eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 16. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (15:38)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 16. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

hatvan         illik   nem illik       

beléje         illik   nem illik       

kapu         illik   nem illik       

mos         illik   nem illik       


 

kémény         illik   nem illik       

gólya         illik   nem illik       

bodza         illik   nem illik       

sajt         illik   nem illik       


 

tányér         illik   nem illik       

terem         illik   nem illik       

erős         illik   nem illik       

visz         illik   nem illik       


 

terasz         illik   nem illik       

zokni         illik   nem illik       

attól         illik   nem illik       

lyuk         illik   nem illik       


 

szakít         illik   nem illik       

barack         illik   nem illik       

rendel         illik   nem illik       

bóbita         illik   nem illik       


 

ember         illik   nem illik       

fűt         illik   nem illik       

fej         illik   nem illik       

láb         illik   nem illik       


 

arany         illik   nem illik       

gyűrű         illik   nem illik       

őszi         illik   nem illik       

         illik   nem illik       


 

vállal         illik   nem illik       

idős         illik   nem illik       

bébi         illik   nem illik       

gyep         illik   nem illik       


 

fotel         illik   nem illik       

terít         illik   nem illik       

víz         illik   nem illik       

hal         illik   nem illik       


 

mégis         illik   nem illik       

sincs         illik   nem illik       

tele         illik   nem illik       

ti         illik   nem illik       


 

tanács         illik   nem illik       

szálloda         illik   nem illik       

nehéz         illik   nem illik       

szél         illik   nem illik       


 

édesanya         illik   nem illik       

ugrál         illik   nem illik       

tea         illik   nem illik       

teli         illik   nem illik       


 

figyelmeztet         illik   nem illik       

színész         illik   nem illik       

állóhoz         illik   nem illik       

illetve         illik   nem illik       


 

türelmes         illik   nem illik       

kiegészít         illik   nem illik       

miután         illik   nem illik       

lapos         illik   nem illik       


 

mellékletben         illik   nem illik       

igekötőre         illik   nem illik       

karácsony         illik   nem illik       

tudásért         illik   nem illik       


 

szépséggel         illik   nem illik       

rendesen         illik   nem illik       

egyedül         illik   nem illik       

repülni         illik   nem illik       


 

előadóként         illik   nem illik       

szégyelli         illik   nem illik       

elmerül         illik   nem illik       

miből         illik   nem illik       


 

hátsóban         illik   nem illik       

hangtalanul         illik   nem illik       

tanulás         illik   nem illik       

alóla         illik   nem illik       


 

elutasítja         illik   nem illik       

lehetőleg         illik   nem illik       

sikerül         illik   nem illik       

estire         illik   nem illik       


 

edzésre         illik   nem illik       

magányos         illik   nem illik       

barival         illik   nem illik       

keretez         illik   nem illik       


 

nevetséges         illik   nem illik       

láthatóan         illik   nem illik       

karikázik         illik   nem illik       

hegedül         illik   nem illik       


 

megcsinál         illik   nem illik       

háborús         illik   nem illik       

felszáll         illik   nem illik       

innét         illik   nem illik       


 

pillantásból         illik   nem illik       

üdvözöl         illik   nem illik       

kerekedik         illik   nem illik       

együtt         illik   nem illik       


 

számozás         illik   nem illik       

feszülnek         illik   nem illik       

miféle         illik   nem illik       

arról         illik   nem illik       


 

csigabiga         illik   nem illik       

feszesen         illik   nem illik       

páratlan         illik   nem illik       

abból         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       csinál

van   nincs       talál

LEL,   MEGTESZ 


van   nincs       dollár

van   nincs       számla

PER,   VARGA 


van   nincs       ki

van   nincs       béke

NYUGALOM,   KIFELÉ 


van   nincs       album

van   nincs       eltelik

DARAB,   HAZUDIK 


van   nincs       eset

van   nincs       saját

ENYÉM,   TÖRTÉNÉS 


van   nincs       modor

van   nincs       hallatszik

STÍLUS,   ENGED 


van   nincs       elkészít

van   nincs       megszáll

ELFOGLAL,   ALKOT 


van   nincs       hazatér

van   nincs       száj

AJAK,   HAZAJÖN 


van   nincs       fejt

van   nincs       haladék

STRATÉGIA,   BONT 


van   nincs       lesiet

van   nincs       kiló

ÁTMEGY,   KILOGRAMM 


van   nincs       center

van   nincs       zivatar

ZÁPOR,   TULAJDONOS 


van   nincs       torna

van   nincs       ötlet

VIRÁGZIK,   TESTNEVELÉS 


van   nincs       díszes

van   nincs       óv

FINOM,   MEGVÉD 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'valótlant motyog'

van   nincs        'nem akar megválni tőle'

van   nincs        'osztálya ügyeit intéző titkárnő'

van   nincs        'ivással elfogyaszt'

van   nincs        'valamilyen módon'

ENGEM,  JELENSÉG,  KEZELÉS,  TANULMÁNY,  VALAHOGY 


van   nincs        'néha-néha'

van   nincs        'a szavába vág'

van   nincs        'első fogásként fogyasztott meleg étel'

van   nincs        'hosszúnyakú, kérődző, afrikai állat'

van   nincs        'nyelvtani szófaj'

BEFEJEZ,  NAPPAL,  MEGNYUGTAT,  NÉMET,  HÓFEHÉR 


van   nincs        'arról a helyről'

van   nincs        'fájdalom érződik'

van   nincs        'tartósan változatlanul maradó'

van   nincs        'hacsak az nem'

van   nincs        'valaminek az igaz voltát igazolja'

ÁLLANDÓ,  BIZONYÍT,  FÁJ,  LEGFELJEBB,  ONNAN 


van   nincs        'elhasznált és emiatt csökkent értékű'

van   nincs        'a kilencedik hónap'

van   nincs        'valahova bemegy, és ott ül'

van   nincs        'fal síkjából kiugró, korláttal körülvett épületrész'

van   nincs        'hosszú nyelű, ék alakú éles vasszerszám'

BEÜL,  ERKÉLY,  FEJSZE,  ÓCSKA,  SZEPTEMBER 


van   nincs        'az emberiség fontos eseményeinek sora'

van   nincs        'az év harmadik hónapja'

van   nincs        'elől lévő helyre'

van   nincs        'kétszer tíz'

van   nincs        'telefonon megköszön, megállapodik'

ELŐRE,  HÚSZ,  SZÉGYELL,  TÖRTÉNELEM,  VÉGIG