eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2011 - szövegértés 10. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 24. (10:59)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Témakör: szövegértés

Kompetenciamérés 2011 - szövegértés 10. osztály

Olvasd el az alábbi cikket a bohóchalak viselkedéséről, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Némó, a bohóchal kiszagolja az utat hazafelé

A Némó című rajzfilmből is ismert narancssárga-fehér csíkos bohóchal a szaglása segítségével igazodik el a korallok között. A vízbe hullott levelek és a tengeri rózsák szaga alapján találja meg az utat az otthonához.

1. Egy ausztrál tudóscsoport a Pápua Új-Guinea körüli tengerben élő bohóchal-populáció1 tájékozódási képességét vizsgálta. A narancs bohóchalak (Amphiprion percula) ugyanis csak bizonyos tengeri rózsák közelében szeretnek élni, ahol védelmet találnak a ragadozók elől. A fiatal halak azonban nem kapják „készen” az otthonukat, hanem meg kell találniuk ezeket. Noha a szülők a petéket a tengeri rózsák közelében rakják le, a petékből kikelő lárvákat elsodorják az óceáni áramlatok. Nagyjából tizenegy nap elteltével azonban a fiatal halak jó része rátalál a megfelelő tengeri rózsájára, amelytől azután már nem is távolodik messzire. Valamilyen ismeretlen oknál fogva az a kétféle tengeri rózsa, amely a bohóchalaknak otthont ad, kizárólag olyan szigetek közelében él, amelyeken fák nőnek és homokos partjaik vannak. Azoknak a szigeteknek a környékén nem találhatók meg, amelyeket csak korallzátonyok alkotnak.

2. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan találják meg a bohóchalak a nekik alkalmas tengeri rózsákat. A kísérleteikhez olyan kamrát készítettek, amelyben kétféle víztípus áramolhatott egymás mellett. A kamrát a tetején egy fal választotta ketté, amely elkülönítette a vízforrásokat. Lejjebb nem volt elválasztó fal, de a kétféle víztípus itt sem keveredett, hanem párhuzamosan áramlott egymás mellett. A tudósok bohóchalakat tettek a kamrába, és mérték, mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Ez lehetővé tette a kutatók számára, hogy meghatározzák, melyik víztípust részesítik előnyben a halak.

3. Először a növényzettel benőtt szigetek mellől származó vizet hasonlították össze a korallzátonyok mellől származóval. A halak szinte teljes idejüket a növényzettel benőtt szigetek közeléből származó vízben töltötték.

A következő lépésben azt vizsgálták a kutatók, mi alapján határozzák meg a halak a meg felelő szigetek mellől származó vizet. Korábban már kiderült, hogy a bohóchalakat rendkívül vonzza a tengeri rózsák „szaga”. Ez azonban nem juthat el olyan messze a tengerben, amilyen messzire a bohóchalak elsodródhatnak a kikelés után. Ezért a kutatók arra gyanakodtak, hogy a halak a vízbe hullott levelek szaga alapján tájékozódhatnak. Különböző leveleket szórtak a tartályba. A halak valóban ki tudták választani a megfelelő szigeteken élő növények leveleit, és abban a vízáramban csoportosultak, ahová az „otthonukból” származó leveleket szórták a kutatók.

4. A kísérlet nemcsak a halak kiváló szaglására, hanem arra is rámutat, hogy nem elegendő csupán a korallzátonyok védelme, hanem a komplex ökoszisztémát2 kell megőrizni, ha azt szeretnénk, hogy a jövő generációknak is fönnmaradjanak e csodás szigetek az eredeti élővilágukkal együtt.

1 Népesség.

2 Az élőlények és élettelen környezetük teljes kapcsolatrendszere.


61. feladat

Milyen nemzetiségű volt a kutatócsoport? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A amerikai

B angol

C ausztrál

D osztrák


62. feladat

A bohóchalak az otthonuk mellett rakják le a petéiket, de a kikelés után nem sokkal a kis halaknak mégis keresgélniük kell a tengeri rózsájukat. Hogyan lehetséges ez?


63. feladat

Hogyan határozták meg a tudósok, hogy melyik vizet szeretik jobban a halak? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Különféle leveleket szórtak a kamrába.

B Megfigyelték, melyik vízben tölt több időt a hal.

C Megnézték, melyik vízben élnek tovább a halak.

D Tengeri rózsákat tettek a kamrába.


64. feladat

Az 1. bekezdés azt írja, hogy a tengeri rózsák valamilyen ismeretlen oknál fogva élnek a fás-homokos szigetek közelében. Mire következtethetünk ebből a mondatból? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Egy másik cikkben térnek majd ki erre.

B Ez nem fontos a cikk szempontjából.

C Ez nem része a vizsgálatnak.

D Még nem jöttek rá a tudósok.


65. feladat

Miért van szükség a cím alatti dőlt betűs részre? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Azért, hogy el tudjuk képzelni, milyen a hal és hol él.

B Azért, hogy megismerjük a cikkben leírtak lényegét.

C Azért, hogy megtudjuk: a bohóchal nem csak a mesében létezik.

D Nincs rá szükség, mert a cikkben is ugyanezt írják le bővebben.


66. feladat

Az alábbi négy ábra közül melyik lehet a tudósok által megépített kamra? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét, és válaszodat indokold is meg! 

A

B

C

D


67. feladat

Alcímeket adtunk a szöveg bekezdéseinek. Állítsd őket a szövegnek megfelelő sorrendbe! 

. A halak „orra”

. Halak a kamrában

. Hol élnek a bohóchalak?

. Vigyázz rá!


68. feladat

Ez a szöveg nem a rajzfilmről szól. A címben mégis a rajzfilmfigurára utalnak. Mi a célja ennek?


69. feladat

Sanyi szerint a szövegből világosan kiderül, hogy azok a szigetek is korallzátonyok, amelyek mellett a bohóchalak élnek. A szöveg mely elemére alapozhatja érvelését?


70. feladat

Melyik szövegtípus fogalmazásmódjára emlékeztet a szöveg nyelvezete? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A szépirodalmi szöveg

B tudományos szöveg

C köznyelvi szöveg

D jogi szöveg


Olvasd el a TeÉrted Akadémia alábbi programjait, és válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!


71. feladat

Mettől meddig zajlanak a TeÉrted Akadémia programjai?


72. feladat

Fejtsd ki, mire utal a TeÉrted Akadémia elnevezése!


73. feladat

András már tudja, hogy politikával szeretne foglalkozni. Melyik programot ajánlanád neki az alábbiak közül? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A intézményjáró

B pályaorientációs foglalkozások

C pszichodráma-foglalkozások

D tanulást segítő tréningek


74. feladat

Juditot nagyon érdekli a műanyag és a papír újrahasznosítása. Melyik kurzust ajánlanád neki a TeÉrted Akadémia programjai közül?


75. feladat

Melyik korosztálynak szánják az Akadémia programjait?


76. feladat

Mire alapozza állításait a II. szöveg 1. pontja? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A egy felmérésre

B egy médiumra

C egy tankönyvre

D egy véleményre


77. feladat

Mit gondolsz, milyen a „kritikus médiafogyasztó”? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Finnyás, nem mindegy neki, mit néz a tévében.

B Képes megszűrni a kapott információkat.

C Kritikájával rettegésben tartja a tévécsatornákat.

D Mindent, amit a tévében lát, kritizál.


78. feladat

A szöveg alapján mit állíthatunk egyértelműen bármely komoly médiatermék megszületéséről? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A A személyes kapcsolaton van a hangsúly.

B Komoly csapatmunka vezet a sikerhez.

C Minden műfajt alaposan kell ismerni.

D Tudni kell hozzá műsort vezetni.


79. feladat

Nevezz meg egy médiaterméket a szöveg alapján!


80. feladat

Megfelelően jelképezi-e a médiaismeret-sorozat mottója a tanfolyamot? Indokold meg a válaszodat!


81. feladat

Az alábbi gyakorlatok közül melyiket emeli ki legtöbbször a médiaismeret tematikája? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A A rádiózás gyakorlatát.

B A reklámkészítés gyakorlatát.

C A riportkészítés gyakorlatát.

D Az újságírás gyakorlatát.


82. feladat

Sára szerint a médiaismeret-foglalkozások egyáltalán nem teszik próbára a résztvevők kreativitását. Győzd meg Sárát az ellenkezőjéről!


83. feladat

Az alábbi foglalkozásúak közül ki NEM az újságíró közvetlen munkatársa? Válaszd ki a válasz betűjelét! 

A fotós

B operatőr

C színész

D vágó


84. feladat

Milyen kapcsolat van az I. és a II. fejezet között? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Az I. fejezet a kérdések feltevésére helyezi a hangsúlyt, míg a II. fejezet a feltett kérdésekre igyekszik választ adni.

B Az I. fejezet általánosságban mutatja be a TeÉrted Akadémia egy programját, míg a II. fejezet ezt a programot részletezi.

C Az I. fejezet csak röviden mutatja be a programokat, míg a II. fejezet az egyes kurzusokhoz további részleteket, időpontot társít.

D Az I. fejezet röviden, általánosan mutatja be a TeÉrted Akadémia programjait, míg a II. fejezet egy programot részletez.


Olvasd el az alábbi részletet a Nemzetközi Űrállomásról szóló internetes beszámolóból, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Betekintés a Nemzetközi Űrállomás mindennapjaiba

1. A Nemzetközi Űrállomáson dolgozó asztronauták az első, keddi űrsétán kicserélték az ammóniát tartalmazó hűtőtartályt, miközben fél órára egy vihar miatt megszakadt a kapcsolatuk a földi irányítókkal. Csütörtökön kiderült, hogy a korábban veszélyesnek mutatkozó űrszemét szerencsére messze elkerüli az űrállomást.

Csütörtök, közép-európai idő szerint 20.31

2. Az újabb adatok alapján a korábban veszélyesnek tartott űrszemét biztonságos távolságban fog elhaladni az űrállomás mellett – ennek megfelelően pályaváltoztatásra sincs szükség, és a program az eredeti tervek szerint folytatódhat. Az Ariane-5 hordozórakéta kérdéses darabja pénteken, közép-európai idő szerint 15.06-kor lesz legközelebb az űrállomáshoz.

Danny Olivas és Christer Fuglesang kezdi meg a küldetés második űrsétáját csütörtök éjszaka. Fő feladatuk az új ammónia hűtőtartály elhelyezése és rendszerbe kapcsolása. A művelet keretében robotkarral mozgatják a 770 kilogrammos berendezést, de az űrhajósok kézzel végzik majd el a végső rögzítést.

Csütörtök, közép-európai idő szerint 6.42

3. Egy viszonylag nagy űrszemétdarab halad el az űrállomáshoz közel pénteken, közép-európai idő szerint 16 óra körül. A korábban felbocsátott Ariane-5 rakéta része a jelenlegi számítások szerint 3 kilométerre is megközelítheti az űrállomást és a hozzá kapcsolódott Discovery űrrepülőgépet; ez kisebb távolság az eddigi becsléseknél.

A 2006 augusztusában felbocsátott rakéta töredékének mérete pontosan nem ismert. Annyit tudni róla, hogy elnyúlt pályán mozog, és felülete mintegy 19 négyzetméter – tehát viszonylag nagy töredékről van szó. A NASA1 szakemberei a mai nap döntenek arról, hogy megváltoztatják-e az űrállomás pályáját. Ha erre szükség van, azt a második űrséta után hajtják végre.

Szerda, közép-európai idő szerint 8.42

4. Az első űrséta keretében Nicole Scott kedden, közép-európai idő szerint 22.49-kor lépett ki a világűrbe társával, Danny Olivassal együtt. A 6,5 órásra tervezett munka keretében fő feladatuk az egyik 800 kilogrammos, ammóniát tartalmazó hűtőtartály cseréje volt.

Az űrséta alatt közel 33 percre elvesztették a kapcsolatot az asztronauták a földi irányítókkal, amikor vihar tombolt az új-mexikói földi állomás közelében. Az esemény azonban nem veszélyeztette a küldetést. Eközben az űrállomás belsejében folytatták a felszállított hasznos terhek kirakodását.

5. A kapcsolat átmeneti megszakadása – erre egyébként ritkán kerül sor – önmagában nem veszélyes. Az űrsétán dolgozó asztronauták ugyanis a munka minden elemét előre begyakorolják, precíz forgatókönyv alapján zajlik a művelet. A földi irányítókkal való kapcsolat kritikus helyzetben fontos: ilyenkor egy nem várt eseménnyel kapcsolatban adhatnak tanácsot a szakemberek. Szerencsére ilyenre most nem került sor.

Kedd, közép-európai idő szerint 6.23

6. A Discovery legénysége a robotkarral a teherszállító Leonardo-modult a Harmony-modulhoz kapcsolta, és megkezdte az átrakodást. Az átpakolt felszerelések között található egy főként biológiai minták tárolására szolgáló, –80 Celsius-fokos hőmérsékletet is elérő új hűtőberendezés. Az űrállomás fedélzetére hoztak emellett két nagy kísérleti rekeszt, amelyekben különböző vizsgálatok hajthatók végre, főleg folyadékok, kerámiák és bizonyos fémek viselkedésével kapcsolatban. Egy új szén-dioxid-kivonó rendszert is felvittek a belső légtér frissítésére, amely a korábbi hibásat váltja fel.

7. A felszállított eszközök között szerepel egy COLBERT névre keresztelt futószalag, amely testedzésre szolgál. Az űrállomás utolsó fejlesztési műveletei keretében 2010-ben egy új modult juttatnak majd fel a Föld körüli pályára. Ennek névadására a NASA még korábban internetes szavazást írt ki, amelyen egy ismert amerikai humorista, Stephen Colbert kapta a legtöbb voksot. Az egységet végül Tranqualitynek (Nyugalom) keresztelték, és a futószalag rövidítése lett a Colbert név.

8. Az űrrepülőgéppel érkezett Nicole Scott, aki Tim Koprát váltja fel. Emellett hat kísérleti egér érkezett a Discoveryn, amelyek legalább három hónapig élnek majd a súlytalanságban. Ez az első alkalom, hogy egerek ilyen hosszú időt töltenek az űrben, a korábbi „rekorder” 30 napig volt egy műhold fedélzetén Föld körüli pályán. A jelenlegi apró utasoknak a Kibo-modulban van egy kis házuk, étel- és vízadagoló rendszerrel, valamint mesterséges fényforrással, amely a nappalok és éjszakák váltakozását szimulálja.

1 Az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Hivatala.


85. feladat

Mi az első bekezdés szerepe? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Részletesen bemutatja a projektet.

B Leírja az előzményeket.

C Összefoglalja a történteket.

D Felsorolja a várható következményeket.


86. feladat

Milyen időrendben követik egymást az egyes bejegyzések? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Az időben előrehaladva.

B Az időben visszafelé haladva.

C Az időben összevissza ugrálva.

D Hiányoznak az időbeli utalások.


87. feladat

Melyik bejegyzésből értesülünk arról, hogy az űrszemét veszélytelen távolságban halad el a Nemzetközi Űrállomás mellett? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Kedd, közép-európai idő szerint 6.23

B Szerda, közép-európai idő szerint 8.42

C Csütörtök, közép-európai idő szerint 6.42

D Csütörtök, közép-európai idő szerint 20.31


88. feladat

Lezajlott-e már a második űrséta az utolsó csütörtöki bejegyzés időpontjáig? Indokold meg a válaszodat! 

igen

nem


89. feladat

Mikor közelíti meg legjobban az űrszemét a Nemzetközi Űrállomást?


90. feladat

Milyen terv született arra az esetre, ha az űrszemét túlságosan megközelíti a Nemzetközi Űrállomást?


91. feladat

Az alábbi kijelentések közül melyik jellemzi a szöveget? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Nagyon sok benne a hangulatos, részletgazdag leírás.

B A szakmai problémákat több nézőpontból világítja meg.

C A főbb történéseket pontosan, világosan, röviden írja le.

D Az esemény leírását mindig a szerző kommentárja kíséri.


92. feladat

Mi a szöveg legfőbb célja? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A véleményformálás

B információátadás

C szórakoztatás

D figyelemfelhívás


Olvasd el az alábbi kutatási beszámolót, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Egy kis agyterület gátolja, hogy ne másszunk bele más arcába

Minden embernél, sőt az állatok nagy részénél is megvan az az egyedek közötti távolság, amelyet igyekszik fenntartani a többiekkel való kontaktus folyamán. Ha egy idegen ezen a távolságon belülre lép, akkor az emberek kezdik kellemetlenül érezni magukat, az állatok meg rendszerint támadással reagálnak. Amerikai idegkutatók most fölfedezték azt az agyi területet, amely jelentős mértékben megszabja ezt a személyes távolságot.

A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) idegkutató csoportja Ralph Adolphs és Daniel P. Kennedy vezetésével fölfedezte, hogy az agy középső halántéklebenyében elhelyezkedő amygdala (mandulamagnak is hívott, páros, mandula alakú agyterület) felelős a személyes távolságérzetünkért. Az amygdalát korábban már kapcsolatba hozták az erős negatív érzelmek – például a harag és a félelem – feldolgozásával, de most először derült ki, hogy az emberi társas kölcsönhatásokban is szerepet játszik.

A kutatók fölfedezéséhez egy 42 éves nőbeteg szolgáltatta a kulcsot. Az S. M. monogrammal jelölt betegnek súlyosan károsodott mindkét oldali mandula magja. Ez a rendkívül ritka kórkép adott lehetőséget arra, hogy a kutatók megvizsgálhassák az amygdala szerepét az emberben. Adolphs és munka társai korábbi tanulmányaikban már beszámoltak arról, hogy S.M.-nek nehézséget okoz a félelem felismerése mások arcán, illetve mások megbízhatóságának megítélése. Legújabb vizsgálataik során feltűnt nekik, hogy a rendkívül nyitott S. M. már túlságosan is barátságos, és ily módon gyakran megsérti mások személyes terét, azaz közelebb megy az emberekhez, mint ami kellemes nekik.

A kutatók egy egyszerű kísérletet terveztek, hogy számszerűsítsék S. M. szokatlan szociális viselkedését. A kísérlet eredményeit a Nature Neuroscience legújabb száma közli. A kísérletben – amelybe 20 egészséges önkéntest is bevontak – az úgynevezett megállási távolság módszerét alkalmazták. A kísérleti alanyt meghatározott távolságra állították a kísérletet végző személytől, majd oda kellett mennie a kísérletvezetőhöz, és meg kellett állnia olyan távolságra tőle, ahol a legkellemesebben érezte magát. A kutatók ezután lézeres távolságmérővel lemérték a két személy álla közötti távolságot. A 20 önkéntes átlagosan 64 centiméterre állt meg a kísérletezőtől, S. M. viszont átlag 34 centiméterre közelítette meg a kísérletvezetőt. Ha a kísérletet végző személy közelebb ment az alanyokhoz az általuk előnyben részesített távolságnál, akkor azok kellemetlenül kezdték érezni magukat. S. M.-nél azonban nem lépett föl ilyen kényelmetlen érzés még akkor sem, amikor már majdnem összeért az orra a kísérletvégzővel. Az sem befolyásolta az általa kedvelt távolságot, hogy mennyire ismerte a kísérletezőt. „Más személyes távolságának tiszteletben tartása kritikus része az emberi társas kapcsolatoknak, ezt automatikusan és erőfeszítés nélkül megtartjuk” – mondja Kennedy. „A mostani eredmények arra utalnak, hogy az amygdala központi szerepet játszik a folyamatban, mivel nélkülözhetetlen a feszélyezettség erős érzéseinek fellépéséhez, amely hozzájárul az emberek közötti távolságtartás kialakításához.”

A felfedezésnek jelentősége lehet az olyan szociális zavarokkal társuló betegségek vizsgálatában, amilyen például az autizmus. Noha a kutatók remélik, hogy jelen eredményeik alapján jobban megérthetik ennek a betegségnek a hátterét, azért Kennedy óvatosságra int. „Nyilvánvaló, hogy az amygdala károsodott működése nem tehető felelőssé az autistáknál megfigyelhető összes szociális fogyatékosságért, de valószínűleg hozzájárul némelyikhez, és ezért mindenképpen érdemes ilyen irányú tanulmányokat végezni a jövőben.”


93. feladat

Hogyan reagálnak az emberek és hogyan az állatok, ha megsértik a személyes távolságukat?

Emberek: ...

Állatok: ...


94. feladat

Mi tette S. M.-et alkalmassá arra, hogy fontos szerepet kapjon az amygdala szerepét vizsgáló kísérletben?


95. feladat

Húzd alá a szövegben annak a folyóiratnak a nevét, amely a cikkben leírt kutatás legújabb eredményeit közölte!


96. feladat

Melyek az amygdala eddig ismert, a cikkben is felsorolt szerepei?


97. feladat

A cikk megírásakor vizsgálták-e az amygdala és az autizmus közötti kapcsolatot? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Nem, már lezárult, ennek eredményeit mutatja be a cikk.

B Igen, és ezért még csak részeredményekről számolhat be a cikk.

C Nem, de a kutatók terveznek ilyen irányú kutatásokat.

D Nem, és a kutatók nem is terveznek ilyen irányú kutatásokat.


98. feladat

Mi volt a cikk szerzőjének elsődleges célja a címválasztással? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A figyelemfelkeltés

B információközlés

C érzelemkifejezés

D ítéletalkotás


99. feladat

Számozással állítsd időrendbe az alábbi eseményeket! 

. Önkénteseket vontak be a kísérletbe.

. Megfigyelték, hogy S. M. nehezen ismeri fel a félelmet az arcokon.

. Számszerű adatok jelentek meg az újságban.

. Feltűnt a kutatóknak, hogy S. M. túl közel megy az emberekhez.


100. feladat

Hogyan viszonyul a cikk szerzője S. M. esetéhez? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A érzelemmentesen

B együtt érzőn

C szánakozón

D gúnyosan


101. feladat

Barátod orvosi pályára készül. Ajánlanád neki ezt a cikket? Válaszodat a szöveg alapján indokold!


102. feladat

Foglald össze, hogy a szöveg mely részleteit illusztrálja a kép!


Olvasd el az alábbi részletet a BKV honlapjáról, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Tájékoztató az utazás feltételeiről

1. A Budapesti Közlekedési Részvénytársaság alapvető feladata a főváros közösségi közlekedésének ellátása. Ennek érdekében autóbuszokat, villamosokat, trolibuszokat, metrójáratokat, HÉV-et és fogaskerekűt üzemeltetünk. Szolgáltatóként legfőbb célnak tartjuk, hogy Ön kényelmesen, gyorsan és biztonságosan utazhasson. Az Ön zökkenőmentes utazása és a félreértések elkerülése érdekében szeretnénk Önnel megismertetni utazási feltételeinket.

2. Jegyek, bérletek, okmányok

Ha Ön felszáll valamelyik járművünkre vagy a metróállomásokon áthalad a jegykezelő készülékek között, szerződést köt velünk. E szerződés keretében mi biztosítjuk az Ön utazását, Önnek pedig a minket jogosan megillető jegy vagy bérletárat kell megfizetnie. Utasainknak már a felszállás előtt rendelkezniük kell jeggyel, érvényes bérlettel vagy utazási igazolvánnyal, illetve a díjmentességet igazoló okmánnyal.

A vonaljegyet Önnek a metrón és a földalattin az utazás megkezdése előtt, a többi közlekedési eszközön felszállás után azonnal érvényesítenie kell a jegykezelő készülékkel. Az érvényesített jegyet nem szabad másra átruháznia, az utazás végéig meg kell őriznie, és ellenőrzéskor az ellenőrnek át kell adnia. A BKV Rt. jegyellenőrei az utasok jegyének és bérletének, illetve bérletigazolványának az érvényességét az utazás során bármikor ellenőrizhetik.

3. Díjmentesség

Díjmentesen utazhatnak a BKV Rt. járatain (kivéve a siklót, a libegőt és a hajójáratokat) személyazonosításra, illetve az állampolgárság igazolására alkalmas igazolvány/igazolás felmutatásával:

• a gyermekek 6 éves korig, illetve iskolai tanulmányaik megkezdéséig, felnőtt kíséretében,

• a 65. életévük betöltésének napjától: a magyar állampolgárok (a külföldről hazatelepültek és a kettős állampolgárságúak is), a menekültek, az Európai Unió többi tagállamának állampolgárai, valamint azok a külföldi állampolgárok, akik erre vonatkozó nemzetközi szerződés hatálya alá tartoznak.

4. Kézipoggyász szállítása

Minden utas legfeljebb 2 db 40 × 50 × 80 vagy 2 db 20 × 20 × 200 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 köteg becsomagolt facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjtalanul.

A HÉV-en 1 db 100 × 100 × 200 cm-t meg nem haladó túlméretes tárgy szállítható a kocsik piktogrammal megjelölt peronján, ennek szállításához egy teljes árú menetjegyet szükséges váltani.

A járművekre nem szabad felszállni olyan tárgyakkal, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okozhatnak.

Kerékpár csak a HÉV vagy a fogaskerekű kijelölt kocsijában szállítható, a vonal teljes hosszán egy vonaljegy érvényesítésével. A HÉV-en egy peronon legfeljebb 4 kerékpár, a fogaskerekűn a kijelölt kocsikban a piktogrammal jelzett helyen egyidejűleg legfeljebb 8 kerékpár szállítható. A jelzés nélküli kocsikban kerékpárt szállítani tilos.

5. Állatok szállítása

Kutya csak vonaljegy érvényesítésével vagy a kutya részére váltott teljes árú bérlettel szállítható. A rendőrségi és vakvezető kutya szállítása díjtalan. Egy járművön csak egy kutya szállítható, szájkosárral, pórázon és tiszta állapotban. Egyéb kisebb élő állat díjmentesen szállítható legfeljebb kézipoggyász méretű, tiszta csomagolásban.

Kérjük, járműveinken, metróállomásainkon és egyéb föld alatti, zárt terű létesítményeinkben ne gyújtsanak rá! Kérjük továbbá, hogy az utazás során mellőzzék a fagylalt, étel és ital fogyasztását, a görkorcsolyázást, rádiónak vagy más hasonló készüléknek a többi utast zavaró hallgatását, a mobiltelefon használatát, a szemetelést, hátizsákkal vagy oldaltáskával a többi utas zavarását, illetve mozgásuk akadályozását.

6. Járműveinken tilos:

kéregetni, engedély nélkül árusítani vagy hirdetményt elhelyezni, a vészjelzőt indokolatlanul működtetni, a jegykezelő készüléket önkényesen kinyitni, tűzveszélyes folyadékokat (benzin, gázolaj, fűtőolaj stb.), robbanóanyagokat, 5 kg töltősúlynál nagyobb propán-bután gázpalackokat szállítani. Aki a felsorolt szabályokat figyelmen kívül hagyja, az utazásból kizárható.

7. Az utazásból kizárható továbbá az a személy, aki ittassága vagy tisztátalan ruházata miatt a többi utasnak terhére lehet; botrányosan vagy illem sértő módon viselkedik; kutyát szájkosár nélkül szállít; a közlekedést, illetve az utasokat zavarja; az ellenőrzéskor nem tud felmutatni érvényes jegyet, bérletet vagy utazási igazolványt, és a jegyváltást, valamint a pótdíj megfizetését megtagadja.

Kellemes utazást kívánunk!

BKV Zrt.


103. feladat

Milyen céllal hozták létre a BKV-t?


104. feladat

Sorold fel azt a HÁROM dolgot, amelyet a BKV az utasok kiszolgálásával kapcsolatban a legfontosabbnak tart!


105. feladat

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyikből kiderül, miért kell az utasoknak az utazás végéig megőrizniük az érvényesített jegyet!


106. feladat

Miért kell igazolvánnyal vagy igazolással rendelkeznie annak, aki díjmentesen utazik? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Az iratokból derül ki, hogy jogosult a díjmentességre.

B Iratok nélkül nem lehet felszállni semmilyen járműre.

C Az ellenőrök bármikor ellenőrizhetik az állampolgárságot.

D Mindenkit megbüntetnek, akinél nincsenek iratok.


107. feladat

Ki szegte meg az utazás feltételeit az alábbi utasok közül? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Nóra és Ildikó, akik babakocsikkal szálltak fel a buszra.

B Kinga, aki két kutyájával utazott a fogaskerekűn.

C Róbert, aki szánkóval szállt fel a villamosra.

D Péter, aki egy balesetnél használta a vészjelzőt.


108. feladat

A szerző az 5. szövegrészben megemlíti a rádióhallgatás szabályait is. Miért írta bele a mondatba a „vagy más hasonló készülék” kifejezést?


109. feladat

Béla szerint az 5. szövegrészt két részre kellene bontani, és a második fele külön címet kaphatna. Szerinted mivel indokolhatja Béla az álláspontját?


110. feladat

Miben különbözik a 6. és 7. szövegrész tartalma a többi bekezdésétől?


111. feladat

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyik jellemzi leginkább a szöveg stílusát, megfogalmazását? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A tudományos

B szakszerű

C közvetlen

D hivatalos


112. feladat

Döntsd el, melyik IGAZ, illetve melyik HAMIS az alábbi állítások közül!

A metróban bárki árusíthat engedély nélkül is. 

igaz

hamis

Túlméretes tárgy csak HÉV-en szállítható. 

igaz

hamis

Gyerekkocsi csak külön vonaljeggyel szállítható. 

igaz

hamis

Szánkót csak a fogaskerekűn lehet szállítani. 

igaz

hamis


Olvasd el Kosztolányi Dezső alábbi novelláját, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Vasúti tolvaj

1. Első osztályú fülkébe szállt be. Mindig első osztályon utazott. Ez üzleti befektetéséhez tartozott. Előrement, be-bekukkantva minden fülkébe. Utána a hordár. Egyik fülkében valami magányos öreg urat pillantott meg, három remek bőrönddel, meg egy krokodilbőr kézitáskával.

– Ide – utasította a hordárt. Az fölrakta a hálóba a bőröndjét. Mutatós bőröndök voltak, teleragasztva külföldi szállók tarka címkéivel. Egyébként teljesen üresek.

2. Amikor elemelte az áldozatok poggyászát s megugrott velük, mindig otthagyott – zálogul, ajándékul – néhány üres bőröndöt. Ezt is beleszámította az üzemköltségbe. Leült az öregúrral szemközt. A levegőbe bámult. Sohase ismerkedett. Ezt csak a „régi iskola” tette. Kiderült, hogy nem érdemes. Inkább árt, mint használ. Hétkor már sötétedett. Kezdődött a társas vacsora. Az öreg úr fölkelt. Kifelé indult, behúzva maga után az ajtót. De mintha valami eszébe jutott volna, visszajött, s a félig nyitott ajtón beszólt:

– Kérném szeretettel – mondta, és feléje fordult. – Méltóztassék talán vigyázni a holmimra. Hogy lába ne keljen. Csak megvacsorázom. Be vannak zárva. De ilyen időkben, tetszik tudni – és mosolygott. A vasúti tolvaj is mosolygott, megértően. Bólintott, hogy majd vigyáz. „Furcsa – gondolta. – Kutyára a hájat.”

3. Megnézte a zsebóráját. Tudta, hogy 23 perc múlva Nagyvárad következik. Az egész menetrendet kívülről tudta, mint egy zongoraművész Chopint vagy Beethovent. Ahogy szokta, előre magára vette a galambszürke felöltőjét, kesztyűt húzott, fejébe nyomta kalapját, mint aki majd kiszáll, s a folyosóra állt, a letolt ablak mellé, hogy a hordárok tüstént észrevegyék. Ez a módszer is bevált. Körülbelül tíz éve dolgozott, körülbelül 40-50 bőröndöt lopott el anélkül, hogy egyetlenegyszer elkapták volna. A kocsiban kívüle csak egy gyászfátyolos hölgy utazott, az utolsó előtti, nem dohányzó fülkében. Hat perc múlva az is kiszállt. Ő az ablakba könyökölve figyelte a sötét mezőket. Hallgatta a vonat sötét kattogását.

4. „Különös – tűnődött, mindenesetre különös. Ilyesmivel eddig sohasem tüntettek ki. Azt mondta: ’kérném szeretettel’, és régimódian elmosolyodott. Gondjaimra bízta? Annyira bizalomgerjesztő pofám volna? No, ne érzelegjünk. Az utasok általában a legközelebbi társukhoz szoktak fordulni, holott az éppúgy lehet irgalmas szamaritánus, mint vasúti tolvaj. Ezúttal – a valószerűségi számítás szerint – rám került a sor.”

5. A mozdony füttyentett, megállt. Nagyváradhoz érkeztek. Egy hordár nyomban fölugrott a kocsijába. Csak a rendelkezését várta, hogy melyik bőröndöket vigye. De ő elfordult. – Hát nem tetszik leszállni? – kérdezte a hordár elámulva. – Nem – mondta. Úgy tervezte, hogy majd a következő állomáson, 39 perc múlva. De ott se volt ereje. Ott különben is fölszállt egy utas, és az ő fülkéjébe telepedett. Hórihorgas, fakó alak volt. Gyanakodva figyelte. Csak nem sántikál ez valami rosszban? Mindenesetre leült. Szemmel tartotta.

6. Az öregúr is visszaérkezett, a vacsora és bor páráitól rózsálló arccal, szivar a szájában. Hálálkodott.

– Köszönöm, nagyon köszönöm.

– Nincs mit – vetette oda.

Amint otthon sarokba vágta üres bőröndjeit, ezeket a kellékeket, amelyeket mindig magával cipelt, így dohogott:

– Hallatlan. Kidobtam az útiköltséget, hiába volt az egész. Meghatott az a szamárság, hogy „kérem tisztelettel”, és hogy éppen engemet választott ki. Úgy látszik, vénülök. Nem nekem való már ez a mesterség.

Utána valóban abba hagyta. Valami más pályára lépett.


113. feladat

Mikor játszódik a történet? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A délben

B délután

C este

D reggel


114. feladat

Miért az első osztályon utazott a történet szereplője?


115. feladat

Az alábbi szempontok közül melyiket NEM vette figyelembe a vonatfülke kiválasztásakor a tolvaj? Válaszd ki a válasz betűjelét! 

A bőröndök minősége

B bőröndök száma

C dohányzó/nem dohányzó

D utazók száma


116. feladat

Mire vonatkozik a „régi iskola” megnevezés a 2. bekezdésben? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A A múlt századi iskolákra.

B A tolvajok korábbi nemzedékére.

C Az iskola régi épületére.

D Egy speciális tolvajképző iskolára.


117. feladat

Miből gondolhatta volna a történet elején a hordár, hogy a tolvaj valójában „álutazó”? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A Mert a bőröndök tele voltak címkével.

B Mert a bőröndök könnyűek voltak.

C Mert általában senkivel sem beszélt.

D Mert mindig ugyanabban a ruhában járt.


118. feladat

Hogyan jelezte a hordárnak a tolvaj, hogy le akar szállni?


119. feladat

Az alábbi mondatok közül melyik foglalja össze legjobban a 3. bekezdés tartalmát? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A A tolvaj 40-50 bőröndöt emelt el észrevétlenül.

B A tolvaj előkészül a tett végrehajtására.

C A tolvaj lassan meggondolja magát.

D A tolvaj magára marad a vasúti kocsiban.


120. feladat

A vasúti tolvaj mintha magára ismerne az egyik szereplőben. Ki lehet ez a szereplő? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A A gyászfátyolos hölgy.

B A hordár.

C A hórihorgas alak.

D Az öregúr.


121. feladat

Az alábbiak közül melyek tartoztak a vasúti tolvaj üzleti befektetéséhez? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A A bőröndök és a vonatjegy.

B A vonatjegy és a zsebóra.

C A zsebóra és az öltözék.

D Az öltözék és a bőröndök.


122. feladat

A történet végén minek a jele az, hogy a vasúti tolvaj a sarokba vágja a bőröndjeit? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! 

A dühének

B kimerültségének

C szomorúságának

D öregségének


123. feladat

Miért volt képtelen ellopni a vasúti tolvaj az öregúr bőröndjét? Válaszodat a szöveg alapján indokold!