eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 10. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (22:03)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 10. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

biciklizik         illik   nem illik       

farag         illik   nem illik       

sétál         illik   nem illik       

kávé         illik   nem illik       


 

kirakat         illik   nem illik       

légkör         illik   nem illik       

ara         illik   nem illik       

sör         illik   nem illik       


 

kerítés         illik   nem illik       

őzike         illik   nem illik       

nyári         illik   nem illik       

rét         illik   nem illik       


 

villamos         illik   nem illik       

távoli         illik   nem illik       

remeg         illik   nem illik       

szül         illik   nem illik       


 

focizik         illik   nem illik       

rendez         illik   nem illik       

foci         illik   nem illik       

fiú         illik   nem illik       


 

ragyog         illik   nem illik       

busz         illik   nem illik       

utazik         illik   nem illik       

sokan         illik   nem illik       


 

kopog         illik   nem illik       

háttér         illik   nem illik       

sátor         illik   nem illik       

mély         illik   nem illik       


 

szótag         illik   nem illik       

címer         illik   nem illik       

átad         illik   nem illik       

cím         illik   nem illik       


 

országút         illik   nem illik       

motor         illik   nem illik       

kövér         illik   nem illik       

veszt         illik   nem illik       


 

hegyes         illik   nem illik       

testvér         illik   nem illik       

forog         illik   nem illik       

nyak         illik   nem illik       


 

sérülés         illik   nem illik       

betölt         illik   nem illik       

áru         illik   nem illik       

         illik   nem illik       


 

öböl         illik   nem illik       

ecset         illik   nem illik       

hullám         illik   nem illik       

         illik   nem illik       


 

elvtárs         illik   nem illik       

hülye         illik   nem illik       

irat         illik   nem illik       

cérna         illik   nem illik       


 

pénzintézet         illik   nem illik       

felébreszt         illik   nem illik       

alelnök         illik   nem illik       

eddigre         illik   nem illik       


 

rosszkedvű         illik   nem illik       

sürgősen         illik   nem illik       

látogatás         illik   nem illik       

alábbi         illik   nem illik       


 

halhatatlan         illik   nem illik       

szívesen         illik   nem illik       

gyalogol         illik   nem illik       

üzleti         illik   nem illik       


 

másodikként         illik   nem illik

élelemmel         illik   nem illik

vigyorog         illik   nem illik

fekete         illik   nem illik


 

parancsnok         illik   nem illik       

különbsége         illik   nem illik       

ragyogó         illik   nem illik       

lemásol         illik   nem illik       


 

könyörög         illik   nem illik       

véresen         illik   nem illik       

esküszik         illik   nem illik       

amikor         illik   nem illik       


 

összetartoznak         illik   nem illik

szórakozás         illik   nem illik

folyamán         illik   nem illik

körüli         illik   nem illik


 

elalváskor         illik   nem illik       

területen         illik   nem illik       

nevelte         illik   nem illik       

aratás         illik   nem illik       


 

szövetkezettel         illik   nem illik

magasságban         illik   nem illik

összecsengő         illik   nem illik

nemcsak         illik   nem illik


 

végeredmény         illik   nem illik       

lassanként         illik   nem illik       

bátorság         illik   nem illik       

előkészít         illik   nem illik       


 

enni         illik   nem illik       

kíváncsian         illik   nem illik       

formálja         illik   nem illik       

könyököl         illik   nem illik       


 

rajzolni         illik   nem illik       

annál         illik   nem illik       

lepedőn         illik   nem illik       

számoz         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       folyamatos

van   nincs       évtized

REND,   ELLENTÉT 


van   nincs       gazdasszony

van   nincs       kétségtelen

NYILVÁNVALÓ,   MUNKATÁRS 


van   nincs       társ

van   nincs       tűnődik

TELIK,   PARTNER 


van   nincs       fenntart

van   nincs       buta

SZAMÁR,   IMÁDKOZIK 


van   nincs       műsor

van   nincs       diploma

PROGRAM,   TEMETŐ 


van   nincs       megesik

van   nincs       ered

MEGTÖRTÉNIK,   SZÁRMAZIK 


van   nincs       csatár

van   nincs       fillér

KISEBBSÉGI,   ARÁNY 


van   nincs       eljár

van   nincs       remény

ELVESZT,   ESÉLY 


van   nincs       tréfa

van   nincs       fecske

BARÁTSÁG,   PARIPA 


van   nincs       bolond

van   nincs       megszámlál

MEGVALÓSÍT,   OSTOBA 


van   nincs       étkezik

van   nincs       be

TÁPLÁLKOZIK,   BEFELÉ 


van   nincs       óvatosság

van   nincs       átkozott

KOMOR,   MAGYARÁZAT 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'otthona, hazája felé'

van   nincs        'viszonylag kis időközökben ismétlődve'

van   nincs        'valakivel, valamivel nem azonos'

van   nincs        'kockázat nélküli'

van   nincs        'az év hatodik hónapja'

GYAKRAN,  HAZAFELÉ,  JÚNIUS,  MÁS,  NYOMTAT 


van   nincs        'bizonyos mennyiség'

van   nincs        'ugyanannyi időtartammal korábban'

van   nincs        'valaminek a belsejében'

van   nincs        'szöveget átmásol'

van   nincs        'felületén, felső részén'

AZUTÁN,  IGE,  KÖZBESZÓL,  OLYKOR,  ZSIRÁF 


van   nincs        'helytelenül ítél'

van   nincs        'más tárgyhoz szorosan tapad'

van   nincs        'helyszínen való megjelenés'

van   nincs        'mely időben'

van   nincs        'minduntalan izgő-mozgó'

JELENLÉT,  HAJLANDÓ,  LEHETETLEN,  MIKOR,  RAGAD 


van   nincs        'ifjúsági kedvezmény'

van   nincs        'akarata ellenére'

van   nincs        'jóságos mesebeli lány'

van   nincs        'szavatol valamit'

van   nincs        'mástól nem függő'

FÜGGETLEN,  GARANTÁL,  SOKAN,  SZAKKÖR,  TÜNDÉR 


van   nincs        'szokásosnál kisebb súlyú, hatásfokú'

van   nincs        'suttogva, titkolva mond'

van   nincs        'zömében Görögországban élő náció'

van   nincs        'nyírfafélék családjába tartozó cserje'

van   nincs        'jogszabály érvényben léte'

BRIT,  CSÖND,  HATÁLY,  KÖNNYŰ,  SÚG