eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2007 - anyanyelv 2. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (19:32)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2007 - anyanyelv 2. változat1. feladat     (2 pont)

Két-két névben elrejtettünk egy-egy harmadikat. Keresd ki és írd a pontsorra!

a) Mónika Tóbiás:………………

b) Margit Tamás:………………


2. feladat     (3 pont)

Egy zenélő dobozhoz kaptuk az alábbi külföldi használati utasítást. Javítsd ki! Fogalmazd meg három mondatban helyes magyarsággal!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Zenedoboz

Két nagy elem használ. A mínuszjel alatti rész beleteszi az elemet a dobozba. Ha csukjuk tető, könnyen érintkezik az elemek, az után önműködve dolgozol.

......................................................


3. feladat     (3 pont)

Fogalmazd meg a következő szólások, kifejezések jelentését!

a) Tiszta lappal indul:

......................................................

b) Könyv nélkül tudja:

......................................................

c) Nem sokat gyertyázott a könyvek mellett:

......................................................


4. feladat     (6 pont)

Olvasd el figyelmesen a szöveget!

Hogy üzen az ember?

Bár az állatok is tudnak egymásnak jeleket, információt küldeni, és ezeket értelmezni is, de csak az emberi társadalomra jellemző az összetettebb kommunikáció. Az első nagy lépés a beszéd kialakulása volt. A második szakaszban létrejött az írás, a harmadikban pedig a könyvnyomtatás. Gutenberg találmánya révén az írott jelek és az üzenetek már sok millió emberhez eljutottak. A távközlés forradalma a negyedik szakasz. Ekkor alakultak ki a telekommunikációs és telefonos hálózatok, lehetővé vált, hogy a földrészek közötti hatalmas távolságok áthidalhatók legyenek. Az ötödik szakasz a mi korunk, a számítástechnika forradalma. Az internet révén az adatátvitel és az adattárolás végtelen lehetőségei tárulnak fel az emberiség számára.

Egyetlen korábbi században sem jutott el az emberekhez olyan sok hír, információ képi és szöveges formában, mint napjainkban. Egyes vélemények szerint ma napilapjaink egy hét alatt több új információt közölnek, mint amennyivel egy 17. századi átlagember egész életében találkozott. A műholdak, televíziós csatornák, az internet, a rádió ontja a híreket, érzékszerveinket másodpercenként több tízmillió bit információ éri, de ennek csak töredékét képes az agyunk feldolgozni. Már-már aggódhatunk: előny-e vagy hátrány a gyors fejlődés, és vajon elég érett-e társadalmunk az információs forradalom következményeinek kezelésére?

Írd le saját szavaiddal a szöveg alapján az alábbi kifejezéseket!

a) információ: ......................................................

b) napilap: ......................................................

c) távközlés: ......................................................

Helyettesítsd más kifejezéssel a mondatok egy-egy kiemelt részletét!

d) Gutenberg találmánya révén az üzenet már sok millió emberhez juthatott el.

......................................................

e) Lehetővé vált, hogy a földrészek közötti hatalmas távolságok is áthidalhatók legyenek.

......................................................

f) A bennünket érő információknak csak töredékét képes agyunk feldolgozni.

......................................................


5. feladat     (4 pont)

Diákok dolgozatából idézünk. Fogalmazd meg, mi a hiba az alábbi mondatokban!

a) Az éhen halt sereg kitakarodott az országból.

......................................................

b) A Szahara éghajlata olyan, hogy a helybeliek kénytelenek valahol máshol lakni.

......................................................

c) A fecske egy költöző madár, olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb, és nem hasonlít rá.

......................................................

Javítsd ki a mondatot!

d) Móricz Zsigmond hét krajcárért írta meg a novellát.

......................................................


6. feladat     (7 pont)

a-e) Elemezd és jelöld aláhúzással az alábbi mondat mondatrészeit!

Sokan tájékozódnak elektronikus eszközök segítségével.

Az alábbi két egyszerű mondatból szerkessz egy alárendelő és egy mellérendelő összetett mondatot!

Napjainkban nem a könyv a tudás egyetlen forrása.

Sokan tájékozódnak elektronikus eszközök segítségével.

f) alárendelő: ......................................................

g) mellérendelő: ......................................................


7. feladat     (6 pont)

a) Pótold a hiányzó j vagy ly betűt a mondatokban!

He…, itt köröz a magasban a hé…a! A személyvonatra nem kell he……egyet váltani.

Nevezd meg a táblázatban megadott szavak toldalékát!

szó

toldalék fajtája

b) személyzet

 

c) személy(e)k

 

d) személyhez

 

Írj egy-egy mondatot a következő szavakkal, hogy a jelentésbeli különbséget érzékeltesd!

e) nem törődöm

......................................................

f) nemtörődöm

......................................................


8. feladat     (4 pont)

Húzd alá azt a kifejezést, amelyiknek a jelentése eltér a többitől!

a) kétszínű, alakoskodó, alázatos, kétarcú, képmutató

b) körülbelül, éppenhogy, megközelítőleg, hozzávetőlegesen, cirka

Írj az alábbi szavakhoz egy-egy rokon értelmű szót!

c) embertelen, …………………

d) csinos, …………………………


9. feladat     (4 pont)

Tréfás karikatúrát látsz. Írd le, min alapul a nyelvi humor!

a) ......................................................

b) Írd le a pontsorra, hogy min alapul következő nyelvi játék!

„- Hogy hívják Maci Lacit nagykorában? - Medve László.”

......................................................

Összekevertük a betűket, illetve a betűjegyeket. Írj a pontsorra egy-egy szót!

c) nszepé: ……………………………….

d) yletpak: ……………………………….


10. feladat     (11 pont)

Milyen szempontok alapján értékelnéd a könyveket, ha „A Világ Könyve Díj”-at kellene odaítélned? Tégy három javaslatot, és indokold a bírálóbizottságnak!

A könyvek versenye

......................................................

......................................................