eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2011 - matematika 6. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. nov. 27. (21:28)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: matematika

Kompetenciamérés 2011 - matematika 6. osztály

1. feladat

A közlekedésben néhány jármű (mentők, rendőrség, tűzoltóság) elején speciális felirat látható. Ezt a feliratot a járművezetők a visszapillantó tükörből tudják elolvasni anélkül, hogy hátrafordulnának.

Melyik felirat van elhelyezve egy tűzoltóautó elején? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A

B

C

D


2. feladat

Matematikaórán a diákok öt rajzot kaptak, és az volt a feladatuk, hogy satírozzák be minden egyes rajz negyedrészét. A tanárnő az egyik rajzot visszaadta Vikinek, hogy javítsa ki a satírozást.

Melyik rajznak NEM a negyedrészét színezte be Viki? Válaszd ki a válasz betűjelét!

A

B

C

D

E


3. feladat

Sanyi a Parlamentről szeretne makettet készíteni. Tudja, hogy az épület 265 méter hosszú és 96 méter magas. Sanyi makettjének hossza 55 cm lesz.

Hány centiméter magasnak kell lennie a makettnek, ha a Parlament méretarányos mását akarja elkészíteni? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

cm


4. feladat

Az egyik mobiltelefon-szolgáltató percenként 36 forintot számít fel ügyfeleinek minden belföldi hívás esetén. A számlázás másodperc alapú, tehát mindenki annyi másodpercért fizet, amennyit telefonált. Hány forintot számláznak egy belföldi hívás után annak az ügyfélnek, aki 4 perc 50 másodpercet telefonált? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 174 Ft-ot

B 144 Ft-ot

C 180 Ft-ot

D 186 Ft-ot


5. feladat

Egy sakkversenyen 8 versenyző indul. Mindenki mindenkivel egyszer játszik. Ha valaki győz, 2 pontot kap, ha veszít, nem kap pontot. Döntetlen esetén mindkét versenyző 1-1 pontot kap.

Az alábbi ábra az eddig lejátszott mérkőzéseket szemlélteti. A nyilak a győztes felé mutatnak. Döntetlen esetén a vonal mindkét végén nyíl van.

Az ábra alapján határozd meg, hogy a táblázatban szereplő versenyzők hány pontot szereztek eddig!

A versenyző eddig elért pontszáma:

B versenyző eddig elért pontszáma:

C versenyző eddig elért pontszáma:


6. feladat

Döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

Az F játékos játszotta eddig a legtöbb mérkőzést.

igaz

hamis

Az E versenyző érte el eddig a legkevesebb pontot.

igaz

hamis

Az A játékosnak még két mérkőzést kell játszania.

igaz

hamis

A C játékos szerezte eddig a legtöbb pontot.

igaz

hamis


7. feladat

Összesen hány mérkőzés van még hátra a versenyből? Úgy dolgozz, hogy gondolatmeneted nyomon követhető legyen!


8. feladat

A következő ábrán olyan alakzatok láthatók, amelyek kis háromszögekből épülnek fel.

A szabályszerűségek alapján határozd meg, hogy hány kis háromszögből fog állni a 8. alakzat! Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 38

B 83

C 1 + 3 ∙ 8

D 3 ∙ 8


9. feladat

Patrik a barátaival egy játékot játszik papíron. Ehhez mindenki kap egy üres 10 × 15-ös négyzetrácsot és háromféle alakzatot.

Az a feladat, hogy mindenki csak az egyik fajta alakzat felhasználásával fedje le a négyzetrácsot hézagmentesen. Ehhez el lehet forgatni az alakzatokat, de nem szabad a másik oldalukra fordítani őket. Patrik azt állítja, hogy csak a 3-as számú alakzattal lehet hézagmentesen lefedni a kapott négyzetrácsos területet.

Igaza van-e Patriknak? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Gondolatmeneted leírásával indokold a válaszodat!

I  Igen, igaza van Patriknak.

N  Nem, nincs igaza Patriknak.

Indoklás:


10. feladat

A 3-as számú alakzatból hány darabra van szükség a 10 × 15-ös négyzetrács hézagmentes lefedéséhez? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 20

B 25

C 30

D 35


11. feladat

Egy kisváros vegyesboltja vállalja, hogy telefonos megrendelésre házhoz szállít élelmiszercsomagokat a város lakosainak. A Kovács és a Német család tagjai a bolt rendszeres megrendelői, és a bolttal egy utcában laknak.

Egyik délután a Kovács családtól érkezett megrendelés. A futár elindult a boltból a csomaggal a megrendelőhöz. Kevéssel azelőtt, hogy célhoz ért volna, a boltos hívta telefonon, hogy a megrendelés teljesítése után menjen vissza az üzletbe, mert Németékhez is ki kell vinni egy csomagot. A futár a megbeszéltek szerint teljesítette a két rendelést, majd Németéktől egyenesen hazament.

Mennyi utat tett meg a futár a boltból való első elindulásától a saját lakásáig? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 970 métert

B 1100 métert

C 1590 métert

D 2210 métert

E 2830 métert


12. feladat

Matematikaórán a diákok egy-egy kockahálót kaptak. Összehajtogatás előtt mindenkinek ki kellett színeznie háromféle színnel a lapokat úgy, hogy a kocka szemközti lapjai azonos színűek legyenek. Négy tanuló az osztályból a rajzon látható módon színezett.

Színezés után mindenki összehajtogatta a hálóból a kockát. A négy tanuló közül ki volt az, aki a hajtogatás után azt állapította meg, hogy a színezése HIBÁS? Válaszd ki a válasz betűjelét!

A András

B Bori

C Csenge

D Dani


13. feladat

A Margaréta virágüzletben nagyon sok cserepes virág kapható. Az üzlet tulajdonosa előre bejegyzi a naptárába, hogy melyik növényt mikor kell meglocsolni. A vízipálmát kétnaponta, az orchideákat ötnaponta, a kaktuszféléket hetente kell megöntözni. A naptárban április 17-ére az van bejegyezve, hogy mindhárom növényt locsolni kell aznap. Legközelebb hány nap múlva szerepel ugyanilyen bejegyzés a naptárban? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 140

B 70

C 35

D 14

E 10


14. feladat

Szabó úr a családjával egy 650 kilométernyi távolságra fekvő üdülőhelyre utazik autójával. Szabó úr autója 100 kilométeren átlagosan 5,25 liter benzint fogyaszt. Induláskor az autó 42 literes benzintankja csak a háromnegyed részéig van tele.

Elegendő üzemanyag van-e a az autó benzintankjában, hogy odaérjenek az üdülőhelyre? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold is!

I  Igen, elegendő üzemanyag van a benzintankban.

N  Nem, nincs elegendő üzemanyag a benzintankban, tankolniuk kell útközben.

Indoklás:


15. feladat

A következő ábrán az autó 42 literes benzintankjának kijelzője látható.

SZÁMÍTSD KI, hogy 400 kilométerrel az indulás után hány liter üzemanyag volt a benzintankban, ha az autó átlagos fogyasztása az út során nem változott!

RAJZOLD BE, hogy ekkor hol helyezkedett el a mutató a benzintank kijelzőjén!

A megoldás során ügyelj arra, hogy induláskor a benzintank csak a háromnegyed részéig volt tele! Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

A benzintankban lévő üzemanyag mennyisége: liter


16. feladat

Eszter egy négyzet alakú papírt félbehajtott úgy, hogy háromszöget kapott, majd ezt a háromszöget újból és újból félbehajtotta, összesen négyszer egymás után.

Melyik ábra mutatja Eszter papírját a kihajtogatás után? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D


17. feladat

Az első táblázat egy autóverseny pontozási szabályait, a második István eredményeit mutatja egy idény során.

Hány pontot szerzett István a futamok során összesen? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 4 + 8 + 2 + 1

B 1 · 4 + 2 · 8 + 3 · 2 + 4 · 1

C 5 + 1 + 8 + 10

D 1 · 5 + 2 · 1 + 3 · 8 + 4 · 1


18. feladat

Egy 40 fős osztály év végi matematikajegyeinek megoszlását mutatja az alábbi táblázat.

Mennyi lett az osztály év végi átlaga matematikából? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


19. feladat

Tükrözd a következő ábra középső négyzetét a vastagon jelölt oldalak mentén a nyilak irányában, majd folytasd az így kapott alakzat tükrözését a nyilak szerint!


20. feladat

A következő grafikon egy ragadozópopuláció egyedszámának változását szemlélteti 1977 és 1984 között.

Melyik két egymást követő év között változott legnagyobb mértékben a populáció egyedszáma? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 1977 és 1978 között

B 1979 és 1980 között

C 1980 és 1981 között

D 1983 és 1984 között


21. feladat

A grafikon adatai alapján határozd meg, melyik volt az a leghosszabb időszak, amikor az egyedek száma 20 alatt volt! Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 1977 és 1979 között

B 1980 és 1982 között

C 1981 és 1983 között

D 1982 és 1984 között


22. feladat

Flóra a digitális fényképezőgépén lévő 162 db fényképet átmásolta számítógépre. Ki szeretné írni a fényképeket CD lemezre, ezért szeretné megtudni, mekkora helyet foglalnak el a képek. Egy-egy fénykép átlagosan 3900 kB (kilobájt) nagyságú.

1000 kB = 1 MB (megabájt)

1000 MB = 1 GB (gigabájt)

Elférnek-e a fényképek egyetlen CD lemezen, ha egy CD lemezen 700 MB adat fér el? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold!

I  Igen, elférnek a fényképek egyetlen CD lemezen.

N  Nem, a fényképek nem férnek el egyetlen CD lemezen.

Indoklás:


23. feladat

Zedfalva folyójának vízszintjét folyamatosan mérik. Egyik nyáron a sok csapadék miatt a folyó vízszintje emelkedni kezdett. Június 20-án 320 cm-es vízmagasságot mértek. A következő két hétben viszonylag egyenletesen, naponta átlagosan 37 cm-rel emelkedett a folyó vízszintje.

Az alábbiak közül mekkora lehetett a folyó vízállása Zedfalvánál július 4-én, ha tudjuk, hogy június 30 napos hónap? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 764 cm

B 801 cm

C 838 cm

D 875 cm


24. feladat

A következő évben a folyó 855 cm-en tetőzött. Ez az érték hány MÉTERREL maradt el a Zedfalvánál valaha mért legmagasabb vízszinttől, amely 984 cm volt?

méter


25. feladat

András nemrég vásárolt egy lakást, melynek alaprajza a következő ábrán látható.

Hány négyzetméteres a NAPPALI és a HÁLÓSZOBA területe összesen? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 48 m2

B 33,6 m2

C 18,9 m2

D 21 m2


26. feladat

András a NAPPALIBAN és a HÁLÓSZOBÁBAN parkettára szeretné cserélni a padlószőnyeget. Összesen hány forintba kerül a szobákhoz a parketta, ha a parkettát kötegben árulják, egy köteg parketta 2,5 m2-es terület befedéséhez elég, és 3500 Ft-ba kerül? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

Ft


27. feladat

Egy optikai üzletben akciót hirdettek. Minden vásárló annyi százalék kedvezményt kap az általa választott szemüvegkeret árából, ahány éves.

Zsolt egy 8000 forintos szemüvegkeretet szeretne venni.

Mennyit fizet a 24 éves Zsolt a szemüvegkeretért az akció során? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

Ft


28. feladat

Andrisék családi házuk udvarát füvesítik. Andris kiszámította, hogy a teljes területre 14 kg fűmag szükséges. A fűmag a táblázatban látható kiszerelésekben és árakon kapható a boltban.

Melyik csomagból hány darabot vásároljanak Andrisék, ha az ár szempontjából a lehető leggazdaságosabban szeretnék megvenni a fűmagot? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 7 db 2 kg-os csomagot vásároljanak.

B 2 db 5 kg-os és 2 db 2 kg-os csomagot vásároljanak.

C 1 db 10 kg-os és 2 db 2 kg-os csomagot vásároljanak.

D 1 db 10 kg-os és 4 db 1 kg-os csomagot vásároljanak.


29. feladat

A következő táblázat az iskolai futballbajnokság egyik csoportjának végeredményét mutatja. Minden csapat kétszer játszott egymás ellen. A győzelemért 3, a döntetlenért 1, a vereségért 0 pont járt.

Milyen eredményeket ért el a B csapat a csoportmérkőzések során? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 2 győzelem, 0 döntetlen, 2 vereség

B 1 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség

C 1 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség

D 0 győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség


30. feladat

Tamásék azonos méretű, különböző mintázatú fekete, sötét- és világosszürke csempékből díszburkolatot készítettek. Az alábbi ábrán, a fehér színnel jelölt helyen két csempe megrongálódott.

A következő ábrán öt különböző mintázatú csempe látható.

Melyik két csempe szükséges a megrongálódott csempék pótlásához, ha Tamásék azt szeretnék, hogy azok illeszkedjenek a díszburkolat mintázatához? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Az 1. és 2. sorszámú csempe.

B A 3. és 5. sorszámú csempe.

C A 2. és 4. sorszámú csempe.

D A 4. és 5. sorszámú csempe.

E Az 1. és 3. sorszámú csempe.


31. feladat

Melyik NEM tengelyesen szimmetrikus a következő emblémák közül? Válaszd ki az ábra betűjelét!

A

B

C

D


32. feladat

2009 októberében a Söldenben rendezett alpesi sívilágkupán óriás műlesiklásban Didier Cuche nyert. A verseny két fordulóban zajlott, az alábbi táblázatban a győztes időeredményei láthatók fordulónként.

A két forduló időeredményeit összeadták, és ennek alapján hirdettek végeredményt. (Az 1:10.48 időeredmény jelentése: 1 perc, 10 egész 48 század másodperc.)

Mennyi lett a győztes összesített eredménye a versenyen? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 2:20.45

B 2:21.25

C 2:21.45

D 2:22.25

E 2:22.45


33. feladat

Zoli Angliába utazott autóval. Az ottani autópályákon 70 mérföld/óra a megengedett legnagyobb sebesség. Zoli autóján a kijelző kilométer/órában mutatja a sebességet.

Legfeljebb hány kilométer/órával közlekedhet Zoli az autópályákon Angliában, ha tudjuk, hogy 1 mérföld = 1,6 kilométer? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


34. feladat

A következő ábra egy mobiltelefon kijelzőjén látható, és leolvasható róla, milyen arányban van feltöltve az akkumulátor. A fekete rész jelzi az akkumulátor feltöltöttségét.

Hány százalékos a telefon feltöltöttsége? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A kb. 60%-os

B kb. 50%-os

C kb. 70%-os

D kb. 40%-os


35. feladat

Virág úr a következő ábrán látható cégtáblát szeretné elkészíttetni az ábra arányainak megfelelően.

Hány centiméter magasak legyenek a betűk a cégtáblán, ha Virág úr az üzlet bejárata fölött 3 méter hosszú cégtáblát szeretne elhelyezni? A feladat megoldásához használj vonalzót! Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

A betűk magassága a valódi cégtáblán: cm


36. feladat

Egy kvízjátékban a játékosoknak 18 kérdésre kell választ adniuk. A játék szabályai szerint a játékosoknak minden kérdésre válaszolniuk kell. Minden helyes válaszért 1 pontot kapnak, ugyanakkor minden hibás vagy kihagyott válaszért 1 pontot levonnak a már elért pontszámból.

Hány pontot ért el Lili ebben a kvízjátékban, ha 13 kérdésre helyes választ adott, a többit viszont elhibázta? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A 6 pontot

B 8 pontot

C 10 pontot

D 13 pontot


37. feladat

Lili után a következő játékos Gergő volt, akinek Lilihez hasonlóan, ugyancsak 18 kérdésre kellett válaszolnia.

Végeredményként elérhetett-e Gergő 9 pontot a játék végére? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat matematikai érvekkel indokold is!

I  Igen, elérhetett 9 pontot végeredményként.

N  Nem, nem érhetett el 9 pontot végeredményként.

Indoklás:


38. feladat

Matematikaórán a diákok szabályos alakzatokat hajtogatnak.

A szabályos háromszög mindhárom csúcsát felhajtották a szemközti oldal felezőpontjához a következő ábrán látható módon. Eredményül egy kisebb, szabályos háromszöget kaptak, amelyen még egyszer megismételték ezt a hajtogatási lépéssort.

A második hajtogatás eredményeként kapott kicsi háromszög területe az eredeti háromszög területének hányad része? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 1/3 része

B 1/4 része

C 1/9 része

D 1/12  része

E 1/16  része


39. feladat

Egy négyzetet is hajtogattak a tanulók a következők szerint: először a bal oldalán, majd a jobb oldalán is behajtották a harmadrészét. A maradék téglalap alakú lapon felülről és alulról ismét behajtották a harmadrészét. Az eredményül kapott négyzetnek kivágták a közepét, amelyet az alábbi rajzon sötét szín jelöl.

A kivágás után széthajtogatták a papírlapot. Melyik mintázat látszik a lapon a kihajtogatás után? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D

E


40. feladat

Egy pécsi iskola egyik hatodik osztálya kirándulást tett a Mecsekben. Az első napi cél egy turistaház volt. Az osztály hétfő reggel 9 órakor indult. A diákok hétfői haladását mutatja a következő grafikon.

Összesen hány km utat tett meg az osztály hétfőn? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 6 km-t

B 9 km-t

C 13 km-t

D 14 k m-t


41. feladat

Hány órakor érkezett meg az osztály a turistaházba hétfőn? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 6 órakor

B 13 órakor

C 15 órakor

D 18 órakor


42. feladat

Az ábrán világosszürke és sötétszürke színű alakzatokból kirakott díszburkolat egy része látható.

Határozd meg, hány területegység a négyzet alakú területet lefedő díszburkolat világosszürke része! Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 6

B 8

C 10

D 12


43. feladat

A következő ábrán a fehér színnel jelölt részről hiányzik a díszburkolat.

Melyik darab illeszthető az ábra hiányzó részébe, hogy a legfelső ábrán látható mintázatot adja ki? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D


44. feladat

A kanadai Forma-1-es futam helyi idő szerint 14.00-kor kezdődik Montrealban, ahol az időeltolódás miatt 6 órával korábban van, mint Magyarországon.

Egy futam maximum 2 órán keresztül tart. Végig tudja-e nézni Péter az élő tévéközvetítést Budapesten, ha legkésőbb 22.30-kor  le kell feküdnie aludni? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold!

I  Igen, végig tudja nézni.

N  Nem, nem tudja végignézni.

Indoklás:


45. feladat

Lukácsék összehasonlították a fürdéssel és a zuhanyozással járó vízfogyasztást. Azt biztosan tudják, hogy fürdéskor egyenként megközelítőleg 160 liter vizet használnak el, ennyi kell a kád megtöltéséhez. Emellett lemérték, hogy a zuhanyrózsából 5 másodperc alatt egyliternyi víz folyik ki, valamint hogy a család tagjai átlagosan 8 percet zuhanyoznak fejenként.

A családfő számításai szerint a zuhanyozás kevesebb vízfogyasztással jár. Egyetértesz ezzel az állítással? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat számítással indokold is!

I  Igen, egyetértek.

N  Nem, nem értek egyet.

Indoklás:


46. feladat

Nekeresdfalva általános iskolájába ellátogat az óvoda 20 nagycsoportosa. Az óvodásoknak egy-egy színes pillangót készítenek a kézműves- szakkör tagjai. Minden pillangó alapja barna színű lesz, köröket négyféle színű kartonból vágják ki: piros, kék, zöld és sárga.

Tudnak-e mind a 20 óvodásnak más-más díszítésű pillangót készíteni úgy, hogy a négy kör különböző színű legyen a pillangón? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Válaszodat indokold!

I  Igen, tudnak 20 különböző pillangót készíteni.

N  Nem, nem tudnak 20 különböző pillangót készíteni.

Indoklás:


47. feladat

Evés után a száj pH-értéke csökken, mert a baktériumok savat termelnek. Az alábbi grafikon a száj pH-értékének változását mutatja evés után. Az ábra azt a kritikus pH-értéket is jelöli, amely alatt ásványi anyagok oldódhatnak ki a fogból, ami fogszuvasodáshoz vezethet.

A grafikon alapján állapítsd meg, hogy evés után hány perc elteltével áll vissza a száj eredeti pH-értéke!

perc


48. feladat

Melyik időszakban változik leggyorsabban a száj pH-értéke? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A Az étkezés utáni 0–5 percben.

B Az étkezés utáni 5–10 percben.

C Az étkezés utáni 10–25 percben.

D Az étkezés utáni 25–55 percben.


49. feladat

A magyar úszók sok versenyen kiemelkedő eredményt értek el. A diagramon a megszerzett magyar érmek száma látható a 2001–2009 között megrendezett úszó-világbajnokságokon.

A diagram alapján döntsd el, hogy az ábrázolt időszakra vonatkozóan melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

2003-ban szerezték a magyar versenyzők a legtöbb ezüstérmet.

igaz

hamis

2001-ben szerezték a magyar versenyzők a legkevesebb aranyérmet.

igaz

hamis

2001-ben szerezték a magyar versenyzők a legkevesebb érmet.

igaz

hamis

Három olyan világbajnokság volt, amelyen legalább öt érmet szereztek a magyar versenyzők.

igaz

hamis


50. feladat

A diagramon látható eredmények alapján átlagosan hány érmet szereztek a magyar sportolók a 2001 és 2009 közötti világbajnokságokon? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


51. feladat

Egy 30 m × 60 m alapterületű üzemcsarnokba tűzoltó készülékeket akarnak felszerelni úgy, hogy 50 m2-enként legyen legalább egy darab.

Legalább hány darab tűzoltó készüléket kell elhelyezni az üzemcsarnokban? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 20

B 300

C 36

D 1800


52. feladat

Egy mozi jegypénztára felett kijelző mutatja az üres helyek és a már eladott jegyek arányát. A nagyteremben vetítésre kerülő film kezdete előtt egy órával a következőket mutatta a kijelző.

A kijelző szerint hány eladó jegy van még a nagyteremben vetítésre kerülő filmre, ha A nagyterem befogadóképessége 260 fő? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!


53. feladat

Zedország egyik látványossága a Tükörmúzeum.

A múzeum különlegessége, hogy minden tárgyat úgy látunk, mintha tükörben néznénk azokat. A következő képen található órát a múzeum egyik termében lehet megtekinteni. Kati a következő időt látta rajta egyik délután:

Határozd meg a fenti tükörkép alapján a valódi pontos időt!

óra perc


54. feladat

Öt barát tekézéssel töltötte a délutánt. Egy tekepályát béreltek, amelynek bérleti díját közösen fizették úgy, hogy mindenki egyforma összeggel járult hozzá, és mindenki bérelt magának egy tekecipőt is.

Mennyibe került FEJENKÉNT a 3 órás tekézés, ha a tekepálya bérleti díja 3500 Ft/óra/pálya, a cipő bérleti díja 250 Ft/alkalom/fő volt? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

Ft


55. feladat

Zedországban az elmúlt évben történt influenzás megbetegedések számáról nyilvántartást vezettek. Ennek alapján a következő táblázatban összegezték az egyes korcsoportokra vonatkozóan az influenzás megbetegedések számát, és feltüntették benne az adott korcsoport népességszámát is.

A táblázat adatai alapján döntsd el, melyik igaz, illetve melyik hamis a következő állítások közül!

A legkevesebb influenzás megbetegedés a 41–50 éves korcsoportban volt.

igaz

hamis

A statisztika szerint összesen 238 ezer influenzás megbetegedés volt az adott évben.

igaz

hamis

A népességszám alapján Zedországban a 31–40 éves korcsoport a legnagyobb.

igaz

hamis


56. feladat

Repülőn történő utazáskor minden utas csak meghatározott tömegű poggyászt vihet magával. Ha a poggyász tömege meghaladja az előírt határt, a többletért fizetni kell.

Zedország légitársaságánál, a ZedAirnél 25 kilogrammig mindenki díjmentesen feladhatja poggyászát a repülőgépre. Ezt meghaladó tömeg esetén a 25 kg feletti részért kilogrammonként 7 zedet kell fizetnie az utasnak a poggyász feladásakor.

Hány zedet kell fizetnie annak az utasnak a ZedAir légitársaságnál, aki 41 kilogrammos poggyászt szeretne feladni a repülőjáratra? Úgy dolgozz, hogy számításaid nyomon követhetők legyenek!

zed


57. feladat

Dénes e-mailben szeretne elküldeni egy 85 MB méretű videofájlt. A fájl mérete tovább már nem csökkenthető.

Mivel egy e-mailben legfeljebb 15 MB-nyi adatot lehet elküldeni, Dénesnek több részre kell darabolnia a videofájlt.

Legkevesebb hány részre kell darabolnia Dénesnek a fájlt, hogy e-mailben el tudja küldeni? Satírozd be a helyes válasz betűjelét!

A 5 részre

B 6 részre

C 15 részre

D 20 részre


58. feladat

Szivárványfalva iskolájában a 6. osztályosok elhatározták, hogy osztálytermük ablakaira üvegfestékkel dekorációt készítenek. Négyzetekből álló mintákat rajzoltak, összesen négyfélét.

A négyféle mintából készítettek sormintát az ablak alsó részére úgy, hogy a fenti rajzokat ABCDABCDA… sorrendben helyezték el egymás után. A tanteremben 5 ablak van, mindegyik 90 cm széles.

Összesen hány mintát készítettek a tanulók az ablakok díszítéséhez? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A 20

B 25

C 30

D 45


59. feladat

Ha az ablakdíszítést az a mintával kezdték, melyik volt az utolsó minta? Válaszd ki a helyes válasz betűjelét!

A A minta

B B minta

C C minta

D D minta


60. feladat

Egy ventilátor minden lapátján fekete pötty található az ábrán látható módon.

Milyen alakzatot formál a pöttyök útja, ha a lapátok forogni kezdenek? Válaszd ki a helyes ábra betűjelét!

A

B

C

D