eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 15. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (15:36)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 15. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

vendég         illik   nem illik       

farkas         illik   nem illik       

ének         illik   nem illik       

füst         illik   nem illik       


 

kikeres         illik   nem illik       

könyv         illik   nem illik       

szekrény         illik   nem illik       

mellől         illik   nem illik       


 

születésnap         illik   nem illik       

bárány         illik   nem illik       

bácsi         illik   nem illik       

küzd         illik   nem illik       


 

belső         illik   nem illik       

csibe         illik   nem illik       

ritka         illik   nem illik       

sejt         illik   nem illik       


 

sóhaj         illik   nem illik       

tanács         illik   nem illik       

blúz         illik   nem illik       

tárlat         illik   nem illik       


 

nyakkendő         illik   nem illik       

kopott         illik   nem illik       

mester         illik   nem illik       

strand         illik   nem illik       


 

külföldi         illik   nem illik       

kismalac         illik   nem illik       

lakik         illik   nem illik       

közt         illik   nem illik       


 

tapsol         illik   nem illik       

holott         illik   nem illik       

tör         illik   nem illik       

kés         illik   nem illik       


 

izzik         illik   nem illik       

ezer         illik   nem illik       

gyümölcs         illik   nem illik       

föl         illik   nem illik       


 

utána         illik   nem illik       

asztal         illik   nem illik       

mérnök         illik   nem illik       

árpa         illik   nem illik       


 

szőnyeg         illik   nem illik       

szállít         illik   nem illik       

árny         illik   nem illik       

ás         illik   nem illik       


 

karcsú         illik   nem illik       

vörös         illik   nem illik       

szín         illik   nem illik       

kék         illik   nem illik       


 

kezdeményez         illik   nem illik       

fáradtság         illik   nem illik       

szükség         illik   nem illik       

akkori         illik   nem illik       


 

kétségbeesett         illik   nem illik

egészségügyi         illik   nem illik

későbbre         illik   nem illik

szótlanul         illik   nem illik


 

rendőrség         illik   nem illik       

fontosnak         illik   nem illik       

egyenletes         illik   nem illik       

mutogat         illik   nem illik       


 

csoportosít         illik   nem illik       

lehetősége         illik   nem illik       

győztesen         illik   nem illik       

dicsőség         illik   nem illik       


 

vadászik         illik   nem illik       

teknősre         illik   nem illik       

folytatna         illik   nem illik       

piaci         illik   nem illik       


 

rendszerint         illik   nem illik       

szereplő         illik   nem illik       

felfelé         illik   nem illik       

szerelmes         illik   nem illik       


 

alkalmazna         illik   nem illik       

kínlódik         illik   nem illik       

szinte         illik   nem illik       

borít         illik   nem illik       


 

utazáson         illik   nem illik       

éppenséggel         illik   nem illik       

számlálja         illik   nem illik       

visszatérne         illik   nem illik       


 

tekintetbe         illik   nem illik       

csillagász         illik   nem illik       

aranyos         illik   nem illik       

ajánlat         illik   nem illik       


 

beszélgetésben         illik   nem illik

visszafordul         illik   nem illik

elfordít         illik   nem illik

bólogat         illik   nem illik


 

gondozna         illik   nem illik       

köszöntő         illik   nem illik       

lerajzol         illik   nem illik       

épül         illik   nem illik       


 

intézetben         illik   nem illik       

kívánságát         illik   nem illik       

üdül         illik   nem illik       

ring         illik   nem illik       


 

megmozdul         illik   nem illik       

megmutat         illik   nem illik       

szakállas         illik   nem illik       

ünnepi         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       kb.

van   nincs       gyors

FÜRGE,   KÖRÜLBELÜL 


van   nincs       elnök

van   nincs       példány

ÉLMÉNY,   ÁLLAMFŐ 


van   nincs       funkció

van   nincs       politika

VISZONY,   ÚTTÖRŐ 


van   nincs       helyes

van   nincs       nyer

LEHAJT,   CSINOS 


van   nincs       javasol

van   nincs       legyint

CSELEKEDIK,   ELŐTERJESZT 


van   nincs       előny

van   nincs       elvesz

ELV,   VÁLLALAT 


van   nincs       befog

van   nincs       érzelem

CSATLAKOZIK,   SZERENCSE 


van   nincs       országgyűlés

van   nincs       harsog

PARLAMENT,   RENDEZÉS 


van   nincs       erősít

van   nincs       rajong

IMÁD,   RÖGZÍT 


van   nincs       dicsér

van   nincs       tucat

TIZENKETTŐ,   CIPEL 


van   nincs       ereszt

van   nincs       szúnyog

FELVET,   PILLANTÁS 


van   nincs       pottyan

van   nincs       mozgókép

LEESIK,   FILM 


van   nincs       csík

van   nincs       meglepő

CIKCAKK,   HATÁSOS 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'elismert nevű'

van   nincs        'sorrendet jelentő szám'

van   nincs        'fejlesztésre fordított kiadás'

van   nincs        'két esemény végén'

van   nincs        'gépies cselekedet'

BERUHÁZÁS,  DOLGOZAT,  KINÉZ,  SORSZÁM,  ÜGYES 


van   nincs        'beszél, közöl valamit'

van   nincs        'szemléltet, bemutat'

van   nincs        'vetélkedés, harc'

van   nincs        'közelebbről meghatározott személy'

van   nincs        'előbbi, régebbi'

AKI,  DEMONSTRÁL,  ÉLVEZ,  KORÁBBI,  MÖGÖTTE 


van   nincs        'jelenleg Kínában jellemző szocializmus'

van   nincs        'bizony rátalál'

van   nincs        'közelebbi halvány égitest'

van   nincs        'fullánkjával szúr'

van   nincs        'míg meg nem érkezik'

EREDETI,  IRODALMI,  ILY,  LEHUNY,  PALESZTIN 


van   nincs        'szóban forgó vezérigazgató előtt'

van   nincs        'tízgrammnyi tömeg'

van   nincs        'molnár, szabó, révész'

van   nincs        'észlel, tanulsággal átél valamit'

van   nincs        'jelzett személyen kívül mindenki'

DEKAGRAMM,  HÁTHA,  MÁSRÉSZT,  ÓTA,  TAPASZTAL 


van   nincs        'állóvíz finom szemcséjű üledéke'

van   nincs        'címletekre cserél'

van   nincs        'amely időpontig'

van   nincs        'bibliai idézet'

van   nincs        'idősebb fivére'

AMÍG,  BÁTYJA,  ISZAP,  MEGREGGELIZIK,  MINDAZ