eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Kompetenciamérés 2006 - szövegértés 8. osztály

Mányoki Zsolt - 2017. nov. 27. (22:23)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Témakör: szövegértés

Kompetenciamérés 2006 - szövegértés 8. osztály


Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

DUKE

Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva nézte, hogy egy nő, aki már elmúlt huszonegy éves, valami jelentéktelen dolog miatt sírdogál. De mégsem tudtam abbahagyni a sírást.

Duke nincs többé.

Az én Duke-om életének vége.

Fájdalom töltötte be a lelkem.

Duke szürke szemű, krémszínű bundájú, birkaterelő pulikutya volt. Pici korától kezdve, szinte amióta csak megszületett, amint hazaértem, szétvetette a lábát, és lágyan hozzám dörgölődzött. Egészen kis kutya volt, s ahogy meghallotta a nevét, azonnal kifutott az előszobába. (Ilyenkor mindenkiből kitört a nevetés, és azt mondták, hogy ebben a pózban olyan, mint egy felmosó.) Nagyon szerette a tojásból készült ételeket, a fagyit, no meg a körtét. Májusban született, s nagyon élvezte az első nyarát. Amikor frissen zöldelltek a lombok, és sétálni mentünk, kellemes szellő fodrozta a bundáját, miközben hunyorgott a szemével. Ha méregbe gurult, profilból tisztára olyan volt, mint James Dean. Nagyon szerette a zenét. Ha zongoráztam neki, mindig leült és figyelmesen hallgatta. Aztán meg igazán finom puszikat tudott adni.

Végelgyengülésben pusztult el. Még meleg volt a teste, mikor a munkából hazaértem. Ahogy a fejét a térdemmel megsimogattam, szinte észrevétlenül merevedett meg, s hűlt ki a teste. Duke befejezte.

Másnap is be kellett mennem a munkahelyre, ahol a kiegészítő munkámat végeztem. Az előszobában meglepően tiszta hangon ezt mondtam:

– Majd jövök! – s kiléptem az ajtón.

Amint a lakást bezártam, szemem könnyekkel telt meg. Sírtam, csak sírtam, míg az állomásig értem, sírtam, amikor a jegyemet megvettem, sírtam, amikor a peronon álltam, sírtam, amikor felszálltam a vonatra. A kocsiban mindig hatalmas tömeg van: a munkába siető, teljesen egyforma sötét zakót viselő, diplomatatáskás emberek most szemérmetlenül mereven bámultak rám, a diáklányra, aki csak zokog és zokog.

– Tessék! – szólt morcosan hozzám egy fiatalember, és átadta a helyét. Tizenkilenc éves lehetett, fehér pólót és sötétkék pulóvert viselt; jóképű fiú volt.

Forrás: Ekuni Kaori: Duke. In Nagyvilág., 2003. 9. sz. 680. o.


1. feladat

Előbb a halálhírt tudjuk meg, s csak azután értesülünk róla, hogy az eltávozott lény egy kutya. Vajon miért?

A  Ebben nincsen semmi szándékosság, a késleltetés véletlenszerű.

B  A késleltetéssel az író zavart akar kelteni az olvasóban.

C  A késleltetéssel az író fokozza a kutya jelentőségét, szinte emberivé teszi.

D  A novella szabályai szerint előbb a főszereplő lelkiállapotát kell megismernünk.


2. feladat

A kutya halála előtt vagy után hangzik el a „Majd jövök!” mondat?


3. feladat

Jegyezd le azt a túlzó és tréfás mondatot, amely egy ismert személyhez hasonlítja a kutyát!


4. feladat

Mit tudunk meg a főszereplő és a 19 éves fiú ruházkodásáról?

A  A főszereplőéről semmit, a fiú fehér pólót, sötétkék pulóvert visel.

B  A főszereplő zakót, a fiú fehér pólót, sötétkék pulóvert visel.

C  A főszereplőéről semmit, a fiú sötétkék pólót és fehér pulóvert visel.

D  A főszereplő bundát, a fiú fehér pólót, sötétkék pulóvert visel.


5. feladat

A főszereplő kereső felnőtt vagy diáklány?

A  Diáklány, kereset nélkül.

B  Kereső felnőtt.

C  Nem tudjuk meg.

D  Kiegészítő munkát végző diák.


6. feladat

Melyik bekezdésben RÉSZLETEZI az elbeszélő, hogy a főszereplő folyamatosan sír? Másold le a bekezdés első három szavát!


7. feladat

Az alábbi állítások közül melyik a leginkább helytálló?

A  Duke külsejének és viselkedésének leírásában a keserűség a meghatározó.

B  Duke külsejének és viselkedésének leírásában a humor a meghatározó.

C  Duke-kal kapcsolatban mindig a séták jutnak a gazda eszébe.

D  Duke-kal kapcsolatban mindig az emberek nevetése jut a gazda eszébe.


A következő információk alapján válaszolj a kérdésekre!

ÁLLATKERT

A Fővárosi Állat- és Növénykert nyitva tartása

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pénztárak minden időszakban 1 órával, az állatházak pedig fél órával korábban zárnak!

Munkaszüneti és ünnepnapokon az adott hónapnak megfelelő hétvégi nyitva tartás van érvényben.

 

Jegyárak 2003. április 1-jétől

(érvényes visszavonásig)

Tisztelt Vendégünk!

Az Állatkert olyan közintézmény, amelynek fenntartása komoly összegeket kíván. Az állatok méltó gondozása, a műemlékek és a park fenntartása egyre drágább.

Naponta csaknem 3,2 millió forintba kerül a Kert üzemeltetése. Csupán az állatok etetésére a mai napon közel 370 ezer Ft-ot kell költeni.

Az Ön látogatását az teszi lehetővé, hogy az intézményt a Fővárosi Önkormányzat sok millió forinttal támogatja. Minden jegyhez kb. 300 forint támogatást ad. Emellett bizony nagy szükség van az Öntől kapott pénzre is.

Ha teheti, segítsen azzal, hogy teljes árú jegyet vesz. Amennyiben további támogatást is tud adni, dobja perselyeinkbe, vagy keresse az ÁLLATKERTI ALAPÍTVÁNYT.

Forrás: http://www.zoobudapest.com


8. feladat

Kinek kell teljes árú jegyet vennie?

A  Mindenkinek, aki nem tud kedvezményeset venni.

B  Mindenkinek, akinek van rá pénze.

C  Senkinek, de aki megteheti, vehet.

D  Aki nem az állatkert támogatója.


9. feladat

Mely napokon van zárva az állatkert?

A  Munkaszüneti napokon.

B  Ünnepnapokon.

C  Soha.

D  Karácsonykor.


10. feladat

Kiknek ingyenes a pálmaházi belépőjegy az alábbiak közül?

A  Akik tanulmányi jegyet vettek.

B  2 éves gyermekeknek.

C  Senkinek.

D  Mindenkinek.


11. feladat

Kiknek NEM jár egyáltalán kedvezmény?

A  A felnőtteknek.

B  Akik nem támogatói jegyet vesznek.

C  A felnőtteknek és azoknak, akik nem támogatói jegyet vesznek.

D  Mindenkinek jár.


12. feladat

Mit gondolsz, májustól augusztusig miért van sokkal tovább nyitva az állatkert, mint a többi hónapban?


13. feladat

Milyenfajta információkat lehet megtudni a szövegből az állatkertről? Sorolj fel hármat!


14. feladat

Szerinted hasznos-e a szöveg annak, aki az állatkertbe akar látogatni? Az olvasottakra támaszkodva indokold a válaszodat!


15. feladat

Az alábbiak közül ki nem mehet be az állatkertbe?

A  Aki nem vett a pálmaházba belépőjegyet.

B  Egy nyugdíjas néni, aki beteg.

C  Egy hatodikos általános iskolás kisfiú egyedül.

D  20 fős iskolai csoport.


Olvasd el az alábbi cikket, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

A REJTVÉNYFEJTÉS TÖRTÉNETE

Te is nagy rejtvényfejtő vagy? Vannak, akiket olyannyira el szokott ragadni a rejtvényfejtési láz, hogy ha a kezükbe kerül egy rejtvényújság, nem is tudják addig letenni, amíg fehér négyzetet találnak benne. Ma már a rejtvényeknek rengetegféle típusát ismerjük, de vajon tudod-e, honnan ered ez a sokakat lenyűgöző szenvedély? Mint annyi minden más, a rejtvények is az ókori görögöktől erednek, illetve fejtörők és rébuszok már jóval előbb léteztek (csaknem egyidősek az emberiséggel), ám az ókori Hellász (Görögország) lakói voltak azok, akik a szájhagyományban élő rejtvényeket először papírra vetették.

A mai rejtvények őse a ma bűvös négyzetként ismert típus. A legrégebbi – több mint 6000 éves – egy kínai emlékben maradt fenn. Az ábrája a mai érdeklődők számára elég bonyolult, kis fekete és fehér körökből áll: a fekete körök a páros, a fehérek a páratlan számokat jelölik.

Ezt a típust elsőként indiai közvetítéssel az egyiptomiak vették át. Hitük és vallásuk szerint bűvös erő lakott a négyzetekben, és kőbe vésve, kifaragva a nyakukban viselték őket talizmánként, amely véd a rontás és a betegségek ellen. A bűvös négyzet görög közvetítéssel jutott el Európába a hiedelemvilágával együtt, amely egészen a középkorig megmaradt.

A bűvös számokat tartalmazó négyzeteken kívül ismerünk bűvös betűnégyzeteket is. Talán az első, amely fennmaradt, az ókori Pompeji romjai alól került a felszínre. Ez egy rendkívül különleges, palindrom (oda- és visszafelé olvasva ugyanaz) rejtvény: a Miatyánk (latinul: Pater Noster) betűiből állították össze, és lóugrásban bármelyik „P” betűből kiindulva összeállíthatjuk a „pater” (atya jelentésű) szót.

Az első keresztrejtvényre azonban egy kicsit még várni kellett. Megalkotóját és keletkezésének pontos idejét nem ismerjük, ám – mint annyi mindenhez – természetesen ennek keletkezéséhez is fűződik legenda. A monda szerint egy fokvárosi fegyenc alkotta meg az első keresztrejtvény típusú fejtörőt. Victor Orville angol földbirtokos közlekedési szabálysértés miatt töltötte büntetését a börtönben. Ott, a cella falán, az ablakrácsokon keresztül beszűrődő fény által kirajzolt ábrát töltötte ki önmaga szórakoztatására. A börtönorvos tanácsára elküldte az ábrát az egyik fokvárosi angol lap főszerkesztőjének, aki fantáziát látott benne, és közzétette a lapjában. A rébusz rövidesen óriási sikert aratott az olvasók körében, és Orville egymás után kapta az újságoktól a megrendeléseket. Mire kiszabadult, már hatalmas vagyonra tett szert az ötletéből.

A valóság azonban valószínűleg sokkal szürkébb és unalmasabb ennél: a ma ismert keresztrejtvény ősének tartott fejtörő hivatalos források szerint 1913. december 21-én jelent meg a The New York Sunday World című amerikai újságban. Készítője a lap egyik újságírója, Arthur Wynne, aki jelentős változást hozott a rejtvénykészítés történetében. Wynne egy olyan ábrát szerkesztett, amelyben függőlegesen és vízszintesen is más-más szót lehetett megfejteni. A meghatározásokat nemcsak egy számmal jelölte, hanem a megfejtendő szó első és utolsó négyzetének számát is kiírta.

Európában az első rejtvény Angliában látott napvilágot 1924-ben, ez azonban már sokkal nehezebb volt, mint az amerikai: nagyobb ábra, nehezebb meghatározások stb.

Magyarországra sem nagy késéssel érkezett az első rébusz: 1925. január 22-én jelent meg az első „keresztszórejtvény” (ami a mai keresztrejtvény őse) a Ma Este című hetilap hasábjain, Kristóf Károly tollából. Bár felépítése és nyelvezete nem teljesen felel meg a mai szokásoknak, mégis igen érdekes történeti emlék. A sikeres megfejtők nyereménye is nagyon újszerű volt. Egy akkoriban divatossá vált mahjongg játékot (talán te is ismered az internetről) sorsoltak ki a beküldők között.

Azt pedig, hogy mennyire lett népszerű a keresztrejtvény a nagyvilágban, a rengeteg különböző típusú rejtvényújság, rébuszbajnokság, internetes játék stb. bizonyítja. Értelmes és egyben unaloműző szórakozást nyújt, sőt még rengeteget tanulhatsz is belőle! Ha még nem kaptál rá, itt az ideje, hogy kipróbáld!

Forrás: www.sulinet.hu


16. feladat

Kik hagyták ránk a legrégibb rejtvényt?

A  Az ókori görögök.

B  A kínaiak.

C  Az egyiptomiak.

D  Az indiaiak.


17. feladat

Mi a bűvös négyzet?

A  A bűvös kocka őse.

B  A mai rejtvények őse.

C  A keresztrejtvény őse.

D  Egy kínai emlék.


18. feladat

Milyen rejtvényt neveztek palindromnak?

A  A bűvös számokat tartalmazó rejtvényt.

B  A bűvös betűnégyzetet.

C  Az „oda- és visszafelé olvasva ugyanaz” típusúakat.

D  A lóugrásban olvasható betűnégyzetet.


19. feladat

A legenda szerint hol született meg az első keresztrejtvény?

A  New York

B  Kína

C  Egyiptom

D  Fokváros


20. feladat

Írd le 2-3 mondatban, hogyan gazdagodott meg Victor Orville földbirtokos a legenda szerint!


21. feladat

Miben volt új Arthur Wynne keresztrejtvényábrája?


22. feladat

Döntsed el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül!

Az egyiptomiak a bűvös négyzetet talizmánnak tartották, amely megvéd a betegségek ellen is.

A  igaz

B  hamis

A bűvös négyzet görög segítséggel jutott el Európába, ahol azonban elvesztette jelentőségét.

A  igaz

B  hamis

Egy rendkívül különleges palindrom, melyet a Pater Noster betűiből állítottak össze, a középkorból
maradt ránk.

A  igaz

B  hamis

Az első keresztrejtvény, amely Magyarországon látott napvilágot, 1925. január 22-én jelent meg Kristóf Károly tollából.

A  igaz

B  hamis

A legelső keresztrejtvényt valószínűleg nem Victor Orville fokvárosi fegyenc alkotta, hanem Arthur Wynne újságíró.

A  igaz

B  hamis


23. feladat

Mi a különbség az ősi bűvös négyzet és a betűnégyzet között?


Nézd át az alábbi hirdetést, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

ÓCEÁN

Forrás: szórólap


24. feladat

Melyek azok a munkakörök, amelyeknél választani lehet a teljes és a részmunkaidő között?

A  Pénztár-hostess és eladó.

B  Biztonsági őr, eladó az önkiszolgáló osztályon, hentes.

C  Alkalmazott az önkiszolgáló osztályon és áruátvevő.

D  Pénztár-hostess és alkalmazott az önkiszolgáló osztályon.


25. feladat

Mely munkakör betöltése igényel konkrét vizsgát a szöveg szerint?

A  A hentesé.

B  A biztonsági őré.

C  A karbantartóé.

D  Az eladóé.


26. feladat

Hány áruházat üzemeltet az Óceán a világban és hányat Magyarországon?

A  12 és 4

B  1996 és 309

C  4000 és 2003

D  309 és 7


27. feladat

Hány alkalmazottat keresnek az új áruházba?

A  A tervek szerint négyezer emberrel számolnak.

B  Hetet: alkalmazottat az önkiszolgáló osztályon, pénztár-hostesst, eladót, pék-cukrász-hentest, biztonsági őrt, karbantartót, áruátvevőt.

C  Nincs megadva, hány embert fognak alkalmazni.

D  Tízet: alkalmazottat az önkiszolgáló osztályon, pénztárost, hostesst, eladót, péket, cukrászt, hentest, biztonsági őrt, karbantartót, áruátvevőt.


28. feladat

Mit jelent a „sikeres pályázó” kifejezés?

A  Aki megfelel a munkakör követelményeinek, és alkalmazzák is.

B  Aki ért az összes tevékenységhez, melyet felsoroltak a szövegben.

C  Aki versenyképes jövedelmet és prémiumot kap.

D  Aki a kezdetektől részese akar lenni egy áruház életének.


29. feladat

Mit jelent a folyamatos szakmai képzés?

A  Lassan, de biztosan elsajátítható az összes munkakör.

B  Újra és újra be kell bizonyítani a tevékenységi kör ellátására való képességet.

C  Megismertetik az adott tevékenységi kör legújabb ismereteit, eljárásait.

D  Ha elég sokáig az áruház alkalmazottja valaki, a vezetőjévé is válhat.


30. feladat

Mely városrészben nyit a legújabb áruház?


Az alábbi szórólap alapján válaszolj a kérdésekre!

METROPOL


31. feladat

Mennyit kell fizetni egy 6 hetes intenzív tanfolyamért?

A  20990 Ft-ot

B  18990 Ft-ot + az áfát

C  18990 Ft-ot

D  18990 Ft-ot + a könyv árát


32. feladat

Melyik a legolcsóbb tanfolyam a felkínált típusok közül?

A  A 4 hetes szuperintenzív.

B  A 9 hetes standard.

C  A 4 hetes intenzív.

D  A 6 hetes intenzív.


33. feladat

Tanulhatunk-e ebben a nyelviskolában spanyolul és franciául?


34. feladat

Mire nincs lehetőséged a nyelvtanfolyam időtartama alatt a Metropolnál?

A  Nem nyelvvizsgázhatok az iskolában.

B  Nem kérhetek felzárkóztató órát.

C  Nem tehetek próbanyelvvizsgát.

D  Nem jelentkezhetek korrepetálásra.


35. feladat

Miért a siker jelentésű „success” angol szó került a nagyító alá?

A  Így hívják ezt a nyelviskolát.

B  Így megtanuljuk, hogyan ejtsük ezt a szót.

C  Sikert ígér a nyelvtanulást illetően.

D  Teljesen véletlenül van ott.


Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

BESZÉLGETÉS A TENGERPARTON

A tengerparton szegényesen öltözött ember fekszik egy halászbárkában és szunyókál. Mellette áll egy elegánsan öltözött turista, és éppen színes filmet fűz a fényképezőgépébe, hogy megörökítse az idilli képet, a kék eget, a békésen tarajozó, fehér hullámokkal barázdált zöld tengert, a fekete bárkát, a halász piros sapkáját. Katt! Még egy kattanás, és – mivel az Isten a hármasságot szereti – biztonság kedvéért harmadszor is: katt! Az idegen, csattanó zajra a halász felriad, feltápászkodik, álmosan cigarettát keres, az udvarias jóindulattal eltelt turista azonban megelőzi, és maga nyújt feléje egy csomag cigarettát. Szemlátomást beszélgetésbe akar elegyedni vele.

– Ma gazdag fogás várja, ugye?

A halász a fejét rázza.

– De azt hallottam, hogy ilyen időben jó a kapás!

A halász bólint.

– No, és nem fut ki a tengerre?

A halász a fejét csóválja. A turista levertnek látszik.

– Talán rosszul érzi magát?

A halász a taglejtések nyelvéről végül áttér a normális beszédre.

– Nagyszerűen érzem magam – mondja. – Soha életemben nem éreztem magam ilyen jól.

Feláll és kinyújtózik, mintha atlétaszerű testalkatáról szeretne bizonyságot tenni.

– Egyszerűen fantasztikusan jól érzem magam!

A turista arca egyre szomorúbb lesz, és már nem tudja elfojtani kérdését, amely úgyszólván a szívéből fakad:

– De akkor miért nem megy ki a tengerre?

– Mert ma reggel már kint jártam.

– És jó fogás volt?

– Olyan jó, hogy most már nincs miért még egyszer kimennem. Négy homárt, két tucat makrélát fogtam...

A halász végre teljesen felébred, beszédesebb lesz, és megnyugtatólag veregeti a turista vállát, akinek gondterhelt arckifejezését az alaptalan, de megható bánat jelének tartja.

– Még holnapra és holnaputánra is futja – jelenti ki, hogy végképp levegye a terhet az idegen válláról. – Nem akar rágyújtani az én cigarettámra?

– Köszönöm.

A cigaretta a szájban, megint katt! A turista fejét csóválva letelepszik a csónak szélére, fényképezőgépét maga mellé teszi – most szüksége van arra, hogy mindkét keze szabad legyen, mert kellő nyomatékot akar adni beszédének.

– Nem szeretnék beavatkozni személyes ügyeibe – kezdi –, csak hát képzelje el, hogy ma másodszor, harmadszor, sőt talán negyedszer is kifut a tengerre, és akkor három, négy, öt, sőt talán tíz tucat makrélát fogna... Képzelje csak el!

A halász bólint.

– És nemcsak ma, hanem holnap, holnapután is – folytatja a turista –, egyszóval mindennap, ha szerencsés napnak bizonyul, kétszer, háromszor, sőt talán négyszer is kifutna a tengerre... el tudja képzelni, hogy akkor mi lesz?

A halász a fejét rázza.

– Legfeljebb egy év múlva motort vásárolhat, két év múlva újabb bárkája lesz, három-négy év múlva pedig bizonyára vásárolhat két csónakot, és azzal aztán még többet fogna – egy szép napon pedig két motorhajója lenne, és... – a lelkesedéstől egy pillanatra elakad a turista hangja – kis hűtőházat épít, esetleg füstölőt is, aztán meg konzervgyárat, saját helikopterre tesz szert, hogy a levegőből figyelhesse a halvonulást és rádión utasíthassa a motorhajóit. Aztán engedélyt szerez, halvendéglőt nyit, és saját maga, közvetítő nélkül exportálná a homárjait egyenesen Párizsba... és akkor...

A lelkesedéstől megint elszorul a turista lélegzete: a fejét rázza, szinte megfeledkezik szabadságának örömeiről, lelke mélyén szomorkodik, és úgy nézi a békésen gördülő hullámokat, melyek között a ki nem fogott hal bukfencezik.

– Akkor... - mondja, de az izgalom még mindig megbénítja.

A halász megveregeti a vállát, mint ahogy a gyermeket szokás, akinek a torkán akadt valami.

– Akkor mi lesz? – kérdezi halkan.

– Akkor – mondja halk elragadtatással az idegen –, akkor leülhet ide a partra, szunyókálni a verőfényben, és nézheti ezt a gyönyörű tengert.

– De én most is ezt teszem! – válaszol a halász. – Nyugodtan üldögélek a parton, és bóbiskolok. Csak a maga kattogása zavart meg...

A turista töprengve távozik a parttól. A munkára gondol, amelyet mindig eszköznek tartott ahhoz, hogy egy szép napon megszerzi magának azt a lehetőséget, hogy többé ne kelljen dolgoznia. Arcán most nyoma sincs az együttérzésnek a szegényesen öltözött halász iránt – csak egy kis irigység látszik rajta.

Forrás: Heinrich Böll: Beszélgetés a tengerparton. www.szepi.hu


36. feladat

Miért riad fel a halász a szunyókálásból?

A  A turista beszélgetni kezd vele.

B  A turista cigarettával kínálja.

C  Halászni indul.

D  A turista fényképezőgépének zaja felébreszti.


37. feladat

Miért gondolja a turista, hogy a halász beteg?

A  Mert nem szólal meg.

B  Mert jó idő van.

C  Mert nem fut ki a tengerre.

D  Mert csak a fejét rázza.


38. feladat

Miért nem megy ki a tengerre a halász?

A  Már járt kint.

B  Rosszul érzi magát.

C  Már járt kint, és elég sok halat fogott.

D  Csak homárt és makrélát fogott.


39. feladat

Kire vonatkozik és mit jelenthet a következő mondat: „A cigaretta a szájban, megint katt!”?

Fogalmazd meg a jelenetet a saját szavaiddal!


40. feladat

Hogyan vélekedik a halász arról, hogy miért nem kell újra tengerre szállnia?

A  Fogott homárt és makrélát.

B  Jó volt a fogás.

C  Olyan jó volt a fogás, hogy másnapra és még azutánra is futja.

D  A turistával beszélget.


41. feladat

Mire lehet következtetni a halász következő mondatából: „Még holnapra és holnaputánra is futja”?

A  Nagyon sok halat fogott.

B  Bizonyára holnap és holnapután sem fog tengerre szállni, mert elég halat fogott.

C  Bizonyára holnap és holnapután sem fog tengerre szállni, mert rossz idő lesz.

D  Túl szép idő van, ezért nem akar tengerre szállni.


42. feladat

A turista érzései változnak a történet során. Nevezz meg két érzelmet, és magyarázd meg, hogy mi váltotta ki ezeket!


43. feladat

Mit mond a turista, miért érdemes meggazdagodnia a halásznak?

A  Hogy legyen helikoptere és motorhajója, melyekkel megkönnyítheti a halászatot.

B  Halvendéglőt nyithat, és maga exportálhatja a halakat Párizsba.

C  Hűtőházat és füstölőt építhet.

D  Leülhet a tengerpartra, szunyókálhat a verőfényben, és nézheti a gyönyörű tengert.


44. feladat

Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely a leginkább összefoglalja a turista felfogását a munkáról!


Olvasd el az alábbi tanulmányt, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

ÉRZÉKENY LELKEK

1. Napjainkban a fiúk óriási társadalmi elvárások közepette nőnek fel. Judy Chu, a New York Egyetem és a Harvard kutatója, aki a fiúk fejlődésével foglalkozik, hangsúlyozza, hogy viselkedésükkel sokszor érzelmeiket leplezik. – A fiúk lényegesen érzékenyebbek mások iránt, semmint általában feltételeznénk róluk – állítja.

2. Chu két éven át folytatott beszélgetéseket egy Boston környéki fiúcsoporttal. A négyéves kisfiúk nyíltan beszéltek a legkülönbözőbb témákkal kapcsolatos érzéseikről, a játékoktól kezdve a sérelmekig. – Nagyon figyelmesek voltak, és világosan fejezték ki magukat – mondja.

3. Idővel azonban a fiúk környezetük elvárásainak fényében változtattak a magatartásukon. – Kezdtek úgy viselkedni, hogy a kapcsolataikban megnyilvánuló szándékaik kevésbé legyenek tetten érhetőek, ettől pedig nemtörődömnek tűntek – magyarázza a kutató.

4. Chu úgy véli, a fiúk sokkal gondosabban választják meg, hogy hol és kivel osszák meg azokat a gondolataikat és érzéseiket, amelyektől kiszolgáltatottá válhatnak. Megismert egy fiút, aki az önmagukat „hitványak”-nak nevező bandához tartozott. – Az osztályban minden lánnyal jóban vagyok – árulta el Chunak ez a fiú. – De ha Bill (a bandavezér) rájönne, kirúgna a csapatból.

5. A fiúk barátkozási szokásai szintén változóban vannak. – Hajlamosak vagyunk a lányokat az érzelmi közelséggel, a fiúkat inkább a sporttal és a fizikai aktivitással összefüggő barátságokkal kapcsolatba hozni – mondja Niobe Way, a New York Egyetem pszichológiaprofesszora, aki alacsony jövedelmű családokban élő fiúk körében végzett kutatásokat. – Pedig a kemény, belevaló srácok is bevallják, hogy szeretnének olyan barátokat, akikkel megoszthatják a titkaikat.

6. A kutatásban részt vett egy fiú, Malcolm, aki remekül sportolt, a többiek csodálattal néztek fel rá. Egyik nap Malcolm megtudta, hogy egy jó barátja pletykált róla, és nagyon elszomorodott.

7. – A közvélekedés szerint a barátokkal folytatott vita, a pletyka nem érinti igazán mélyen a fiúkat, a sértéseket kivédik, egyszerűen túlteszik magukat rajtuk – mondja Way. Csakhogy ez óriási tévedés! Malcolm a történtek után elhatározta, hogy összes barátjával szakít. („Hátulról döfik beléd a kést.”) Álláspontja mellett a középiskolai évei alatt végig kitartott.

8. Amikor a fiúk szóba hozzák az érzelmeiket, a felnőttek sokszor megpróbálják mérsékelni ezek hőfokát. – Azt mondogatják: „Az én fiam túlságosan érzékeny.” – magyarázza a gyermekpszichológus Thompson. – Nem jönnek rá, hogy ez korántsem elszigetelt eset, ez a normális.

9. A szülők tehát másképp reagálnak a lányuk, mint a fiuk szomorúságára. – A különbség látszólag csekély – folytatja Thompson. – A síró kislánytól megkérdik, mi baja, a szomorkodó fiúnak azonban megpaskolják a fejét, és azt mondják neki: „Semmi baj. Na, eridj a dolgodra!” Az eredmény, állítják egyes kutatók, a kamaszkortól az érett felnőtt korig húzódó érzelmi elszigeteltség lesz – fizikai és érzelmi következményekkel.

Forrás: A fiúk a gyengébbik nem? Érzékeny lelkek (részlet). Reader’s digest, 2002.december, 88. old.


45. feladat

Melyik név a kakukktojás? Miért?

A  Judy Chu

B  Thompson

C  Malcolm

D  Niobe Way

Azért mert:


46. feladat

Melyik városban dolgozik Niobe Way?


47. feladat

Döntsd el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül!

Chu négy éven át folytatott beszélgetéseket egy Boston környéki fiúcsoporttal. A kétéves kisfiúk nyíltan beszéltek érzéseikről.

A  igaz

B  hamis

Malcolmot nagyon megviselte barátaival való konfliktusa.

A  igaz

B  hamis

Malcolm elárulta Chunak, hogy valójában minden lánnyal jóban van az osztályban, de nem akarja, hogy Bill (a bandavezér) megtudja, mert akkor kirúgná a csapatból.

A  igaz

B  hamis

Malcolm általános iskolai évei alatt végig kitartott álláspontja mellett, miszerint összes barátjával megszakítja a kapcsolatot.

A  igaz

B  hamis


48. feladat

Milyen ellentétes érzései lehettek a Bill bandájába tartozó fiúnak?

A  Nem szeretett volna Billel barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak.

B  Nem szeretett volna a lányokkal barátkozni, de meg akart felelni Billnek.

C  Szeretett volna a lányokkal is barátkozni, de Billnek is meg akart felelni.

D  Szeretett volna Billel is barátkozni, de meg akart felelni a lányoknak is.


49. feladat

Miért rúgná ki Bill a fiút, ha megtudná, hogy a lányokkal barátkozik?

A  Bill azt szeretné, ha a fiú csak vele barátkozna.

B  Bill azt szeretné, ha a lányok rajta kívül senkivel sem barátkoznának.

C  Bill a lányokkal való barátkozást gyengeségnek gondolja.

D  A fiúk csak sporttal és fizikai aktivitással összefüggő barátságokat köthetnek.


50. feladat

A szöveg alapján írj le két olyan jellemző dolgot, amelyben a szakemberek szerint a fiúk mások, mint ahogyan azt a közvélemény tartja!


51. feladat

Képzeld el, hogy szülő vagy, van egy kisfiad! A cikk tanulságai alapján melyik tanács helyes?

A  Ne engedje, hogy a fiúgyermek kinyilvánítsa sértettségét, félelmét, mert ez gyengeséghez vezet!

B  Mondja többször gyermekének, hogy legyen erős, viselkedjen férfi módjára, különösképp akkor, ha ő épp sebezhetőnek érzi magát!

C  Bátorítsa fiát, hogy fejezze ki őszintén legkülönfélébb érzelmeit, örömét, szomorúságát, magányát stb.!

D  Vigyázzon, ne fejezze ki nyíltan együttérzését, mert attól a gyermek még jobban elszomorodik!


52. feladat

Fejezd be a mondatot! A 9. rész …..

A  megmagyarázza a 8. részben leírtakat a gyerekek érzéseivel kapcsolatban.

B  kiegészíti a 8. részt, további információkat közöl arról, hogy a gyerekek mennyire nyíltak és figyelmesek voltak.

C  kiegészíti a 8. részt, további információkat közöl arról, hogy a gyerekek magatartása a környezet elvárásainak ellenére nem változott, csupán nemtörődömmé váltak.

D  kiegészíti a 8. részt, és feltárja az esetleges következményeket.


53. feladat

Mit gondolsz, miért írja le a cikk írója több szakember véleményét a témáról?


Olvasd el az alábbi humoros történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

AMIÉRT A SZÜLŐK MEGŐSZÜLNEK

Egy nagyvállalat vezetőjének fel kellett hívnia egyik alkalmazottját a központi számítógép meghibásodása miatt. Felhívta az alkalmazott otthoni számát, a kagylót egy gyerek vette fel suttogó hangon beleszólva:

– Halló?

– Apukád otthon van? – kérdezte a főnök.

– Igen – suttogta a vékony hang.

– Beszélhetnék vele?

A főnök meglepetésére a vékony hang azt suttogta: – Nem.

Mivel egy felnőttel szeretett volna beszélni, a főnök azt kérdezte:

– Anyukád ott van?

– Igen – hangzott a válasz.

– Beszélhetnék vele?

A vékony hang ismét suttogva: – Nem.

A főnök, remélve, hogy akad valaki, akinél üzenetet hagyhat, azt kérdezte:

– Van még ott valaki?

– Igen – suttogta a gyerek –, egy rendőr. A főnök csodálkozva azon, hogy mit kereshet egy rendőr az alkalmazottjánál, azt kérdezte:

– Beszélhetnék a rendőrrel?

– Nem, el van foglalva – suttogta a gyerek.

– Mivel van elfoglalva? – kérdezte a főnök.

– Az apuval, az anyuval és a tűzoltóval beszélget – hangzott a suttogó válasz. Növekvő aggodalommal, mivel a telefon hátterében egy helikopterszerű hangot hallott, a főnök azt kérdezte:

– Mi ez a hang?

– Egy helikopter – válaszolta a suttogó hang.

– Mi folyik ott? – kérdezte a főnök most már megrémülve. Félénk hangon válaszolt a gyerek:

– A mentőalakulat most landolt a helikopterrel.

Megrémülve, aggódva és zavartan kérdezte a főnök: – Mit keresnek?

Még mindig suttogva, kuncogását visszafojtva az ifjú hang így válaszolt: – Engem.

Forrás: http://www.napivicc.hu


54. feladat

Mivel foglalkozik a kisfiú apukája?

A  helikoptervezető

B  egy nagyvállalat vezetője

C  egy nagyvállalat alkalmazottja

D  tűzoltó


55. feladat

Milyen ügyben hívják a kisfiú apukáját a történet elején?

A  A fiával akarnak beszélni.

B  Csak beszélgetni akarnak.

C  Munkát akarnak neki adni.

D  A számítógép meghibásodása miatt.


56. feladat

Miért beszélt a kisfiú suttogó hangon?


57. feladat

Kivel beszélget az apa, az anya és a tűzoltó?

A  Egy helikoptervezetővel.

B  Egy rendőrrel.

C  Egymással.

D  A gyerekkel.


58. feladat

Mit érez a főnök a történet végén, mikor meghallja a zúgó helikopter hangját? Miért?


59. feladat

Mire vonatkozhat szerinted az Amiért a szülők megőszülnek cím? Hogyan értelmezhető?


60. feladat

Szerinted milyen a történet hangulata? Válaszodat részletesen indokold!