eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2012 - matematika 10. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 24. (10:48)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: matematika

Kompetenciamérés 2012 - matematika 10. osztály

68. feladat

Peti 7 építőkockából álló alakzatokat épít.

Az alábbi alakzatok közül melyik az, amelyiket BIZTOSAN NEM tud megépíteni (a kockákat nem ragaszthatja össze)? Válaszd ki az ábra betűjelét! 

A

B

C

D


69. feladat

Egy televízió információs oldala a filmek kezdési és befejezési időpontja mellett azt is mutatja, hogy az éppen futó film hányad részénél tart.

Ha a fenti képet látjuk az információs oldalon, hány perc van még hátra a filmből? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 20 perc

B 32 perc

C 55 perc

D 60 perc


70. feladat

A következő diagram egy évente megrendezésre kerülő ünnepi hangversenysorozatra megváltott jegyek számát szemlélteti négy évre vonatkozóan. Döntsd el, megállapíthatók-e a diagram alapján a következők!

 

A diagram alapján megállapítható, hogy…

hány forint volt a jegyek átlagára. 

igen

nem

évente átlagosan hány jegyet adtak el a vizsgált időszakban. 

igen

nem

hány százalékkal csökkent 2009-ben a jegyek eladásából származó bevétel a 2008-as bevételhez képest. 

igen

nem

mennyi volt a négy év alatt eladott jegyek számának évenkénti egymáshoz viszonyított aránya. 

igen

nem


71. feladat

Csilláék kézilabdacsapata egyforma pólót szeretne rendelni. A következő diagram a lányok testmagasság-eloszlását mutatja.

A következő táblázat a pólóméreteket mutatja a testmagasság függvényében.

A diagram és a táblázat adatai alapján melyik alábbi táblázat tartalmazza helyesen a csapat számára megrendelendő pólók darabszámát? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A

B

C

D


72. feladat

Egy 72 oldalas újság minden oldalán van oldalszám. Az újság lapjai nincsenek összetűzve, csak egymásra helyezve és félbehajtva.

Ha elveszítjük a 4. oldalt tartalmazó lapot, mely oldalak fognak még hiányozni?


73. feladat

Egy iskola házi versenyt hirdetett matematikából. A feladatlap 10 kérdést tartalmazott. A pontozást az alábbi táblázat mutatja.

Dalma 8 jó választ adott, 1 kérdést elhibázott, 1-re nem válaszolt. Hány pontot szerzett Dalma? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 5

B 6

C 14

D 15

E 16


74. feladat

Kristóf az első fordulóban úgy szerzett összesen 8 pontot, hogy minden feladathoz írt választ.

Hány HELYES választ adott Kristóf? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 4

B 6

C 7

D 8

E 9


75. feladat

Az A falut és B falut összekötő út mellé szemétégetőt szeretnének telepíteni. A szemétégető felépítéséhez azonban a két falu lakóinak beleegyezésére van szükség, ezért szavazást írtak ki.

Akkor építik meg a szemétégetőt, ha azt a két falu szavazóinak együttesen több mint 50%-a támogatja. A következő diagramok mutatják a szavazás végeredményét.

Döntsd el a rendelkezésedre álló adatok alapján, hogy megépülhet-e a szemétégető vagy sem!

Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat matematikai érvekkel támaszd alá! 

I Igen, megépülhet a szemétégető.

N Nem, nem épülhet meg a szemétégető.

Indoklás:


76. feladat

Gábor angol autót szeretne vásárolni. Egy angol autókkal kereskedő cég honlapján a meghirdetett autók néhány fontos adata angol mértékegységben van megadva.

A Gábor által kiválasztott autó átlagfogyasztása 41,3 mérföld/gallon, vagyis 1 gallon üzemanyaggal 41,3 mérföldet tud megtenni.

Váltsd át ezt az értéket a Magyarországon használatos mértékegységre (liter/100 km)! Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

1 gallon megközelítőleg 4,55 liternek, 1 mérföld körülbelül 1,6 km-nek felel meg.

Az autó átlagfogyasztása: liter/100 km 


77. feladat

A fenti ábrán látható kockának melyik lehet a testhálója? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét! 

A

B

C

D


78. feladat

A hatos lottó nevű játékban 6 darab nyerőszámot húznak ki 1-től 45-ig visszatevés nélkül. A 6 számot egy-egy kiválasztott szerencsés ember húzhatja ki.

A számhúzásért mindenki 30 000 Ft-ot, plusz a kihúzott számnak a 6000-szeresét viheti haza.

Az első számot Lőrinc húzza, aki a nyereményéből egy 100 000 Ft értékű kerékpárt szeretne vásárolni. Mekkora a valószínűsége, hogy Lőrinc 100 000 Ft-nál többet visz haza?

Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

 


79. feladat

Egy sportverseny eredményhirdetéséhez 2 egész és 2 fél kockából az ábrán látható módon dobogót készítenek. Egy kocka oldallapjának a területe 0,25 m2.

A dobogó tetejét és minden szabad oldalát lefestik, csak az alját nem. Hány m2 területet kell lefesteni? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

m2 


80. feladat

Egy kétfordulós verseny első hat helyezettjének eredményeit mutatja a következő diagram.

A versenyt az nyeri, akinek a helyezései összege a két forduló után a legkisebb.

Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

Nem volt olyan versenyző, aki mindkét fordulóban azonos helyezést ért volna el. 

igaz

hamis

Mindkét fordulót ugyanaz a versenyző nyerte. 

igaz

hamis

Az összesítésben volt holtverseny. 

igaz

hamis

Hárman is rosszabb helyezést értek el a második fordulóban, mint az elsőben. 

igaz

hamis


81. feladat

Egy teherautó menetlevelének részlete látható a következő táblázatban.

A fenti adatok alapján készíts grafikont a teherautó mozgásáról!


82. feladat

Valér kártyavárat épít. Vízszintesen letesz egy kártyát az asztalra, majd erre állít fel két lapot. A két lap alsó szélének átlagos távolsága 6 cm. A kártyavár építését a következő ábra szerint folytatja.

Legfeljebb hány szintes kártyavárat tud felépíteni Valér egy 52 lapos kártyacsomagból? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 2

B 3

C 4

D 5

E 6


83. feladat

Péter ugyanilyen méretű kártyalapokból hasonló módszerrel felépített egy 6 szintes kártyavárat. Milyen magas a Péter által épített kártyavár? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

 


84. feladat

A következő diagram egy város ivóvízfogyasztását mutatja két egymást követő évben.A diagram adatai alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

A vizsgált évek során a legkevesebb ivóvizet 2009 októberében fogyasztotta a város. 

igaz

hamis

2008-ban az évi összfogyasztás több volt, mint 2009-ben. 

igaz

hamis

2008-ban minden hónapban több volt az ivóvízfogyasztás, mint 2009 azonos időszakában. 

igaz

hamis


85. feladat

Egy fenyőerdő faállománya jelenleg 8000 fa. Minden évben kivágják az állomány 20%-át, de 800 új fát is ültetnek.

Hány fából állt a faállomány 2 évvel ezelőtt? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

 


86. feladat

Az ábrán látható alakzat képzési módja a következő: egy középpontból kiindulva egymással 120˚-os szöget bezáró szakaszokat rajzolunk, majd a szakaszok végén újra egymásal 120˚-os szöget bezáró, az előzőknél rövidebb szakaszokat rajzolunk, és így tovább.

Melyik összefüggés írja le helyesen, hogy az n-edik lépés után hány szabadon álló végpontot tudunk megszámolni az alakzat szélén? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 2 3 n

B 2 3n

C 2n–1 3

D (2 3)n


87. feladat

A japánok már több száz évvel ezelőtt használták a rizs árfolyamváltozásának a szemléltetésére a gyertyadiagramot.

A gyertya teste a rizsnek az aznapi piaci nyitó- és záróárát szemlélteti, a kanóca pedig az adott napon előforduló minimum- és a maximumárat mutatja. Ha a nyitóárnál magasabb a záróár, azt fehér gyertyával, ha a nyitóárnál alacsonyabb az aznapi záróár, azt fekete gyertyával szemléltetik.

A következő diagram a rizs árának változását mutatja hat napon keresztül.

A diagram adatai alapján számítsd ki, hány jent keresett az a kereskedő, aki CSÜTÖRTÖKÖN nyitóáron vásárolt 150 mázsa rizst, és még aznap el is adta záróáron!

Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

jen 


88. feladat

A következő táblázat a Kéktó túraútvonal adatait tartalmazza. Az útvonal 16 szakaszból áll. A táblázatban minden szakasznál szerepel a szakasz hossza, a szakaszon belüli szintnövekedés és szintcsökkenés mértéke, valamint a szakasz megtételéhez szükséges átlagos időtartam.

A táblázat adatai alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

A második szakasz végéig a túrázó megteszi a teljes útvonal több mint harmadrészét. 

igaz

hamis

Az átlagos időtartamot figyelembe véve a túrázó négy órával az indulás után a hetedik szakasznál jár. 

igaz

hamis

A túra végén 736 méterrel lesz alacsonyabban a túrázó, mint induláskor. 

igaz

hamis

A túraútvonal 16 szakasza közül ötnek a végpontja magasabban van, mint a kezdőpontja. 

igaz

hamis


89. feladat

A következő ábrán a Kéktó túraútvonal magassági diagramja látható. A függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság szerepel méterben, a vízszintes tengelyen a megtett út hossza szerepel kilométerben megadva.

A táblázat és a diagram adatai alapján állapítsd meg, hogy az ábrán vastag vonallal kiemelt útszakasz a túra hányadik szakaszát jelöli! Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A A 6. szakaszt.

B A 7. szakaszt.

C A 10. szakaszt.

D A 11. szakaszt.


90. feladat

Egy városban egy homokórát szeretnének építeni, amelyben a teljes homokmennyiség 1 év alatt folyik le, vagyis pontosan 365 nap és 6 óra alatt. Másodpercenként 0,06 gramm homok folyik le egy szűk nyíláson keresztül a felső tartályból az alsóba.

Melyik műveletsorral számítható ki, hogy összesen hány gramm homokkal kell feltölteni a homokórát? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 0,062 + 365 ∙ 24 ∙ 604 + 6

B 0,06 ∙ 602∙ 24 ∙ 365 + 0,06 ∙ 602 ∙ 6

C 0,06 ∙ 60 + 60 ∙ 24 ∙ 365 ∙ 0,06 ∙ 6 + 60 + 60

D 0,06 ∙ 604 ∙ 24 ∙ 6 ∙ 3652


91. feladat

Az alábbi képen egy óvoda udvarának felülnézeti képe látható, a szürke négyzetek épületeket jelölnek. Amikor a gyerekek az udvaron játszanak, két óvónő, Anna néni és Berta néni felügyeli őket.

Ha Anna néni és Berta néni az X-szel jelölt helyeken állnak, belátják-e az egész udvart? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

I Igen, belátják az egész udvart.

N Nem, nem látják be az egész udvart.

Válaszodat az ábrán rajzzal indokold!


92. feladat

István szeretné beváltani összegyűlt pénzérméit. 248 db 5 Ft-os, 152 db 10 Ft-os és 55 db 20 Ft-os érméje van.

Maximum hány forintot tud beváltani a postán, ha ott csak 50-es csomagokban veszik át az egyforma pénzérméket? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 3500 Ft-ot

B 3860 Ft-ot

C 4110 Ft-ot

D 4500 Ft-ot


93. feladat

István végül úgy dönt, hogy a pénzérmékből csak 200 db 5 Ft-ost, 100 db 10 Ft-ost és 50 db 20 Ft-ost vált be. Hány forintot kap ezért a postán István, ha minden címletből 50 darabot lehet beváltani ingyenesen, az azon felül beváltani kívánt érmék után a posta 6% költséget számít fel? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

Ft 


94. feladat

A szervezet állóképességének és fizikai kondíciójának felmérésére használják az ún. Cooper-tesztet, amely során 12 perc alatt kell a lehető legnagyobb távolságot futva megtenni.

A következő táblázatban megadott értékek azt a legkisebb távolságot jelölik életkoronként, amelynek teljesítése a sor elején feltüntetett kondícióra utal.

Annáék tornaórán elvégezték a Cooper-tesztet. Az iskola körül futottak, ahol egy kör 750 méter.

A táblázat adatai alapján milyen a 15 éves Anna kondíciója, ha 3 iskolakört és még 300 métert futott? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A kiváló

B igen jó

C

D kielégítő

E gyenge


95. feladat

Az autópályákon a személygépkocsik legnagyobb megengedett sebessége 130 km/h. A személygépkocsik sebességét mérési pontokon ellenőrzik.

Az egyik mérési pontnál 1 perc alatt 15 személygépkocsi haladt el. Ezek mért sebességét mutatja a következő diagram.

Hány autós lépte túl ennél a mérési pontnál a legnagyobb megengedett sebességet a vizsgált időszakban? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 3

B 4

C 5

D 6

E 7


96. feladat

A következő képen egy kilyukasztott vonaljegy hátoldala látható.

Melyik ábra mutatja helyesen a vonaljegy elülső oldalát? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét! 

A

B

C

D


97. feladat

A következő ábra nyolc osztálytárs lakóhelyét összekötő 3 buszjárat útvonalát mutatja.

Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

Anikó egy buszjárattal el tud jutni Edithez. 

igaz

hamis

Feri lakóhelyét mindhárom buszjárat érinti. 

igaz

hamis

János csak Ferihez tud eljutni átszállás nélkül. 

igaz

hamis

Edit két buszjárattal is el tud jutni átszállás nélkül Bálinthoz. 

igaz

hamis


98. feladat

Zoltán 200 Ft-os pénzérméket gyűjt a malacperselyében. Szeretné megtudni, mennyi pénze gyűlt már össze, de a perselyt nem szeretné összetörni.

Melyik összefüggés segítségével határozható meg a perselyben lévő pénz értéke, ha m a persely súlya üresen, M a persely súlya a pénzzel együtt, egy 200 Ft-os pénzérme súlya pedig 9 gramm? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A (M m) : 9 ∙ 200

B (M m) ∙ 9 : 200

C M : 9 ∙ 200 – m

D M : 9 – 200 ∙ m


99. feladat

Patakiék a kandallójuk mellett 28 db farönköt szeretnének egy gúlában elhelyezni az ábrán látható módon.

Hány farönköt tegyenek az alsó sorba, hogy mind a 28-at el tudják így helyezni? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

 


100. feladat

Panninak fontos találkozója van 10.30-kor a belvárosban. Otthonától két járművel is kell utaznia, az egyikkel 45 percig, aztán a másikkal 25 percig. A biztonság kedvéért a gyaloglásra és a várakozásra még 10 percet hozzászámol. Legkésőbb hánykor kell elindulnia otthonról, ha pontosan szeretne érkezni a találkozóra? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 8 óra 50 perckor

B 9 órakor

C 9 óra 10 perckor

D 9 óra 40 perckor


101. feladat

Pisti 8 matematikadolgozatára kapott osztályzatainak átlaga 4,375. Még egy dolgozatot fog írni az idén. Ahhoz, hogy év végén ötöst kaphasson, a 9 dolgozat átlagának legalább 4,5-nek kell lennie.

Megkaphatja-e az ötöst év végén? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold! 

I Igen, megkaphatja az ötöst év végén.

N Nem, nem kaphatja meg az ötöst év végén.

Indoklás:


102. feladat

A következő diagram órákra lebontva mutatja egy vasúti vonal napi átlagos utasszámát, illetve a férőhelyek számát. Utóbbi adatot az adott órában elindított vonatkocsik száma határozza meg. A vasúttársaság vonatkocsinként 80 férőhellyel számol.

A diagram alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

Az adott vonalon reggel 7.01 és 8.00 között utazik a legtöbb utas. 

igaz

hamis

Az adott vonalon 15.01 és 19.00 között minden órában ugyanannyi utas utazik. 

igaz

hamis

A vasúttársaság a 10.01 és 12.00 közötti időszakban összesen 20 vonatkocsit indít az adott vonalon. 

igaz

hamis

Előfordul olyan, hogy a vasúttársaság összesen 2 vonatkocsit indít egy óra alatt. 

igaz

hamis


103. feladat

A diagram adatai alapján állapítsd meg, hogy a következő grafikonok közül melyik mutatja helyesen a SZABAD férőhelyek számának óránkénti alakulását! Válaszd ki a helyes ábra betűjelét! 

A

B

C

D


104. feladat

Egy üdítőital-készítő üzem palackozó gépe 3 perc alatt tölt meg 60 palackot.

Hány perc alatt tölt meg a gép 100 palackot? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 4 perc

B 5 perc

C 6 perc

D 7 perc


105. feladat

A megtöltött üdítős palackokat 6-osával csomagolják. A palackozó géppel 1 óra alatt hány hatos csomagot tudnak előállítani? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 150

B 180

C 200

D 240


106. feladat

Egy havonta megjelenő magazin egy száma 745 Ft-ba kerül. A kiadó akciós előfizetési lehetőséget kínál vásárlóinak. Ha valaki egy évre megrendeli a magazint, és egy összegben kifizeti az árát, akkor 5400 Ft-ba kerül az éves előfizetés.

Hány százalékos kedvezményt nyújt a kiadó éves előfizetőinek a havi árhoz képest? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


107. feladat

Egy szabályos dobókocka egymással szemben lévő oldalain a pontok összege mindig 7. A dobókockát a következő ábrán látható módon kétszer egymás után a szomszédos oldalára fordítottuk.

Rajzold rá a kocka 2. elforgatás után látható oldalaira a hiányzó pontokat!


108. feladat

A kerékpárok lánchajtásának áttételét az első és hátsó fogaskerék fogainak a számával jellemzik. Pl.: a 42/14-es áttétel azt jelenti, hogy az első fogaskeréken (amelyikre a pedált rögzítették) 42 db, míg a hátsó fogaskeréken (amelyik a hátsó kerékkel együtt forog) 14 db fog van.

42/14-es áttétel esetén a pedál hajtotta fogaskerék egyszeri körbefordulásakor hányszor fordul körbe a hátsó fogaskerék? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 1/3-szor

B 1-szer

C 3-szor

D 14-szer


109. feladat

Az alábbi áttételek közül melyikkel halad leggyorsabban a bicikli, ha ugyanolyan sebesen tekerjük a pedált? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 42/14

B 42/18

C 44/14

D 44/18


110. feladat

Tamás lecserélte autójának 56 cm átmérőjű kerekeit 53 cm átmérőjűekre.

Melyik méretű kerékkel teszi meg az autó rövidebb idő alatt ugyanazt a távolságot ugyanazzal a fordulatszámmal? (A fordulatszám az 1 perc alatti körbefordulások számát jelenti.) Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat matematikailag indokold! 

A Az 56 cm átmérőjű kerékkel.

B Az 53 cm átmérőjű kerékkel.

Indoklás:


111. feladat

A focilabdákat fekete és fehér bőrdarabokból készítik. A fehér bőrdarabok szabályos hatszögek, a feketék szabályos ötszögek. Minden ötszöget öt darab hatszög vesz körül, és mindegyik hatszöget három ötszög és három hatszög vesz körül.

Mennyi a hatszögek száma, ha a labdán 12 fekete ötszög található? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 10

B 20

C 30

D 60


112. feladat

Péter névjegykártyát szeretne nyomtatni A4-es méretű (210 mm × 297 mm) lapra.

A névjegykártya szokásos mérete 55 mm × 85 mm, ezt az A4-es méretű lapon kétféleképpen lehet elhelyezni: vagy mindet vízszintes, vagy mindet függőleges elrendezésben, a következő ábrán látható módon.

Maximum hány névjegykártyát tud nyomtatni Péter 10 db A4-es méretű lapra? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 80-at

B 90-et

C 100-at

D 110-et


113. feladat

Terepen való tájékozódás során nyújthat segítséget az irányszög. Az irányszög azt mutatja meg, hogy egy térképen a kiindulási helyről milyen szögben látjuk a célpontot az északi irányhoz képest. Az irányszög 0° és 360° közé eső érték, amelyet az óramutató járásával megegyező irányban kell leolvasni. A 0° az északi irányt jelenti.

Egy pilóta a kisrepülőgépével a következő ábrán látható A városból B városba szeretne repülni.

Határozd meg az ábra alapján, hogy hány fokos irányszögben látszik B város A városból nézve! A feladat megoldásához használj vonalzót!

Irányszög: ° 


114. feladat

Dalma virágos karkötőt készít gyöngyökből. Egy virághoz 8 fekete gyöngyöt, a közepének egy nagyobb fehér gyöngyöt fűz. Két virág közé 3 szürke gyöngy kerül. A karkötőben 11 virág, két végén pedig 5-5 szürke gyöngy lesz.

Hány gyöngyszemre van szüksége Dalmának az egyes színekből a karkötő elkészítéséhez? 

A szükséges darabszámok:

Fekete gyöngy: db

Fehér gyöngy: db

Szürke gyöngy: db


115. feladat

Dalma tervezett egy másik karkötőt és hozzá egy nyakláncot is. Összeszámolta, hány gyöngyszem szükséges az ékszerekhez, és az adatokat egy táblázatban összesítette.

A hobbiboltban a gyöngyöket 100 db-os csomagokban árulják. Legalább hány CSOMAGGAL vásároljon Dalma az egyes színekből, hogy a karkötőt és a nyakláncot is el tudja készíteni? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek! 

Fekete színű gyöngy: csomag

Fehér színű gyöngy: csomag

Arany színű gyöngy: csomag


116. feladat

A mobilszolgáltatók a vásárlói hűséget gyakran kedvezménnyel jutalmazzák. Tamás új telefont szeretne vásárolni eddigi szolgáltatójánál, ahol kétféle kedvezmény közül választhat.

• Új telefonja vételárából lebeszélhet 3000 Ft-ot, vagy

• 15% engedményt kap a vételárból.

Mekkora vételár felett jár jobban Tamás azzal, ha a második lehetőséget választja? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

Ft 


117. feladat

Hildáék az osztálybulira háromszintes tortát készítenek, felülre kerül a legkisebb és alulra a legnagyobb torta. A legfelső tortát 24 centiméter átmérőjű, 7 centiméter magas kerek tortaformában sütötték meg. A további két tortaforma átmérője 3 centiméterrel, magassága 2 centiméterrel nagyobb, mint a felette lévőé. A tortát krémmel és mázzal még nem vonták be, így helyezik el egy dobozban.

Döntsd el, hogy a következő méretű dobozok közül melyikben fér el a torta és melyikben nem!

18 cm × 18 cm × 13 cm 

Elfér

Nem fér el

24 cm × 24 cm × 27 cm 

Elfér

Nem fér el

27 cm × 27 cm × 30 cm 

Elfér

Nem fér el

30 cm × 30 cm × 27 cm 

Elfér

Nem fér el

33 cm × 33 cm × 30 cm 

Elfér

Nem fér el


118. feladat

Dénes testvérével és szüleivel Zedországba utazik, és egy hotelben szállnak meg. A szállás egy főnek egy éjszakára 11 450 zed. A 14 év alatti gyermekek számára 20%-os kedvezményt nyújt a szálloda.

Dénes 13, testvére 9 éves. Mennyi a szállodai költség összesen a négytagú család számára, ha 3 éjszakát töltenek a szállodában? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

zed 


119. feladat

Egy autó rendszáma JBL-857.

A visszapillantó tükörben látva ezt a rendszámot melyik képet látjuk? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét! 

A

B

C

D


120. feladat

A kézművesszakkör tagjai halloween közeledtével töklámpást készítenek. A lámpáson szemet, orrot és szájat vágnak ki. Ehhez az alábbi sablonokat készítették.

A kézművesszakkörnek 13 tagja van. Mindenki különböző lámpást szeretne készíteni úgy, hogy mindegyik lámpáson egy pár szem, egy orr és egy száj legyen.

Megvalósítható-e ez a fenti ábrán látható sablonok segítségével? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat indokold! 

I Igen, tud minden szakköri tag különböző lámpást készíteni.

N Nem, nem tud minden szakköri tag különböző lámpást készíteni.

Indoklás:


121. feladat

Egy kollégiumban 4 fős szobákba lehet jelentkezni. A következő ábra azt szemlélteti, hogy a kollégiumba jelentkező 8 fiú kivel szeretne egy szobában lakni. A nyilak mindig a felé mutatnak, akivel a leendő kollégista szívesen lakna egy szobában.

Az ábra alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

Zoli Ádámmal szeretne egy szobában lakni. 

igaz

hamis

Van olyan tanuló, akivel senki sem szeretne egy szobában lakni. 

igaz

hamis

A legtöbben Norbival, illetve Zolival szeretnének egy szobában lakni. 

igaz

hamis

Peti és Laci szeretnének egy szobában lakni. 

igaz

hamis

Pistivel hárman szeretnének egy szobában lakni. 

igaz

hamis


122. feladat

A hajózásban a sebességet nem km/órában, hanem csomóban mérik. A csomó az egy óra alatt megtett tengeri mérföldek száma (1 tengeri mérföld = 1852 m).

Hány km/óra sebességgel halad az a hajó, amelynek hajózási sebessége 18 csomó? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 1852 : 18

B 18 ∙ 1852 : 1000

C 1852 : 18 ∙ 1000

D 18 ∙ 1852


123. feladat

A curling játékban két csapat egy jégpályára festett kör alakú mezőbe csúsztatja korongjait. A mérkőzés „end”-ekből áll.

Az a csapat nyeri az „end”-et, akinek a korongja az „end” végén legközelebb van a cél kör középpontjához. A nyertes csapat annyi pontot kap, ahány korongja közelebb van a középponthoz, mint az ellenfél legközelebbi korongja. Az egyik „end” az ábrán látható állással végződött.

A fekete koronggal játszó csapat nyert. Hány pontot kapott a győztes csapat? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A 1

B 2

C 3

D 4