eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2004 - matematika 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (17:17)
Kapcsolódó tantárgy: matematika

Felvételi a 9. évfolyamra 2004 - matematika 1. változat


1. feladat     (4 pont)

Töltsd ki az alábbi bűvös négyzet hiányzó mezőit úgy, hogy a négyzetben szereplő minden szám különböző legyen, és minden sorban, oszlopban és a két átlóban is ugyanannyi legyen a számok összege!

     A =

     B =

     C =

     D =


2. feladat     (5 pont)

Peti nagymamája 80 db palacsintát sütött. A palacsinták 35%-ába túrót töltött, 24 db palacsintába kakaót, a többibe pedig lekvárt.

a) Hány túrós palacsinta készült?

     db

b) A palacsinták hány százaléka volt kakaós?

     %

c) A palacsinták hány százaléka volt lekváros?

     %

d) Milyen palacsintából készült a legkevesebb?

    

e) Kiderült, hogy a család összesen 70 db palacsintát tud megenni. Hány százalékkal kevesebbet süssön a nagymama legközelebb, hogy ne maradjon egy sem?

     %


3. feladat     (5 pont)

Az Amerikai Egyesült Államok négy államáról (Utah, Arizona, Colorado, Új-Mexikó) közös térkép készül. A térképészek szeretnék az államokat kiszínezni piros (P), fehér (document.getElementById('f) vagy kék (K) színekkel. Utah kormánya ragaszkodik ahhoz, hogy az ő államuk színe piros legyen. Természetesen az is feltétel, hogy két, közös határszakasszal rendelkező állam nem lehet azonos színű.

Írd be az ábrákba az összes lehetséges különböző színezést a példa szerint! Egy-egy színezéshez nem kell feltétlenül minden színt felhasználni.(Több ábra van, mint ahány lehetőség.)


4. feladat     (5 pont)

Pótold a hiányzó mérőszámokat!

a) 6,5 kg = 5700 g +  g

b) 5996 cm = 80 m –  cm

c) 1750 dm2 = 25 m2 dm2

d) 21 h = 3/4 nap +  h

e) 85318 dm3 = 83,47 m3 dm3


5. feladat     (5 pont)

Lili rajzolt néhány síkidomot: egy háromszöget, egy deltoidot, egy paralelogrammát és egy trapézt.

Döntsd el, hogy mi teljesül a következő állításokra!

a) A paralelogrammának van szimmetria-középpontja.

    biztosan igaz

    lehet, hogy igaz de nem biztos

    lehetetlen

b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

    biztosan igaz

    lehet, hogy igaz de nem biztos

    lehetetlen

c) A deltoidnak pontosan három derékszöge van.

    biztosan igaz

    lehet, hogy igaz de nem biztos

    lehetetlen

d) A háromszög középpontosan szimmetrikus.

    biztosan igaz

    lehet, hogy igaz de nem biztos

    lehetetlen

e) A deltoidnak van három hegyesszöge.

    biztosan igaz

    lehet, hogy igaz de nem biztos

    lehetetlen


6. feladat     (6 pont)

Az iskolai boltból egyik délelőtt az összes füzetet megvásárolták. Aladár megvette az összes füzet kétötödét, Balázs a maradék egyharmadát, Csaba pedig ezután a maradék háromnegyedét. A megmaradt három füzetet az iskolatitkár vásárolta meg.

a) Az összes füzet hányadrészét vette meg Csaba?

    

b) Hány füzet volt eredetileg a boltban?

     db

c) Hányszor több füzetet vett Balázs, mint az iskolatitkár?

    

d) Hány füzet maradt Balázs vásárlása után?

     db


7. feladat     (5 pont)

Egy gátőr minden este leolvassa a Duna vízszintjét, és az értékeket oszlopdiagramon ábrázolja. Április első két hetében a következő grafikont készítette:

a) Mely napokon volt a legalacsonyabb a vízszint ebben az időszakban?

    1. nap

     2. nap

     3. nap

     4. nap

     5. nap

     6. nap

     7. nap

     8. nap

     9. nap

     10. nap

     11. nap

     12. nap

     13. nap

     14. nap

b) Hány napon volt a vízszint magasabb az előző napinál?

    

c) Mekkora volt a legnagyobb vízszintkülönbség április első két hetében?

     cm

d) Mekkora volt 4-étől 8-áig (öt nap) a vízszint átlaga?

     cm

e) Melyik napon észlelte a gátőr a legnagyobb vízszintváltozást?

    . nap


8. feladat     (5 pont)

A szabályos dobókockák szemközti lapjain lévő számok összege mindig 7. Amelyik háló­ból nem készíthető szabályos dobókocka, az alá írj N betűt, amelyikből készíthető, az alá írj I betűt, és írd be a lapokra a hiányzó számokat!

a) 

    készíthető

    nem készíthető

     A =

     B =

     C =

b) 

    készíthető

    nem készíthető

     A =

     B =

     C =

c) 

    készíthető

    nem készíthető

     A =

     B =

     C =

d) 

    készíthető

    nem készíthető

     A =

     B =

     C =

e) 

    készíthető

    nem készíthető

     A =

     B =

     C =


9. feladat     (4 pont)

A piacon egy árus háromféle almát árul: goldent, jonatánt és starkingot. Egy vevő megkérdezte, hogy mennyibe kerülnek. Az árus így válaszolt:

– Nagyon olcsón adom! Ha vesz 1 kg jonatánt és 1 kg starkingot, akkor 120 forintot fizet. 1 kg starking és 1 kg golden éppen kétszer ennyibe kerül. Ennél pedig éppen 30 forinttal fizet kevesebbet, ha 1 kg goldent és 1 kg jonatánt vesz.

a) Mennyibe kerül 1 kg golden és 1 kg jonatán összesen?

     Ft

b) Összesen mennyit fizet az, aki mindegyikből 1-1 kg-ot vesz?

     Ft

c) Mennyibe kerül 1 kg jonatán?

     Ft

d) Mennyibe kerül 1 kg starking?

     Ft


10. feladat     (6 pont)

Az ABC háromszög C csúcsánál derékszög van. A derékszöget a CT és CD szakaszok három egyenlő részre osztják. A CT szakasz a háromszög egyik magassága is egyben.

a) Mekkora az α szög?

    α = °

b) Mekkora a β szög?

    β = °

c) Ha b = 5 cm, akkor milyen hosszú a CD szakasz?

     CD = cm

d) Milyen hosszú a DB szakasz?

     DB = cm

e) Milyen hosszú az AB szakasz?

     AB = cm

f) Mekkora az AD : AB arány?