eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Tanév rendje

2018. szeptember 3. (hétfő): első tanítási nap

2018. október 12. (péntek): október-novemberi érettségi vizsgák első napja

2018. október 26. (péntek): őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2018. október 27. (szombat): őszi szünet első napja

2018. november 4. (vasárnap): őszi szünet utolsó napja

2018. november 5. (hétfő): őszi szünet utáni első tanítási nap

2018. november 23. (péntek): október-novemberi érettségi vizsgák utolsó napja

2018. december 21. (péntek): téli szünet előtti utolsó tanítási nap

2018. december 22. (szombat): téli szünet első napja

2019. január 2. (szerda): téli szünet utolsó napja

2019. január 3. (csütörtök): téli szünet utáni első tanítási nap

2019. január 19. (szombat): középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgái

2019. január 24. (csütörtök): középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgái (pótló)

2019. január 25. (péntek): első félév vége

2019. február 1. (péntek): félévi értesítők átadásának határideje

2019. április 17. (szerda): tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2019. április 18. (csütörtök): tavaszi szünet első napja

2019. április 22. (kedd): tavaszi szünet utolsó napja

2019. április 24. (szerda): tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2019. május 2. (csütörtök): utolsó tanítási nap az iskola utolsó, befejező évfolyamán a középfokú iskolákban

2019. május 3. (péntek): május-júniusi érettségi vizsgák első napja

2019. május 15. (szerda): célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű iskolákban

2019. május 22. (szerda): idegen nyelvi mérés a nem két tanítási nyelvű iskolák 6. és a 8. évfolyamán 

2019. május 29. (szerda): országos kompetenciamérés

2019. június 14. (péntek): utolsó tanítási nap

2019. június 28. (péntek): május-júniusi érettségi vizsgák utolsó napja

A 2018. évi október-novemberi érettségi vizsgák:

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2018. október 12., 8.00
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv
2018. október 15., 8.00
földrajz földrajz 2018. október 15., 14.00
matematika matematika 2018. október 16., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2018. október 16., 14.00
történelem történelem 2018. október 17., 8.00
francia nyelv francia nyelv 2018. október 17., 14.00
angol nyelv angol nyelv 2018. október 18., 8.00
kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek kémia, katonai alapismeretek, 
természettudomány, pszichológia
2018. október 18., 14.00
ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak, vizuális kultúra 2018. október 19., 8.00
- filozófia 2018. október 19., 14.00
német nyelv német nyelv 2018. október 24., 8.00
belügyi rendészeti ismeretek mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek 2018. október 24., 14.00
informatika informatika 2018. október 25., 8.00
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2018. október 25., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv 2018. október 26., 8.00
biológia, társadalomismeret biológia 2018. október 26., 14.00
spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. október 29., 8.00
fizika fizika, ének-zene, művészettörténet 2018. október 29., 14.00

A 2018. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
szóbeli vizsgák - 2018. november 8-12.
- szóbeli vizsgák 2018. november 19-23.

A 2019. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2019. május 3., 8.00
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv
2019. május 6., 8.00
matematika matematika 2019. május 7., 8.00
történelem történelem 2019. május 8., 8.00
angol nyelv angol nyelv 2019. május 9., 8.00
német nyelv német nyelv 2019. május 10., 8.00
informatika - 2019. május 13., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2019. május 13., 14.00
biológia biológia 2019. május 14., 8.00
társadalomismeret - 2019. május 14., 14.00
ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai vizsgatárgyak
2019. május 15., 8.00
- informatika 2019. május 16., 8.00
belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, 
belügyi rendészeti ismeretek
2019. május 16., 14.00
kémia kémia 2019. május 17., 8.00
földrajz földrajz 2019. május 17., 14.00
fizika fizika 2019. május 20., 8.00
- vizuális kultúra 2019. május 20., 14.00
francia nyelv francia nyelv 2019. május 21., 8.00
- filozófia 2019. május 21., 14.00
spanyol nyelv spanyol nyelv 2019. május 22., 8.00
- mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma
2019. május 22., 14.00
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2019. május 23., 8.00
gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, 
természettudomány, pszichológia
2019. május 23., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv 2019. május 24., 8.00

A 2019. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
szóbeli vizsgák - 2019. június 5-13.
- szóbeli vizsgák 2019. június 17-28.

Forrás: 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet