eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2011 - matematika 8. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. nov. 27. (21:25)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: matematika

Kompetenciamérés 2011 - matematika 8. osztály

1. feladat

Egy ventilátor minden lapátján fekete pötty található az ábrán látható módon.

Milyen alakzatot formál a pöttyök útja, ha a lapátok forogni kezdenek? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D


2. feladat

Az ábrán világosszürke és sötétszürke színű alakzatokból kirakott díszburkolat egy része látható.

Határozd meg, hány területegység a négyzet alakú területet lefedő díszburkolat világosszürke része! Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 6

B 8

C 10

D 12


3. feladat

Az autók féktávolsága az az úthossz, amelyet a mozgó gépkocsi a fékek működésbe lépésétől a megállásáig megtesz. A következő grafikon egy gépkocsi féktávolságát szemlélteti a sebesség függvényében.

Körülbelül mekkora a féktávolsága egy 50 km/h sebességgel haladó gépkocsinak? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A kb. 18 méter

B kb. 24 méter

C kb. 35 méter

D kb. 40 méter


4. feladat

Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

 A gépkocsi sebességének 10 km/óránkénti növekedésével a féktávolság is mindig állandó értékkel nő.

igaz

hamis

Kétszer akkora sebesség kétszer akkora féktávolságot eredményez.

igaz

hamis

A 60 km/h sebességgel haladó gépkocsi féktávolsága az 50 km/h sebességgel haladó gépkocsi féktávolságának körülbelül 133 százaléka.

igaz

hamis

A gépkocsi sebessége fordítottan arányos a féktávolsággal.

igaz

hamis


5. feladat

Egy kutyákkal foglalkozó könyv szerint a kutyaéveket a következő táblázat segítségével lehet átszámítani emberi évekre.

A táblázatban látható szabályszerűségek alapján melyik képlettel számítható át helyesen egy n éves (n ≥ 2) kutya életkora emberi évekre? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A

B

C

D


6. feladat

Egy kvízjátékban a játékosoknak 18 kérdésre kell választ adniuk. A játék szabályai szerint a játékosoknak minden kérdésre válaszolniuk kell. Minden helyes válaszért 1 pontot kapnak, ugyanakkor minden hibás vagy kihagyott válaszért 1 pontot levonnak a már elért pontszámból.

Hány pontot ért el Lili ebben a kvízjátékban, ha 13 kérdésre helyes választ adott, a többit viszont elhibázta? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 6 pontot

B 8 pontot

C 10 pontot

D 13 pontot


7. feladat

Szabó úr a családjával egy 650 kilométernyi távolságra fekvő üdülőhelyre utazik autójával. Szabó úr autója 100 kilométeren átlagosan 5,25 liter benzint fogyaszt. Induláskor az autó 42 literes benzintankja csak a háromnegyed részéig van tele.

Elegendő üzemanyag van-e a az autó benzintankjában, hogy odaérjenek az üdülőhelyre? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold is!

I  Igen, elegendő üzemanyag van a benzintankban.

N  Nem, nincs elegendő üzemanyag a benzintankban, tankolniuk kell útközben.

Indoklás:


8. feladat

Nekeresdfalva általános iskolájába ellátogat az óvoda 20 nagycsoportosa. Az óvodásoknak egy-egy színes pillangót készítenek a kézműves- szakkör tagjai. Minden pillangó alapja barna színű lesz, a köröket négyféle színű kartonból vágják ki: piros, kék, zöld és sárga.

Tudnak-e mind a 20 óvodásnak más-más díszítésű pillangót készíteni úgy, hogy a négy kör különböző színű legyen a pillangón? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat indokold!

I  Igen, tudnak 20 különböző pillangót készíteni.

N  Nem, nem tudnak 20 különböző pillangót készíteni.

Indoklás:


9. feladat

Dénes e-mailben szeretne elküldeni egy 85 MB méretű videofájlt. A fájl mérete tovább már nem csökkenthető.

Mivel egy e-mailben legfeljebb 15 MB-nyi adatot lehet elküldeni, Dénesnek több részre kell darabolnia a videofájlt.

Legkevesebb hány részre kell darabolnia Dénesnek a fájlt, hogy e-mailben el tudja küldeni? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 5 részre

B 6 részre

C 15 részre

D 20 részre


10. feladat

Egy biológus megfigyelte, hogyan növekszik egy baktériumtenyészet felülete. A megfigyelés kezdetekor 10 cm2 volt a felület nagysága.

Feljegyezte a baktériumtenyészet méretét az első öt óra során.

Ábrázold grafikonon a táblázat adatait, azaz a baktériumtenyészet méretének változását az eltelt idő függvényében! Nevezd el a tengelyeket, és jelöld az egységeket!


11. feladat

Az ókori Egyiptom híres volt matematikusairól, az eredményeiket papirusztekercsek őrizték meg. Az egyik tekercsen egy olyan összefüggés leírása olvasható, amely alapján egy 9 egység átmérőjű, 10 egység magasságú, henger alakú gazdasági épület (csűr) térfogata határozható meg.

Az egyiptomi leírás szerint melyik képlet írja le helyesen egy d átmérőjű és m magasságú henger alakú test térfogatát „har”-ban? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A

B

C

D


12. feladat

Négy különböző formájú pohárba azonos mennyiségű folyadékot töltünk.

Melyik ábra mutatja HELYESEN a folyadékok magasságát az egyes poharakban? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D


13. feladat

A kanadai Forma-1-es futam helyi idő szerint 14.00-kor kezdődik Montrealban, ahol az időeltolódás miatt 6 órával korábban van, mint Magyarországon.

Egy futam maximum 2 órán keresztül tart. Végig tudja-e nézni Péter az élő tévéközvetítést Budapesten, ha legkésőbb 22.30-kor  le kell feküdnie aludni? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold!

I  Igen, végig tudja nézni.

N  Nem, nem tudja végignézni.

Indoklás:


14. feladat

Az alábbi rajz egy iskola kétemeletes épületét mutatja oldalnézetből. Középen található a lépcsőház, jobbra és balra a különböző termek. Az iskolában a helyiségek azonosítója egy betű és két számjegy. A betű az épületszárnyat, az első számjegy a szintet (földszint: 0, első emelet: 1, …) jelzi, a második számjegy pedig azt, hogy az adott helyiség a szürke színnel jelölt lépcsőháztól számítva hányadik a folyosón. Például: a B szárnyban az első emeleten a 3. helyiség a „B13” jelzésű kémia-előadó.

Add meg a rajz alapján a következő helyiségek azonosítóját!

Tanári szoba:

Fizikaszertár:

Énekterem:


15. feladat

Zoli és Peti nyáron külföldön járt. Zoli Franciaországba utazott, és 70 euró készpénzt vitt magával, Peti Japánba ment, és 15 000 jent vitt magával. A következő táblázat az egyes valuták árfolyamát mutatja. A vételi ár azt jelenti, hogy a váltóhely hány forintért vesz meg egy egységet az adott valutából, az eladási ár pedig azt, hogy hány forintért ad el belőle egy egységet.

Hány forintot váltott be a két fiú az utazás előtt? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

Zoli Ft-ot váltott be.

Peti Ft-ot váltott be.


16. feladat

Egy könyvtárban a következő könyvespolc-összeállítás található a bejárati ajtó körül.

A könyvek függőlegesen állnak egymás mellett az egyes polcokon.

Körülbelül hány könyv fér el összesen az ábrán látható könyvespolcokon, ha egy könyv átlagos vastagsága 2 cm? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

db könyv fér el.


17. feladat

A dioptria a geometriai optika lencsékre jellemző mennyisége, főként szemüveglencsék jellemzésére használják.

A dioptria értéke a következő képlettel számítható ki :

ahol D a dioptria,  f  a fókuszpont lencsétől számított távolsága méterben.

Ha a fókusztávolság kétszeresére nő, hogyan változik a dioptria értéke? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A kettővel csökken

B kettővel nő

C felére csökken

D kétszeresére nő


18. feladat

A Margaréta virágüzletben nagyon sok cserepes virág kapható. Az üzlet tulajdonosa előre bejegyzi a naptárába, hogy melyik növényt mikor kell meglocsolni. A vízipálmát kétnaponta, az orchideákat ötnaponta, a kaktuszféléket hetente kell megöntözni. A naptárban április 17-ére az van bejegyezve, hogy mindhárom növényt locsolni kell aznap. Legközelebb hány nap múlva szerepel ugyanilyen bejegyzés a naptárban? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 140

B 70

C 35

D 14

E 10


19. feladat

A következő ábrán két fogaskerék vázlatos rajza látható.

A nagyobbik fogaskerék sugara 60 cm, a kisebbé 20 cm.

Mennyit fordul a kisebbik fogaskerék egy perc alatt, ha a nagyobbik fordulatszáma 200 fordulat/perc? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


20. feladat

Kati szeretné megtudni, hány szót tartalmaz egy szótár. Elkezdte összeszámolni, hány szó található egy-egy oldalon. Eredményeit a következő táblázatban foglalta össze.

Hogyan tudná Kati megbecsülni a szótárban szereplő szavak számát anélkül, hogy megszámolná a többi oldalon lévő szavakat is?

Írd le az általad javasolt MATEMATIKAI MÓDSZERT, és azt, hogy milyen információra lenne még szükség a becsléshez!

A módszer leírása:

A módszerhez szükséges információ:


21. feladat

Éva a nyár végén savanyúságot tesz el.

Csalamádét készít, amelybe paprikát, uborkát és káposztát tesz 2 : 2 : 3 arányban. Paprikából és uborkából 5-5 kilogrammot aprított fel a csalamádéhoz.

Hány kilogramm káposzta kerül a savanyúságba? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 5,5 kg

B 6,5 kg

C 7,5 kg

D 8,5 kg


22. feladat

Az egyik mobiltelefon-szolgáltató percenként 36 forintot számít fel ügyfeleinek minden belföldi hívás esetén. A számlázás másodperc alapú, tehát mindenki annyi másodpercért fizet, amennyit telefonált. Hány forintot számláznak egy belföldi hívás után annak az ügyfélnek, aki 4 perc 50 másodpercet telefonált? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 174 Ft-ot

B 144 Ft-ot

C 180 Ft-ot

D 186 Ft-ot


23. feladat

Angol nyelvi csoportba járó diákoknak új nyelvkönyvet kell vásárolniuk. A nyelvkönyv bolti ára 2840 Ft. A kiválasztott könyvet egy online könyváruházban a bolti árnál 20%-kal olcsóbban kínálják. A csoport tagjai úgy határoztak, hogy az interneten keresztül együtt rendelik meg a könyvet. A csoportnak 14 tagja van. A könyvek árán felül egyszeri, 1550 Ft-os szállítási költséget is kell fizetniük.

A csoport tagjai EGYENKÉNT hány forintot takarítottak meg azzal, hogy a könyvesbolt helyett interneten keresztül vásárolták meg a nyelvkönyvet? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

A csoport EGY tagjának megtakarítása: Ft


24. feladat

Eszter egy négyzet alakú papírt félbehajtott úgy, hogy háromszöget kapott, majd ezt a háromszöget újból és újból félbehajtotta, összesen négyszer egymás után.

Melyik ábra mutatja Eszter papírját a kihajtogatás után? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D


25. feladat

Az Angliában és Amerikában is használt hőmérséklet-mértékegységek egyike a Rankine-fok.

A Rankine-fok (°R) és a Magyaroszágon használatos Celsius-fok (°C) között a következő összefüggés áll fenn.

Rankine-fokban mért hőmérséklet = (Celsius-fokban mért hőmérséklet + 273) ∙ 1,8

Hány Celsius-fok 450 °R? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A –23 °C

B 98,3 °C

C 523 °C

D 537 °C


26. feladat

A következő ábrán egy különlegesen színezett kocka látható, az alsó része teljesen fehér, a felső része teljesen szürke színű.

Az alábbiak közül melyik NEM lehet a fenti ábrán látható kocka hálója? Válaszd ki az ábra betűjelét!

A

B

C

D


27. feladat

Egy tárlat megnyitását követő első héten a látogatók száma a következő táblázat szerint alakult.

Melyik kördiagram adja meg helyesen, hogy a látogatók milyen arányban tekintették meg a kiállítást hétköznap, illetve hétvégén (szombat, vasárnap)? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D


28. feladat

Egy sakkversenyen 8 versenyző indul. Mindenki mindenkivel egyszer játszik. Ha valaki győz, 2 pontot kap, ha veszít, nem kap pontot. Döntetlen esetén mindkét versenyző 1-1 pontot kap.

Az alábbi ábra az eddig lejátszott mérkőzéseket szemlélteti. A nyilak a győztes felé mutatnak. Döntetlen esetén a vonal mindkét végén nyíl van.

Az ábra alapján határozd meg, hogy a táblázatban szereplő versenyzők hány pontot szereztek eddig!

A versenyző eddig elért pontszáma:

B versenyző eddig elért pontszáma:

C versenyző eddig elért pontszáma:


29. feladat

Összesen hány mérkőzés van még hátra a versenyből? Úgy dolgozz, hogy gondolatmeneted nyomon követhető legyen!


30. feladat

Kétezer éve ismeretes, hogy ha a fény egy apró lyukon keresztül egy sötét térbe kerül, például egy teljesen sötét dobozba vagy szobába, akkor a szemközti falon a fény útjába állított alakzat fordított állású képe jelenik meg. Az ilyen sötét dobozt vagy szobát lyukkamerának nevezik.

A következő képen látható egy torony, amely előtt le van téve egy lyukkamera.

Melyik ábra mutatja helyesen a lyukkamera belső falán látható képet a toronyról? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D


31. feladat

Balázs december 1-jétől kezdve, 15 napon keresztül feljegyezte, hogy 17 órakor hány fokot mutat a külső hőmérő. A mért adatok alapján a következő grafikont készítette.

Állapítsd meg a grafikon alapján, hány olyan nap volt, amikor Balázs hőmérője az előző napihoz képest magasabb hőmérsékletet mutatott! Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 10 nap

B 8 nap

C 4 nap

D 5 nap


32. feladat

Hány °C különbség van az általa mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet között? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 8 °C

B 2 °C

C 4,5 °C

D 15 °C


33. feladat

A következő ábrán egy lakás alaprajza látható.

A lakások fekvését általában annak alapján határozzák meg, hogy melyik égtáj felé néznek az ablakok. Milyen fekvésű az ábrán látható lakás? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A északi-nyugati

B északi-déli

C keleti-nyugati

D északi-keleti


34. feladat

A nyugati fekvésű helyiségekbe délután süt be a nap. Melyek ezek a helyiségek? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A kisebbik gyerekszobába, a konyhába és a hálószobába.

B A kisebbik gyerekszobába és a konyhába.

C Mindkét gyerekszobába.

D A nagyobbik gyerekszobába és a nappaliba.


35. feladat

Egy atlétikai stadion lelátója ovális alakú, és minden szektorában 32 sor található. A következő ábrán a lelátó egyik íves része látható. A szürkével jelölt rész az A szektort mutatja. A szektorban lévő ülőhelyek elrendezése olyan, hogy a legalsó sorban 20 ülőhely található, és felfelé haladva minden sorban eggyel több ülőhely van, mint azt megelőzőben.

Hány darab ülőhely van az A szektor legfelső sorában? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 50

B 51

C 52

D 53


36. feladat

Összesen hány ülőhely van az A szektorban? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


37. feladat

2009 októberében a Söldenben rendezett alpesi sívilágkupán óriás műlesiklásban Didier Cuche nyert. A verseny két fordulóban zajlott, az alábbi táblázatban a győztes időeredményei láthatók fordulónként.

A két forduló időeredményeit összeadták, és ennek alapján hirdettek végeredményt. (Az 1:10.48 időeredmény jelentése: 1 perc, 10 egész 48 század másodperc.)

Mennyi lett a győztes összesített eredménye a versenyen? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 2:20.45

B 2:21.25

C 2:21.45

D 2:22.25

E 2:22.45


38. feladat

Zedország parlamenti ülésén egy fontos törvényt akartak megszavazni.

Ahhoz, hogy a törvényt elfogadja a parlament, két feltételnek kell teljesülnie.

1.  A parlamenti ülés határozatképes legyen, azaz az értékelhető (IGEN vagy NEM) szavazatok száma elérje a parlamenti tagok számának 75%-át. (A hiányzók, tartózkodók és érvénytelenül szavazók szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.)

2.  Az értékelhető szavazatok legalább 2/3-a álljon a törvény elfogadása mellett, azaz legalább ennyi IGEN szavazat legyen.

A következő táblázatban látható a törvény elfogadásáról tartott szavazáson való részvételi arány és a szavazatok megoszlásának aránya.

A táblázatban szereplő adatok segítségével döntsd el, hogy Zedország parlamentje elfogadta-e az új törvényt vagy sem! Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold is!

I  Igen, elfogadták az új törvényt.

N  Nem, nem fogadták el az új törvényt.

Indoklás:


39. feladat

Salamon túrázni indul Zedújfaluból, és Zedfalvára szeretne eljutni. A két falut két ösvény köti össze, mindkettőn van egy útelágazás, ahol jobbra vagy balra lehet fordulni. Mindegyik útvonalon el lehet jutni Zedfalvára.

A következő  térkép a két falu közötti útvonalakat mutatja.

Salamon nem tudja, melyik a legrövidebb út, ezért találomra dönti el, hogy induláskor és az elágazásoknál merre fordul. Mekkora az esélye annak, hogy Salamon a legrövidebb úton jut el Zedfalvára? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 1 : 2

B 1 : 4

C 1 : 8

D 1 : 3


40. feladat

Az új védőoltások hatékonyságát kísérletekkel szokták vizsgálni. A jelentkezőket véletlenszerűen két csoportba osztják. A kísérleti csoportba kerülők az új védőoltást kapják, míg az úgynevezett „kontrollcsoportba” kerülők nem részesülnek kezelésben. A kutatók ezután megvizsgálják, hogy egy meghatározott időn belül melyik csoportban hányan kapják el az adott betegséget, és ennek alapján foglalnak állást a védőoltás hatékonyságáról. A következő táblázatban szereplő adatokat egy új influenza elleni oltás kísérlete után jegyezték le a kutatók.

A táblázat adatai alapján állapítsd meg, hatásos-e az influenza elleni új védőoltás! Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold is!

I  Igen, hatásos.

N  Nem, nem hatásos.

Indoklás:


41. feladat

Adott egy átlátszó üvegkocka.

Festettek rá három szakaszt. Ha ezt a kockát rendre elölről, felülről, illetve oldalról nézzük, akkor a három festett szakasznak a következő vetületét látjuk.

Rajzold meg vastag vonallal a kockára festett három szakaszt!

Itt próbálkozhatsz:

Végleges válasz:


42. feladat

Hippokratész, a nagy ókori görög orvos leírta a tengervíz emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatását. A konyhasót tartalmazó vizes oldatok, különösen a 0,9 tömegszázalékos sóoldat, napjainkban is fontos szerepet töltenek be a különböző gyógykezelésekben.

Az oldatok tömegszázalékban kifejezett összetételét a következő matematikai összefüggés adja meg.

Mit kell tennie a laboratórium munkatársának, ha 200 gramm 0,9 tömegszázalékos oldatot akar készíteni? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 9 g konyhasót 191 g vízben kell feloldania.

B 45 g konyhasót 155 g vízben kell feloldania.

C 18 g konyhasót 182 g vízben kell feloldania.

D 1,8 g konyhasót 198,2 g vízben kell feloldania.


43. feladat

Egy 40 fős osztály év végi matematikajegyeinek megoszlását mutatja az alábbi táblázat.

Mennyi lett az osztály év végi átlaga matematikából? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


44. feladat

Egy mobiltelefonokat forgalmazó zedországi cég reklámújságjában SUPER-A és EXTRA-B néven hirdette meg akciós díjcsomagjait. A havi telefonköltség alakulását a következő ábrán látható módon grafikusan is szemléltette.

Az alábbiak közül melyik ismertetés írja le helyesen az EXTRA-B díjcsomag ajánlatát? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A csomag percdíja az első 10 perc beszélgetésért 10 zed, majd a 10 percnél több beszélgetésért percenként 0,4 zeddel emelkedik.

B A csomag percdíja az első 10 perc beszélgetésért 10 zed, majd a 10 percnél több beszélgetésért percenként 0,8 zeddel emelkedik.

C A csomag percdíja az első 10 perc beszélgetésért 10 zed, majd a 10 percnél több beszélgetésért percenként 1,25 zeddel emelkedik.

D A csomag percdíja az első 10 perc beszélgetésért 10 zed, majd a 10 percnél több beszélgetésért percenként 2,5 zeddel emelkedik.


45. feladat

A következő diagram néhány árucikkcsoport árváltozását mutatja az előző évhez képest.

A diagram adatai alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

Volt olyan árucikkcsoport, amelynek az ára csökkent az előző évihez képest.

igaz

hamis

Az átlagos árváltozáshoz képest a legnagyobb eltérés a háztartási energia árváltozásában figyelhető meg.

igaz

hamis

A ruházati cikkek ára nem változott.

igaz

hamis

Két árucikkcsoport ára emelkedett az átlagos árváltozásnál nagyobb mértékben.

igaz

hamis


46. feladat

A diagram alapján határozd meg annak a televíziónak az árát, amely az előző évben 75000 Ft -ba került! (A televízió a tartós fogyasztási cikkek csoportjába tartozik, ára a diagram szerint alakult.) Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 1960 Ft

B 73500 Ft

C 76500 Ft

D 76531 Ft


47. feladat

István 100 000 Ft értékben vásárolt részvényeket a tőzsdén. Egy részvény ára 4000 forint volt.

Hány részvényt vásárolt István? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 20 darabot

B 25 darabot

C 40 darabot

D 30 darabot


48. feladat

Az István által vásárolt részvények ára darabonként 600 Ft-tal emelkedett.

Mennyi lesz az István által vásárolt részvények összértéke a részvények árának emelkedése után? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


49. feladat

Az alábbi táblázat két ország éves gabonatermelési adatait mutatja. Egy újság A országban a következőket írta erről: „Ahogy az adatok is mutatják, mezőgazdaságunk sokkal hatékonyabb, földjeink jobb minőségűek, mint B országé, hiszen több a termőföldünk, és több gabonát is termelünk.

A táblázat adatai alapján egyetértesz-e az újság állításával? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat matematikai érvekkel indokold!

I  Igen, egyetértek.

N  Nem, nem értek egyet.

Indoklás:


50. feladat

Pannát a szülei a következő ábrán látható földgömbbel szeretnék meglepni a születésnapján.

Panna anyukája egy díszdobozba szeretné tenni az ajándékot. A papírboltban különböző méretű dobozok közül válogathat.

Melyik méretű dobozba fér bele a kiválasztott földgömb? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 80 cm × 80 cm × 80 cm

B 62 cm × 62 cm × 84 cm

C 58 cm × 60 cm × 80 cm

D 50 cm × 50 cm × 85 cm


51. feladat

Nagymamája egy akváriummal lepte meg Pannát a születésnapján. Az akvárium 40 cm magas, 60 cm hosszú és 50 cm széles. Egy ekkora ajándékot nem akart színes papírba becsomagolni a nagymama, de kötött rá egy szalagot masnival a végén (a rajzon látható módon).

A masnihoz 120 cm hosszú szalag kellett.

Hány centiméter hosszú szalagot használt fel a nagymama a díszítéshez (átkötés + masni)? Úgy dolgozz,  hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

cm


52. feladat

Magas hegységekben megadható az a magassági szint, amely fölött nyáron kevesebb hó olvad el, mint amennyi télen esik. Ezt a magassági szintet állandó hóhatárnak nevezzük.

A következő ábrán egy magashegység szintvonalai láthatók a magasságértékekkel, amelyek az azonos tengerszint feletti magasságú pontokat kötik össze. Az ábrán a hóhatár fölötti szintet fehér szín jelzi.

A következő ábrán a megadott lépték segítségével jelöld be egy vízszintes vonallal a fenti ábrán látható magashegység hóhatárszintjét!


53. feladat

Egy kisváros vegyesboltja vállalja, hogy telefonos megrendelésre házhoz szállít élelmiszercsomagokat a város lakosainak. A Kovács és a Német család tagjai a bolt rendszeres megrendelői, és a bolttal egy utcában laknak.

Egyik délután a Kovács családtól érkezett megrendelés. A futár elindult a boltból a csomaggal a megrendelőhöz. Kevéssel azelőtt, hogy célhoz ért volna, a boltos hívta telefonon, hogy a megrendelés teljesítése után menjen vissza az üzletbe, mert Németékhez is ki kell vinni egy csomagot. A futár a megbeszéltek szerint teljesítette a két rendelést, majd Németéktől egyenesen hazament.

Mennyi utat tett meg a futár a boltból való első elindulásától a saját lakásáig? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A 970 métert

B 1100 métert

C 1590 métert

D 2210 métert

E 2830 métert


54. feladat

A MotoGP motorversenyen az egyik évben nagy küzdelem zajlott a végső győzelemért. Három futammal a szezon vége előtt a bajnokság pontállása a következő volt.

A MotoGP futamain az első 15 versenyző kaphat pontot. Az egyes helyezésekért járó pontszámokat mutatja a következő táblázat.

Ha a hátralévő három futamon V. Rossi nem szerez egyetlen pontot sem, akkor V. Rossin KÍVÜL hány versenyzőnek van még esélye a bajnokság megnyerésére? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 1

B 2

C 3

D 4


55. feladat

Megnyerheti-e még V. Rossi a bajnokságot, ha az utolsó három futamot J. Lorenzo nyeri?

Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold!

I  Igen, még megnyerheti V. Rossi a bajnokságot.

N  Nem, V. Rossi már nem nyerheti meg a bajnokságot.

Indoklás:


56. feladat

Az iskolai farsangon Viktor varázslónak fog öltözni.

A varázslójelmez gallérjára és süvegére összesen 329 db csillagot ragaszt, a palásthoz még 30 db-ra lesz szüksége. A csillagokat a papírboltban 50 db-os csomagban árulják, 230 Ft/csomag áron.

Összesen hány forintba kerülnek a jelmez csillagdíszei? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

A vásárolt csillagdíszek ára: Ft


57. feladat

Zedország egyik látványossága a Tükörmúzeum.

A múzeum különlegessége, hogy minden tárgyat úgy látunk, mintha tükörben néznénk azokat. A következő képen található órát a múzeum egyik termében lehet megtekinteni. Kati a következő időt látta rajta egyik délután:

Határozd meg a fenti tükörkép alapján a valódi pontos időt!

óra perc


58. feladat

Szivárványfalva iskolájában a 6. osztályosok elhatározták, hogy osztálytermük ablakaira üvegfestékkel dekorációt készítenek. Négyzetekből álló mintákat rajzoltak, összesen négyfélét.

A négyféle mintából készítettek sormintát az ablak alsó részére úgy, hogy a fenti rajzokat ABCDABCDA… sorrendben helyezték el egymás után. A tanteremben 5 ablak van, mindegyik 90 cm széles.

Ha az ablakdíszítést az A mintával kezdték, melyik volt az utolsó minta? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A minta

B B minta

C C minta

D D minta


59. feladat

Egy pécsi iskola egyik hatodik osztálya kirándulást tett a Mecsekben. Az első napi cél egy turistaház volt. Az osztály hétfő reggel 9 órakor indult. A diákok hétfői haladását mutatja a következő grafikon.

Összesen hány km utat tett meg az osztály hétfőn? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 6 km-t

B 9 km-t

C 13 km-t

D 14 km-t


60. feladat

A hétfői túra alatt összesen hány óra pihenőt tartott az osztály? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Nem tartottak pihenőt.

B 1,5 óra pihenőt tartottak.

C 3 óra pihenőt tartottak.

D 4 óra pihenőt tartottak.