eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2008 - anyanyelv 2. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (17:37)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2008 - anyanyelv 2. változat1. feladat     (1 pont)

A következő mondatokban virág- és gyümölcsneveket rejtettünk el. Írd ki őket! A betűk (hangok) sorrendjét nem változtathatod meg!

Bejárta Hátszeg fűvel borított domboldalait. Sok ökör csinálta a galibát.

......................................................

A király hatalma végtelen. Ez a tükör teljesen bepárásodott.

......................................................


2. feladat     (7 pont)

Írd a betűk után a megfelelő sorszámot! Miről nevezhették el a következő, beszélő nevű erdélyi falvakat?

a)....... Ótelek

b)....... Kiskodács

c)....... Fűrészfalva

d)....... Barátos

1. zajokról

2. szerszámról

3. baromfikról

4. papokról

5. település koráról

6. napos szép rétekről

7. barátságos emberekről

8. ősemberekről

Írd le a köznapi nyelvhasználat szerint az aláhúzott szavakat!

Kútásáskor vigyázni kell, mert a talaj ríteges, teli van vízzel, osztán egyszer meggondolkozik, s öt-hat szekír föld jő lefeli.

e) meggondolkozik: ......................................................

Olyan élhető emberek voltak a falunkban, mindenhez hozzáfogtak.

f) élhető: ......................................................

Szoktak cifra nagykanalat is csinálni keresztminta kiszedéssel, vagy hogy olyan kígyószerűen a kalány nyelin körbesirüljön.

g) körbesirüljön: ......................................................


3. feladat     (3 pont)

Egészítsd ki a párbeszédet szójátékká! Ehhez alkoss szólásokat a megadott szavakból!

     – Mondja, maga leesett a fáról?

     – Sajnos.

a)  – Akkor maga ………………….?

     – Igen. Hallom, hogy a maga fejére pedig tökök hullottak.

b)  – Bizony, így lettem én …………………………

A megadott szavak:

gallyról, szakadt, makkal, tökkel, ágról, ütött, bottal

c) Magyarázd meg a vérszemet kapott szólás jelentését!

......................................................


4. feladat     (3 pont)

Párosítsd a megadott mondatokat a hozzájuk legjobban illő képekkel! A számokat írd a mondatok előtti pontsorokra!

.......... Sokáig csak csetlett-botlott.

.......... Hiába igyekszik.

.......... Eltanácsolták.

.......... Ettől nagyon elszomorodott.

.......... Kereste a kiutat.

.......... Végre rájött a titokra.

.......... Megtalálta a megoldást.

.......... Neki sikerült!


5. feladat     (2 pont)

a) Adj címet a képnek!

......................................................

b) Írj egy-két mondatos, kifejező, a karikatúrának megfelelő szöveget! Törekedj arra, hogy lehetőleg érdekes, humoros legyen!

......................................................


6. feladat     (4 pont)

Helyettesítsd a következő mondat idegen szavát megfelelő magyar kifejezéssel!

a) A futáshoz az új dzsoggingomat veszem fel.

......................................................

Javítsd ki a következő mondatok nyelvhelyességi hibáit!

b) A közönség várta a film első premierjét.

......................................................

c) A történet boldog happy enddel ért véget.

......................................................

Írj az alábbi alakváltozatokkal egy-egy mondatot, amelyben érzékelteted a jelentések különbségét!

d) hódítók – hódítóak

......................................................


7. feladat     (6 pont)

Húzd alá a helyesen írt szavakat!

a) kerekasztalkonferencia / kerekasztal-konferencia / kerek-asztalkonferencia

b) Don kanyari / don-kanyari / Don-kanyari

c) kétezeregy / kétezer-egy / két-ezeregy

d) kola / cola / kóla

e) hidje / higyje / higgye

f) Válaszd el függőleges vonallal a szótagokat!

p a r t i g

l a j s t r o m


8. feladat     (4 pont)

Írd a megadott pontsorra, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi három mondatra vonatkozó állítások!

      1. Amilyen a mosdó, olyan a törölköző.

      2. Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

      3. Olyan gazdag az aratás, amilyen a vetés.

a) ..... Mind a három mondat egyszerű bővített mondat.

    ..... Mind a három mondat összetett mondat.

    ..... Mind a három mondat többszörösen összetett mondat.

b) ..... Mind a három mondat határozói alárendelő mondat.

    ..... Mind a három mondat állítmányi alárendelő mondat.

    ..... Az egyik mondat mellérendelő választó mondat.

c) ..... Mind a három mondat jelzői alárendelő összetett mondat.

    ..... Két mondatban az első tagmondat a mellékmondat.

    ..... Az egyik mondatban az első tagmondat a főmondat.

d) ..... A három mondatban összesen három névmás van.

    ..... Az egyik mondatban van határozatlan névelő.

    ..... Az első mondatban van két magas hangrendű főnév.


9. feladat     (9 pont)

Csizmadiamesterség

A magyarságnál a puhaszárú csizma ősidők óta a lovasok öltözékéhez tartozott. Mai formája a középkorban kezdett kialakulni. A vastag és egyenes talpú csizmát a hódoltság idején az oszmán törököktől vettük át. Őseinknél eleinte más lábbelikkel együtt az a mesterember készítette csizmát, aki a nyersbőrt felhasználhatóvá tette, azaz a tímár.

Ezt a munkát a társadalmi fejlődés előrehaladtával kivette a kezéből egy újabb mesterember – a varga –, s csak a bőr kikészítését hagyta meg neki, azt is csak részben, mert mint cserzővarga, maga is művelte.

A vargamesterség egyike volt az „egészmesterségeknek”, mert felölelte a nyersbőr kikészítését és ennek további – lábbelivé való feldolgozását is. A XV. század során vált ki a vargák közül a csizmadia, a kiváltságos lábbelik készítőjeként.

A csizmadia nem toldoz-foldoz, igazi mestere szakmájának. Érdekes munkafázisai voltak a mesterségnek: apró bőrdarabokból kellett sarkot rakni, csirizelni, egymás mellé ragasztani őket. A csizmaszárak összevarrása fontos feladat volt, ezért a tódozáshoz több varrástípus alakult ki: a gojzer varrott, ahol a bőrt nem befelé, a talp alá, hanem kifele varrják. Van a rámás varrott, ahol látszik, hogy van varrva a talp a rámához.

Régen féllábas volt a csizma, egyeneslábú, mindegy, melyik lábra húzták. A talpat faszeggel szegelték, vasszeggel nem szegeztek semmit. Még a sarkot sem. Azt diribdarab hulladékból csirizzel rakták össze, majd rászegezték a talpra. Az igazi mester jobban örvendett a kész csizmának, mint a rendelője, mert élő lábra dolgozott.

Magyarázd meg saját szavaiddal a szöveg alapján az alábbi kifejezéseket!

a) egészmesterség: ......................................................

b) féllábas csizma: ......................................................

A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!

c) Mikor lett önálló a csizmadia mesterség? ......................................................

d) Mi a közös a tímár és a cserzővarga munkájában? ......................................................

e) Milyen alapanyagot és rögzítőket használtak fel, amikor sarkot raktak a csizmára?

......................................................

f) Írd le a pontsorra a szövegben található két ikerszót!

......................................................

Írd le, hogyan mondanád másképpen a kiemelt szavakat, kiemelt szerkezeteket!

g) a bőr lábbelivé dolgozása: ......................................................

h) a sarkot diribdarab hulladékból rakták össze: ......................................................

i) a csizmadia élő lábra dolgozott: ......................................................


10. feladat     (11 pont)

Írj fogalmazást a kép alapján! Fogalmazásod tíz vagy több mondat legyen!

......................................................

......................................................