eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 18. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (15:43)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 18. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

cigaretta         illik   nem illik       

lecke         illik   nem illik       

liter         illik   nem illik       

leír         illik   nem illik       


 

szolgál         illik   nem illik       

visel         illik   nem illik       

kidob         illik   nem illik       

         illik   nem illik       


 

kölyök         illik   nem illik       

kiabál         illik   nem illik       

kiált         illik   nem illik       

név         illik   nem illik       


 

napraforgó         illik   nem illik       

számol         illik   nem illik       

sűrű         illik   nem illik       

lánc         illik   nem illik       


 

üzen         illik   nem illik       

disznó         illik   nem illik       

eszik         illik   nem illik       

rongy         illik   nem illik       


 

cenzúra         illik   nem illik       

beszél         illik   nem illik       

bástya         illik   nem illik       

korty         illik   nem illik       


 

vacsorázik         illik   nem illik       

szemét         illik   nem illik       

sima         illik   nem illik       

visz         illik   nem illik       


 

csizma         illik   nem illik       

szürke         illik   nem illik       

belül         illik   nem illik       

dzsip         illik   nem illik       


 

egyenruha         illik   nem illik       

méretes         illik   nem illik       

odaad         illik   nem illik       

vizsga         illik   nem illik       


 

szőrös         illik   nem illik       

tétel         illik   nem illik       

telek         illik   nem illik       

mancs         illik   nem illik       


 

szomorú         illik   nem illik       

bába         illik   nem illik       

ír         illik   nem illik       

nyereg         illik   nem illik       


 

gyermek         illik   nem illik       

család         illik   nem illik       

apa         illik   nem illik       

anya         illik   nem illik       


 

gratulál         illik   nem illik       

találkozik         illik   nem illik       

kormánnyal         illik   nem illik       

ilyenkor         illik   nem illik       


 

megfordul         illik   nem illik       

fordították         illik   nem illik       

szórakozik         illik   nem illik       

alázatosan         illik   nem illik       


 

irodalom         illik   nem illik       

miatta         illik   nem illik       

forgalom         illik   nem illik       

vonásai         illik   nem illik       


 

adóra         illik   nem illik       

hosszan         illik   nem illik       

lépésre         illik   nem illik       

mesélő         illik   nem illik       


 

feszültségben         illik   nem illik       

ismételné         illik   nem illik       

megállít         illik   nem illik       

azon         illik   nem illik       


 

szorongás         illik   nem illik       

elbír         illik   nem illik       

felfedezi         illik   nem illik       

ültet         illik   nem illik       


 

ismertet         illik   nem illik       

lelkesen         illik   nem illik       

tenyérnyi         illik   nem illik       

egyessel         illik   nem illik       


 

eseményt         illik   nem illik       

játszani         illik   nem illik       

címűt         illik   nem illik       

adni         illik   nem illik       


 

gyülekezet         illik   nem illik       

emlékezik         illik   nem illik       

elkésik         illik   nem illik       

húzódik         illik   nem illik       


 

polgárnak         illik   nem illik       

összeadás         illik   nem illik       

meglepően         illik   nem illik       

mégiscsak         illik   nem illik       


 

hangjegyírás         illik   nem illik       

felszabadulás         illik   nem illik       

hajtogatja         illik   nem illik       

dolgozat         illik   nem illik       


 

megnyugvó         illik   nem illik       

szövetsége         illik   nem illik       

csacsira         illik   nem illik       

átöltözik         illik   nem illik       


 

elnézést         illik   nem illik       

legyecske         illik   nem illik       

akkoriban         illik   nem illik       

olvasmány         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       ügy

van   nincs       lepke

PILLANGÓ,   DOLOG 


van   nincs       újságíró

van   nincs       gyanú

RIPORTER,   KILÁTÁS 


van   nincs       szint

van   nincs       indok

ÉRV,   MINTA 


van   nincs       elkülönít

van   nincs       fél

ÁLLAMPOLGÁR,   ELVÁLASZT 


van   nincs       újból

van   nincs       kivesz

KIEMEL,   ÚJRA 


van   nincs       düh

van   nincs       ér

HARAG,   KELETKEZIK 


van   nincs       igazság

van   nincs       cédula

KARIKA,   IGAZ 


van   nincs       jegesmedve

van   nincs       kisgida

SÜN,   HÓEMBER 


van   nincs       cinke

van   nincs       szempont

EXPOZÉ,   CINEGE 


van   nincs       csapás

van   nincs       rang

TÁRCA,   INDULÁS 


van   nincs       céloz

van   nincs       elfut

UTAL,   MEGÉREZ 


van   nincs       szenvedély

van   nincs       elutazik

MENNYEZET,   VÁGY 


van   nincs       kitölt

van   nincs       bőség

KOMMUNIKÁL,   HIÁNY 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'holtak birodalma'

van   nincs        'főhadnagy ellen'

van   nincs        'szerencsétlen végű sztrájk'

van   nincs        'postai küldemény'

van   nincs        'kevés híján'

ALVILÁG,  GAZDASÁG,  JÓFORMÁN,  SZERV,  TUDAT 


van   nincs        'kötelezettség valakiért, valamiért'

van   nincs        'tapasztalatok, általánosítások összessége'

van   nincs        'valamely feladatra választott testület'

van   nincs        'sebtében nyúl valamihez'

van   nincs        'a hét negyedik napja'

BIZOTTSÁG,  CSÜTÖRTÖK,  FELELŐSSÉG,  ISMERET,  KAPKOD 


van   nincs        'szintén, pontosan ez'

van   nincs        'alap, támaszpont'

van   nincs        'fürge, élénk'

van   nincs        'alacsonyabban levő'

van   nincs        'titokban tart'

ALSÓ,  BÁZIS,  FRISS,  MEGFIGYEL,  UGYANEZ 


van   nincs        'csekély értékű régi aprópénz'

van   nincs        'ijedtség nélkül cselekszik'

van   nincs        'zavarodott elméjű'

van   nincs        'megyei területi egyezmény'

van   nincs        'esti órákban tartott összejövetel'

ALBÁN,  BÁTOR,  KISASSZONY,  MÁJUS,  TERMÉSZET 


van   nincs        'rászolgált a pofonra'

van   nincs        'gondolatban elbírál'

van   nincs        'bizonytalanul, akadozva elbúcsúzik'

van   nincs        'önkormányzati rendelkezés'

van   nincs        'termelés végett a földbe helyez'

MÉGSEM,  TERMELÉS,  IRÁNT,  BEÁLL,  REPTÉR