eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 13. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (12:42)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 13. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

zsebkendő         illik   nem illik       

negyven         illik   nem illik       

otthon         illik   nem illik       

száz         illik   nem illik       


 

kémény         illik   nem illik       

kabát         illik   nem illik       

ordít         illik   nem illik       

kelt         illik   nem illik       


 

paradicsom         illik   nem illik       

autóbusz         illik   nem illik       

vásár         illik   nem illik       

tilos         illik   nem illik       


 

kislány         illik   nem illik       

vezet         illik   nem illik       

alja         illik   nem illik       

őriz         illik   nem illik       


 

piros         illik   nem illik       

hiszen         illik   nem illik       

labda         illik   nem illik       

jaj         illik   nem illik       


 

katona         illik   nem illik       

költő         illik   nem illik       

házi         illik   nem illik       

láda         illik   nem illik       


 

rendőr         illik   nem illik       

autó         illik   nem illik       

kocsi         illik   nem illik       

vég         illik   nem illik       


 

aztán         illik   nem illik       

irányít         illik   nem illik       

keret         illik   nem illik       

kert         illik   nem illik       


 

gyógyszer         illik   nem illik       

előd         illik   nem illik       

fizet         illik   nem illik       

kóró         illik   nem illik       


 

osztálytárs         illik   nem illik       

felnyit         illik   nem illik       

fordul         illik   nem illik       

őr         illik   nem illik       


 

indián         illik   nem illik       

rágyújt         illik   nem illik       

hűség         illik   nem illik       

üt         illik   nem illik       


 

kakas         illik   nem illik       

alacsony         illik   nem illik       

kerék         illik   nem illik       

kér         illik   nem illik       


 

felé         illik   nem illik       

vizsgál         illik   nem illik       

álmosan         illik   nem illik       

helyette         illik   nem illik       


 

tanulmányi         illik   nem illik       

mindenkivel         illik   nem illik       

felolvas         illik   nem illik       

olvasta         illik   nem illik       


 

bizonyítékképp         illik   nem illik

megszabadul         illik   nem illik

egészítette         illik   nem illik

máris         illik   nem illik


 

végtelen         illik   nem illik       

utánozza         illik   nem illik       

hallgatja         illik   nem illik       

vádol         illik   nem illik       


 

meztelenül         illik   nem illik       

előszörre         illik   nem illik       

ennél         illik   nem illik       

feszít         illik   nem illik       


 

együttesbe         illik   nem illik       

látszólag         illik   nem illik       

merre         illik   nem illik       

bele         illik   nem illik       


 

értelmezi         illik   nem illik       

amióta         illik   nem illik       

megenyhül         illik   nem illik       

okozott         illik   nem illik       


 

gazember         illik   nem illik       

egyből         illik   nem illik       

zseblámpa         illik   nem illik       

mutatója         illik   nem illik       


 

tehetetlenség         illik   nem illik

jelentkezik         illik   nem illik

előbújik         illik   nem illik

hasonlít         illik   nem illik


 

hamisan         illik   nem illik       

évforduló         illik   nem illik       

indulatos         illik   nem illik       

nyulacska         illik   nem illik       


 

szomszédos         illik   nem illik       

előkészít         illik   nem illik       

mozdul         illik   nem illik       

sajnos         illik   nem illik       


 

reménytelenül         illik   nem illik

udvariasan         illik   nem illik

repülővel         illik   nem illik

kezel         illik   nem illik


 

reménytelenül         illik   nem illik

leereszkedik         illik   nem illik

hülyeségem         illik   nem illik

fordulóhoz         illik   nem illik


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       megnyit

van   nincs       gondol

FELTÉTELEZ,   ELKÖVET 


van   nincs       felel

van   nincs       tévedés

REAGÁL,   HIBA 


van   nincs       nyomban

van   nincs       korszak

RÖGTÖN,   IDŐSZAK 


van   nincs       dühös

van   nincs       megkér

FELKÉR,   HARAGSZIK 


van   nincs       folyamat

van   nincs       büszkeség

LÉNYEG,   KONCEPCIÓ 


van   nincs       elbújik

van   nincs       átvág

PROBLÉMA,   MEGVAN 


van   nincs       fagy

van   nincs       szerény

ALANY,   KONKRÉT 


van   nincs       buzgó

van   nincs       újság

SAJTÓ,   ŐSZINTE 


van   nincs       csend

van   nincs       akármi

SZÁNDÉK,   BÁRMI 


van   nincs       napsugár

van   nincs       ország

CSAPADÉK,   HON 


van   nincs       kampány

van   nincs       ácsorog

BOSSZÚ,   VÁRAKOZIK 


van   nincs       furfangos

van   nincs       billeget

ELALSZIK,   RAVASZ 


van   nincs       fájdalmas

van   nincs       hála

FÖLÖSLEGES,   TÜSSZENT 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'hirtelen, erősen megfog'

van   nincs        'a tananyag valamely ismeretkört felölelő része'

van   nincs        'olyan mennyiségű'

van   nincs        'az állam teljes hadereje'

van   nincs        'kellemetlen érzés'

ANNYI,  HADSEREG,  MEGRAGAD,  TANTÁRGY,  UTÓBB 


van   nincs        'közönséges művelet'

van   nincs        'kormányon lévő politikai párt'

van   nincs        'részben kívánatos'

van   nincs        'ami megtörtént'

van   nincs        'mily irányba'

ROZS,  HADD,  KORMÁNYPÁRT,  MÚLT,  SZERVÍZ 


van   nincs        'a jelzett személy számára'

van   nincs        'a kölcsön használatáért fizetendő díj'

van   nincs        'azaz, helyesebben'

van   nincs        'lefele szűkülő cifra üvegpohár'

van   nincs        'méltó valamire'

ÉRDEMES,  MÉLTÓSÁGOS,  KAMAT,  MÁRCIUS,  NEKI 


van   nincs        'nyomott hangulat'

van   nincs        'cinikus magatartás'

van   nincs        'ámulatba ejtő követelés'

van   nincs        'jogtalanul eltulajdonít'

van   nincs        'nem ő, nem az'

ÁLLÍTÓLAG,  DEPRESSZIÓ,  KÖLTSÉGVETÉS,  LOP,  MONDÓKA 


van   nincs        'sőt, valójában, íme'

van   nincs        'külön meg nem nevezett'

van   nincs        '200 méternél nem magasabb felszíni forma'

van   nincs        'legjobb esetben'

van   nincs        'belsőleg azonosul vele'

ÁTÉL,  EGYÉB,  KOTTA,  RENDSZERVÁLTÁS,  JELLEMEZ