eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2006 - anyanyelv 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (19:35)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2006 - anyanyelv 1. változat1. feladat     (3 pont)

a) Ki az a költőnk, akinek a nevét a következő szöveg rejti?

A falon függő képet ő fiatal korában festette.

......................................................

b) Húzd alá, hogy miért lehet humoros a Vidor Miklós művéből való szöveg!

Szegény legény e vén cserény alatt,

elél evén szerény lepényhalat,

szeszély fején e szép keménykalap,

de félek én, mesém henyén halad,

s felén e rémlegény belém harap.”

értelmetlen – nyelvtörő a szöveg – távoliak a rímek – meghökkentő a szójáték

c) Alakítsd át az „elél evén szerény lepényhalat” mondatot úgy, ahogy a mindennapi beszédünkben mondanánk!

......................................................

......................................................


2. feladat     (4 pont)

Fogalmazd meg egy-egy mondattal az alábbi szókapcsolatok, szólások jelentését!

a) eszi magát – ......................................................

......................................................

b) eszi a fene valakiért – ......................................................

......................................................

c) Mit eszik rajta? ......................................................

......................................................

d) Eszi, nem eszi, nem kap mást. – ......................................................

......................................................


3. feladat     (5 pont)

Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, amely a Pesti Hírmondóban jelent meg az 1800-as években!

Az asztalnál illő viseletről

Kétszeresen jólétkezik az ember, ha a társaság finom modorral bír, s a házigazda műveltséget, szívességet s derültséget tanúsít. Ha alkalomhoz illően vagyunk öltözve, nem feszélyezzük magunkat. Vidor arccal, élénk kedvvel járuljunk az asztalhoz; legyünk beszédesek, anélkül, hogy fecsegőkké válnánk, s igyekezzünk, hogy beszédünk általános érdekű tárgy körül forgolódjék. De ne üljünk le először, hanem csak miután a legelőkelőbb vagy a háziasszony vagy szomszédnőnk leültek. Ne értessük ujjunkat az ételhez. A kanalat használat után a tányéron hagyjuk, anélkül, hogy előbb lenyalnók. Sót késsel és nem kanállal, még kevésbé pedig ujjainkkal kell venni. Ne mutassuk ki semmi által, hogy ez vagy amaz étel kedvencünk. Mindamellett nem kell túlságosan szerénykedni, mert az illem nem kívánja tőlünk, hogy éhezzünk és szomjazzunk. Mindig csak egy darabot szeljünk le, mert az egész adagnak felszelése kevés ízlésre mutat. Úgyszintén az illem ellen vétenénk, ha az asztal fölött hajunk vagy ruházatunk rendezésével foglalkoznánk, vagy hangosan tüsszentenénk, köhögnénk, fejünkkel valakinek tányérja fölé hajolnánk, kenyeret aprítanánk a levesbe, a tányért kenyérrel tisztogatnók, süteményt tennénk a zsebünkbe. Továbbá, igen illetlen villával fogat piszkálni, sőt saját fogpiszkáló használata sem ajánlatos, de ha már használjuk, minél észrevétlenebbül kell azt tenni. Ha valamely ételt rág az ember, betett szájjal tegye azt. Nem szabad a levest szörpölni. Szilva- és cseresznyemagot s apró csontot sohase szabad az asztalra helyezni, mindig a tányér szélére kell azt tenni, mégpedig mindig villa segélyével, sohase kézzel.

Értelmezd a szöveg alapján a következő kifejezéseket, illetve mondatot, majd írd át a mai nyelvhasználatnak megfelelően!

a) „illő viseletről”: ......................................................

b) „a levest szörpölni”: ......................................................

c) „betett szájjal”: ......................................................

d) „villa segélyével”: ......................................................

e) „S igyekezzünk, hogy beszédünk általános érdekű tárgy körül forgolódjék.”:

......................................................


4. feladat     (3 pont)

a) Írj három rokon értelmű szót az étkezik igéhez!

...................................            ...................................            ...................................

b) Húzd alá az idézet szimbolikus jelentését!

„…mélyéről párolog a bögre,

ha kis családját eteti”

nagyon forró az étel – kevés van benne – szegények – edényben gőzölög az étel

c) Fogalmazd meg egy mondatban, hogy milyen a válogatósember!

......................................................


5. feladat     (2 pont)

a) Húzd alá, hogy milyen hangulatot közvetít az alábbi szöveg!

Ha kerülsz, ne kerülj messze,

köténykéd lennék, ne tépj össze,

dalocskád lennék, ne hallgass el,

kenyérkéd lennék, ne taposs el.”

meghitt – közömbös – bizalmaskodó – ünnepélyes – udvarias

b) Húzd alá, hogy milyen költői eszközökkel fejezi ki az általad jelzett hangulatot a költő!

hasonlat – költői jelzők – megszemélyesítés – kicsinyítés – fokozás


6. feladat     (3 pont)

a) Mi a kapcsolat az alábbi képvers címe és a szöveg képi megjelenítése között?

......................................................

EGÉSZSÉGEDRE!

ha hóval hullna is ruhád

kimájusítanád szobámat

mert te magad vagy a virág

s

n

i

n

c

s

karcsúbb tenálad

b) A versbeli utalás mellett mivel szemlélteti még a költő a műben szereplő lány karcsúságát?

......................................................

c) Írd le, hogy mit jelent a versben az a kifejezés, hogy: „kimájusítanád szobámat”!

......................................................


7. feladat     (3 pont)

Fejtsd meg, hogy melyik fogalomról olvasol a bekeretezett szövegben!

a) Írd ide! ......................................................

Étkezéskor egy-egy személy étkezéséhez szükséges tányérok, poharak, különböző evőeszközök stb. összessége az asztalon.

b-c) A fenti példához hasonlóan fogalmazd meg, hogy mi az étlap!

......................................................

......................................................


8. feladat     (6 pont)

Egy mondat szavainak sorrendjét megváltoztattuk. Elemezd mondatrészek szerint a mondatokat! Írd be a táblázatba a mondatrészeknek megfelelő szavakat! Nevezd meg a határozók fajtáit is!

Ma rántotta lesz a vacsoránk.

alany:

a) ..........................................

állítmány:

b) ..........................................

.............................. határozó:

c) ...........................................

Lesz rántottánk vacsorára.

alany:

d) ..........................................

állítmány:

e) ..........................................

.............................. határozó:

f) ...........................................


9. feladat     (6 pont)

Képezz párokat az alábbi szavakból az alapján, hogy milyen helyesírási szabályok szerint írandók!

jár-kel       Tóthtal       Fő utca       eddze       Vas megye

Csepel-sziget       kulcscsomó       Fekete-tenger       irul-pirul

játssza       részszorzat       Móriczcal

...................................................|...................................................

...................................................|...................................................

...................................................|...................................................

...................................................|...................................................

...................................................|...................................................

...................................................|...................................................


10. feladat     (15 pont)

Válassz az A), B), C) témák közül kettőt, és alkoss három-négy mondatos szövegeket!

Írj köszöntőt ...

A) ... anyák napja alkalmából vagy édesanyádnak születésnapjára!

Drága ..........................................!

......................................................

B) ... egy szilveszteri összejövetelre a barátaidnak!

Helló, ..........................................!

......................................................

C) ... az Arany Katedra-díjjal kitüntetett tanárodnak az osztály nevében!

Tisztelt ..........................................!

......................................................

Végül írj egy-két mondatos SMS-t, rövid üzenetet haza, hogy miként érezted magad a feladatlap megírása alatt és most, hogy a végére értél!

......................................................