eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2005 - anyanyelv 2. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (19:41)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2005 - anyanyelv 2. változat1. feladat     (5 pont)

Figyelmesen olvasd el a kérdéseket, majd a műsorismertetések alapján válaszolj!

a) Melyik az a műsor, amelyet ugyanabban az időpontban két csatorna is sugároz?

......................................................

b) Melyik az a filmsorozat, amelyről tudjuk, hogy összesen hány részes?

......................................................

c) Melyik az a sorozat, amelynek már a legtöbb részét láthatták a nézők?

......................................................

d) Melyik műsor megy az m2-n akkor, amikor az RTL Klubon a Delelő látható?

......................................................

e) Melyik műsor programajánló?

......................................................


2. feladat     (8 pont)

Olvasd el figyelmesen a verset, és válaszolj a kérdésekre!

Kormos István: Szeptember

Gyászol három

hangyaboly,

cincognak a tücskök,

kék ködnek nézik az eget,

zöld ködnek a füstöt.

Szaladnak a füvekhez,

elszállt a fű délre,

kukoricazászlón lobog

üszög feketéje.

Boglyaszállás fölrepül,

a fák messze úsznak,

tücsökcirr ördögszekéren

panaszol az útnak.

Megadják mind magukat,

sárgöröngyre ülnek,

sírnak-rínak, s kis öklükkel

gyöngykönnyet törülnek.

a) Mit jelent a tücsökcirr szó? ......................................................

b) Írd le, hogy mi a köznapi jelentése a versbeli „elszállt a fű délre” kifejezésnek!

......................................................

c) Mit jelent a vers szövegében a lobog szó? ......................................................

d) Milyen más jelentését ismered a lobog szónak? Írj rá egy példát!

......................................................

e) Milyen költői eszköz „Gyászol három hangyaboly”szókapcsolat? Húzd alá a megfelelőt!

költői jelző – hasonlat – megszemélyesítés – szimbólum – szinesztézia

f) Melyik mássalhangzó-kapcsolódási törvényre ismersz rá az alábbi szóban? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

ö k l ü k k e l

A) összeolvadás

B) teljes hasonulás

C) a képzés helye szerinti részleges hasonulás

D) zöngésség szerinti részleges hasonulás

g) Írd le a sírnak-rínak szó két rokon értelmű megfelelőjét!

......................................................


3. feladat     (3 pont)

Változtasd meg a szóalak egyik mássalhangzójának időtartamát! Írj mindkét szóalakkal egy-egy mondatot is! (A mondatban a szavak toldalékot kaphatnak.)

a) szerepel – ......................................................

b-c) Példamondatok:

......................................................

......................................................


4. feladat     (5 pont)

Találd ki, melyik szólásra gondoltunk! Megadjuk a szólás jelentését, és azt, hogy melyik az a kulcsszó, amelyiknek szerepelnie kell mindegyik szólásban.

Írd le a pontsorokra a szólásokat!

Pl.: kulcsszó az eb

        Jelentés: makacsul ragaszkodik valamihez         Szólás: köti az ebet a karóhoz

A következő szólások kulcsszava a kerék.

        Jelentés          Szólás

a) megszökik valahonnan                 ......................................................

b) nem teljesen normális                    ......................................................

c) Húzd alá azt a szót, amelyik a humor forrása!

    – Miben hasonlít a házasság és az utazás?

    – Mindkettőt jegyváltás előzi meg.

d) Írd a pontsorra, hogy miben tér el a két mondat!

    Zsófi megy színházba. / Színházba megy Zsófi.

......................................................

e) Írd le, hogyan változott meg a mondat jelentése! ......................................................

......................................................


5. feladat     (4 pont)

Írd le, milyen tulajdonságra utalhattak a családnevekké vált megkülönböztető nevek!

a) Degesz: ......................................................

b) Ridegh: ......................................................

c-d) Írd le a nevek -val, -vel toldalékos alakját!

......................................................


6. feladat     (2 pont)

Írd le helyesen azt a mondatot, amelyikben hiba van!

a) Vajon kiosszák ma a dolgozatokat? – Kérem, osszátok ki a füzeteket!

......................................................

b) Idős ember létére jól bírta a gyalogtúrát. – Kiváló úszó létére megnyerte az úszóbajnokságot.

......................................................


7. feladat     (6 pont)

Egészítsd ki a megfelelő betűvel a következő szavakat!

a) f____rkészik    (ü/ű)

b) mind____g    (i/í)

c) ____ntat    (u/ú)

d) ma____ag    (dz/ddz)

e) par____alan    (t/tt)

f) bri____iáns    (l/ll)


8. feladat     (2 pont)

Írd a megfelelő ábra sorszámát a kisbetűk után a pontsorra!

a) ...... Az ősz egyik jele, hogy sárgulnak a falevelek.

b) ...... Gyászol három hangyaboly, ugyanis közeledik a tél.


9. feladat     (5 pont)

Írd be a megfelelő helyre a mondat szavait! Nevezd meg a jelzők és a határozó fajtáját!

Kékes a köd színe a mély völgyben.


10. feladat     (10 pont)

Alkoss szöveget, amely legalább 10–15 mondatból áll! Válassz a két cím közül!

A) Ajándékozni jó

     vagy

B) Győztünk

......................................................

......................................................