eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2011 - szövegértés 6. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. nov. 27. (21:33)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Témakör: szövegértés

Kompetenciamérés 2011 - szövegértés 6. osztály

Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Libalányom – Martina

1. Konrad Lorenz bécsi természettudós egy napon nagy fába vágta a fejszéjét. A ludak viselkedését akarta tanulmányozni, ezért aztán egy pulykatojó segítségével kikeltetett 10 vadlibatojást. Az utolsó napon azonban, hogy kikelésüket jobban megfigyelhesse, egy keltetőgépbe rakta őket. Ám nem számított a következményekre, melyeket Salamon király gyűrűje című könyvében örökített meg.

2. Egyszóval, megszületett végre az én első pirinyó kis nyári ludam, aztán meg-vártam, míg a mama melengető hasát pótolni hivatott elektromos melegítőpárna alatt megerősödött annyira, hogy rendesen fel tudta emelni a fejét, és valamicskét totyogott is. És akkor oldalvást hajtotta a fejét, és nagy, sötét szemével felnézett rám. Sokáig, nagyon sokáig bámult rám a kis libagyerek. Amikor aztán megmoccantam és kiejtettem egy kurta szavacskát, egyszeriben feloldódott a feszült figyelem, s a pirinyó liba köszönt, hosszan előrenyújtott nyakkal, hátraszegett fejjel, már most ugyanúgy, de hajszálpontosan ugyanúgy köszönt, mint akármelyik felnőtt nyári lúd, ugyanúgy, mint ahogy még ezerszer és ezerszer fog köszönni életében. S ezúttal úgy is, mintha ezerszer és ezerszer köszönt volna ezen a módon. No, ekkor még nem sejtettem, hogy micsoda súlyos kötelezettséget vettem a nyakamba, mikor álltam a sötét szemecske vizsgálódását, s egy meggondolatlanul kiejtett szóval kiváltottam az első köszönésszertartást.

3. Eredetileg az volt a szándékom, hogy a pulyka kiköltötte kislibákat egy házi libára bízom. Fogtam a csemetémet, levittem a kertbe a kutyaházhoz, ahol a dundi hófehérke trónolt. Jó mélyen bedugtam a kislibát az öreg liba puha, meleg hasa alá, és szentül meg voltam győződve róla, hogy a magam részéről megtettem kötelességemet.

4. Alig telt el néhány perc, mikor a fehér liba alól, mintegy kérdő hangsúllyal, halk csirregés hallatszott: „Vivivivivi?” Az öreg liba tárgyilagosan, megnyugtatóan válaszolt a maga hangfekvésében, ugyanazzal a kapcsolatteremtő hanggal: „Gangangangang!” Erre minden értelmes libagyerek megnyugodott volna, de az enyém nem, ehelyett nagy sebesen kimászott a jó meleg tolldunna alól, fél szemmel felpislogott nevelőanyja képébe – és hangosan zokogva elszaladt tőle: „Pfühp… pfühp… pfühp… pfühp…”Ekkor én is megmoccantam, mire a sírás azonnal elcsitult, és a kis jószág hosszan előrenyújtott nyakkal, buzgó köszönések közepette felém totyogott: „vivivivi…” A jelenet szörnyen megható volt ugyan, de hát eszem ágában sem volt libamamát játszani. Egy szó, mint száz, fogtam a csemetét, visszagyömöszöltem az öreg liba hasa alá, és továbbálltam. De alig tettem tíz lépést, már hallottam a hátam mögül: „pfühp… pfühp… pfühp…” – és a kis szerencsétlen kétségbeesetten rohant utánam. Olyan elszántsággal, melynek jelentése egyszerűen félreérthetetlen volt: nem a háziliba, hanem én, egyedül én vagyok a mamája! Sóhajtva vettem fel kicsi keresztemet, és visszavittem a házba. S jóllehet akkor alig tíz dekát nyomott csak, nagyon is jól tudtam, hogy milyen nehéz lesz viselnem, mennyi fáradságos munkámba, mennyi időmbe kerül majd, ha tisztességre akarom nevelni.

5. Napom a továbbiakban úgy tellett, ahogyan már a libamamáké általában telni szokott. Kiballagtunk a rétre finom sarjúfüvecskét legelni, és sikerült meggyőznöm a gyerekemet arról, hogy finom ennivaló az apróra vagdalt kemény tojás is csalánnal. A gyermeknek pedig sikerült engem kioktatnia, miszerint teljességgel lehetetlen – legalábbis átmenetileg –, hogy akár csak egy percre is eltávolodjam tőle és magára hagyjam. Ez esetben tudniillik valami olyan kétségbeesett rémület fogta el és olyan szívettépően zokogott, hogy néhány próbálkozás után betörtem, s összebarkácsoltam egy vállra akasztható kosárkát, amelyben állandóan magammal cipelhettem. Így legalább azalatt, amíg aludt, szabadon mozoghattam.


61. feladat

Mi volt a tudós terve? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A kutyaház mellett készít helyet a kislibának.

B A házi libával nevelteti a kislibát.

C A kikelést követi figyelemmel.

D A kislibát mindenhová magával viszi.


62. feladat

Számozással állítsd időrendbe az eseményeket!

. A tudós kiejt a száján egy üdvözlést.

. A kisliba „köszön” a tudósnak.

. A tudós mindenhová magával viszi a kislibát.

. A kisliba megbámulja a tudóst.

. A kisliba nem akar az öreg libával maradni.


63. feladat

Hol lakik az öreg liba? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A libaúsztatónál.

B A kerítés mellett.

C A kutyaháznál.

D A réten.


64. feladat

Mit fejez ki a szövegbeli „gangangangang”? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A aggódást

B kíváncsiságot

C megnyugtatást

D örömöt


65. feladat

Hogyan oldja meg az író, hogy a kisliba mindig vele legyen?


66. feladat

Péter szeretne egy kislibát. Ajánlanád-e neki a libatartást az olvasottak alapján? Válaszd ki a válaszod betűjelét, és indokold meg választásodat!

 I Igen

N Nem


67. feladat

Mi a dőlt betűs szövegrész célja? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Bemutatni a történet előzményeit és íróját.

B Elmagyarázni a kísérlet menetét és nehézségeit.

C Leírni a kísérlet körülményeit és következményeit.

D Összefoglalni az író tapasztalatait és érzéseit.


68. feladat

Milyen kapcsolathoz hasonlít a szerző és a kisliba viszonya a szöveg elején, majd a végén?

A tudós úgy tekint a kislibára a történet elején, mint: …

A tudós úgy tekint a kislibára a történet végén, mint: …


Olvasd el az alábbi részletet a Nagy Sportágválasztó honlapjáról, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!


69. feladat

A szöveg alapján évente hány Budapesti Nagy Sportágválasztót tartanak?


70. feladat

Hány napos a budapesti rendezvény?


71. feladat

Kiket várnak szombaton a rendezvényre? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Csak kisiskolásokat.

B Csak gimnazistákat.

C Csak felnőtteket.

D Bárkit, akit érdekel.


72. feladat

A sport alábbi előnyei közül melyik NEM egészségügyi jellegű? Válaszd ki a válasz betű jelét!

A Jobb fizikális állapotot eredményez.

B Jobb iskolai teljesítményhez segít.

C Levezeti a feszültséget.

D Távol tart a káros szenvedélyektől.


73. feladat

A szöveg szerzői törekedtek arra, hogy felkeltsék az olvasó érdeklődését. Szerinted sikerült nekik? Válaszod a szöveg alapján indokold!

...


74. feladat

Hová menjen az, aki szeretne részt venni a budapesti programon? Húzd alá a szövegben!


75. feladat

Zsófi szerint felesleges elmenni egy ilyen rendezvényre, mert sportokat kipróbálni a helyi sport-egyesületeknél is lehet. Egyetértesz vele? Válaszod a szöveg alapján indokold!

...


76. feladat

Ebben a szövegben bizonyos információk félkövér betűtípussal vannak szedve. Mi ennek a célja?

...


Olvasd el az alábbi részletet Arthur Ransome Nem akartunk tengerre szállni című regényéből, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

John, Susan, Titty és Roger testvérek, akik édesanyjukkal egy tengerparti kisvárosba érkeznek, hogy ott találkozzanak szabadságra hazajövő tengerész édesapjukkal. A gyerekek megismerkednek Jim Bradinggel, a Kobold kapitányával, aki megengedi nekik, hogy a hajóján töltsenek egy éjszakát. Jimet bevásárlás közben baleset éri, így a négy gyerek egyedül van a hajón, mikor az esti dagály kisodorja a Koboldot a kikötőből. Szerencsére a gyerekek értenek kicsit a vitorlázáshoz…

Leginkább Susant viselte meg a dolog. John a kormányrúddal ügyeskedett a hátszélben, folyton attól rettegve, hogy a vitorla átvágódik, és a vitorlarúd átcsap felettük. Titty meg Roger kigúvadt szemmel őrködtek, nehogy beleakadjanak valami óriási vasbójába, mely legalább olyan veszedelmes, mint egy szikla. Susannak azonban Jim Bradingen járt az esze, ahogy elkeseredve húzza az evezőket keresztül-kasul azon a helyen, ahol a Koboldot hagyta. Mit fog tenni, amikor rádöbben, hogy a Kobold eltűnt? Telefonál anyának Pin Millbe? [...] Susant teljesen letaglózta a gondolat, hogy anya – amikor jelentkezik a vonalban – megtudja Jim Bradingtől, akinek ők a gondjaira voltak bízva, hogy kapitányuknak fogalma sincs róla, mi történt velük. Csak azért engedték el őket Jim Bradinggel vitorlázni, mert mindnyájan megígérték, hogy ki se teszik a lábukat a kikötőből. Most meg itt vitorláznak vakon egy akkora „csónakkal”, amekkorával még azelőtt soha. Anya sohasem engedte volna el őket egyedül egy Kobold méretű hajón, még a kikötőn belül sem, lett volna bár szélcsendes, napos, békés is az idő. Most meg itt vannak, a kikötőn kívül, percről percre gyorsabban suhanva a tömör, fojtogató ködben és az egyre erősödő szélben. Adott szavukat ennél apróbb darabkákra már nem is szabdalhatták volna. [...]

Bú-ú-ú... Egyre közelebb és közelebb hangzott fel előttük a világítóhajó bús süvöltése.

Egyszer csak Roger lecsusszant az ülésről, és felhúzta a ködkürt hosszú rúdját. A vitorla felvonás meg a Kobold mozgásba lendülése, meg igyekezete, hogy időben észrevegye a következő bóját, hogy Johnnak legyen még ideje kitérni, teljesen kiverte Roger fejéből a ködkürtöt.

– Hányszor tülköljek? – kérdezte Johntól, de az meg sem hallotta. A világítóhajó rémesen közel került, s ő azon töprengett, hogy most mi legyen. Döntenie ugyancsak ripsz-ropsz kell pedig!

Titty válaszolt. A feje lüktetett, s bár rosszullét kerülgette, a ködjelzésekről tudott valamicskét.

– Három dudálás – felelte. – Hátszéllel haladó vitorlás.

Roger lenyomta a tolórudat. Susant egészen elképesztette a hosszú, harsogó tülkölés.

– Igazi búgattyú! – jegyezte meg Roger.

Kihúzta, majd megint betolta a fogantyút. Aztán még egyszer. Utána fülelt.

– Valaki csak válaszol – mondta reménykedve.

De válasz nem jött a ködből. [...] Más nem felelt, csak a láthatatlan világítóhajó hosszan kitartott búgása.

A szél felerősödött. A vízfodrok hullámokká nőttek, s hol itt, hol ott fröccsentett fehér tajtékot egy-két hullám taréja, amint előbukkanva a ködből megemelte a Kobold orrát, majd elnyúlt alatta.

– Figyelj rám, Susan! – mondta John. – Ez így nem mehet tovább. Közel kell jutnunk a világítóhajóhoz, s azon túl megint töméntelen zátony vár ránk. Fogd a kormányt, amíg lemegyek, és még egyszer megnézem a térképet. Egyre vigyázz csak, hogy át ne vágódjon a vitorla. Kutya erős a hátszél, rém nehéz tartani a hajót. Állj erre az oldalra, úgy látod a tájolót.

Susan átvette a kormányrudat. John a kajütablakon át rámutatott a liliomtűre.

– Nagyjából északkeletnek tartsd... Amennyire tudod... De vigyázz az átvágódásra!

Susan figyelt. Csak legalább nyugton maradna a vékony fekete kormányvonal az ÉK-i jelzésen! Nagyon kilendült... Most meg a másik irányba!

A fővitorla kötele hirtelen elernyedt. A vitorla behorpadt. A vitorlafa kezdett befelé csapódni. John tüstént megmarkolta a kormányrudat. A vitorlarúd visszalendült, és a kötél egy rándulással kifeszült.

– Épp jókor! – fújt egyet John. – Borzasztó óvatosan kell!

– Vedd át a kormányt! – nyelt nagyot Susan. – Majd én lemegyek a térképért.


77. feladat

Susannak lelkiismeret-furdalása van. A szövegben leírt helyzetben te is így éreznél? Válaszd ki a válaszod betűjelét, és indokold meg választásodat!

 I Igen

N Nem


78. feladat

Milyen az időjárás a történet idején? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Felhős, enyhén ködös, szeles idő.

B Felhős idő, egyre erősödik a szél.

C Sűrű köd van, szélcsendes idő.

D Sűrű köd van, viharossá erősödő szél fúj.


79. feladat

Mi Roger feladata a hajó fedélzetén? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A kormány irányítása.

B A ködkürt használata.

C Az iránytű figyelése.

D A motor beindítása.


80. feladat

Mit jeleztek a ködkürttel a gyerekek?

...


81. feladat

A testvérek közül ki ért legjobban a hajó irányításához? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A John

B Roger

C Susan

D Titty


82. feladat

Mi a célja a dőlten szedett mondatoknak? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Bemutatni a történetben szereplő családot.

B Ismertetni a kaland következményeit.

C Összefoglalni az addig történteket.

D Összegezni a szöveg tartalmát.


83. feladat

Mi a szöveg célja? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A történet résztvevőinek jellemzése.

B Az eseménysor pontos rögzítése.

C Az eseménysor okainak tisztázása.

D A történet élményszerű elbeszélése.


84. feladat

Mi a tengerparti kisváros neve, ahová a gyerekek megérkeznek?


85. feladat

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely arra utal, hogy a gyerekek kisebb méretű hajóval már vitorláztak!


Olvasd el az alábbi cikket a gerillakertészetről, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Titkos hadművelet palántával.

1. Végy egy növényt, egy ásót, egy locsolókannát, tervezz titkos akciót, és változtasd meg a várost. A gerillakertészek  lehangoló szürke utcákba, elhanyagolt parkokba lehelnek életet – növényekkel. Akár egyetlen éjszaka tele lehet ültetni virágokkal a Margit hidat, még ha szemfüles környékbeliek ki is hívják a rend-őröket.

2. A kilencvenes években Nagy-Britannia nagyvárosaiban indult gerillakertészet1 módszere egyszerű: ki kell nézni egy elhanyagolt helyet – ilyenből van bőven: utcaszéli virágágyás, teleszemetelt beton virágcserép, sorsára hagyott park, dudvával körbenőtt szobor. Ezután az ember beszerez egy csomó növényt. Egyik éjjel pedig gumikesztyűt, szerszámokat és seprűt ragadva megtisztítja a tetthelyet a szeméttől, kutyagumitól, gaztól, és növényekkel telepíti be. Majd rendet csinál maga után, és még véletlenül sem olyan helyre ültet, amelyet valaki más megművel. És persze az akcióról gazdag fotós, videós és írásbeli dokumentációt készít, korunkban ugyanis így terjeszthető a leghatékonyabban az ötlet.

3. 2008. június 1-jétől 22-ig Magyarország történetének eddigi legnagyobb összehangolt gerillakertészeti akciója valósult meg a Zenemag Fesztivál által szervezett Zöld Vadművelet keretében. Országszerte 57 gerillakertész-csapat fantáziáját mozgatta meg a felhívás. A június 27-én kihirdetendő legjobb terveket és ki vitelezéseket a Zenemag Fesztivál belépővel és pénzdíjjal jutalmazza.

4. Ahogy az akció szervezőjétől megtudtuk, baráti társaságok, főként fiatalok vettek részt a Zöld hadműveletben. Kaposvártól Miskolcig több mint húsz település gerillái jelentkeztek, csak Budapesten 15 gerillacsapat kertészkedett.

5. Fiatal egyetemistákból és most érettségizettekből álló csapat a pécsi Gerillázs. A tagok korábban nem foglalkoztak kertészettel, „nekem még kapa sem volt soha a kezemben” – mondta Falusi Fruzsina, a csapat vezetője. Barát nőjével az interneten akadtak rá a Zenemag Fesztivál hirdetésére, és mivel megtetszett nekik az ötlet, csapatot toboroztak és jelentkeztek.

6. A Gerillázs ténykedésének köszönhetően az Apáczai körtéren megtisztult a vízkőtől és a feliratoktól egy szobor, a körülötte lévő növényzet megújult, és az így kialakított virágágyásokat kerítés védi. Még három környékbeli padot is lefestettek. A Maléter Pál utcában kilenc elhanyagolt betonkád újult meg, négyet gaztalanítottak, ötöt feltöltöttek virágfölddel, és teleültettek palántákkal.

7. A pozitív visszajelzések azóta is érkeznek: „Mikor visszatértünk öntözni, megdicsértek minket: milyen jó, hogy a fiatalok nem mennek el az ilyenek mellett. Mondtuk, hogy ráadásul ezt mi csináltuk” – mesélte Kovács Fruzsina. Gyanakvó polgártársak is akadtak azért, az ültetés éjszakáján például rájuk hívták a rendőröket, amikor a szobor körül ténykedtek. Miután a fiatalok elmondták, hogy ez egy összehangolt növénytelepítési akció országszerte, a rendőrök a biztonság kedvéért azért felvették az adataikat, és később még egyszer visszanéztek, hogy ellenőrizzék, megvan-e a szobor.

8. Fruzsina, aki a szobájában lévő virágokat hajlamos inkább édesanyjára bízni, azóta is szorgalmasan ápolja közös munkájuk eredményét. Mint mondta, egyelőre a Gerillázs az egyetlen pécsi csapat, de – az ismerősöknek hála – szájról szájra terjed az akciójuk híre, így nem kizárt, hogy több lesz Pécsett a gerillakertész.

1 Gerillakertészet: a lakosság hivatalos engedély nélkül virágokat, fákat helyez ki vagy ültet el különböző nyilvános helyeken.


86. feladat

Honnan terjedt el a gerillakertészet-mozgalom?

...


87. feladat

Számozással állítsd időrendbe a gerillakertészek munkájának lépéseit a szöveg alapján!

. Rendet raknak maguk után.

. Növényeket szereznek be.

. Kiválasztanak egy földdarabot.

. Visszajárnak gondozni.


88. feladat

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyik arra utal, hogy a gerillák tiszteletben tartják mások munkáját!


89. feladat

Mikor íródhatott a szöveg? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A pályázat lezárulta előtt, mert nem tudják még, hányan jelentkeztek.

B Az eredményhirdetés után, mert leírják, melyik csapat nyert.

C A pályázat lezárulta előtt, mert az olvasókat is biztatják, hogy vegyenek részt.

D Az eredményhirdetés előtt, mert arról jövő időben írnak.


90. feladat

Kik vesznek részt leginkább az akcióban a szervezők szerint? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A baráti társaságok

B iskolai osztályok

C környezetvédelmi szakkörök

D munkahelyi csapatok


91. feladat

Melyik városban alakult a Gerillázs? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Budapest

B Kaposvár

C Miskolc

D Pécs


92. feladat

Miért tértek vissza a rendőrök a 7. bekezdés szerint? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Ellenőrizzék, hogy a csapat rendetlenséget hagyott-e maga után.

B Ők is részt vehessenek az akcióban.

C Visszaadják a személyi igazolványukat.

D Ellenőrizzék, hogy a csapat elvitte-e a szobrot.


93. feladat

Mi a közös az 5-től 8-ig tartó bekezdések tartalmában? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Bemutatják, mire kell vigyáznunk, ha gerillakertészkedni akarunk.

B Bemutatják, mi történhet, ha nem szakértők ültetnek növényeket.

C Bemutatják egy régóta sikeresen működő csapat tevékenységét.

D Bemutatják az akciót egy konkrét példán keresztül.


94. feladat

Hogyan terjed a Gerillázs híre a városban? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Interneten hirdetik magukat.

B Ismerősök beszélgetései által.

C Szórólapokat osztogatnak.

D Újságcikkek segítségével.


95. feladat

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A gúnyos

B humoros

C tárgyilagos

D tudományos


96. feladat

Gyurit nem érdekli annyira a növényültetés, de szereti a zenét. Ajánlanád neki ezt az akciót? Válaszodat a szöveg alapján indokold!

...


97. feladat

Elfogadható indok lehet, ha valaki azért nem vesz részt az akcióban, mert nem kertészkedett korábban? Válaszodban utalj az olvasottakra!


Olvasd el az alábbi részletet a BKV honlapjáról, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Tájékoztató az utazás feltételeiről

1. A Budapesti Közlekedési Részvénytársaság alapvető feladata a főváros közösségi közlekedésének ellátása. Ennek érdekében autóbuszokat, villamosokat, trolibuszokat, metrójáratokat, HÉV-et és fogaskerekűt üzemeltetünk. Szolgáltatóként legfőbb célnak tartjuk, hogy Ön kényelmesen, gyorsan és biztonságosan utazhasson. Az Ön zökkenőmentes utazása és a félreértések elkerülése érdekében szeretnénk Önnel megismertetni utazási feltételeinket.

2. Jegyek, bérletek, okmányok

Ha Ön felszáll valamelyik járművünkre vagy a metróállomásokon áthalad a jegykezelő készülékek között, szerződést köt velünk. E szerződés keretében mi biztosítjuk az Ön utazását, Önnek pedig a minket jogosan megillető jegy- vagy bérletárat kell megfizetnie. Utasainknak már a felszállás előtt rendelkezniük kell jeggyel, érvényes bérlettel vagy utazási igazolvánnyal, illetve a díj-mentességet igazoló okmánnyal.

A vonaljegyet Önnek a metrón és a földalattin az utazás megkezdése előtt, a többi közlekedési eszközön felszállás után azonnal érvényesítenie kell a jegy-kezelő készülékkel. Az érvényesített jegyet nem szabad másra átruháznia, az utazás végéig meg kell őriznie, és ellenőrzéskor az ellenőrnek át kell adnia. A BKV Rt. jegyellenőrei az utasok jegyének és bérletének, illetve bérletigazolványának az érvényességét az utazás során bármikor ellenőrizhetik.

3. Díjmentesség

Díjmentesen utazhatnak a BKV Rt. járatain (kivéve a siklót, a libegőt és a hajójáratokat) személyazonosításra, illetve az
állampolgárság igazolására alkalmas igazolvány/igazolás felmutatásával:

•  a gyermekek 6 éves korig, illetve iskolai tanulmányaik megkezdéséig, felnőtt kíséretében,

•  a 65. életévük betöltésének napjától: a magyar állampolgárok (a külföldről hazatelepültek és a kettős állampolgárságúak is), a menekültek, az Európai Unió többi tagállamának állampolgárai, valamint azok a külföldi állampolgárok, akik erre vonatkozó nemzetközi szerződés hatálya alá tartoznak.

4. Kézipoggyász szállítása

Minden utas legfeljebb 2 db 40 × 50 × 80 vagy 2 db 20 × 20 × 200 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg becsomagolt facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjtalanul.

A HÉV-en 1 db 100 × 100 × 200 cm-t meg nem haladó túlméretes tárgy szállítható a kocsik piktogrammal megjelölt peronján, ennek szállításához egy teljes árú menetjegyet szükséges váltani.

A járművekre nem szabad felszállni olyan tárgyakkal, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okozhatnak.

Kerékpár csak a HÉV vagy a fogaskerekű kijelölt kocsijában szállítható, a vonal teljes hosszán egy vonaljegy érvényesítésével. A HÉV-en egy peronon legfeljebb 4 kerékpár, a fogaskerekűn a kijelölt kocsikban a piktogrammal jelzett helyen egyidejűleg legfeljebb 8 kerékpár szállítható. A jelzés nélküli kocsikban kerékpárt szállítani tilos.

5. Állatok szállítása

Kutya csak vonaljegy érvényesítésével vagy a kutya részére váltott teljes árú bérlettel szállítható. A rendőrségi és vakvezető kutya szállítása díjtalan. Egy járművön csak egy kutya szállítható, szájkosárral, pórázon és tiszta állapotban. Egyéb kisebb élő állat díjmentesen szállítható legfeljebb kézipoggyász méretű, tiszta csomagolásban.

Kérjük, járműveinken, metróállomásainkon és egyéb föld alatti, zárt terű létesítményeinkben ne gyújtsanak rá! Kérjük továbbá, hogy az utazás során mellőzzék a fagylalt, étel és ital fogyasztását, a görkorcsolyázást, rádiónak vagy más hasonló készüléknek a többi utast zavaró hallgatását, a mobiltelefon használatát, a szemetelést, hátizsákkal vagy oldaltáskával a többi utas zavarását, illetve mozgásuk akadályozását.

6. Járműveinken tilos:

kéregetni, engedély nélkül árusítani vagy hirdetményt elhelyezni, a vészjelzőt indokolatlanul működtetni, a jegykezelő készüléket önkényesen kinyitni, tűzveszélyes folyadékokat (benzin, gázolaj, fűtőolaj stb.), robbanóanyagokat, 5 kg töltősúlynál nagyobb propán-bután gázpalackokat szállítani. Aki a felsorolt szabályokat figyelmen kívül hagyja, az utazásból kizárható.

7. Az utazásból kizárható továbbá az a személy, aki ittassága vagy tisztátalan ruházata miatt a többi utasnak terhére lehet; botrányosan vagy illem sértő módon viselkedik; kutyát szájkosár nélkül szállít; a közlekedést, illetve az utasokat zavarja; az ellenőrzéskor nem tud felmutatni érvényes jegyet, bérletet vagy utazási igazolványt, és a jegyváltást, valamint a pótdíj megfizetését megtagadja.

Kellemes utazást kívánunk!

BKV Zrt.


98. feladat

Milyen céllal hozták létre a BKV-t?

...


99. feladat

Sorold fel azt a HÁROM dolgot, amelyet a BKV az utasok kiszolgálásával kapcsolatban a legfontosabbnak tart!

...


100. feladat

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyikből kiderül, miért kell az utasoknak az utazás végéig megőrizniük az érvényesített jegyet!


101. feladat

Miért kell igazolvánnyal vagy igazolással rendelkeznie annak, aki díjmentesen utazik? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Az iratokból derül ki, hogy jogosult a díjmentességre.

B Iratok nélkül nem lehet felszállni semmilyen járműre.

C Az ellenőrök bármikor ellenőrizhetik az állampolgárságot.

D Mindenkit megbüntetnek, akinél nincsenek iratok.


102. feladat

Ki szegte meg az utazás feltételeit az alábbi utasok közül? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Nóra és Ildikó, akik babakocsikkal szálltak fel a buszra.

B Kinga, aki két kutyájával utazott a fogaskerekűn.

C Róbert, aki szánkóval szállt fel a villamosra.

D Péter, aki egy balesetnél használta a vészjelzőt.


103. feladat

A szerző az 5. szövegrészben megemlíti a rádióhallgatás szabályait is. Miért írta bele a mondatba a „vagy más hasonló készülék” kifejezést?


104. feladat

Béla szerint az 5. szövegrészt két részre kellene bontani, és a második fele külön címet kaphatna. Szerinted mivel indokolhatja Béla az álláspontját?

...


105. feladat

Miben különbözik a 6. és 7. szövegrész tartalma a többi bekezdésétől?


106. feladat

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A tudományos

B szakszerű

C közvetlen

D hivatalos


107. feladat

Döntsd el, melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül!

A metróban bárki árusíthat engedély nélkül is.

igaz

hamis

Túlméretes tárgy csak HÉV-en szállítható.

igaz

hamis

Gyerekkocsi csak külön vonaljeggyel szállítható.

igaz

hamis

Szánkót csak a fogaskerekűn lehet szállítani.

igaz

hamis


Olvasd el Móra Ferenc Mujkó című meséjét, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Valamikor nagy divat volt Magyarországon, hogy minden nagyúr tartott az udvarában valami jó eszű embert, akinek az volt a kötelessége, hogy szép tréfa szóban az olyan igazságot is szemébe mondja a gazdájának, amit más nem mert volna kimondani. Akinek ez a mesterség volt a kenyere, azt úgy hívták, hogy udvari bolond.

2.János király udvarában Mujkónak hívták ennek a fura méltóságnak a viselőjét. Egyszer, ahogy a sebesi vár kertjében ijesztgeti a fülemüléket a csörgősapkájával, látja, hogy János király kinéz az ablakon, de szomorú a képe, mint a jégverte búza. Se szó, se beszéd, becigánykerekezett a királyhoz, s csak akkor esett le az álla, mikor meglátta, micsoda társaságba cseppent bele. Mind ott voltak az ország nagyurai, egyik fényesebb, mint a másik, s egyik jobban csikorgatta a fogát, mint a másik.

3. – Hát ezeket mi leli? – súgta Mujkó a királynak, ahogy letelepedett a lábánál a bársonyvánkosra.

– Nem a te eszedhez való ez, Mujkó – mondta szomorúan a király. – Tavaly a török császár megsegített a német ellen, most aztán követeli érte a bérét. Ideküldte Muhar basát, hogy adjam át neki az országot.

Mujkó akkorát csóvált a fején, hogy minden gombja csörgött a sapkáján.

– Hja, komám, akkor is mondtam, hogy ne cseresznyézz te egy tálból a török császárral, mert meglövöldöz a magjával – aztán behúzódott az ablakfülkébe, a nagy rojtos kárpitok mögé, onnan hallgatta az okos szót, ha hallott volna olyant. De bizony egyebet se tudtak az urak, csak szitkozódni, asztalt öklözni, kardot csörgetni, s amikor elmentek, úgy csapni be maguk után az embert török császárok, Muhar basák.

4. Mujkó meg, ahogy a király elment, mindjárt kimászott a kárpitok mögül, s bizony az volt neki az első dolga, hogy a fejébe nyomja a koronát, a vállára kerekítse a palástot, s úgy illegjen-billegjen a tükör előtt. Belevetette magát a nyikorgó bársonyszékbe, de kiugrani már nem bírt belőle. Nyílt az ajtó, begurult rajta egy nagy hordó, s meg se állt a királyi trónusig. Hanem ott még meg is szólalt, mégpedig olyan repedt fazék formán:

– Én vagyok a Muhar basa.

– Hát eljöttél az országért, fiam, basa? Jól tetted, gyönyörű ábrázatú basa. Nem látott ilyen földet álmában se a te gazdád. Gyere, fiam, basa, gyönyörködjél benne egy kicsinység.

5. Odaálltak az ablakhoz, s körülnéztek a tájon. A lebukó nap tüzet rakott a felhőkben, hegyen-völgyön eláradt az alkonyat pirossága. A szúnyogos tó olyan volt, mint a vér, ahogy a bíbicek nagy sivalkodással röpködtek fölötte.

– Ugyan miféle madarak ezek a jajgató jószágok? – kérdezte a török.

– Ezek, fiam, basa, szarkák – felelte Mujkó király.

– Hát amazok a hosszú farkúak, amik a nyárfákon olyan éktelen zsivajjal vannak? – mutatott rá Muhar basa egy sereg szarkára.

– Azok meg bíbicek, kellemes orcájú basa. De mit törődöl te a szarkákkal és bíbicekkel? Tudom én, mit tartogatsz a begyedben: azt szeretnéd tudni, ugye, mikor adom neked az országot? Én még az éjszaka kihurcolkodom belőle, legkésőbb hajnalra. Csak addig tűrj meg benne, amíg a szarka a vízre repül. Tegyük írásba az egyezséget, hogy meg ne csalj.

– Nem bánom – mondta a török –, de az is benne legyen, hogy mire a bíbic a fára száll, akkorra enyém az ország.

6. Erre aztán elvált egymástól a két jó barát. Mujkó szaladt János királyhoz az írással, Muhar basa pedig sietett a szobájába, onnan leste éjszaka, hurcolkodik-e már a magyar király. De hogy hiába leste, korán reggel már gurult a trónterembe, ahol János király egész udvarostul elhelyezkedett már.

– János királyt keresem – tekintgetett a török.

7. – Én volnék, fiam, basa – felelte János király –, tán kidörgölnéd az álmot a szemedből, ha nem akarsz rám ösmerni.

– Megváltoztál egy kicsit este óta. Mindegy, no; ha te vagy a király, mért nem hurcolkodtál már odébb?

János király előhúzta a pecsétes írást a köntöse alól.

– Ohó, atyámia, nem repült ám még a szarka a vízre, se a bíbic a fára!

Muhar basa odalépett az ablakhoz, kinézett rajta, s csak annyit mondott nagy diadalmasan:

– No! Ott vannak a bíbicek, ott vannak a szarkák! – Azzal fölmutatott a fákra, s lemutatott a vízre.

– Meg vagy te boszorkányozva, Muhar basa – nevetett János király –, ezek a bíbicek, amazok a szarkák. Bíbic sose száll a fára, a szarka sose száll a vízre.

– Úgy igaz az – bizonygatta az egész udvar, Muhar basa pedig kékült-zöldült dühében, ahogy a király ott lobogtatta az orra előtt a pecsétes levelet. Mit volt mit tenni neki, hazadöcögtette a kis hordót a nagy hordón, s nem tette be többé a lábát abba az országba, ahol estétől reggelig nemcsak a király változik meg, hanem a madarak is. János király pedig maga elé hívatta Mujkót, s megszorította a kezét.

– Mától fogva nem udvari bolond vagy, hanem udvari tanácsadó.


108. feladat

Mi jellemzi az alábbiak közül a mese 1. bekezdését? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Általánosságban szól az udvari szokásokról.

B Általánosságban szól a bolond mesterségéről.

C Konkrétan szól egy bolond mesterségéről.

D Konkrétan szól az udvari szokásokról.


109. feladat

Hol játszódik a történet?

...


110. feladat

Hogyan megy be Mujkó a trónterembe?

...


111. feladat

Húzd alá azt a szövegrészt, amelyik arra utal, hogy a tanácskozáson nem hangzottak el okos javaslatok!


112. feladat

Mit jelent a 3. szövegrészben található mondat: „ne cseresznyézz te egy tálból a török császárral…”? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Ne egyél vele egy asztalnál!

B Ne harcolj ellene!

C Ne adj neki segítséget!

D Ne szövetkezz vele!


113. feladat

Melyik állítás jellemzi a király tanácskozását a nagyurakkal? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Egész éjszakán át tartott.

B Vacsorával volt összekötve.

C Nem vezetett eredményre.

D Nyugodt mederben folyt.


114. feladat

Mire utal a 4. bekezdésben szereplő „egy nagy hordó” kifejezés? Válaszd ki a helyes válasz betű jelét!

A A török basa hordón közlekedik.

B A török basa hozott magával egy hordót.

C A török basa úgy néz ki, mint egy hordó.

D A törököknek van egy beszélő hordójuk.


115. feladat

Mikor látogatott Muhar basa először a trónterembe? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A alkonyatkor

B délben

C éjszaka

D reggel


116. feladat

A mese közepe táján ezt a mondatot olvashatod: „Erre aztán elvált egymástól a két jó barát.” Ki a két jó barát?


117. feladat

Az alábbi tulajdonságok közül melyik jellemző leginkább Mujkóra? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A hazug

B megfontolt

C talpraesett

D tisztelettudó


118. feladat

Foglald össze egy mondatban, hogyan csapta be Mujkó Muhar basát!


119. feladat

Csabi öt fejezetre osztotta a szöveget, majd minden fejezetnek címet adott. Számozással állítsd időrendbe az egyes fejezetek lehetséges címét!

. Az egyezség

. Egy bolond a trónuson

. Az eredménytelen tanácskozás

. Kik azok a csörgősapkások?

. Muhar basa megszégyenül


120. feladat

Fogalmazd meg,  milyen hangulatban van a mese elején és végén a király, és ennek mi az oka!

Az elején: …

A végén:…