nem illik       

mutat         illik   nem illik       

vet         illik   nem illik       


 

járda         illik   nem illik       

utca         illik   nem illik       

javít         illik   nem illik       

hang         illik   nem illik       


 

forint         illik   nem illik       

túlsó         illik   nem illik       

fonal         illik   nem illik       

hát         illik   nem illik       


 

szilva         illik   nem illik       

sötét         illik   nem illik       

fiók         illik   nem illik       

bab         illik   nem illik       


 

derék         illik   nem illik       

szöveg         illik   nem illik       

belép         illik   nem illik       

fel         illik   nem illik       


 

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


 

hízottság         illik   nem illik       

marok         illik   nem illik       

özvegy         illik   nem illik       

szem         illik   nem illik       


 

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


 

nagyi         illik   nem illik       

ostrom         illik   nem illik       

rádió         illik   nem illik       

hangjegy         illik   nem illik       


 

érezzük         illik   nem illik       

megelőz         illik   nem illik       

ütési         illik   nem illik       

bárányka         illik   nem illik       


 

községbe         illik   nem illik       

felöltözik         illik   nem illik       

kiszínez         illik   nem illik       

lustálkodik         illik   nem illik       


 

elégedett         illik   nem illik       

feszülten         illik   nem illik       

szerinte         illik   nem illik       

főként         illik   nem illik       


 

sírva         illik   nem illik       

családi         illik   nem illik       

apuka         illik   nem illik       

ingerülten         illik   nem illik       


 

azzal         illik   nem illik       

száncsengő         illik   nem illik       

ügynökként         illik   nem illik       

erőfeszítéssel         illik   nem illik       


 

célszerűen         illik   nem illik

kényelmetlen         illik   nem illik

számít         illik   nem illik

felszólalás         illik   nem illik


 

híreshez         illik   nem illik       

lemarad         illik   nem illik       

előkelően         illik   nem illik       

beköltözik         illik   nem illik       


 

szolgálja         illik   nem illik       

kérem         illik   nem illik       

bonyolultan         illik   nem illik       

anyóka         illik   nem illik       


 

azóta         illik   nem illik       

visszaül         illik   nem illik       

öntöz         illik   nem illik       

sikeresen         illik   nem illik       


 

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

abban         illik   nem illik       

százados         illik   nem illik       

barátilag         illik   nem illik       

néptelenül         illik   nem illik       


 

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       eszményi

van   nincs       ismer

KIMOND,   TÖKÉLETES 


van   nincs       felismer

van   nincs       elválik

VISEL,   MEGJELENIK 


van   nincs       visszatér

van   nincs       folyton

MINDIG,   VISSZAJÖN 


van   nincs       alkonyat

van   nincs       kerít

KORONA,   JÖVŐ 


van   nincs       homály

van   nincs       lomb

KÜLÖNFÉLE,   SZEREZ 


van   nincs       nép

van   nincs       megkap

FELNEVET,   NEMZET 


van   nincs       helyesel

van   nincs       csalit

JÓVÁHAGY,   TÖREKVÉS 


van   nincs       elenged

van   nincs       bérel

NEVEL,   MEGNYER 


van   nincs       perem

van   nincs       elhisz

SZÉLE,   ELÉRKEZIK 


van   nincs       bővít

van   nincs       

HÓNAP,   TÖPRENG 


van   nincs       lágy

van   nincs       éget

ENYHE,   BENYÚJT 


van   nincs       elkísér

van   nincs       becsap

LELKES,   JÓLESIK 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'nagyon ritkán'

van   nincs        'nyílt görbe'

van   nincs        'a tanítás szervezett formája'

van   nincs        'homályos képzete van valamiről'

van   nincs        'szertelenül merész, nagyszerű'

ANGOL,  FANTASZTIKUS,  NÉHA,  OKTATÁS,  SEJT 


van   nincs        'felsorolás félbeszakításának jelzése'

van   nincs        'múltbéli megfigyelés'

van   nincs        'valamely hely közelében fekvő terület'

van   nincs        'földi környezetünkkel foglalkozó tudomány'

van   nincs        'lobogó fényjelenség'

FÖLDRAJZ,  KÖRNYÉK,  LÁNG,  STB,  SZÜKSÉGES 


van   nincs        'többségében mezőgazdasági szántóföld'

van   nincs        'a csikó szilárd váza'

van   nincs        'régies hangulatú tárgy'

van   nincs        'leszed, levet'

van   nincs        'leüt, megüt, megver'

HETI,  KEDVEZŐ,  OLASZ,  PATINÁS,  SOHASEM 


van   nincs        'szétválasztva'

van   nincs        'Budapest legfőbb választott tisztviselője'

van   nincs        'tudatos gondolkodás'

van   nincs        'mindenütt lát'

van   nincs        'hadműveleti egység'

ÉRTELEM,  FŐPOLGÁRMESTER,  KÜLÖN,  MEGVÁR,  NYILVÁNTART 


van   nincs        'megbíz valakit'

van   nincs        'illatos lila/fehér növény'

van   nincs        'fejlődésében előbbre halad'

van   nincs        'előterjesztett javaslat'

van   nincs        'cirkusz közepén lévő porond, tér'

ÉRIK,  IBOLYA,  INDÍTVÁNY,  JAPÁN,  KINEVEZ