eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2005 - anyanyelv 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (19:39)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2005 - anyanyelv 1. változat1. feladat     (5 pont)

Figyelmesen olvasd el a kérdéseket, majd a műsorismertetések alapján válaszolj!

a) Melyik az a műsor, amelyet ugyanabban az időpontban két csatorna is sugároz?

......................................................

b) Melyik az a filmsorozat, amelyről tudjuk, hogy összesen hány részes?

......................................................

c) Melyik az a sorozat, amelynek már a legtöbb részét láthatták a nézők?

......................................................

d) Melyik műsor megy a TV2-n akkor, amikor az m2-n Az ígéret földje látható?

......................................................

e) Melyik műsor programajánló?

......................................................


2. feladat     (8 pont)

Olvasd el figyelmesen a verset, és válaszolj a kérdésekre!

a) Mit jelent a kaptár szó? ......................................................

b) Írd le, hogy mi a köznapi jelentése a versbeli „pókok … ezüsthámba fogják a szelet” kifejezésnek!

......................................................

......................................................

c) Mit jelent a vers szövegében a kinyit szó? ......................................................

d) Milyen más jelentését ismered a kinyit szónak? Írj rá egy példát!

......................................................

e) Milyen költői eszköz „A madárijesztő észbe kap” szókapcsolat? Húzd alá a megfelelőt!

költői jelző – hasonlat – megszemélyesítés – szimbólum – szinesztézia

f) Melyik mássalhangzó-kapcsolódási törvényre ismersz rá az alábbi szóban? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

s z e m m e l

A) összeolvadás

B) teljes hasonulás

C) a képzés helye szerinti részleges hasonulás

D) zöngésség szerinti részleges hasonulás

g) Írd le a kesereg szó két rokon értelmű megfelelőjét!

......................................................


3. feladat     (3 pont)

Változtasd meg a szóalak egyik mássalhangzójának időtartamát! Írj mindkét szóalakkal egy-egy mondatot is! (A mondatban a szavak toldalékot kaphatnak.)

a) érzékel – ......................................................

b-c) Példamondatok:

......................................................

......................................................


4. feladat     (5 pont)

Találd ki, melyik szólásra gondoltunk! Megadjuk a szólás jelentését, és azt, hogy melyik az a kulcsszó, amelyiknek szerepelnie kell mindegyik szólásban.

Írd le a pontsorokra a szólásokat!

Pl.: kulcsszó az eb

Jelentés: makacsul ragaszkodik valamihez       Szólás: köti az ebet a karóhoz

A következő szólások kulcsszava a .

     Jelentés           Szólás

a) megkönnyebbült ......................................................

b) ugyanazon a véleményen vannak ......................................................

c) Húzd alá azt a szót, amelyik a humor forrása!

    A szappan panasza: „Végül engem mindig eláztatnak.”

d) Írd a pontsorra, hogy miben tér el a két mondat!

    Kati megy vásárolni. / Vásárolni megy Kati.

......................................................

e) Írd le, hogyan változott meg a mondat jelentése! ......................................................


5. feladat     (4 pont)

Írd le, milyentulajdonságra utalhattak a családnevekké vált megkülönböztető nevek!

a) Vastagh: ......................................................

b) Garass: ......................................................

c-d) Írd le a nevek -val, -vel toldalékos alakját!

......................................................


6. feladat     (2 pont)

Írd le helyesen azt a mondatot, amelyikben hiba van!

a) Akasszuk fel a fogasra a kabátokat! – A fogasra felakasszuk a kabátokat.

......................................................

b) Erős ember lévén elbírta a zsákot. – Beteg lévén eljött az iskolába.

......................................................


7. feladat     (6 pont)

Egészítsd ki a megfelelő betűvel a következő szavakat!

a) óv____da    (o/ó)

b) kit____ntetés    (ü/ű)

c) ruhást____l    (u/ú)

d) kö____eny    (p/pp)

e) ba____ancs    (k/kk)

f) kö____telen    (ny/nny)


8. feladat     (2 pont)

Írd a megfelelő ábra sorszámát a kisbetűk után a pontsorra!

a) ...... Az a legszebb a vadludak vonulásában, hogy V betűt formáznak.

b) ...... Rozsdabarna levelek zizegnek a levegőben, ugyanis felkapja őket az őszi szél.


9. feladat     (5 pont)

Írd be a megfelelő helyre a mondat szavait! Nevezd meg a jelzők és a határozó fajtáját!

Borongós a medve hangulata a ködös erdőben.


10. feladat     (10 pont)

Alkoss szöveget, amely legalább 10–15 mondatból áll! Válassz a két cím közül!

A) A jó szó orvosság

     vagy

B) Meglepetés ért

......................................................

......................................................