eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - számolási készség 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (16:58)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: matematika

Készség- és képességmérés 4. osztály - számolási készség 1. változat

Elemi számolási készség

Számírás

A betűvel megadott számokat írd le számjegyekkel!

A számokat a helyi értékeknek megfelelően írd egymás alá, a példát követve!

Számok betűkkel

Számjegyekkel

PÉLDA:   Négyezer-hatszázöt

Háromezer-hétszázharminc

Kilencszázötven

Nyolcezer-kilencven

Hét

Negyven

Ötezer-kettőszáznégy

Kétezer-négyszáz

Háromszázhatvanegy

Kilencezer-kilenc

Hatezer-százhúsz

Nyolcvanöt

Hatszáz

Négyezer-tizenhárom

Ötszázkettő

Hétezer

 

Mértékegységváltás

PÉLDA:   1 óra =   perc
63 dm =   mm
5700 g =   dkg
7 nap =   óra
4400 liter =   hl
2 cm2 =   mm2
30000 m =   km
89 kg =   dkg
51 liter =   cl
96 hónap =   év
1500 cm2 =   dm2

 

Összeadás

Kivonás

8 + 1 = 84 - 3 =
62 + 7 = 16 - 9 =
50 + 29 = 5 - 2 =
4 + 2 = 29 - 14 =
71 + 20 = 33 - 5 =
38 + 5 = 91 - 89 =
1 + 4 = 4 - 1 =
84 + 10 = 42 - 38 =
7 + 3 = 88 - 73 =
25 + 4 = 93 - 2 =
43 + 9 = 25 - 8 =
8 + 6 = 47 - 37 =
97 + 1 = 64 - 59 =
56 + 8 = 8 - 6 =
5 + 3 = 45 - 1 =
77 + 8 = 31 - 26 =
9 + 4 = 72 - 4 =
11 + 31 = 7 - 1 =
6 + 5 = 40 - 20 =
32 + 4 = 36 - 6 =

 

Szorzás

Osztás

1 · 5 = 7 : 7 =
9 · 10 = 20 : 5 =
7 · 6 = 16 : 2 =
1 · 1 = 27 : 3 =
5 · 2 = 30 : 10 =
7 · 10 = 6 : 1 =
6 · 3 = 81 : 9 =
8 · 7 = 24 : 8 =
5 · 9 = 4 : 1 =
10 · 8 = 50 : 5 =
2 · 4 = 49 : 7 =
3 · 5 = 24 : 4 =
6 · 8 = 20 : 2 =
4 · 1 = 40 : 8 =
2 · 9 = 21 : 3 =
10 · 6 = 12 : 6 =
4 · 7 = 10 : 10 =
3 · 3 = 30 : 6 =
8 · 2 = 32 : 4 =
9 · 4 = 18 : 9 =