eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2004 - anyanyelv 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (19:43)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2004 - anyanyelv 1. változat1. feladat     (4 pont)

Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

pl. FELELÓRA   =

fel e lóra   –   felel, óra

ELEMEZ   =

 

EGYPAPÍR   =

 


2. feladat     (3 pont)

Keresd meg a következő ikerszavak jelentését! Írd a megfelelő nagybetűt a pontsorokra!

a) lárifári .........

b) hercehurca .........

c) sete-suta .........

    A) díszes apróság, ékszer

    B) félszeg, ügyetlen

    C) komolytalan beszéd

    D) nagyhangú, hetvenkedő beszéd

    E) fáradságos utánjárás, huzavona


3.
feladat     (6 pont)

Karikázd be a helyes változatot!

a)

     1-én

     1-jén

     1-sején

b)

     ed-zük

     edz-zük

     edz-dzük

c)

     Kossuth-hal

     Kossuth-thal

     Kossuthtal

d)

     játszon

     játsszon

     jáccon

e)

     hátsó-indiai

      Hátsó-indiai

      hátsó-Indiai

f)

     folyjon

     follyon

     fojjon


4. feladat     (4 pont)

Húzd alá az alábbi viccekben azokat az állandósult szókapcsolatokat, amelyek a humor forrásai! Írd a pontsorokra ezeknek a szókapcsolatoknak a jelentését!

a)  Pistike büszkélkedik az iskolában.

     – Képzeljétek, tegnap örömet szereztem a mamának az intőmmel!

     – Hogyhogy?

     – Azt mondta, hogy már csak ez hiányzott!

b) Jelentése: ......................................................

c)  – Anyu, tegnap apu vadászni volt?

     – Miért?

     – Mert azt mondta, hogy megint bakot lőtt.

d) Jelentése: ......................................................


5. feladat     (6 pont)

Alkoss különböző szavakat a megadott szerkezeti mintára, és írd a megfelelő pontsorokra!

a) összetett szó: melléknév + főnév: ......................................................

b) mos + képző: ......................................................

c) mozaikszó: Központi Statisztikai Hivatal: ......................................................

d) szóösszevonás: ordít + kiabál: ......................................................

Változtasd meg az ige jelentését az igekötő kicserélésével, és írj egy-egy mondatot az igékkel!

e)       eljátszik       –  ......................................................

                                   ......................................................

f)  ........................  –  ......................................................

                                   ......................................................


6. feladat     (8 pont)

Olvasd el figyelmesen a hiányos verset, és válaszolj a kérdésekre!

a-b) Egészítsd ki a szöveget úgy, hogy rímeljen a vers!

            Augusztus

       Mekkora rumli a hajnali utcán!

       Még lumpol az éj, a nyakunkba kacag.

       Most túlad végre sok hajdani cuccán,

       Kidobálja, mi limlom és ócska .................................. (mi?).

       Lepotyognak az égről a csillagok, ajjaj!

       Látnád, ha kinyitnád most a ................................... (midet?),

       hogy narancssárga ruhát vesz a hajnal,

       s felsöpri – nahát – az ezüst szemetet.

        (Varró Dániel: Maszat-hegyi naptár)

c) Mit jelent a rumli szó?

......................................................

d) Mire utal az ezüst szemét kifejezés?

......................................................

e) Milyen költői eszköz a következő: „ruhát vesz a hajnal”? Húzd alá a megfelelőt!

     költői jelző  –  hasonlat  – megszemélyesítés  –  túlzás  –  szimbólum  –  megszólítás

f-g) Keresd ki a versből, hogy milyen színek szerepelnek benne, és írd le, hogy mire vonatkoznak!

 ................................ színű a(z)......................................................

 ................................ színű a(z)......................................................

h) Húzd alá a versre legjobban illő megállapítást!

   – egy kedves történet

   – egy hangulat megjelenítése

   – képtelen állítások egy hónapról  

   – természeti jelenségek felsorolása


7. feladat     (3 pont)

Keresd meg a hibás szót vagy kifejezést, és írd helyesen a pontsorokra!

a) A Fővárosi Vízművek bejelentették, hogy lecserélik a vízórákat.

    ......................................................

b) Az értekezleten átbeszélik a fontos témákat.

    ......................................................

c) Az idén Olaszba megyünk nyaralni.

    ......................................................


8. feladat     (4 pont)

Melyik más jelentésű? Húzd alá mindkét sorban a kakukktojást!

a) elegáns,     jól öltözött,     karcsú,     divatos

b) sovány,     vézna,     nyúzott,    cingár

Mit csinál az, akire azt mondják, hogy ...

c) harapófogóval sem lehet kihúzni belőle:  ......................................................

d) nem árul zsákbamacskát: ......................................................


9. feladat     (4 pont)

Jelöld a következő mondatok alanyát és állítmányát a tanult módon!

a) Száz hazugság sem ér egy igazat.

b) A jó könyv a barátod.

c) Könnyen meg fogom érteni a szabályokat.

d) Készítsd el a b) mondat ágrajzát!


10. feladat     (8 pont)

Válassz a két feladat közül! Írj fogalmazást ...

A)  ... a kép alapján!

      vagy

B)  ... arról, hogy mikor és miért állítottad volna meg az idő az életedben!

Adj találó címet a fogalmazásodnak!

......................................................

......................................................