eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 20. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (15:48)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 20. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

fiatalasszony         illik   nem illik       

ronda         illik   nem illik       

ötös         illik   nem illik       

vén         illik   nem illik       


 

virágos         illik   nem illik       

világos         illik   nem illik       

kétféle         illik   nem illik       

máz         illik   nem illik       


 

fázik         illik   nem illik       

hazaér         illik   nem illik       

játék         illik   nem illik       

kisegér         illik   nem illik       


 

hatalmas         illik   nem illik       

csángó         illik   nem illik       

kosár         illik   nem illik       

lap         illik   nem illik       


 

kacsa         illik   nem illik       

zavar         illik   nem illik       

jelez         illik   nem illik       

vad         illik   nem illik       


 

támad         illik   nem illik       

csomag         illik   nem illik       

csomó         illik   nem illik       

véd         illik   nem illik       


 

mókus         illik   nem illik       

olvasás         illik   nem illik       

modern         illik   nem illik       

süt         illik   nem illik       


 

üzlet         illik   nem illik       

lakás         illik   nem illik       

pince         illik   nem illik       

sár         illik   nem illik       


 

feleség         illik   nem illik       

történet         illik   nem illik       

mélység         illik   nem illik       

szerb         illik   nem illik       


 

teve         illik   nem illik       

ruha         illik   nem illik       

zseb         illik   nem illik       

ne         illik   nem illik       


 

határőr         illik   nem illik       

gazdag         illik   nem illik       

diófa         illik   nem illik       

dió         illik   nem illik       


 

kiskakas         illik   nem illik       

bújik         illik   nem illik       

ősz         illik   nem illik       

pap         illik   nem illik       


 

szeretőre         illik   nem illik       

csatározás         illik   nem illik       

szállítja         illik   nem illik       

iskolai         illik   nem illik       


 

újságíróként         illik   nem illik       

cselekvés         illik   nem illik       

előbbinek         illik   nem illik       

végre         illik   nem illik       


 

harmadik         illik   nem illik       

szerzőjét         illik   nem illik       

megcsókol         illik   nem illik       

áttetszően         illik   nem illik       


 

bevezetés         illik   nem illik       

elrepül         illik   nem illik       

gyakorlat         illik   nem illik       

szolgálat         illik   nem illik       


 

áldozatként         illik   nem illik       

csodálkozik         illik   nem illik       

berendezés         illik   nem illik       

párbeszédes         illik   nem illik       


 

törekvésről         illik   nem illik       

szólítják         illik   nem illik       

vigasztal         illik   nem illik       

annak         illik   nem illik       


 

megvilágít         illik   nem illik       

irányítás         illik   nem illik       

gyógyít         illik   nem illik       

másolja         illik   nem illik       


 

izgalmas         illik   nem illik       

szabadul         illik   nem illik       

fogni         illik   nem illik       

nevezte         illik   nem illik       


 

induláskor         illik   nem illik       

hallgatóság         illik   nem illik       

tisztítani         illik   nem illik       

emlékezet         illik   nem illik       


 

elmosolyodik         illik   nem illik       

színesre         illik   nem illik       

barátságos         illik   nem illik       

szarvas         illik   nem illik       


 

meglepetésül         illik   nem illik       

kezdetben         illik   nem illik       

elválasztva         illik   nem illik       

álldogál         illik   nem illik       


 

halálosan         illik   nem illik       

szabályoz         illik   nem illik       

bajnoknak         illik   nem illik       

tyúkocska         illik   nem illik       


 

tanyázik         illik   nem illik       

megfontolt         illik   nem illik       

ragaszkodik         illik   nem illik       

lépked         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       független

van   nincs       játszótér

EGYSZERŰ,   SZABAD 


van   nincs       felejt

van   nincs       eltart

MÓD,   ELLÁT 


van   nincs       didereg

van   nincs       pillanat

FELTÉTEL,   MÉRTÉK 


van   nincs       szerepel

van   nincs       megesz

FELLÉP,   MEGSZOKIK 


van   nincs       baktat

van   nincs       jövedelem

MEGTUD,   BEVÉTEL 


van   nincs       szokik

van   nincs       kipakol

KÖZELEDIK,   CSENG 


van   nincs       elintéz

van   nincs       erőszak

MEGOLD,   AGRESSZIÓ 


van   nincs       megszólal

van   nincs       pálinka

NYILATKOZIK,   ÖREGEMBER 


van   nincs       kerékpár

van   nincs       eszes

OKOS,   BICIKLI 


van   nincs       bezár

van   nincs       rejtvény

LEZÁR,   MEGISMER 


van   nincs       megráz

van   nincs       felriad

FELÉBRED,   IDEJÖN 


van   nincs       dalol

van   nincs       elhamvad

CINCOG,   HELYZET 


van   nincs       megszakad

van   nincs       rendelő

ABBAHAGY,   ÁRUHÁZ 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'ebben az irányban'

van   nincs        'minden egyedet összevéve'

van   nincs        'lemegy, elhalad'

van   nincs        'nemzedék, emberöltő'

van   nincs        'tisztátalan anyag'

BIOLÓGIA,  ERRE,  GENERÁCIÓ,  ÖSSZESEN,  PISZOK 


van   nincs        'mohó, falánk'

van   nincs        'az ünnepnap'

van   nincs        'forróvá, izzóvá minősít'

van   nincs        'tavalyi nyílás'

van   nincs        'véleményt leszól'

DÉLUTÁN,  MEGTORPAN,  PÉK,  SZÍN,  ÜGYFÉL 


van   nincs        'észlelés eredménye'

van   nincs        'hasonlóképpen'

van   nincs        'az út megtétele közben'

van   nincs        'gabonából készült őrlemény'

van   nincs        'a cselekvés meggyorsítását kéri'

ERKÖLCS,  LISZT,  MINŐSÉG,  SÜRGET,  SZINTÉN 


van   nincs        'a szavak illő írása'

van   nincs        'mongoloid'

van   nincs        'bűncselekménnyel vádolt'

van   nincs        'a mai napot megelőző napon'

van   nincs        'éretté válik'

BAJNOKSÁG,  CSÚSZIK,  IGAZGATÓ,  JOGI,  TEGNAP 


van   nincs        'kölcsönös engedményeken alapuló megegyezés'

van   nincs        'megbeszélést végigszenved'

van   nincs        'egy ország költségvetési közleménye'

van   nincs        'megszokott mozdulattal megigazít'

van   nincs        'bármely személy'

AZNAP,  BÁRKI,  ENNYI,  KOMPROMISSZUM,  GONDOSKODIK