eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2010 - szövegértés 10. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 24. (11:08)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Témakör: szövegértés

Kompetenciamérés 2010 - szövegértés 10. osztály

Az alábbi újságcikk a török kori bödönhajókról szól. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!

Török kori bödönhajókat kutatnak a Dráva mélyén

Egy török kori hajótemető roncsait kutatják és dokumentálják a Dráva mélyén immár több éve búvárok és régészek Tóth János Attilának, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal dokumentációs főosztálya vezetőjének irányításával.

1. Az idén tíz napot töltenek Drávatamásiban, ahova évek óta vissza-visszatér a 8-10 fős csapat, hogy a támogatások adta lehetőségekkel élve kutassák a meder alján fekvő török kori hajóroncsokat, az úgynevezett bödönhajókat. Ezúttal egy török szakember, Serkan Gündüz is csatlakozott a csapathoz.

2. A kutatás vezetője közel egy órát töltött a víz alatt az egyik bödönhajót tisztogatva, s közben újabb leletek után kutatott. Az éppen áradó folyó barnás színű, szinte szilárdnak tűnik. A partról nézve kétséges, hogy bármit is lehet látni a mélyben. A kutatást vezető fiatalembert kérdezni sem kell: egyarasznyi a látótávolság – mondja, miután partot ér. Egy kötelet húznak ki a hajó mellett, az ad támpontot és biztonságot – mondja az egyik búvár, aki a partról figyeli társát, pontosabban a társát jelző buborékokat.

3. Tóth János Attila elmondta, hogy elsőként 1992-ben találtak itt egy bödönhajót – egy közel 10 méter hosszú, egyetlen fatörzsből kivájt facsónakot –, de a feltárás csak jóval később, 2006 augusztusában kezdődött el magyar–horvát– francia–osztrák együttműködés keretében. A mintegy száz méter széles, 5-6 méter mély, meredek partfalú meder alján eddig 29 bödön hajót dokumentáltak, továbbá találtak egy török rézbográcsot és egy lapátkeréktengelyt is.

4. Ezek az alkalmatosságok a középkorban fontos szerepet játszottak a folyami átkelésben, a termények szállításában – magyarázta a kutatás vezetője, hangsúlyozva: Európában kevés ehhez hasonló jelentőségű facsónaklelőhelyet tartanak számon. A drávatamási lelethez hasonló egyedül Franciaországban található, de jóval kevesebb bödönhajóval.

5. A mostani, rövidre szabott időben a kutatók folytatták a mára nemzetközileg is ismertté vált hajótemető dokumentálását, s megkezdték a Barcsnál talált elsüllyedt hajó feltárását. Utóbbi egy húsz méter hosszú hajóroncs, amely éppen az államhatáron fekszik. A hajó tatja még a magyar oldalon, az orra már horvát területen van. A barcsi roncs korát még nem tudták megállapítani, de kovácsoltvas szegei egyértelműen kizárják, hogy az utóbbi kétszáz évben készült volna.

6. Az előkerült deszkák arról is árulkodnak, hogy az itt elsüllyedt hajónál különleges szegelési technikát alkalmaztak az építők. Hasonló módon készült vízi járművet eddig mindössze egyet találtak egész Európában – mondta Tóth János Attila. Jelezte: a Drávatamásiban és Barcsnál folyó kutatás meglehetősen hosszadalmas lesz, a leletek felfedezése csak a kezdete a munkának.


56. feladat

Hány méter hosszú a Barcsnál talált hajóroncs? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 5-6 méter

B 10 méter

C 20 méter

D 100 méter


57. feladat

Miért kérték fel Serkan Gündüzt, hogy vegyen részt a bödönhajók feltárásában?


58. feladat

Melyik ország NEM vesz részt egyáltalán a kutatásban? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Ausztria

B Franciaország

C Németország

D Törökország


59. feladat

Miért vesz részt Horvátország a kutatásban?


60. feladat

Miért csak 2006-ban indultak meg a Dráva menti feltárások?


61. feladat

Miből gondolhatják, hogy a barcsi lelet 200 évnél régebbi? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Abból, hogy a többi lelet is török kori.

B Abból, hogy ez egy bödönhajó.

C Abból, hogy török rézbográcsot találtak benne.

D Abból, hogy kovácsoltvas szegekkel készült.


62. feladat

Mit jelenthet ez a mondat: „a leletek felfedezése csak kezdete a munkának”? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A A leleteket dokumentálni kell, kiemelni a vízből, és megfelelő helyre vinni.

B A leletek nagy része haszontalan, ki kell válogatni az értékes darabokat.

C Még más leletek is felfedezésre várnak a Dráva mélyén.

D Minél előbb meg kell tisztítani a Dráva vizét, hogy a kutatás folytatódhasson.


63. feladat

Jelöld meg B-vel a térképen, hol találták a 29 bödönhajót, H-val pedig a barcsi hajóroncs lelőhelyét!


64. feladat

Tóth János Attila nevét többször is említi a cikk. Mit gondolsz, miért? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Mert mint búvár vezeti a búvárok csapatát.

B Mert ő irányítja az egész kutatást.

C Mert Serkan Gündüz mellett ő a másik szakember.

D Teljesen véletlenül őt kérték fel nyilatkozni.


65. feladat

Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! A második bekezdés bemutatja a kutatás 

A eredményeit.

B körülményeit.

C következményeit.

D okait.


66. feladat

Mi a közös a 4. és a 6. bekezdésben? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Mindkettő hangsúlyozza a kutatás nehézségét.

B Mindkettő kiemeli a leletek egyedülállóságát.

C Mindkettő megemlíti a hajók eredeti felhasználását.

D Mindkettő megemlíti a szegelési technikát.


A következő két oldalon a Bárka Színház szórólapját találod. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!


67. feladat

Mi Darvas Ferenc foglalkozása a szöveg alapján? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A filmrendező

B színész

C mozigépész

D zongorista


68. feladat

Milyen előadása van az Ördögszekér Kompániának? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A cirkusz

B mese

C koncert

D műhely


69. feladat

Számozással állítsd időrendbe a programokat! 

. Técsői Banda

. Balázs Elemér Group

. El Sabio Consort

. Alma koncert


70. feladat

Magyarázd meg az eseménysorozat címét: Bárka Kikötő. Mire utal a játékos kifejezés?


71. feladat

A gyerekeknek szóló programok napközben, a felnőtteknek szólóak este kezdődnek. Szerinted miért így szervezték a programokat?


72. feladat

Milyen rendezvényeknek ad helyet a Bakáts téri templom? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Felnőtteknek szóló koncerteknek.

B Gyerekeknek szóló koncerteknek.

C Gyerekeknek szóló színdaraboknak.

D Felnőtteknek szóló színdaraboknak.


73. feladat

Mi NEM célja ennek a szövegnek? Jelöld meg a válasz betűjelét! 

A tájékoztatás

B kedvcsinálás

C figyelemfelhívás

D tanácsadás


74. feladat

A fesztivál idején egy ismerősöd Budapesten tartózkodott, és szívesen megnézett volna egy rendhagyó operettelőadást, de a színházakban még nyári szünet volt. A fesztivál melyik programját ajánlhattad volna a figyelmébe? Válaszodat a szöveg alapján indokold!


75. feladat

Az Alma együttes milyen programot mutat be? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A bábjáték

B népzene

C verskoncert

D rövidfilm


76. feladat

Az alábbi válaszlehetőségek közül melyikbe tartozhat a szöveg? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A fényképalbum

B programajánló

C kikötői hírek

D útikönyv


Az alábbiakban Nógrádi Gábor: A bátyám zseni című könyvéből közlünk egy részletet. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!

És akkor eljött az a nap.

Az a nap, amikor a halk és nyugodt Geri, akit még az öccse sem tudott kihozni a sodrából, hirtelen felordított és kirohant a szobájából.

– Nagyi! Nagyi! Anyu! Apu! Nagyi! – kiabálta, és végigszáguldott a lakáson. Berohant a konyhába, az étkezőbe, a hallba, az apja műtermébe, a szülei hálófülkéjébe és a nagymama kis szobájába. De senki nem volt otthon, csak Tom.

Tom a szobájában, fején fülhallgatóval a Dezodóra című folytatásos brazil tévésorozat százötvenhetedik részén izgult éppen, amikor azt érezte, hogy egy kéz felemeli a szőnyegről, és elindul vele kifelé. A gyerek annyira meglepődött, amikor felnézett és meglátta a bátyja eddig ismeretlen, földöntúli vigyorgását, hogy még üvölteni is elfelejtett a dühtől. A füléről persze leesett a fülhallgató, és így sohasem tudta meg, hogy Dezodóra hozzámegy-e a korbácsos Raul Degeneróhoz, vagy megvárja szerelmét, Lopezt, aki társa és barátja, Diegó mellett hosszú és éles macsetével vágja a cukornádat egy fegyenctelepen, bár tökre ártatlan.

Miközben Gergő úgy vonszolta maga után az öccsét, mint Róbert Gida Micimackót a lépcsőn, Tom csak arra gondolhatott, hogy bekövetkezett, amit megjósolt: a testvére megőrült.

– Engedj el, te marha! – hörögte néhány lépés után óvatosan, amikor megjött a hangja, de Gergő nem válaszolt. Csak boldogan rálihegett az öccsére, mint szerelmes pitbull egy japán pincsire, majd berántotta a szobájába, és lenyomta a forgószékre a komputer elé.

Tom már megszólalni se mert. Eszébe jutott a Zombik az esküvőn című film, amit Kacorral megnéztek. Abban a filmben vigyorgott így egy foszlott arcú valakire, mielőtt megkóstolta.

– Mondj valamit! – gördítette Gergő az öccsét az asztalhoz közelebb. – Vagy kérdezz! – És leütött néhány billentyűt.

Tom nyelt egy nagyot, hogy a félelem gombóca lecsússzon a torkán, és a monitorra nézett. A képernyőn egyetlen szó állt hatalmas betűkkel: BÁBELEND.

– Bábelend? Ez mit jelent? – kérdezte, mire a hangszóróból az ő hangján valaki azt mondta: – Bábelend? What does it mean?

Miután Tom már két éve tanult angolul, körülbelül megértette, hogy a program lefordította a mondatát szó szerint.

– Jézus! Ez nem igaz! – pislogott a bátyjára, mire a hangszóróból ismét az ő hangja hallatszott: – Jesus! This is not true!

– Mit szólsz? Mit szólsz! – kiabálta Gergő és kikapcsolta a programot. De Tom csak bámult és pislogott.

„– Megcsinálta! – gondolta. – Megcsinálta! A bátyám zseni!”


77. feladat

Hányan vannak a családban Gergőék? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A hárman

B négyen

C öten

D hatan


78. feladat

Mi lehet Gergő édesapjának foglalkozása? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A pék

B rendőr

C szakács

D szobrász


79. feladat

Húzz alá egy részletet a szövegből, amely arra utal, hogy Tom valóban megijedt a bátyjától!


80. feladat

Miért Tomnak mutatta meg Gergő először a programot? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Azért, mert ő ért egyedül a komputerhez.

B Azért, mert ő tud rajta kívül angolul.

C Azért, mert senki más nem volt otthon.

D Azért, mert Tom az egyetlen testvére.


81. feladat

Milyen lehet Gergő kapcsolata nagymamájával? Válaszodat a szöveg alapján indokold!


82. feladat

Micsoda BÁBELEND? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A egy monitor

B egy program

C egy számítógép

D egy tervvázlat


83. feladat

Melyik jelző NEM illik a szöveg hangulatára? Jelöld meg a válasz betűjelét! 

A feszült

B komoly

C izgalmas

D vidám


84. feladat

Miért lepődik meg Tom a történet végén? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Azért, mert a számítógépből az ő hangja hallatszott.

B Azért, mert nem számított rá, hogy a bátyja feltalál valamit.

C Azért, mert a számítógép angolul válaszolt.

D Azért, mert bekövetkezett a jóslata, a testvére megőrült.


85. feladat

Peti szerint Gergő programját tovább is lehet fejleszteni. Mi alapján indokolhatja állítását?


86. feladat

Jelöld meg a helyes válasz betűjelét!

A szöveg első mondatát („És akkor eljött az a nap.”) a szöveg egésze 

A alátámasztja.

B kifejti.

C megcáfolja.

D összefoglalja.


Az alábbiakban Grönlandról találsz egy újságcikket. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!

Dús erdők borították Grönlandot

Összefüggő, dús erdők borították Grönland déli részét 450–800 ezer évvel ezelőtt. Egy új kutatás rámutatott arra, hogy az eddigi elképzelésekkel ellentétben nem kétmillió évvel ezelőttig, hanem még jóval később is erdők borították a ma igen zord képet mutató szigetet.

Legalábbis ez derült ki a Science című tudományos lap legfrissebb számában közzétett tanulmányból, melynek szerzői egy kétezer méter mélységből származó grönlandi jégfuratot vizsgáltak. A kutatás rámutatott arra, hogy Grönland déli része, amelyet most több mint két kilométer vastag jég borít, egykor teljesen másképp nézett ki – mondta Eske Willerslev, a Koppenhágai Egyetem oktatója, a tanulmány egyik szerzője.

A jégkorszak melegebb időszakaiban, az ún. interglaciálisokban a területet a mai kanadai vagy oroszországi tajgához hasonló tűlevelű erdők borították. Az átlaghőmérséklet a becslések szerint nyáron elérhette a 10 Celsius-fokot, télen pedig mínusz 17 fok lehetett. A kutatás következtetései egy, a sziget déli részén végzett fúrásmintában lévő pollenek DNS-elemzésére épülnek. A fúrást a Greenland Ice Core Project (GRIP) keretében végezték. Ellentétben a mai erdőkkel, az egykori grönlandi erdők sokkal fajgazdagabbak voltak. Élt itt többek között lucfenyő, erdei fenyő, éger, valamint tiszafa is. Az erdőket gazdag rovarvilág jellemezte.

A kutatás egyik nagy eredménye, hogy jóval közelebbre datálják a legutolsó erdők jelenlétét Grönlandon, mint a megelőző vizsgálatok. Korábbi adatok szerint ugyanis az utolsó összefüggő nagy erdőségek mintegy kétmillió évvel ezelőtt élhettek a szigeten. A jégkorszak hidegebb időszakaiban, az úgynevezett glaciálisok során a hőmérséklet csökkenésével a jég egyre délebbre húzódott, és konzerválta az egykori élet nyomait, így a mai kutatók tulajdonképpen egyfajta nyitott könyvet vizsgálhatnak.

Újra megjelenik az élet?

A mostani tanulmány szerint 130–116 ezer évvel ezelőtt, az utolsó interglaciálisban annak ellenére, hogy a terület átlaghőmérséklete mintegy 5 Celsius-fokkal magasabb volt, mint most, az összefüggő jégtakaró mégis megmaradt a területen. Az 1000-1500 méter vastag jégréteg megvédte a bomlástól és a pusztulástól a jégbe fagyott szerves anyagokat. „Amennyiben az adataink helyesek, az azt jelenti, hogy a sziget déli részén lévő jégtakaró jóval stabilabb, mint azt korábban gondoltuk, ebből pedig bizonyos mértékig következtetni lehet arra, hogyan viselkedik a jég a globális felmelegedés hatására” – tette hozzá Willerslev.

Korábban ausztrál kutatók azt állították, hogy 3 Celsius-fokos átlaghőmérséklet-emelkedés elegendő a Grönlandot borító teljes jégtakaró elolvadásához. Ezt támasztották alá a NASA 2006-os adatai is. A műholdfelvételek alapján ugyanis megállapították, hogy 2004 óta megháromszorozódott a grönlandi jég olvadása, annak ellenére, hogy már korábban is gyorsulást figyeltek meg. Míg 1996-ban mintegy száz köbkilométer jég olvadt el a területen, 2005-ben ez az érték már 220 köbkilométer volt.


87. feladat

A szöveg melyik fáról NEM állítja, hogy élhetett egykor Grönlandon? Jelöld meg a válasz betűjelét! 

A éger

B lucfenyő

C tiszafa

D tölgy


88. feladat

Húzd alá azt a mondatot, amelyik azt bizonyítja, hogy nemcsak növények, hanem állatok is éltek korábban Grönlandon!


89. feladat

Fogalmazd meg, mi a különbség a jégkorszak glaciális és interglaciális korszakai között!


90. feladat

Mi a mostani kutatás legfőbb eredménye?


91. feladat

Mi a különbség az ausztrál kutatók korábbi véleménye és a mostani álláspont között?

Az ausztrál kutatók korábbi álláspontja: ...

A kutatók mostani álláspontja: ...


92. feladat

Szerinted lehetséges, hogy a közeljövőben újra megjelenik a növényzet Grönlandon? Válaszodat indokold a szöveg alapján!


93. feladat

Mikor volt az utolsó interglaciális időszak? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 450 ezer éve

B 1996–2005 között

C 800 ezer éve

D 130 ezer éve


94. feladat

Mennyi volt a nyári átlaghőmérséklet Grönlandon a melegebb időszakban? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A 10 Celsius-fok

B 3 Celsius-fok

C 5 Celsius-fok

D –17 Celsius-fok


95. feladat

Hogyan maradhattak meg az egykor élt fák nyomai Grönlandon?


96. feladat

Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! Az utolsó bekezdés 

A csak lezárja a szöveget, nem tartalmaz új információt.

B megmagyarázza a korábbiakat.

C nem tér el lényegileg a többitől.

D új információkat közöl további kutatásokról.


97. feladat

Melyik újságban jelenhetett volna meg a fenti cikk? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Állatok Világa

B Mindennapi Mezőgazdaság

C Népszerű Tudomány

D Vízgazdálkodás


Az alábbiakban két pályázatot találsz. Olvasd el a szövegeket, és válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!

1 Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete.

2 Spanyol szó, jelentése intézet.

3 Kétévente ismétlődő, általában kulturális, művészeti rendezvény.

4 Festéket, textildarabokat, papírdarabokat stb. alkalmazó technika, illetve ilyen eljárással készült kép.


98. feladat

Ki szervezi az 1-es szövegben bemutatott UNESCO-konferenciát? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A az UNESCO

B Buenos Aires városa

C az ENSZ

D az Instituto José Hernandez


99. feladat

Mit jelent a modell kifejezés a 7. UNESCO Nemzetközi Modell Konferencia elnevezésében? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A fotómodell

B minta

C makett

D művészeti alkotás


100. feladat

A konferencia résztvevőinek saját országukat kell képviselniük a konferencián? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Nincs megszabva.

B Sorsolással döntik el.

C Természetesen igen.

D Többet is képviselhetnek.


101. feladat

Sorolj fel legalább HÁROM különböző készséget, képességet, amelyet az UNESCO-konferencia szervezői fejleszteni kívánnak!


102. feladat

Mire utal a Kanagawa szó a biennálé címében?


103. feladat

Legkorábban hogyan értesülhetnek a művészeti világkiállításra jelentkezők arról, hogy elfogadták a munkájukat?


104. feladat

A Kanagawa Biennálén nincs kötött téma, de a szövegből kiderül, hogy a nyertes műveket a népek közötti megértést és a nemzetközi cserék előmozdítását célzó programokban fogják felhasználni. Ennek szellemében Te milyen témát ajánlanál kidolgozásra?


105. feladat

Mit tanácsolnál egy olyan diáknak, aki jól rajzol, de nem beszél idegen nyelveken, és nevezni szeretne a Kanagawa Biennáléra?


106. feladat

Melyik rendezvényre lehet csoportosan benevezni? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Az UNESCO-konferenciára.

B A Kanagawa Biennáléra.

C Egyikre sem, csak egyénileg.

D Mindkettőre.


107. feladat

Ildikó mindkét pályázat feltételeinek megfelel. Részt tud-e venni mindkét rendezvényen? Válaszodat indokold meg!


108. feladat

Nevezd meg a konferencia és a világkiállítás legalább KÉT közös vonását!


Az alábbiakban Jane Austen: Büszkeség és balítélet című regényéből közlünk egy részletet. Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kapcsolódó kérdésekre!

Büszkeség és balítélet

Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség.

Ez az igazság oly mélyen bevésődött a vidéki családok lelkébe, hogy ha ilyen ember csöppen a szomszédságukba, rögtön egyik vagy másik leányuk jog szerinti tulajdonának tekintik, még ha nem ismerik is érzéseit vagy nézeteit.

– Kedves Bennet – mondta Mrs. Bennet férjének egy napon –, hallotta már, hogy Netherfield Park végre bérlőre talált?

Mr. Bennet azt válaszolta, hogy erről nem tud.

– Pedig így van – erősködött az asszony. – Mrs. Long az imént járt itt, és mindent elmesélt.

Mr. Bennet nem felelt.

– Nem is kíváncsi, hogy ki a bérlő?! – kiáltotta az asszony türelmetlenül.

– Úgyis tudom, hogy el akarja mondani, halljuk hát, nem bánom.

Az asszonynak nem kellett több biztatás.

– Nos, kedvesem, ha mindenáron tudni akarja: Mrs. Long azt a hírt hozta, hogy Netherfieldet egy vagyonos fiatalember bérelte ki Észak-Angliából; négylovas hintón jött le hétfőn megnézni a birtokot, s annyira megtetszett neki, hogy tüstént megegyezett Mr. Morisszal; Szent Mihály napjáig beköltözik, a cselédség egy része pedig már a jövő hét végén a kastélyban lesz.

– Mi a neve?

– Bingley.

– Házasember? Nőtlen?

– Nőtlen, drágám, persze hogy az! Nőtlen ember, méghozzá vagyonos; négyötezer font az évi jövedelme. Mit szól, milyen szerencse ez a mi lányainknak!

– Hogy érti ezt? Mi köze van ennek a lányokhoz?

– Drága Bennet – felelte az asszony –, ne legyen ilyen tuskó! Természetesen arra gondolok, hogy egyik lányunkat feleségül veszi.

– Talán ezzel a szándékkal telepszik itt le?

– Ezzel a szándékkal! Hogy mondhat ilyen sületlenséget! De egyikükbe feltétlen beleszeret, s ezért rögtön meg kell látogatnia, mihelyt ideérkezik.

– Eszem ágában sincs. Maga és a lányok elmehetnek; talán még jobb, ha egyedül küldi el őket, mert maga van olyan csinos, mint akármelyik lánya, és Mr. Bingleynek esetleg maga tetszene legjobban az egész társaságban.

– Drágám, ne hízelegjen! Nem mondom, voltam én is csinos, de most már nem tartom magam különös szépségnek. Ha egy asszonynak öt eladó lánya van, ne törődjék többet a szépségével.

– Ilyen esetben hiába is törődik vele már.

– De kedvesem, igazán meg kell látogatnia Mr. Bingleyt, mihelyt letelepszik a szomszédságunkban.

– Ez több, mint amit megígérhetek, higgye el.

– Gondoljon a lányaira. Gondolja meg, milyen szerencse lenne ez egyiküknek. Sir William és Lady Lucas már eltökélték, hogy meglátogatják; nekik is csak ez foroghat az eszükben, mert máskülönben, mint maga is tudja, nem keresnek fel jövevényeket. Ennyit megtehet, mert hogy néz ki, ha mi csak úgy beállítunk.

– Mire valók az ilyen aggályok? Mr. Bingley bizonyára nagyon szívesen látja magukat; majd átadnak neki néhány sort, amelyben atyai áldásomat adom, ha a lányok bármelyikét feleségül akarja venni – noha a magam részéről a kis Lizzy mellett emelnék szót.

– Ilyesmi ne is jusson az eszébe. Lizzy semmivel sem különb a többinél; közel sem olyan szép, mint Jane, és közel sem olyan jó kedélyű, mint Lydia. Persze magának mindig Lizzy volt a kedvence.

– Egyikről sem lehet valami sok jót mondani – jegyezte meg az apjuk –, mind csacska, üresfejű teremtés, mint a lányok általában; de Lizzynek fürgébb az észjárása, mint a nővéreinek.

– Mondja, Bennet, miért rágalmazza meg így tulajdon gyermekeit? Abban leli örömét, hogy engem gyötör. Semmi tekintettel sincs az idegeimre.

– Téved, drágám; nagyon is tisztelem az idegeit. Hiszen régi ismerőseim: legalább húsz év óta állandóan rájuk hivatkozik.

– Ó, ha tudná, mit szenvedek!

– Remélem, túléli, és megéri még, hogy sok fiatalember költözik erre a környékre, akinek négyezer font az évi jövedelme.

– Hiába jönnének húszan is ide, ha nem akarja őket meglátogatni.

– Szentül ígérem, hogy valamennyiüket végiglátogatom, persze ha már mind a húsz itt lesz.

Mr. Bennet alkatában oly különös módon keveredett a fürge elme, a gunyoros modor, a tartózkodás és a szeszély, hogy felesége huszonhárom évi tapasztalat után sem értette meg jellemét. Mrs. Bennetet könnyebb volt kiismerni: gyarló eszű, csekély tudású, hullámzó kedélyű asszony volt. Mikor elégedetlenség kínozta, idegesnek képzelte magát. Élete feladatának azt tartotta, hogy férjhez adja leányait, vigaszt a látogatásokban és a pletykákban talált.


109. feladat

Mi a neve a környékre költöző fiatalembernek? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Bennet

B Bingley

C Mr. Moris

D Sir William


110. feladat

Húzd alá azt a szövegrészt, amelyikből kiderül, hány lánya van a szövegben beszélgető házaspárnak!


111. feladat

Az anya szerint miben különbözik Lydia Lizzytől? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A csúnyább

B rosszkedvűbb

C szebb

D vidámabb


112. feladat

Miért kell sietnie a családnak a fiatalember meglátogatásával?


113. feladat

Mikor hajlandó meglátogatni a férjjelölteket az apa?


114. feladat

Miért költözött a fiatalember Netherfieldbe? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! 

A Mert délen melegebb az éghajlat.

B Mert feleséget keres magának.

C Mert megtetszett neki a környék.

D Mert szereti, ha sokan látogatják.


115. feladat

Adj másik címet a regényrészletnek!


116. feladat

A szöveg egy regény elejéről származik. Mit gondolsz, miről szólhat a regény a továbbiakban? Jelöld meg a helyes válasz betűjelét! Arról, hogy 

A hogyan élnek a vidéki Angliában az emberek.

B megpróbálják valamelyik leányt kiházasítani.

C mennyire nehezen tud beköltözni az új birtokra a fiatalember.

D milyen az apa és az anya kapcsolata egymással.


117. feladat

Tedd időrendbe az alábbi eseményeket! 

. Az anya megtudja, hogy új bérlő költözik a környékre.

. Az anya és a lányai meglátogatják az új bérlőt.

. Az apa és az anya vitatkoznak a lányok kiházasításán.

. A fiatalember bérbe veszi a Netherfield Parkot.


118. feladat

Mit gondolsz, minden lakót ilyen szeretettel várnak a környéken, ahogy a fiatalembert? A szöveg alapján indokold meg a válaszod!


119. feladat

Szerinted melyik lány lehet az apa kedvence? A szöveg alapján indokold meg válaszodat!