eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 11. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (22:07)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 11. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

öregasszony         illik   nem illik       

nadrág         illik   nem illik       

messzi         illik   nem illik       

monitor         illik   nem illik       


 

alak         illik   nem illik       

dolgozó         illik   nem illik       

virág         illik   nem illik       

szed         illik   nem illik       


 

borbély         illik   nem illik       

leveles         illik   nem illik       

ablak         illik   nem illik       

ág         illik   nem illik       


 

kocsma         illik   nem illik       

különben         illik   nem illik       

kerek         illik   nem illik       

kör         illik   nem illik       


 

verseny         illik   nem illik       

gazda         illik   nem illik       

hajol         illik   nem illik       

hív         illik   nem illik       


 

kutatás         illik   nem illik       

árnyék         illik   nem illik       

rohan         illik   nem illik       

ver         illik   nem illik       


 

melletti         illik   nem illik       

rigó         illik   nem illik       

agy         illik   nem illik       

suta         illik   nem illik       


 

napfény         illik   nem illik       

szárny         illik   nem illik       

madár         illik   nem illik       

közé         illik   nem illik       


 

galamb         illik   nem illik       

nevetés         illik   nem illik       

konyha         illik   nem illik       

pad         illik   nem illik       


 

bábfigura         illik   nem illik       

színház         illik   nem illik       

nehogy         illik   nem illik       

báb         illik   nem illik       


 

marha         illik   nem illik       

vezető         illik   nem illik       

palota         illik   nem illik       

ejt         illik   nem illik       


 

magas         illik   nem illik       

utas         illik   nem illik       

kettő         illik   nem illik       

fény         illik   nem illik       


 

odáig         illik   nem illik       

katonai         illik   nem illik       

mögött         illik   nem illik       

ártatlan         illik   nem illik       


 

megöntöz         illik   nem illik       

győzelemért         illik   nem illik       

akkor         illik   nem illik       

mögül         illik   nem illik       


 

részletek         illik   nem illik       

vándorol         illik   nem illik       

öccsei         illik   nem illik       

járás         illik   nem illik       


 

tábornokkal         illik   nem illik       

elvégezzük         illik   nem illik       

kísérlettel         illik   nem illik       

ettől         illik   nem illik       


 

mozdulatlanul         illik   nem illik       

következik         illik   nem illik       

hatóságot         illik   nem illik       

robbanás         illik   nem illik       


 

beiratkozik         illik   nem illik       

újsággal         illik   nem illik       

növekedés         illik   nem illik       

integet         illik   nem illik       


 

követelmény         illik   nem illik       

kibontakozik         illik   nem illik       

csomagolja         illik   nem illik       

szólással         illik   nem illik       


 

szorongat         illik   nem illik       

szeretetet         illik   nem illik       

sokkal         illik   nem illik       

elázik         illik   nem illik       


 

felhívja         illik   nem illik       

fényesen         illik   nem illik       

kiválaszt         illik   nem illik       

névadót         illik   nem illik       


 

vevőhöz         illik   nem illik       

könnyen         illik   nem illik       

elébe         illik   nem illik       

biztosan         illik   nem illik       


 

csodálatosan         illik   nem illik       

temetésre         illik   nem illik       

gyülekezik         illik   nem illik       

északit         illik   nem illik       


 

elkezdődik         illik   nem illik       

hangzású         illik   nem illik       

ismétlődik         illik   nem illik       

forrásban         illik   nem illik       


 

katonatiszt         illik   nem illik       

tartalmazza         illik   nem illik       

ünnepélyes         illik   nem illik       

irigy         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       elmond

van   nincs       megvesz

VÁLTOZIK,   MEGFOGALMAZ 


van   nincs       láz

van   nincs       állapot

RÁG,   HELYZET 


van   nincs       pl.

van   nincs       küszködik

KÜLSŐ,   PÉLDÁUL 


van   nincs       múlik

van   nincs       lexikon

TŰNIK,   SZOLGÁLTATÁS 


van   nincs       ront

van   nincs       kell

AKTA,   MUSZÁJ 


van   nincs       érdek

van   nincs       ellenáll

KLUB,   BEJELENT 


van   nincs       árad

van   nincs       megítél

MEGAD,   CSIGA 


van   nincs       elszór

van   nincs       helyszín

EMLÉKEZTET,   ELVESZÍT 


van   nincs       kormányfő

van   nincs       felleg

MINISZTERELNÖK,   FELHŐ 


van   nincs       beállít

van   nincs       jegyzőkönyv

IGAZÍT,   FÉNYKÉP 


van   nincs       számtalan

van   nincs       doboz

HANGOZTAT,   RENGETEG 


van   nincs       utál

van   nincs       bevet

GYŰLÖL,   BIZONYÁRA 


van   nincs       megrak

van   nincs       vendéglő

KIVÁLT,   ÉTTEREM 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'megalapozott nézet'

van   nincs        'valaminek a révén továbbított hír, közlés'

van   nincs        'pénzromlás, pénzhígulás'

van   nincs        'viszonylag rövid tartózkodás'

van   nincs        'hatalmi erővel kinyilvánít'

INFLÁCIÓ,  LEVES,  MEGGYŐZŐDÉS,  ÖNMAGA,  ÜZENET 


van   nincs        'ugyancsak tartózkodik'

van   nincs        'valóban, úgy'

van   nincs        'a hőmérséklet fagypont alá esik'

van   nincs        'medréből kilép a megduzzadt folyó'

van   nincs        'egy művet más célra átdolgoz'

ÁRVÍZ,  ÁTÍR,  EGYBEN,  CSAKUGYAN,  HAJLANDÓ 


van   nincs        'más időben'

van   nincs        'foglalkozik vele'

van   nincs        'zsákmány, préda'

van   nincs        'azon ok miatt'

van   nincs        'ténynek tekinthető'

AZÉRT,  BÁNIK,  BIZTOS,  EGYELŐRE,  MÁSKOR 


van   nincs        'fátyolos, nem tiszta hangú'

van   nincs        'valamely időpontot megelőzve'

van   nincs        'semmiféle hatóanyag'

van   nincs        'Jézus születésének ünnepe'

van   nincs        'tehetsége egyenesen érthetetlen'

ELŐBB,  FELMÉRÉS,  KEDD,  ÖCS,  REKEDT 


van   nincs        'perc hatvanad része'

van   nincs        'idegen anyagtól mentes'

van   nincs        'csakhamar felcsattan'

van   nincs        'sóvárogva kíván'

van   nincs        'hivatalos elintézés'

ELJÁRÁS,  MÁSODPERC,  NYELVTAN,  TISZTA,  VÁGYIK