eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2011 - szövegértés 8. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. nov. 27. (21:31)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Témakör: szövegértés

Kompetenciamérés 2011 - szövegértés 8. osztály

Olvasd el az alábbi cikket a bohóchalak viselkedéséről, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Némó, a bohóchal kiszagolja az utat hazafelé

A Némó című rajzfilmből is ismert narancssárga-fehér csíkos bohóchal a szaglása segítségével igazodik el a korallok között. A vízbe hullott levelek és a tengeri rózsák szaga alapján találja meg az utat az otthonához.

1. Egy ausztrál tudóscsoport a Pápua Új-Guinea körüli tengerben élő bohóchal-populáció1 tájékozódási képességét vizsgálta. A narancs bohóchalak (Amphiprion percula) ugyanis csak bizonyos tengeri rózsák közelében szeretnek élni, ahol védelmet találnak a ragadozók elől. A fiatal halak azonban nem kapják „készen” az otthonukat, hanem meg kell találniuk ezeket. Noha a szülők a petéket a tengeri rózsák köze lében rakják le, a petékből kikelő lárvákat elsodorják az óceáni áramlatok. Nagyjából tizenegy nap elteltével azonban a fiatal halak jó része rátalál a megfelelő tengeri rózsájára, amelytől azután már nem is távolodik messzire. Valamilyen ismeretlen oknál fogva az a kétféle tengeri rózsa, amely a bohóchalaknak otthont ad, kizárólag olyan szigetek közelében él, amelyeken fák nőnek és homokos partjaik vannak. Azoknak a szigeteknek a környékén nem találhatók meg, amelyeket csak korallzátonyok alkotnak.

2. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan találják meg a bohóchalak a nekik alkalmas tengeri rózsákat. A kísérleteikhez olyan kamrát készítettek, amelyben kétféle víztípus áramolhatott egymás mellett. A kamrát a tetején egy fal választotta ketté, amely elkülönítette a vízforrásokat. Lejjebb nem volt elválasztó fal, de a kétféle víz-típus itt sem keveredett, hanem párhuzamosan áramlott egymás mellett. A tudósok bohóchalakat tettek a kamrába, és mérték, mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Ez lehetővé tette a kutatók számára, hogy meghatározzák, melyik víztípust részesítik előnyben a halak.

3. Először a növényzettel benőtt szigetek mellől származó vizet hasonlították össze a korallzátonyok mellől származóval. A halak szinte teljes idejüket a növényzettel be-nőtt szigetek közeléből származó vízben töltötték.

A következő lépésben azt vizsgálták a kutatók, mi alapján határozzák meg a halak a meg felelő szigetek mellől származó vizet. Korábban már kiderült, hogy a bohóc-halakat rendkívül vonzza a tengeri rózsák „szaga”. Ez azonban nem juthat el olyan messze a tengerben, amilyen messzire a bohóchalak elsodródhatnak a kikelés után. Ezért a kutatók arra gyanakodtak, hogy a halak a vízbe hullott levelek szaga alapján tájékozódhatnak. Különböző leveleket szórtak a tartályba. A halak valóban ki tudták választani a megfelelő szigeteken élő növények leveleit, és abban a vízáramban csoportosultak, ahová az „otthonukból” származó leveleket szórták a kutatók.

4. A kísérlet nemcsak a halak kiváló szaglására, hanem arra is rámutat, hogy nem elegendő csupán a korallzátonyok védelme, hanem a komplex ökoszisztémát2 kell megőrizni, ha azt szeretnénk, hogy a jövő generációknak is fönnmaradjanak e csodás szigetek az eredeti élővilágukkal együtt.

1 Népesség.

2 Az élőlények és élettelen környezetük teljes kapcsolatrendszere.


61. feladat

Milyen nemzetiségű volt a kutatócsoport? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A amerikai

B angol

C ausztrál

D osztrák


62. feladat

A bohóchalak az otthonuk mellett rakják le a petéiket, de a kikelés után nem sokkal a kis halaknak mégis keresgélniük kell a tengeri rózsájukat. Hogyan lehetséges ez?

...


63. feladat

Hogyan határozták meg a tudósok, hogy melyik vizet szeretik jobban a halak? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Különféle leveleket szórtak a kamrába.

B Megfigyelték, melyik vízben tölt több időt a hal.

C Megnézték, melyik vízben élnek tovább a halak.

D Tengeri rózsákat tettek a kamrába.


64. feladat

Az 1. bekezdés azt írja, hogy a tengeri rózsák valamilyen ismeretlen oknál fogva élnek a fás-homokos szigetek közelében. Mire következtethetünk ebből a mondatból? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Egy másik cikkben térnek majd ki erre.

B Ez nem fontos a cikk szempontjából.

C Ez nem része a vizsgálatnak.

D Még nem jöttek rá a tudósok.


65. feladat

Miért van szükség a cím alatti dőlt betűs részre? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Azért, hogy el tudjuk képzelni, milyen a hal és hol él.

B Azért, hogy megismerjük a cikkben leírtak lényegét.

C Azért, hogy megtudjuk: a bohóchal nem csak a mesében létezik.

D Nincs rá szükség, mert a cikkben is ugyanezt írják le bővebben.


66. feladat

Az alábbi négy ábra közül melyik lehet a tudósok által megépített kamra? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét, és válaszodat indokold is meg!

A

B

C

D


67. feladat

Alcímeket adtunk a szöveg bekezdéseinek. Állítsd őket a szövegnek megfelelő sorrendbe!

. A halak „orra”

. Halak a kamrában

. Hol élnek a bohóchalak?

. Vigyázz rá!


68. feladat

Ez a szöveg nem a rajzfilmről szól. A címben mégis a rajzfilmfigurára utalnak. Mi a célja ennek?

...


69. feladat

Sanyi szerint a szövegből világosan kiderül, hogy azok a szigetek is korallzátonyok, amelyek mellett a bohóchalak élnek. A szöveg mely elemére alapozhatja érvelését?

...


70. feladat

Melyik szövegtípus fogalmazásmódjára emlékeztet a szöveg nyelvezete? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A szépirodalmi szöveg

B tudományos szöveg

C köznyelvi szöveg

D jogi szöveg


Olvasd el az alábbi kiállításplakátot, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!


71. feladat

Melyik országból indult a kiállítás ötlete? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Egyesült Államok

B Japán

C Magyarország

D Németország


72. feladat

Kik segítenek a látogatóknak? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A egyetemisták

B idegenvezetők

C látássérültek

D teremőrök


73. feladat

Mi a kiállítás célja?


74. feladat

A kiállításon kipróbálható élethelyzetek közül melyikben boldogulnál a legnehezebben? Válaszd ki a válaszod betűjelét, majd indokold meg a választásodat!

A városi közlekedés

B fűszer kiválasztása az ebédhez

C fizetés a kávéházban


75. feladat

Milyen szójáték rejtőzik a Bízz vakon címben? Írd le a szövegre vonatkozó két jelentését!


76. feladat

Milyen bizonyítékot hoz fel a szöveg a kiállítás sikeressége mellett?


77. feladat

Mivel egészült ki a kiállítás a megnyitása óta?


78. feladat

Az alábbi megállapítások közül melyik jellemzi legjobban a dőlten szedett sorok célját? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Felhívni az emberek figyelmét a látás fontosságára.

B Részletesen bemutatni, hogy milyen a vakok élete.

C Érdekes információkkal szolgálni a kiállítással kapcsolatban.

D Összefoglalni a látással kapcsolatos tudományos kutatásokat.


79. feladat

Kinek ajánlanád ezt a cikket? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Akiknek problémájuk van a látásukkal.

B Akiknek a családjában van látássérült.

C Akik vak emberekkel foglalkoznak.

D Minden látó és látássérült embernek.


80. feladat

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A elbeszélő

B buzdító

C humoros

D szakszerű


81. feladat

Miért célszerű a regisztráció?


Olvasd el az alábbi részletet Arthur Ransome Nem akartunk tengerre szállni című regényéből, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

John, Susan, Titty és Roger testvérek, akik édesanyjukkal egy tengerparti kisvárosba érkeznek, hogy ott találkozzanak szabadságra hazajövő tengerész édesapjukkal. A gyerekek megismerkednek Jim Bradinggel, a Kobold kapitányával, aki megengedi nekik, hogy a hajóján töltsenek egy éjszakát. Jimet bevásárlás közben baleset éri, így a négy gyerek egyedül van a hajón, mikor az esti dagály kisodorja a Koboldot a kikötőből. Szerencsére a gyerekek értenek kicsit a vitorlázáshoz…

Leginkább Susant viselte meg a dolog. John a kormányrúddal ügyeskedett a hátszélben, folyton attól rettegve, hogy a vitorla átvágódik, és a vitorlarúd átcsap felettük. Titty meg Roger kigúvadt szemmel őrködtek, nehogy beleakadjanak valami óriási vasbójába, mely legalább olyan veszedelmes, mint egy szikla. Susannak azonban Jim Bradingen járt az esze, ahogy elkeseredve húzza az evezőket keresztül-kasul azon a helyen, ahol a  Koboldot hagyta. Mit fog tenni, amikor rádöbben, hogy a  Kobold eltűnt? Telefonál anyának Pin Millbe? [...] Susant teljesen letaglózta a gondolat, hogy anya – amikor jelentkezik a vonalban – megtudja Jim Bradingtől, akinek ők a gondjaira voltak bízva, hogy kapitányuknak fogalma sincs róla, mi történt velük. Csak azért engedték el őket Jim Bradinggel vitorlázni, mert mindnyájan megígérték, hogy ki se teszik a lábukat a kikötőből. Most meg itt vitorláznak vakon egy akkora „csónakkal”, amekkorával még azelőtt soha. Anya sohasem engedte volna el őket egyedül egy Kobold méretű hajón, még a kikötőn belül sem, lett volna bár szélcsendes, napos, békés is az idő. Most meg itt vannak, a kikötőn kívül, percről percre gyorsabban suhanva a tömör, fojtogató ködben és az egyre erősödő szélben. Adott szavukat ennél apróbb darabkákra már nem is szabdalhatták volna. [...]

Bú-ú-ú... Egyre közelebb és közelebb hangzott fel előttük a világítóhajó bús süvöltése.

Egyszer csak Roger lecsusszant az ülésről, és felhúzta a ködkürt hosszú rúdját. A  vitorla felvonás meg a  Kobold mozgásba lendülése, meg igyekezete, hogy időben észrevegye a következő bóját, hogy Johnnak legyen még ideje kitérni, teljesen kiverte Roger fejéből a ködkürtöt.

– Hányszor tülköljek? – kérdezte Johntól, de az meg sem hallotta. A világítóhajó rémesen közel került, s ő azon töprengett, hogy most mi legyen. Döntenie ugyancsak ripsz-ropsz kell pedig!

Titty válaszolt. A feje lüktetett, s bár rosszullét kerülgette, a ködjelzésekről tudott valamicskét.

– Három dudálás – felelte. – Hátszéllel haladó vitorlás.

Roger lenyomta a tolórudat. Susant egészen elképesztette a hosszú, harsogó tülkölés.

– Igazi búgattyú! – jegyezte meg Roger.

Kihúzta, majd megint betolta a fogantyút. Aztán még egyszer. Utána fülelt.

– Valaki csak válaszol – mondta reménykedve.

De válasz nem jött a ködből. [...] Más nem felelt, csak a láthatatlan világítóhajó hosszan kitartott búgása.

A szél felerősödött. A vízfodrok hullámokká nőttek, s hol itt, hol ott fröccsentett fehér tajtékot egy-két hullám taréja, amint előbukkanva a ködből megemelte a Kobold orrát, majd elnyúlt alatta.

– Figyelj rám, Susan! – mondta John. – Ez így nem mehet tovább. Közel kell jutnunk a világítóhajóhoz, s azon túl megint töméntelen zátony vár ránk. Fogd a kormányt, amíg lemegyek, és még egyszer megnézem a térképet. Egyre vigyázz csak, hogy át ne vágódjon a vitorla. Kutya erős a hátszél, rém nehéz tartani a hajót. Állj erre az oldalra, úgy látod a tájolót.

Susan átvette a kormányrudat. John a kajütablakon át rámutatott a liliomtűre.

– Nagyjából északkeletnek tartsd... Amennyire tudod... De vigyázz az átvágódásra!

Susan figyelt. Csak legalább nyugton maradna a vékony fekete kormányvonal az ÉK-i jelzésen! Nagyon kilendült... Most meg a másik irányba!

A fővitorla kötele hirtelen elernyedt. A vitorla behorpadt. A vitorlafa kezdett befelé csapódni. John tüstént megmarkolta a kormányrudat. A vitorlarúd visszalendült, és a kötél egy rándulással kifeszült.

– Épp jókor! – fújt egyet John. – Borzasztó óvatosan kell!

– Vedd át a kormányt! – nyelt nagyot Susan. – Majd én lemegyek a térképért.


82. feladat

Susannak lelkiismeret-furdalása van. A szövegben leírt helyzetben te is így éreznél? Válaszd ki a válaszod betűjelét, és indokold meg választásodat!

I  igen

N  nem


83. feladat

Milyen az időjárás a történet idején? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Felhős, enyhén ködös, szeles idő.

B Felhős idő, egyre erősödik a szél.

C Sűrű köd van, szélcsendes idő.

D Sűrű köd van, viharossá erősödő szél fúj.


84. feladat

Mi Roger feladata a hajó fedélzetén? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A kormány irányítása.

B A ködkürt használata.

C Az iránytű figyelése.

D A motor beindítása.


85. feladat

Mit jeleztek a ködkürttel a gyerekek?


86. feladat

A testvérek közül ki ért legjobban a hajó irányításához? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A John

B Roger

C Susan

D Titty


87. feladat

Mi a célja a dőlten szedett mondatoknak? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Bemutatni a történetben szereplő családot.

B Ismertetni a kaland következményeit.

C Összefoglalni az addig történteket.

D Összegezni a szöveg tartalmát.


88. feladat

Mi a szöveg célja? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A történet résztvevőinek jellemzése.

B Az eseménysor pontos rögzítése.

C Az eseménysor okainak tisztázása.

D A történet élményszerű elbeszélése.


89. feladat

Mi a tengerparti kisváros neve, ahová a gyerekek megérkeznek?


90. feladat

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely arra utal, hogy a gyerekek kisebb méretű hajóval már vitorláztak!


Olvasd el az alábbi cikket a gerillakertészetről, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Titkos hadművelet palántával

1. Végy egy növényt, egy ásót, egy locsolókannát, tervezz titkos akciót, és változtasd meg a várost. A gerillakertészek1 lehangoló szürke utcákba, elhanyagolt parkokba lehelnek életet – növényekkel. Akár egyetlen éjszaka tele lehet ültetni virágokkal a Margit hidat, még ha szemfüles környékbeliek ki is hívják a rendőröket.

2. A kilencvenes években Nagy-Britannia nagyvárosaiban indult gerillakerté-szet1 módszere egyszerű: ki kell nézni egy elhanyagolt helyet – ilyenből van bőven: utcaszéli virágágyás, teleszemetelt beton virágcserép, sorsára hagyott park, dudvával körbenőtt szobor. Ezután az ember beszerez egy csomó növényt. Egyik éjjel pedig gumikesztyűt, szerszámokat és seprűt ragadva megtisztítja a tetthelyet a szeméttől, kutyagumitól, gaztól, és növényekkel telepíti be. Majd rendet csinál maga után, és még véletlenül sem olyan helyre ültet, amelyet valaki más megművel. És persze az akcióról gazdag fotós, videós és írásbeli dokumentációt készít, korunkban ugyanis így terjeszthető a leghatékonyabban az ötlet.

3. 2008. június 1-jétől 22-ig Magyarország történetének eddigi legnagyobb összehangolt gerillakertészeti akciója valósult meg a Zenemag Fesztivál által szervezett Zöld Vadművelet keretében. Országszerte 57 gerillakertész-csapat fantáziáját mozgatta meg a felhívás. A június 27-én kihirdetendő legjobb terveket és ki vitelezéseket a Zenemag Fesztivál belépővel és pénzdíjjal jutalmazza.

4. Ahogy az akció szervezőjétől megtudtuk, baráti társaságok, főként fiatalok vettek részt a Zöld Vadműveletben. Kaposvártól Miskolcig több mint húsz település gerillái jelentkeztek, csak Budapesten 15 gerillacsapat kertészkedett.

5. Fiatal egyetemistákból és most érettségizettekből álló csapat a pécsi Gerillázs. A tagok korábban nem foglalkoztak kertészettel, „nekem még kapa sem volt soha a kezemben” – mondta Falusi Fruzsina, a csapat vezetője. Barát nőjével az interneten akadtak rá a Zenemag Fesztivál hirdetésére, és mivel megtetszett nekik az ötlet, csapatot toboroztak és jelentkeztek.

6. A Gerillázs ténykedésének köszönhetően az Apáczai körtéren megtisztult a vízkőtől és a feliratoktól egy szobor, a körülötte lévő növényzet megújult, és az így kialakított virágágyásokat kerítés védi. Még három környékbeli padot is lefestettek. A Maléter Pál utcában kilenc elhanyagolt betonkád újult meg, négyet gaztalanítottak, ötöt feltöltöttek virágfölddel, és teleültettek palántákkal.

7. A pozitív visszajelzések azóta is érkeznek: „Mikor visszatértünk öntözni, megdicsértek minket: milyen jó, hogy a fiatalok nem mennek el az ilyenek mellett. Mondtuk, hogy ráadásul ezt mi csináltuk” – mesélte Kovács Fruzsina. Gyanakvó polgártársak is akadtak azért, az ültetés éjszakáján például rájuk hívták a rendőröket, amikor a szobor körül ténykedtek. Miután a fiatalok elmondták, hogy ez egy összehangolt növénytelepítési akció országszerte, a rendőrök a biztonság kedvéért azért felvették az adataikat, és később még egy-szer visszanéztek, hogy ellenőrizzék, megvan-e a szobor.

8. Fruzsina, aki a szobájában lévő virágokat hajlamos inkább édesanyjára bízni, azóta is szorgalmasan ápolja közös munkájuk eredményét. Mint mondta, egyelőre a Gerillázs az egyetlen pécsi csapat, de – az ismerősöknek hála – szájról szájra terjed az akciójuk híre, így nem kizárt, hogy több lesz Pécsett a gerillakertész.

1 Gerillakertészet: a lakosság hivatalos engedély nélkül virágokat, fákat helyez ki vagy ültet el különböző nyilvános helyeken


91. feladat

Honnan terjedt el a gerillakertészet-mozgalom?


92. feladat

Számozással állítsd időrendbe a gerillakertészek munkájának lépéseit a szöveg alapján!

. Rendet raknak maguk után.

. Növényeket szereznek be.

. Kiválasztanak egy földdarabot.

. Visszajárnak gondozni.


93. feladat

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyik arra utal, hogy a gerillák tiszteletben tartják mások munkáját!


94. feladat

Mikor íródhatott a szöveg? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A pályázat lezárulta előtt, mert nem tudják még, hányan jelentkeztek.

B Az eredményhirdetés után, mert leírják, melyik csapat nyert.

C A pályázat lezárulta előtt, mert az olvasókat is biztatják, hogy vegyenek részt.

D Az eredményhirdetés előtt, mert arról jövő időben írnak.


95. feladat

Kik vesznek részt leginkább az akcióban a szervezők szerint? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A baráti társaságok

B iskolai osztályok

C környezetvédelmi szakkörök

D munkahelyi csapatok


96. feladat

Melyik városban alakult a Gerillázs? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Budapest

B Kaposvár

C Miskolc

D Pécs


97. feladat

Miért tértek vissza a rendőrök a 7. bekezdés szerint? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Ellenőrizzék, hogy a csapat rendetlenséget hagyott-e maga után.

B Ők is részt vehessenek az akcióban.

C Visszaadják a személyi igazolványukat.

D Ellenőrizzék, hogy a csapat elvitte-e a szobrot.


98. feladat

Mi a közös az 5-től 8-ig tartó bekezdések tartalmában? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Bemutatják, mire kell vigyáznunk, ha gerillakertészkedni akarunk.

B Bemutatják, mi történhet, ha nem szakértők ültetnek növényeket.

C Bemutatják egy régóta sikeresen működő csapat tevékenységét.

D Bemutatják az akciót egy konkrét példán keresztül.


99. feladat

Hogyan terjed a Gerillázs híre a városban? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Interneten hirdetik magukat.

B Ismerősök beszélgetései által.

C Szórólapokat osztogatnak.

D Újságcikkek segítségével.


100. feladat

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A gúnyos

B humoros

C tárgyilagos

D tudományos


101. feladat

Gyurit nem érdekli annyira a növényültetés, de szereti a zenét. Ajánlanád neki ezt az akciót? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

...


102. feladat

Elfogadható indok lehet, ha valaki azért nem vesz részt az akcióban, mert nem kertészkedett korábban? Válaszodban utalj az olvasottakra!

...


Olvasd el az alábbi részletet a BKV honlapjáról, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Tájékoztató az utazás feltételeiről

1. A Budapesti Közlekedési Részvénytársaság alapvető feladata a főváros közösségi közlekedésének ellátása. Ennek érdekében autóbuszokat, villamosokat, trolibuszokat, metrójáratokat, HÉV-et és fogaskerekűt üzemeltetünk. Szolgáltatóként legfőbb célnak tartjuk, hogy Ön kényelmesen, gyorsan és biztonságosan utazhasson. Az Ön zökkenőmentes utazása és a félreértések elkerülése érdekében szeretnénk Önnel megismertetni utazási feltételeinket.

2. Jegyek, bérletek, okmányok.

Ha Ön felszáll valamelyik járművünkre vagy a metróállomásokon áthalad a jegykezelő készülékek között, szerződést köt velünk. E szerződés keretében mi biztosítjuk az Ön utazását, Önnek pedig a minket jogosan megillető jegy- vagy bérletárat kell megfizetnie. Utasainknak már a felszállás előtt rendelkezniük kell jeggyel, érvényes bérlettel vagy utazási igazolvánnyal, illetve a díjmentességet igazoló okmánnyal.

A vonaljegyet Önnek a metrón és a földalattin az utazás megkezdése előtt, a többi közlekedési eszközön felszállás után azonnal érvényesítenie kell a jegy-kezelő készülékkel. Az érvényesített jegyet nem szabad másra átruháznia, az utazás végéig meg kell őriznie, és ellenőrzéskor az ellenőrnek át kell adnia. A BKV Rt. jegyellenőrei az utasok jegyének és bérletének, illetve bérletigazolványának az érvényességét az utazás során bármikor ellenőrizhetik.

3. Díjmentesség.

Díjmentesen utazhatnak a BKV Rt. járatain (kivéve a siklót, a libegőt és a hajójáratokat) személyazonosításra, illetve az
állampolgárság igazolására alkalmas igazolvány/igazolás felmutatásával:

•  a gyermekek 6 éves korig, illetve iskolai tanulmányaik megkezdéséig, fel-nőtt kíséretében,

•  a 65. életévük betöltésének napjától: a magyar állampolgárok (a külföldről hazatelepültek és a kettős állampolgárságúak is), a menekültek, az Európai Unió többi tagállamának állampolgárai, valamint azok a külföldi állampolgárok, akik erre vonatkozó nemzetközi szerződés hatálya alá tartoznak.

4. Kézipoggyász szállítása

Minden utas legfeljebb 2 db 40 × 50 × 80 vagy 2 db 20 × 20 × 200 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg becsomagolt facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjtalanul.

A HÉV-en 1 db 100 × 100 × 200 cm-t meg nem haladó túlméretes tárgy szállítható a kocsik piktogrammal megjelölt peronján, ennek szállításához egy teljes árú menetjegyet szükséges váltani.

A járművekre nem szabad felszállni olyan tárgyakkal, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okozhatnak.

Kerékpár csak a HÉV vagy a fogaskerekű kijelölt kocsijában szállítható, a vonal teljes hosszán egy vonaljegy érvényesítésével. A HÉV-en egy peronon legfeljebb 4 kerékpár, a fogaskerekűn a kijelölt kocsikban a piktogrammal jelzett helyen egyidejűleg legfeljebb 8 kerékpár szállítható. A jelzés nélküli kocsikban kerékpárt szállítani tilos.

5. Állatok szállítása.

Kutya csak vonaljegy érvényesítésével vagy a kutya részére váltott teljes árú bérlettel szállítható. A rendőrségi és vakvezető kutya szállítása díjtalan. Egy járművön csak egy kutya szállítható, szájkosárral, pórázon és tiszta állapotban. Egyéb kisebb élő állat díjmentesen szállítható legfeljebb kézipoggyász méretű, tiszta csomagolásban. Kérjük, járműveinken, metróállomásainkon és egyéb földalatti, zárt terű létesítményeinkben ne gyújtsanak rá!

Kérjük továbbá, hogy az utazás során mellőzzék a fagylalt, étel és ital fogyasztását, a görkorcsolyázást, rádiónak vagy más hasonló készüléknek a többi utast zavaró hallgatását, a mobiltelefon használatát, a szemetelést, hátizsákkal vagy oldaltáskával a többi utas zavarását, illetve mozgásuk akadályozását.

6. Járműveinken tilos:

kéregetni, engedély nélkül árusítani vagy hirdetményt elhelyezni, a vészjelzőt indokolatlanul működtetni, a jegykezelő készüléket önkényesen kinyitni, tűz-veszélyes folyadékokat (benzin, gázolaj, fűtőolaj stb.), robbanóanyagokat, 5 kg töltősúlynál nagyobb propán-bután gázpalackokat szállítani. Aki a felsorolt szabályokat figyelmen kívül hagyja, az utazásból kizárható.

7. Az utazásból kizárható továbbá az a személy, aki ittassága vagy tisztátalan ruházata miatt a többi utasnak terhére lehet; botrányosan vagy illem sértő módon viselkedik; kutyát szájkosár nélkül szállít; a közlekedést, illetve az utasokat zavarja; az ellenőrzéskor nem tud felmutatni érvényes jegyet, bérletet vagy utazási igazolványt, és a jegyváltást, valamint a pótdíj megfizetését megtagadja.

Kellemes utazást kívánunk!

BKV Zrt.


103. feladat

Milyen céllal hozták létre a BKV-t?

...


104. feladat

Sorold fel azt a HÁROM dolgot, amelyet a BKV az utasok kiszolgálásával kapcsolatban a legfontosabbnak tart!

...


105. feladat

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyikből kiderül, miért kell az utasoknak az utazás végéig megőrizniük az érvényesített jegyet!


106. feladat

Miért kell igazolvánnyal vagy igazolással rendelkeznie annak, aki díjmentesen utazik? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Az iratokból derül ki, hogy jogosult a díjmentességre.

B Iratok nélkül nem lehet felszállni semmilyen járműre.

C Az ellenőrök bármikor ellenőrizhetik az állampolgárságot.

D Mindenkit megbüntetnek, akinél nincsenek iratok.


107. feladat

Ki szegte meg az utazás feltételeit az alábbi utasok közül? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Nóra és Ildikó, akik babakocsikkal szálltak fel a buszra.

B Kinga, aki két kutyájával utazott a fogaskerekűn.

C Róbert, aki szánkóval szállt fel a villamosra.

D Péter, aki egy balesetnél használta a vészjelzőt.


108. feladat

A szerző az 5. szövegrészben megemlíti a rádióhallgatás szabályait is. Miért írta bele a mondatba a „vagy más hasonló készülék” kifejezést?

...


109. feladat

Béla szerint az 5. szövegrészt két részre kellene bontani, és a második fele külön címet kaphatna. Szerinted mivel indokolhatja Béla az álláspontját?

...


110. feladat

Miben különbözik a 6. és 7. szövegrész tartalma a többi bekezdésétől?

...


111. feladat

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A tudományos

B szakszerű

C közvetlen

D hivatalos


112. feladat

Döntsd el, melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül!

A metróban bárki árusíthat engedély nélkül is.

igaz

hamis

Túlméretes tárgy csak HÉV-en szállítható.

igaz

hamis

Gyerekkocsi csak külön vonaljeggyel szállítható.

igaz

hamis

Szánkót csak a fogaskerekűn lehet szállítani.

igaz

hamis


Olvasd el Kosztolányi Dezső alábbi novelláját, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Vasúti tolvaj

1. Első osztályú fülkébe szállt be. Mindig első osztályon utazott. Ez üzleti befektetéséhez tartozott. Előrement, be-bekukkantva minden fülkébe. Utána a hordár. Egyik fülkében valami magányos öregurat pillantott meg, három remek bőrönddel, meg egy krokodilbőr kézitáskával.

– Ide – utasította a hordárt. Az fölrakta a hálóba a bőröndjét. Mutatós bőröndök voltak, teleragasztva külföldi szállók tarka címkéivel. Egyébként teljesen üresek.

2. Amikor elemelte az áldozatok poggyászát s megugrott velük, mindig otthagyott – zálogul, ajándékul – néhány üres bőröndöt. Ezt is beleszámította az üzemköltségbe. Leült az öregúrral szemközt. A levegőbe bámult. Sohase ismerkedett. Ezt csak a „régi iskola” tette. Kiderült, hogy nem érdemes. Inkább árt, mint használ. Hétkor már sötétedett. Kezdődött a társas vacsora. Az öregúr fölkelt. Kifelé indult, behúzva maga után az ajtót. De mintha valami eszébe jutott volna, visszajött, s a félig nyitott ajtón beszólt:

– Kérném szeretettel – mondta, és feléje fordult. – Méltóztassék talán vigyázni a holmimra. Hogy lába ne keljen. Csak megvacsorázom. Be vannak zárva. De ilyen időkben, tetszik tudni – és mosolygott. A vasúti tolvaj is mosolygott, megértően. Bólintott, hogy majd vigyáz. „Furcsa – gondolta. – Kutyára a hájat.”

3. Megnézte a zsebóráját. Tudta, hogy 23 perc múlva Nagyvárad következik. Az egész menetrendet kívülről tudta, mint egy zongoraművész Chopint vagy Beethovent. Ahogy szokta, előre magára vette a galambszürke felöltőjét, kesztyűt húzott, fejébe nyomta kalapját, mint aki majd kiszáll, s a folyosóra állt, a letolt ablak mellé, hogy a hordárok tüstént észrevegyék. Ez a módszer is bevált. Körülbelül tíz éve dolgozott, körülbelül 40-50 bőröndöt lopott el anélkül, hogy egyetlenegyszer elkapták volna. A kocsiban kívüle csak egy gyászfátyolos hölgy utazott, az utolsó előtti, nem dohányzó fülkében. Hat perc múlva az is kiszállt. Ő az ablakba könyökölve figyelte a sötét mezőket. Hallgatta a vonat sötét kattogását.

4. „Különös – tűnődött, mindenesetre különös. Ilyesmivel eddig sohasem tüntettek ki. Azt mondta: ’kérném szeretettel’, és régimódian elmosolyodott. Gondjaimra bízta? Annyira bizalomgerjesztő pofám volna? No, ne érzelegjünk. Az utasok általában a legközelebbi társukhoz szoktak fordulni, holott az éppúgy lehet irgalmas szamaritánus, mint vasúti tolvaj. Ezúttal – a valószerűségi számítás szerint – rám került a sor.”

5. A mozdony füttyentett, megállt. Nagyváradhoz érkeztek. Egy hordár nyomban fölugrott a kocsijába. Csak a rendelkezését várta, hogy melyik bőröndöket vigye. De ő elfordult. – Hát nem tetszik leszállni? – kérdezte a hordár elámulva. – Nem – mondta. Úgy tervezte, hogy majd a következő állomáson, 39 perc múlva. De ott se volt ereje. Ott különben is fölszállt egy utas, és az ő fülkéjébe telepedett. Hórihorgas, fakó alak volt. Gyanakodva figyelte. Csak nem sántikál ez valami rosszban? Mindenesetre leült. Szemmel tartotta.

6. Az öregúr is visszaérkezett, a vacsora és bor páráitól rózsálló arccal, szivar a szájában. Hálálkodott.

– Köszönöm, nagyon köszönöm.

– Nincs mit – vetette oda.

Amint otthon sarokba vágta üres bőröndjeit, ezeket a kellékeket, amelyeket mindig magával cipelt, így dohogott:

– Hallatlan. Kidobtam az útiköltséget, hiába volt az egész. Meghatott az a szamárság, hogy „kérem tisztelettel”, és hogy éppen engemet választott ki. Úgy látszik, vénülök. Nem nekem való már ez a mesterség.

Utána valóban abba hagyta. Valami más pályára lépett.


113. feladat

Mikor játszódik a történet? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A délben

B délután

C este

D reggel


114. feladat

Miért az első osztályon utazott a történet szereplője?


115. feladat

Az alábbi szempontok közül melyiket NEM vette figyelembe a vonatfülke kiválasztásakor a tolvaj? Válaszd ki a válasz betűjelét!

A bőröndök minősége

B bőröndök száma

C dohányzó/nem dohányzó

D utazók száma


116. feladat

Mire vonatkozik a „régi iskola” megnevezés a 2. bekezdésben? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A múlt századi iskolákra.

B A tolvajok korábbi nemzedékére.

C Az iskola régi épületére.

D Egy speciális tolvajképző iskolára.


117. feladat

Miből gondolhatta volna a történet elején a hordár, hogy a tolvaj valójában „álutazó”? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Mert a bőröndök tele voltak címkével.

B Mert a bőröndök könnyűek voltak.

C Mert általában senkivel sem beszélt.

D Mert mindig ugyanabban a ruhában járt.


118. feladat

Hogyan jelezte a hordárnak a tolvaj, hogy le akar szállni?

...


119. feladat

Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze legjobban a 3. bekezdés tartalmát? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A tolvaj 40-50 bőröndöt emelt el észrevétlenül.

B A tolvaj előkészül a tett végrehajtására.

C A tolvaj lassan meggondolja magát.

D A tolvaj magára marad a vasúti kocsiban.


120. feladat

A vasúti tolvaj mintha magára ismerne az egyik szereplőben. Ki lehet ez a szereplő? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A gyászfátyolos hölgy.

B A hordár.

C A hórihorgas alak.

D Az öregúr.


121. feladat

Az alábbiak közül melyek tartoztak a vasúti tolvaj üzleti befektetéséhez? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A bőröndök és a vonatjegy.

B A vonatjegy és a zsebóra.

C A zsebóra és az öltözék.

D Az öltözék és a bőröndök.


122. feladat

A történet végén minek a jele az, hogy a vasúti tolvaj a sarokba vágja a bőröndjeit? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A dühének

B kimerültségének

C szomorúságának

D öregségének


123. feladat

Miért volt képtelen ellopni a vasúti tolvaj az öregúr bőröndjét? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

...