eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2007 - szövegértés 6. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. nov. 27. (22:15)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Témakör: szövegértés

Kompetenciamérés 2007 - szövegértés 6. osztály


Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

BAGHÓ, A KELLÉKES

A halandó hajlamos azt hinni, hogy a színház az igazgatóból, a rendezőből, a színészből, a pénztáros kisasszonyból s legföljebb a súgóból áll. Nem tudja, mert nem láthatja, hogy a háttérben nyüzsgő színpadi munkások nélkül aligha volna előadás.

A legkevésbé kellékes nélkül.

Baghó kellékest úgy könyveli el a színháztörténet, mint ügyes, csalafinta és humoros embert, akinek gyakran vette hasznát a színészet. Egyik nagyobb vidéki városunkban, ahol éppen új szálloda épült, ő keresett lakást a társulatnak. Megállt a portás előtt.

– Hogy egy szoba az első emeleten?

– Öt forint.

– Hát a másodikon?

– Három forint.

– És a harmadikon?

– Ott csak kettő.

Baghó köszönt és indult.

– Nos, Baghó úr, hát nem veszi ki a szobát?

– Nem elég magas nekem ez a szálloda.

*

Fiatalkorában szerelmes volt egy kóristanőbe, meg is kérte a kezét, de kosarat kapott.

Tíz év múlva megint egy társulathoz kerültek. A derék hölgy egyenesen nekiront.

– Maga megkérte a kezemet.

– Meg, a múlt században.

– Én akkor kosarat adtam, de most meggondoltam magam.

– Én is! – felelte Baghó, és faképnél hagyta a nőt...


1. feladat

Sorolj fel a szöveg alapján NÉGY színházi foglalkozást!


2. feladat

Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy az átlagnéző miért nem tudja, hogy mennyien dolgoznak még a színházban a legismertebb személyeken kívül?


3. feladat

Az alább felsorolt tulajdonságok közül melyik NEM illik Baghóra?

A  humoros

B  zsugori

C  csalafinta

D  ügyes


4. feladat

Hány emeletes volt az a szálloda, ahol Baghó lakást szeretett volna kivenni a társulatnak?

A  1

B  2

C  3

D  4


5. feladat

Mivel foglalkozott az a hölgy, akibe Baghó fiatalon szerelmes volt?

A  Énekelt.

B  Primadonna volt.

C  Kellékes volt.

D  Súgó volt.


6. feladat

Húzd alá a szövegben azt a kifejezést, amely arra utal, hogy a kórista hölgy kezdetben nem viszonozta Baghó szerelmét!


7. feladat

Melyik igaz és melyik hamis a következő állítások közül?

- A második emeleten olcsóbb volt a szoba, mint az elsőn.

igaz

hamis

- A kóristanő később már szívesen hozzáment volna Baghóhoz.

igaz

hamis

- Baghó egész életében szerelmes volt a kóristanőbe.

igaz

hamis

- Baghó szeretett tréfálkozni.

igaz

hamis


Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

HÉTKÖZNAPI CSODÁK

HOGYAN KÉSZÜL A GOLYÓSTOLL HEGYE?

A golyóstoll „lelke” a nagy pontossággal csiszolt fémgolyó, ez viszi át a gyorsan száradó, olajalapú tintát a papírra.

A golyó általában lágy- vagy rozsdamentes acélból készül, átmérője kb. l mm, és néhány milliomod centiméternyi pontossággal gömb alakúra csiszolják. Készülhet volfrám és szén ötvözetéből is, amely csaknem gyémántkeménységű.

A golyó felületét néha érdesítik, hogy jobban tapadjon a felülethez, amelyre írnak.

A kicsi golyókat acél- vagy sárgaréz foglalatba helyezik, amelyben minden irányban szabadon foroghatnak, majd a foglalat csúcsát behajlítják, hogy a golyó ne essen ki.

A tinta a betétből egy keskeny csövön keresztül jut el a golyó foglalatához. A betét vége szabadon kell hogy maradjon, vagy legalábbis egy kis lyuknak kell lennie rajta, máskülönben a tinta fogyása nyomáscsökkenést idézne elő benne, s ez meggátolná, hogy a tinta a golyóhoz jusson.

A golyó foglalatába vájt parányi barázdák biztosítják, hogy a tinta egyenletesen kerüljön a golyóra, így amikor a tollat végighúzzák a papíron, a golyó simán forog, és folyamatos vonalat húz.

A legnagyobb francia golyóstollgyártó cég tollaiból naponta csaknem 14 millió darabot adnak el a világon. Egy finom hegyű tollal több mint 3,5 km hosszúságú írást lehet papírra vetni, közepes finomságúval 2,5 kilométernyit.1. A golyót, amely általában acélból készül (itt 80-szoros nagyításban látható), gömb alakúra csiszolják.2. A foglalat: A toll hegyén lévő foglalat barázdáin keresztül jut el a tinta a golyó minden részére.3. Helyén a golyó: A golyót, behelyezése után, a foglalat visszahajtott pereme védi a kicsúszástól.

A GOLYÓSTOLL MAGYAR FELTALÁLÓJA

A töltőtoll 1884-es megjelenése előtt mintegy ezer éven át kihegyezett madártollal írtak világszerte. Aztán az 1930-as években Bíró László újságíró feltalálta a golyóstollat. Bíró a második világháború kitörése után elmenekült Magyarországról, s Argentínában telepedett le.

Vegyész bátyja, György segítségével tökéletesítette a tollat, s a háború idején Buenos Airesben megkezdte annak gyártását és árusítását. 1944-ben eladta a találmányt egyik támogatójának, aki Biro-toll néven nagy mennyiséget szállított belőle a szövetséges légierőnek, mivel nagy magasságban, kis nyomáson is lehetett vele írni. Bíró Lászlót elfelejtették ugyan, de neve fennmaradt, hiszen a világ nagy részén még ma is birónak nevezik a golyóstollat.


8. feladat

Hogyan kapcsolódik a golyóstoll Magyarországhoz?

A  Magyarországon forgalmazták először.

B  Ott gyártják a legtöbb darabot.

C  A feltaláló magyar.

D  Magyar neve van.


9. feladat

Mit neveznek a találmány „lelkének”? Magyarázd meg a saját szavaiddal, hogy miért!


10. feladat

Hogyan kerül a tinta a golyóra? Melyik képen látható ez?


11. feladat

Miért nem esik ki a golyó a tollból?

A  Mert a foglalat szélei be vannak hajtva.

B  Mert érdes a golyó felülete.

C  Mert szorosan illeszkedik a foglalatba.

D  Mert a foglalatba barázdákat vájtak.


12. feladat

Fennmaradt a golyóstoll feltalálójának neve? Indokold a válaszodat!


13. feladat

Számozd meg a golyóstoll készítésének lépéseit!

. A kész golyókat foglalatba helyezik.

. Elkészítik a körülbelül 1 mm átmérőjű fémgolyót.

. A foglalat csúcsát behajlítják.

. A golyó felületét érdesítik, hogy ne csússzon meg a papíron.


14. feladat

Melyik igaz és melyik hamis a következő állítások közül?

- A golyóstoll feltalálója pilóta volt.

igaz

hamis

- 1884-ben találták fel a golyóstollat.

igaz

hamis

- Egy közepes finomságú tollal 2,5 km hosszan lehet írni.

igaz

hamis

- A golyóstollat először Buenos Airesben árusították.

igaz

hamis


Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

EMBERT HANGJÁRÓL?

Meglehetősen kevés ismeretünk van arra vonatkozóan, hogy vajon a beszéd mutat-e összefüggést a beszélő testalkatával. Mindennapi tapasztalat, hogy egy bizonyos embertípushoz egy meghatározott beszédtípust képzelünk el.

Filmek szinkronizálásakor különös jelentősége van az embertípus és a beszédtípus összhangjának. Nem véletlen, hogy a szinkronizáló személy alkatilag, sőt nemegyszer arcát tekintve is hasonlít a szinkronizálandó személyre. (Nagy a külső hasonlóság például a Piedonét alakító Bud Spencer és magyar hangja, Bujtor István között.) Az arcbeállítás hasonlósága szinte magától értetődik: feltételezi a hasonló beszédszerveket (főként a méretek) és ennek alapján a hasonló működéseket. Gondoljunk arra, hogy ha a jól ismert külföldi színész szinkronhangja változik (pl. más az ismert sorozatban és megint más egy filmben), akkor a nézőnek (hallgatónak) kifejezetten bizonytalan, nemritkán kellemetlen érzése van. (A hangjukat a filmvásznon állatoknak kölcsönző színészek megválasztásában is döntő az alkat, a magasság, a súly. Az egérkét alacsony színész, gyakrabban nő, a medvét pedig rendszerint mély hangú, magas, esetleg nem is túl sovány színész szólaltatja meg.) Azt, hogy a hallgatónak valamiféle elvárása van az alkat és a beszédhang vonatkozatában, jól szemlélteti az a tény, hogy a rajzfilmek szereplőinél is fontos a szinkronizáló személy jó megválasztása. Nem véletlen, hogy a Frédi és Béni-sorozatban Béni a vékonyabb alkatú Márkus László, Frédi pedig az igen magas Várhelyi Endre hangján szólal meg magyarul. Természetesen az életkor is meghatározó. A Hupikék törpikék című mesefilmsorozat legidősebb törpjének, a jóságos Törpapának Sinkovits Imre kölcsönözte a hangját.

Fujimura, a modern fonetika(1) egyik legnagyobb alakja már idestova harminc évvel ezelőtt kijelentette, hogy a beszédhullámok nemcsak nyelvi információkat tartalmaznak, hiszen bizonyos fizikai sajátosságokról is mondhatunk ítéletet a beszéd alapján. Például, hogy nő vagy férfi a beszélő, hogy körülbelül hány éves, sőt talán arról is, hogy magas vagy alacsony.

Jó néhány, főként angol nyelvű kísérlet foglalkozott már a beszéd és a beszélő életkorának összefüggéseivel. A magyar anyanyelvűekkel végzett kísérlet eredményei szerint „életkorbecslő készülékünk” viszonylag jól működik, bár sokszor pontatlan, a jó találatok aránya több mint 70%.

Mikor van jelentősége a testalkat, az életkor és a beszéd bizonyos összefüggéseinek? A már említett szinkronizálási gyakorlaton, a színészi munkán (bizonyos szerepek és a megfelelő alkatú és hangszínezetű színészek összhangja) túl mindenekelőtt a beszélő felismerésének több területén. Elsősorban a kriminalisztikában(2), amikor a beszélő azonosításához mód nyílna egyben a testalkatnak, illetőleg az életkornak a becslésére is. Ez nagymértékben csökkentené a lehetséges személyek körét, és növelné a végső döntés biztonságát. Ehhez azonban megfelelő kutatásra van szükség, amelynek eredményei kijelölik a megbecsülhetőség értékhatárait, és ezáltal objektíven meghatározható paraméterek birtokába juthatnánk.

(1) Az ember által ténylegesen kiejtett beszédhangokkal foglalkozó tudományág.

(2) A bűncselekmény elkövetésének eszközeivel, felderítésének lehetséges módszereivel foglalkozó tudományág.


15. feladat

Milyen tudományágban dolgozik Fujimura?

A  fizika

B  informatika

C  kriminalisztika

D  fonetika


16. feladat

Kinek kölcsönözték a hangjukat a színészek?

Írd a rajzfilmfigurák mellé a szinkronhangjuk betűjelét!

A Sinkovits Imre; B Várhelyi Endre; C Márkus László; D Bujtor István

1. Frédi:

2. Piedone:

3. Törpapa:

4. Béni:


17. feladat

Miért van idézőjelben az „életkorbecslő készülékünk” kifejezés?


18. feladat

Mióta tartja számon a fonetika, hogy a beszéd az ember fizikai sajátosságairól is árulkodik?

A  Az 1950-es évek óta.

B  Az 1960-as évek óta.

C  Az 1970-es évek óta.

D  Az 1980-as évek óta.


19. feladat

Miért van zárójelben a második bekezdésben a „hallgatónak” kifejezés?

A  Mert nem lényeges kifejezés, csak körülírja a tévénéző fogalmát.

B  Mert ritkábban hallunk szinkronhangokat filmekben, mint rajzfilmekben.

C  Mert nemcsak a tévénézők furcsállanak egy új szinkronhangot.

D  Mert a tévénéző egyben hallgató is, ezért furcsállja az új szinkronhangot.


20. feladat

Melyik szóból derül ki, hogy Fujimurán kívül vannak még nagy szaktekintélyek ezen a területen?

A  egyik

B  legnagyobb

C  alakja

D  már


21. feladat

Az utolsó bekezdés következő mondata önmagában nem értelmes: „A már említett szinkronizálási gyakorlaton, a színészi munkán (bizonyos szerepek és a megfelelő alkatú és hangszínezetű színészek összhangja) túl mindenekelőtt a beszélő felismerésének több területén.”

Húzd alá azt a mondatot, amelyikkel együtt értelmes lesz!


22. feladat

Melyik esetben tudná hasznosítani a rendőrség, ha a beszéd alapján a testalkat és az életkor meghatározhatóvá válna?

A  Ha egy tanú lefényképezte a bűnözőt.

B  Ha egy tanú messziről látta a bűnözőt.

C  Ha lehallgatják a bűnöző telefonját.

D  Ha a bűnöző kézírását elemzik.


Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

KERÉKPÁRTÚRA

5. túra: DÉL-BARANYÁBAN

A MECSEK ÉS A VILLÁNYI-HEGYSÉG

179 km, 4 túranap

Pécs-Pellérd-Görcsöny-Diósviszló-Harkány-Siklós-Villány-Bóly-Máriakéménd-Pécsvárad-Komló-(Sikonda)-(Mánfa)-Magyarszék-Magyarhertelend-Abaliget-Orfű-Pécs.

E terület nemcsak történelméről (Pécsvárad, Siklós), hanem boráról (Villány), gyógyfürdőiről (Harkány, Sikonda) és vendégszeretetéről is híres. A túra első fele közepesen nehéz. Többnyire kis forgalmú utakon, hosszú, de enyhe lejtőkkel-emelkedőkkel tarkított terepen vezet az utunk. A mecseki túraszakaszon már jóval erősebben kell taposni a pedált. Ez egy nehéz, hegyi túra. Az út jó minőségű, kisebb szakaszoktól eltekintve (Orfű és Pécs között) kis forgalmú, de kanyargós. A néha igen erős és hosszú emelkedőket veszélyes gyorsulásra csábító lejtők követik. Edzett, hegyikerékpárral rendelkező túrázóknak ajánljuk.

Túraváltozat 5/A: A DRÁVÁTÓL KAPOSVÁRIG

(ORMÁNSÁG, ZSELICSÉG) 191 km, 4 túranap

Siklós-Matty-Drávaszabolcs-Szaporca-Vajszló-Sellye-Kákics-Dencsháza-Szigetvár-Somogyapáti-Lad-Hencse-Kadarkút-Bándudvarnok-Bőszénfa-Szenna-Kaposvár.

A túra első felében az Ormánságot fedezhetjük fel. Mindenkinek ajánljuk, aki kíváncsi a határ menti, régebben elzárt, de éppen ezért természeti, néprajzi és építészeti értékeit megőrző térségre. A Duna-Dráva Nemzeti Park területén járunk, vadregényes vidéken, nagyrészt közepes minőségű mellékutakon, sík terepen. Több szakaszon a Dráva gátján, javított földútra kerekezhetünk. A túránk harmadik-negyedik napján közepes nehézségű terepen, hegyes-dombos tájon, kis forgalmú mellékutakon, szép erdei utakon haladhatunk a Zselicségben. Kaposvár közelében nagy forgalomra kell számítani.

Legfontosabb látnivalók:

Pécs: A történelmi belváros a világörökség része. Dóm, ókeresztény sírkamra és mauzóleum, püspöki palota, várfalak, Gázi Kászim dzsámija, Zsolnay-kút, Jakováli Hasszán dzsámija, római temető, Szt. Ágoston-templom (volt dzsámi), Csontváry Múzeum, Káptalan utcai múzeumok: Zsolnay Kerámia Kiállítás, Amerigo Tot, Vasarely stb., Dömörkapu, Misina-tető (tévétorony)

Görcsöny: római katolikus templom (Dorffmeister-és „könnyező” Mária-kép)

Harkány: gyógy- és strandfürdő

Siklós: Garay-vár, ferences templom, Malkocs bej dzsámija, szerb templom

Villány: Bormúzeum, kőbánya (természetvédelmi terület)

Bóly: Batthyány-kastély (arborétum)

Pécsvárad: vár és apátsági templom, Árpád-kori altemplom

Komló: Helytörténeti Múzeum

Abaliget: cseppkőbarlang

Orfű: Malommúzeum, Sárkány-kút, Orfűi-tórendszer

Szigetvár: vár, Szulejmán-dzsámi, csonka minaret, vártörténeti kiállítás, Basa-kút, turbéki kegytemplom

Szenna: népi barokk stílusú református templom (festett kazettás famennyezet, festett karzat, berendezés), Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, favázas ház

Kaposvár: rokokó Mária-oszlop, Dorottya-ház (bálok), Rippl-Rónai Múzeum, Somogyi Képtár, Csiky Gergely Színház, várromok

 

Térkép: Kerékpártúrák Magyarországon atlasz és útikalauz

Útikönyv: Magyarországi kerékpártúrák


23. feladat

Ha külföldre akarsz menni Diósviszlóról, melyik országba jutsz el leghamarabb?


24. feladat

A túraútvonal melyik szakaszán kell jelentős autóforgalommal számolni?


25. feladat

A felsoroltak közül melyik a kakukktojás? Indokold a válaszodat!

A  Szenna

B  Siklós

C  Dráva

D  Szigetvár


26. feladat

Nevezd meg, milyen más, a témához kapcsolódó kiadványt ajánl a szöveg!


27. feladat

Melyik települést érinti mindkét túraútvonal?

A  Pécset

B  Harkányt

C  Villányt

D  Siklóst


28. feladat

Az 5. jelzésű túra útvonalának ismertetésében Sikonda és Mánfa zárójelben szerepel. Mi lehet ennek az oka?


29. feladat

Melyik település látnivalói közt nem szerepel dzsámi?

A  Siklós

B  Szigetvár

C  Kaposvár

D  Pécs


Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

MASCAGNI(1) PESTEN

A finnyás zenekritikusok körülfanyalogták művészetét, érdektelennek nyilvánították gyászmiséjét, szimfonikus költeményét, zongoraműveit, a Parasztbecsület azonban a világon mindenütt belopta magát a zeneszeretők szívébe. Budapest valamikor a nemzetközi zenei élet egyik fővárosa volt, s a pesti közönség bizonyítványosztása nemzetközi rangot vívott ki magának. Mascagni karmesterként járta a világot. Budapesten már 1890-ben járt. 1928-ban vezényelt az Operában, s a közönség nagy szeretettel fogadta. És éppen ez volt a baj. Fölismerték az utcán, hangosan ünnepelték, s szinte lehetetlenné tették az Opera körüli közlekedést. Ezért aztán rendőröket vezényeltek ki a rend fenntartására. Kordonnal vették körül az Opera környékét, azzal a szigorú paranccsal, hogy senkit nem engednek az Andrássy útra, akinek nincs érvényes jegye.

Az ünneplések miatt Mascagni elkésve érkezett a helyszínre, és fennakadt a rendőrkordonon. Egy hetyke bajuszos őrvezető szigorúan megállította.

– Kérem fölmutatni a belépőjegyet! - mondta.

Mascagni hebegett-habogott, nem értette, mit akar a szép arcú, tiszta tekintetű rendőr. Végre ráébredt, miről is van szó.

Integetett kézzel lábbal, hogy neki nincs jegye. Ő Mascagni.

– Mászkányi? - kérdezett rá a rendőr.

Mascagni föllélegzett, hogy fölismerte a rend derék őre.

– Mascagni, Mascagni - bólogatott boldogan.

A rendőr kedvesen elmosolyodott.

– Ahá! Mászkálni. Azt ma nem löhet. Majd holnap. Annyit, amennyit csak akar.

És visszatessékelte az örömből kétségbeesésbe zuhanó karmester-zeneszerzőt.

 (1) Ejtsd: ‘mászkányi’


30. feladat

Ki volt Mascagni?

A  zeneszerző-karmester

B  rendőr

C  operaénekes

D  egy járókelő


31. feladat

Melyik évben játszódik a történet?

A  1863-ban.

B  1890-ben.

C  1928-ban.

D  1945-ben.


32. feladat

Mit jelent a „pesti közönség bizonyítványosztása” kifejezés?


33. feladat

Miért kellett lezárni az Opera környékét Mascagni érkezésekor?


34. feladat

Mit jelent a „fennakadt a rendőrkordonon” kifejezés?

A  Beakadt a ruhája.

B  Nem tudott átlépni a kordonon.

C  Nekiment egy rendőrnek.

D  Nem engedték át a rendőrök.


35. feladat

Mi okozta az alapvető félreértést a rendőr és Mascagni között?


36. feladat

A zenekedvelők Mascagni melyik zeneművét ismerték el?

A  A gyászmiséjét.

B  A Parasztbecsületet.

C  Egyik szimfonikus költeményét.

D  Valamennyi zongoraművét.


37. feladat

Miért nem mutatott fel belépőjegyet Mascagni?

A  Mert be akart lógni.

B  Mert neki nem kellett jegyet vennie.

C  Mert nem értette, hogy mit akar a rendőr.

D  Mert nem is akart bemenni.


38. feladat

Hol játszódott le a két főszereplő beszélgetése?

A  Az Andrássy úton.

B  Az Opera bejáratánál.

C  Az Operaházban.

D  Budapest határában.


39. feladat

Melyik igaz és melyik hamis a következő állítások közül?

- Mascagninak volt érvényes jegye.

igaz

hamis

- Mascagni már nem először járt Budapesten.

igaz

hamis

- Mascagni csak sétálni szeretett volna az Andrássy úton.

igaz

hamis

- A rendőr nem értett magyarul.

igaz

hamis


40. feladat

Miből adódott, hogy Mascagni már csak a rendőrök után ért a helyszínre?

A  A rendőrök túl korán állították fel a kordont.

B  Elaludt.

C  Hosszan ünnepelték.

D  Nem találta a jegyét.


Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

ÁLLATKERTI ZOOTÁBOR

A Fővárosi Állat- és Növénykert területén 2004-ben újra meghirdetjük a ZOOtábort, amelyet 2003 nyarától a Táboroztatás 2000 Kft. szervez.

Ez az egyetlen olyan tábor, amelynek keretében a 6–14 éves korú gyerekek úgy ismerhetik meg a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ahogyan a látogatók sohasem láthatják. Bepillanthatnak az állatok életébe, közvetlen környezetükbe, valamint az állatkerti dolgozók napi munkájába.

Az Állatkert belülről – ezt az élményt nyújtja a ZOOtábor a résztvevők számára

Az öt nap során a táboroZOO-k etetnek jegesmedvét, simogatnak rovarokat, kígyókat, és megnézhetik az orrszarvú fürdetését is. A bátrabbak bemehetnek az oroszlán és a tigris üres ketrecébe, ahol még az ott maradt bajuszszálakat is keresgélhetik. Az ifjú természetbarátok egészen közel mehetnek az Állatkert két elefántjához is, és arra is választ kaphatnak a gondozótól, hogy ezek a hatalmas állatok tényleg félnek-e az egértől.

A tábor keretein belül készíthetnek termésképeket, amelyeket mindenki hazavihet. Csak nekik készült bábjátékot láthatnak, sőt tornával és tánccal fölös energiáikat is levezethetik. A gyerekek kiveszik a részüket az állatok gondozásából: ők takarítják a parasztudvar állatainak és a kisállat-simogató lakóinak élőhelyét, megismerik, mit esznek az egyes állatok, és a jegesmedve barlangjának megtekintése után meg is etetik a Kert legveszélyesebb állatait a Nagyszikla egyik ormáról…

Persze a játék sem maradhat ki a gyerekek életéből, hiszen a Lauder Játszótér és az Állatkert Játszóház ezt az igényüket is kielégíti. Mászhatnak kötélen, száguldhatnak különböző járgányokon, horgászhatnak a valódi vízesésből, és számtalan más játék várja őket ezen a két varázslatos helyen.

A gyerekek a tábor ideje alatt nem hagyják el az Állatkert területét, ezzel garantálhatjuk a szülőknek, hogy délutáni érkezésükig a gyerek jó kezekben van.

Az 5 napos napközis tábor ideje alatt a gyerekek részt vehetnek a már kipróbált programok mellett új ismeretterjesztő, kreatív és szórakoztató foglalkozásokon, mivel az idei évben még több lehetőséget kaptunk az Állatkerttől, hogy színesítsük a már meglévő kínálatot mind az állatközeli, mind az egyéb programokat illetően.

A csoportokat pedagógusok irányítják, napi 3 étkezést biztosítunk az ifjú természetbarátok számára, valamint az eddigi szokásokat megőrizve idén is 2 db ZOOtáboros pólót ajándékozunk minden kis táboroZOO-nak.

Nyári szüneti TáboroZOO június 14-től augusztus 27-ig

Teljes ár*                                                                       22 000 Ft/fő/hét

Kedvezményes ár állatkerti bérlettel rendelkezőknek       19 500 Ft/fő/hét

* A teljes ár tartalmaz 1 db, a gyerek nevére szóló fényképes állatkerti bérletet, amely átvehető 2004. június 14-től (érvényes: 2004. december 31-ig).

Táborainkra a tábor díjának összegével és 1 db igazolványképpel lehet jelentkezni március 18-tól minden hétköznap az Állatkert Játszóházban (bejárat a cirkusz felől).

Hagyományainkat nemcsak megőrizni kívánjuk, hanem új kezdeményezéseket is igyekszünk megvalósítani, ezért a 2004-es évtől hétvégenként és a tavaszi szünetben is igazi kaland várja az ifjú természetbúvár-jelentkezőket az Állatkertben.


41. feladat

Mióta járhatnak a gyerekek a ZOOtáborba?

A  2004 óta

B  2003 óta

C  2004 elejétől

D  5 napja


42. feladat

Szerinted mi a legfőbb haszna egy ilyen tábornak? Indokold válaszodat a szöveg alapján!


43. feladat

Miért különleges ez a tábor? A gyerekek…

A  …részt vesznek a napi teendőkben, nem csak pihennek.

B  …láthatják, hogy az állatkert személyzete hogyan dolgozik.

C  …olyan dolgokat tapasztalhatnak, amelyekre látogatóként nincs lehetőségük.

D  …mert bemehetnek a tigris üres ketrecébe, megfüröszthetik az orrszarvút.


44. feladat

Mit NEM csinálnak a gyerekek az öt nap alatt?

A  Megsimogatják a tigris bajszát.

B  Kitakarítják az állatok ketreceit.

C  Tornáznak, és bábjátékot néznek.

D  Veszélyes állatokat etetnek.


45. feladat

Milyen emlékeket NEM vihetnek haza a gyerekek a táborból?

A  A tigris bajuszszálait.

B  Termésképeket.

C  ZOOtáboros pólót.

D  Az Állatkert játékait.


46. feladat

Miért lehet jobb az idei tábor, mint a tavalyi?

A  Színesebb a kert, és több állat van a közelben.

B  Ötletesebbek és szórakoztatóbbak a dolgozók.

C  A régi programokat csupa újra cserélték.

D  Több lehetőség van a programok színesítésére.


47. feladat

A szövegben azt olvashattad, hogy néha bizony bátornak kell lenniük a gyerekeknek, ha be akarnak menni bizonyos ketrecekbe. Mitől kell ott igazán tartaniuk?

A  Semmitől, a ketrec olyankor üres.

B  A tigrisektől, mert azok éhesek.

C  Az oroszlánoktól, mert hangosak.

D  Az állatok elhullatott bajuszszálaitól.


48. feladat

Milyen sportolási lehetőségek vannak a táborban? Sorolj fel hármat!

1. …

2. …

3. …


49. feladat

A tájékoztatóban felsorolt programok közül melyiken vennél részt legszívesebben? Miért?


Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

ÉN ÉS ŐK

Bú vad csaholásán keresztül izgatott hangok lármája érkezett el hozzám, amelyből csak nagy nehezen fogtam ki néhány, minden logikai kapcsolatot nélkülöző szótöredéket, úgymint: hattyúk, torkolat, fészek, három, milyen aranyosak, evezz már te hülye, tojások, folyó, költés, sziget, negyven nap, tíz nap, feküdj le, Bú, gyertek hamar megnézni.

– Mit beszéltek? – ordítottam egyre idegesebben.

– A hattyúk tojásokat raktak a folyó torkolatában lévő kis szigeten – fordította másodpercnyi habozás nélkül a feleségem hangja. A káosz közepéből kijött az erkélyre, és felettébb izgatottnak látszott. – A költés ideje negyven nap, harminc már letelt belőle, nem hallod? Tíz nap múlva kibújnak a kis hattyúk. Na, mozogj már, elmegyünk megnézni!

Nem értettem, mire ez a nagy sietség, amikor még tíz nap hátravan az örvendetes esemény bekövetkeztéig, én pedig éppen horgászom – de meg sem kíséreltem az ellenállást. Nem tudom, mondtam-e már, hogy családom mániákus imádattal viseltetik az állatok iránt. Nem csupán a plüssállatok, de az igaziak iránt is, legyenek bár a legkülönfélébb rendek, fajok és fajták képviselői. Hogy némi fogalmat alkothassanak a dolog méreteiről: nálunk nem az a legkapósabb gyümölcs, amelyik a legszebb vagy a legnagyobb, vagy a legérettebb, hanem az, amelyikben kukac van. Amely kukac, ha csakugyan jelen van, a legnagyobb óvatossággal kiszedetik, és „jaj, de aranyos!” kiáltások közepette elhelyeztetik a kertben, ahol is az egész família négykézlábra ereszkedve és meghatott tekintettel követi a kukac útját a szabadság felé.

Hogy a pelékről ne is beszéljünk. Nyári meséinkben a pelék főszerepet játszanak. Egész nemzetség van belőlük a házban: lakásuk a padlás, kertjük a mogyoróbokrok ága-boga, kedvenc szórakozásaik pedig: felfalni az összes mogyorót, hogy nekünk csak a héja maradjon; szétdobálni a tetőn a cserepeket, hogy az első adandó zivatar alkalmával nyakunkba zuhogjon az eső; felriasztani bennünket legédesebb álmunkból vad bukfenceikkel, rohangálásukkal, amelyek azt a hatást keltik, mintha egy regiment gránátos gyakorlatoznék a háztetőn. Önök ugyebár azt hitték, hogy a pelék amolyan jámbor kis állatok, és folyton csak alszanak, igaz?

Hát én ezennel kijelentem, hogy a pelék – legalábbis nyáron – sohasem alszanak, főként pedig nem hagynak aludni másokat. Ha meg így van, mondják Önök, miért nem próbálják eltenni őket láb alól? Az istenért, eszükbe ne jusson ilyesmit kimondani a gyerekek füle hallatára! Eltenni láb alól a peléket… Tudják Önök voltaképpen, mi az a pele? Apró, vidám állatka, háromszögletű pofácskával, foszforeszkáló nagy szemekkel és puha, mozgékony farokkal; s ez az állatka ravaszdi képpel figyel lefelé az ágról, és azt mondja: „Szkvííík! Ember-barátom, szkvííík!” A gyerekek órákat töltenek azzal, hogy esténként zseblámpafénynél felkutatják őket a lombok között, és hosszú beszélgetéseket folytatnak velük. Mi úgyszintén.


50. feladat

Ki írja a történetet?

A  Egy anyuka.

B  Egy apuka.

C  Egy gyerek.

D  Nem derül ki.


51. feladat

Mennyi idő alatt kelnek ki a hattyútojások?

A  10 nap alatt.

B  30 nap alatt.

C  40 nap alatt.

D  Nem derül ki.


52. feladat

Szerinted miért éppen a kukacos példát hozza fel a szerző legfőbb bizonyítékként családja mániákus állatszeretetére?


53. feladat

Melyik állat NEM szerepel a szövegben?

A  pele

B  vadkacsa

C  kukac

D  hattyú


54. feladat

Írj ki a szövegből két példát a pelék kedvenc szórakozásaira!

1. …

2. …


55. feladat

Mi a véleményed: valójában szereti a szerző a peléket vagy nem? Indokold a válaszodat!


56. feladat

Húzd alá a szövegben azt a részt, amely segíthet a pelék felismerésében!


57. feladat

Te milyen címet adnál a regényrészletnek? Indokold a válaszodat!