eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2008 - anyanyelv 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (17:35)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2008 - anyanyelv 1. változat1. feladat     (1 pont)

A következő mondatokban állatneveket rejtettünk el. Írd ki őket! A betűk (hangok) sorrendjét nem változtathatod meg!

Hoppá, valami leesett. Makacs a gyerek.

......................................................

Te velem ne törődj! Nagyon örülök, örvendezem.

......................................................


2. feladat     (7 pont)

Írd a következő nyelvjárási (népnyelvi) szavak előtti pontsorra a hozzá tartozó jelentés sorszámát!

a)....... csirikol

b)....... gazlás

c)....... kicsikkan

d)....... sikamodik

1. szemetelés

2. hadarva mond

3. kificamodik

4. hangosan fecseg

5. elnémul

6. nevet

7. cikk-cakkban fut

8. csúszik

Írd le a köznapi nyelvhasználat szerint az aláhúzott szavakat!

Gyertyaöntéskor a lopótök csövibe olvasztott marhafaggyút öntöttek, és a viaszt jól beledöcskölték, úgy lett a gyertya.

e) beledöcskölték: ......................................................

A fazekasok csináltak tálat, csiprot, kancsót, korsót.

f) csiprot: ......................................................

Kosárfonáshoz a mogyorófavessző haját lehántották, de előbb késsel a csögöket levágták, s olyankor már a haja is lejött.

g) csögöket: ......................................................


3. feladat     (3 pont)

Egészítsd ki a párbeszédet szójátékká! A megadott szavak, kifejezések közül írd a három megfelelőt a kipontozott helyekre!

     – Mondja, ügyvéd úr, van most ügye?

     – Nincs.

a)  – Akkor maga ………………….?

     – Azért még van egy ügyem.

b)  – Tehát …………………………? És ha ezt is elveszik?

c)  – Akkor …………………… leszek.

A megadott szavak, kifejezések:

ügyes, ügybuzgó, ügyefogyott, ügyetlen, egy ügyű, együgyű, ügynök


4. feladat     (3 pont)

Egészítsd ki az alábbi mondat titkosírással írt változatát úgy, hogy következetesen használod a megadott jeleket!

MA 1 ÓRÁRA ÉRÜNK HAZA.


5. feladat     (2 pont)

a) Adj címet a képnek!

......................................................

b) Írj egy-két mondatos, kifejező, a karikatúrának megfelelő szöveget! Törekedj arra, hogy lehetőleg érdekes, humoros legyen!

......................................................


6. feladat     (4 pont)

Helyettesítsd a következő mondat idegen szavát megfelelő magyar szóval, kifejezéssel!

a) Ma a barátnőmmel shoppingoltunk. ......................................................

......................................................

Javítsd ki a következő mondatok nyelvhelyességi hibáit!

b) Hosszútávú maratoni ülést tartott az igazgatóság.

......................................................

c) A családommal hétvégi víkendre utazunk a hegyekbe.

......................................................

Írj az alábbi alakváltozatokkal egy-egy mondatot, amelyben érzékelteted a jelentések különbségét!

d) gyorsak – gyorsok

......................................................


7. feladat     (6 pont)

Húzd alá a helyesen írt szavakat!

a) vízvezetékszerelő / víz-vezetékszerelő / vízvezeték-szerelő

b) Mátra-hegységi / Mátra hegységi / mátra-hegységi

c) 1-jén / 1-én / 1.-én

d) inekció / injekció / inyekció

e) muszáj / muszály / muszájj!

f) Válaszd el függőleges vonallal a szótagokat!

b r i n d z a

m e c h a n i z m u s


8. feladat     (4 pont)

Írd a megadott pontsorra, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi három mondatra vonatkozó állítások!

        1. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.

        2. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!

        3. Addig üsd a vasat, amíg meleg.

a) ..... Mind a három mondat egyszerű bővített mondat.

    ..... Mind a három mondat összetett mondat.

    ..... Mind a három mondat többszörösen összetett mondat.

b) ..... Mind a három mondat határozói alárendelő mondat.

    ..... Mind a három mondat tárgyi alárendelő mondat.

    ..... Az egyik mondat mellérendelő választó mondat.

c) ..... Mind a három mondat időhatározói alárendelő mondat.

    ..... Az egyik mondat helyhatározói alárendelő mondat.

    ..... Az egyik mondatban van jelzős szerkezet.

d) ..... A három mondatban összesen négy főnév található.

    ..... A három mondatban összesen három felszólító módú igealak van.

    ..... Az egyik mondatban van igekötő.


9. feladat     (9 pont)

Megszólal a vízivilág

A táj lassan változik: az őspuszta arcát ölti fel. Ahogy a török idők alatt kiirtják az erdőket, megszakítatlanná válik a legelőterület, amit lápok, mocsarak, erek, tavak környeznek. A nádlevelet csörgeti, a vizet borzolja a szél. A nádasban megszólalnak a madarak: a vadkacsa hápog, a nádiveréb csiripel, a szárcsa sikít, éjjel pedig kísérteties hangot ad a bölömbika.

Halász, vadász, madarász, mind éhenkórász – tartja a régi szólás. A szabad természet fiai ők, akik télire nádkunyhót vonnak maguk fölé. Ősidők óta egész rendje alakult ki a réti pákász-, madarászembereknek, akik mélyen a nádasok rengetegében élelmeskednek. Foglalatosságuk szerint nevezik őket csíkászoknak, rákászoknak, békászoknak, piócaszedőknek, akik maguk készítette eszközeikkel halásznak, vadásznak, keresik kenyerüket.

A rét ontja a csíkot. Ezt az arasznyi, karcsú halfajtát fűzfavesszőből font öblös kosárral, varsával fogják a csíkászok. Gödröcskéket ásnak a vizes rétbe, s ráhelyezik a varsákat. A csíkok friss levegőt érezve feljönnek bennük a kas tölcsérén át, s már fogva vannak. Káposztába főzve nincs finomabb falat a csíkos káposztánál.

Nehezebb a dolga a békásznak, a teknős fürgébb a vízben, mint a szárazon. Az ügyes rákász viszont kézzel is kidobja a parti fűz gyökereihez bújó áldozatát. A piócaszedő már nem is fogja, csak vízben áll, hagyja, hogy lábszárán ragadjon a vérszívó féreg, majd vödörbe söpri, s eladja patikaszerként.

Magyarázd meg saját szavaiddal a szöveg alapján az alábbi kifejezéseket!

a) éhenkórász: ......................................................

b) környeznek: ......................................................

A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!

c) Milyen élőlény a csík? ......................................................

d) Nevezz meg egy eszközt, amellyel a réten halat lehet fogni! ......................................................

e) Mi a bölömbika? ......................................................

f) Írd le a pontsorra az első bekezdésben található hangutánzó szavakat!

......................................................

Írd le, hogyan mondanád másképpen a kiemelt szavakat, kiemelt szerkezeteket!

g) a táj az őspuszta arcát ölti fel: ......................................................

h) a vizet borzolja a szél: ......................................................

i) maguk készítette eszközökkel keresik kenyerüket: ......................................................


10. feladat     (11 pont)

Írj fogalmazást a kép alapján!

Fogalmazásod tíz vagy annál több mondat legyen!

......................................................

......................................................