eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2004 - anyanyelv 2. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (19:45)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2004 - anyanyelv 2. változat1. feladat     (4 pont)

Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

pl. FELELÓRA   =

fel e lóra   –   felel, óra

SZERTESZÉT   =

 

HAJÓLESZ   =

 


2. feladat     (3 pont)

Keresd meg a következő ikerszavak jelentését! Írd a megfelelő nagybetűt a pontsorokra! 

a) tutyimutyi ........

b) sertepertél ........

c) ingó-bingó ........

     A) kecsesen hajladozó

     B) sürgölődik, forgolódik valaki körül

     C) tudálékoskodik, okoskodik

     D) tehetetlen, gyámoltalan személy

     E) önző, kellemetlen ember


3. feladat     (6 pont)

Karikázd be a helyes változatot!

a)

     1848 májusában

     1848. májusában

     1848 Májusában

b)

     Kovátssal

     Kovátscsal

     Kováts-csal

c)

     Velencei-tavi

     Velencei tavi

     velencei-tavi

d)

     ákombákom

     ákom bákom

     ákom-bákom

e)

     jeggyűrű

     jegy-gyűrű

     jegygyűrű

f)

     játsszuk

     játszuk

     játtszuk


4. feladat     (4 pont)

Húzd alá az alábbi viccekben azokat az állandósult szókapcsolatokat, amelyek a humor forrásai! Írd a pontsorokra ezeknek a szókapcsolatoknak a jelentését!

a)  – Katika, miért indulsz el ilyen szakadó esőben? – kérdi az aggódó anyuka a kislányától.

     – Azért, mert azt mondta a barátnőm, hogy akkor mehetek hozzájuk, amikor jólesik.

b) Jelentése: ......................................................

c)  – Nagypapa, kérnék uzsonnát, de tudom, hogy csak kevés kenyered van itthon.

     – Miből gondolod, Pistikém?

     – Hallottam, hogy azt mondtad a szomszéd néninek, hogy megetted a kenyered javát.

d) Jelentése: ......................................................


5. feladat     (6 pont)

Alkoss különböző szavakat a megadott szerkezeti mintára, és írd a megfelelő pontsorokra!

a) összetett szó: főnév + főnév: ......................................................

b) vad + képző: ......................................................

c) mozaikszó: Budapesti Közlekedési Vállalat: ......................................................

d) szóösszevonás: csokor + bokréta: ......................................................

Változtasd meg az ige jelentését az igekötő kicserélésével, és írj egy-egy mondatot az igékkel!

e)      kimondja      –  ......................................................

f)  ........................  –  ......................................................


6. feladat     (8 pont)

Olvasd el figyelmesen a hiányos verset, és válaszolj a kérdésekre!

a-b) Egészítsd ki a szöveget úgy, hogy rímeljen a vers!

               Január

           Az óév, íme, por és hamu már,

           elolvadt, mint a nyugati boszorka,

           latyakba tapicskol a kis január,

           a cipőt meg a zoknit is össze.................................... (mit csinált?).

           Fehér ma a föld és sáros a láb,

           maszatút barnállik utána a hóból.

           Egy tejbegríz ez a téli világ,

           s lábunk nyoma rajta a sok kakaó.................................... (mi?).

             (Varró Dániel: Maszat-hegyi naptár)

c) Mit jelent a tapicskol szó?

......................................................

d) Milyen lehet szerinted a maszatút?

......................................................

e) Milyen költői eszköz a következő: „latyakba tapicskol a kis január”? Húzd alá a megfelelőt!

     költői jelző  –  hasonlat  –  megszemélyesítés  –  túlzás  –  szimbólum  –  megszólítás

f-g) Keresd ki a versből, hogy milyen színek szerepelnek benne, és írd le, hogy mire vonatkoznak!

 ................................ színű a(z) ......................................................

 ................................ színű a(z) ......................................................

h) Húzd alá a versre legjobban illő megállapítást!

     – egy kedves történet

     – egy hangulat megjelenítése

     – képtelen állítások egy hónapról

     – természeti jelenségek felsorolása


7. feladat     (3 pont)

Keresd meg a hibás szót vagy kifejezést, és írd helyesen a pontsorokra!

a) Elhalasszuk a kerti bulit, mert nagyon esik az eső.

    ......................................................

b) Farsangra az iskola három helységét is feldíszítettük.

    ......................................................

c) Továbbítottuk a kérést az igazgató felé.

    ......................................................


8. feladat     (4 pont)

Melyik más jelentésű? Húzd alá mindkét sorban a kakukktojást!

a) kiharcol,     sóvárog,     áhítozik,     epekedik

b) rászed,     csalogat,     becsap,     félrevezet

Mit csinál az, akire azt mondják, hogy ...

c) hűlt helyét leli: ......................................................

d) vargabetűt csinál: ......................................................


9. feladat     (4 pont)

Jelöld a következő mondatok alanyát és állítmányát a tanult módon!

a) Nem esik messze az alma a fájától.

b) A jó barát drágább az aranynál.

c) A történetet elmesélem otthon.

d) Készítsd el az c) mondat ágrajzát!


10. feladat     (8 pont)

Válassz a két feladat közül! Írj fogalmazást ...

A)  ... a kép alapján!

      vagy

B)  ... arról, hogy gyereknek vagy felnőttnek látnak-e téged az emberek!

Adj találó címet a fogalmazásodnak!

......................................................

......................................................