eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 19. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (15:46)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 19. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

teherautó         illik   nem illik       

puskás         illik   nem illik       

papír         illik   nem illik       

toll         illik   nem illik       


 

templom         illik   nem illik       

torony         illik   nem illik       

halott         illik   nem illik       

jegy         illik   nem illik       


 

kanyar         illik   nem illik       

kagyló         illik   nem illik       

villog         illik   nem illik       

út         illik   nem illik       


 

tizenöt         illik   nem illik       

kórház         illik   nem illik       

mentő         illik   nem illik       

park         illik   nem illik       


 

szörnyeteg         illik   nem illik       

illet         illik   nem illik       

pálya         illik   nem illik       

térd         illik   nem illik       


 

függöny         illik   nem illik       

vázlat         illik   nem illik       

hátul         illik   nem illik       

nád         illik   nem illik       


 

traktor         illik   nem illik       

hajlít         illik   nem illik       

hideg         illik   nem illik       

kép         illik   nem illik       


 

bútor         illik   nem illik       

alszik         illik   nem illik       

szorít         illik   nem illik       

bolt         illik   nem illik       


 

főiskola         illik   nem illik       

papucs         illik   nem illik       

padló         illik   nem illik       

tart         illik   nem illik       


 

         illik   nem illik       

iskola         illik   nem illik       

betű         illik   nem illik       

         illik   nem illik       


 

korsó         illik   nem illik       

lusta         illik   nem illik       

pajtás         illik   nem illik       

tej         illik   nem illik       


 

évszak         illik   nem illik       

kötet         illik   nem illik       

nyár         illik   nem illik       

tél         illik   nem illik       


 

nyugodtan         illik   nem illik       

befejezés         illik   nem illik       

amarra         illik   nem illik       

alája         illik   nem illik       


 

hallgatásban         illik   nem illik       

művelődési         illik   nem illik       

előle         illik   nem illik       

múlva         illik   nem illik       


 

fejlődésben         illik   nem illik       

nagyságos         illik   nem illik       

tudóssal         illik   nem illik       

hozzá         illik   nem illik       


 

lépésnyi         illik   nem illik       

történetben         illik   nem illik       

építési         illik   nem illik       

valósággal         illik   nem illik       


 

egyértelműen         illik   nem illik       

felújítása         illik   nem illik       

igaziból         illik   nem illik       

felnéz         illik   nem illik       


 

fogalmaz         illik   nem illik       

gyanúsan         illik   nem illik       

ostobaság         illik   nem illik       

állásért         illik   nem illik       


 

harmadszor         illik   nem illik       

gyengéden         illik   nem illik       

lépésben         illik   nem illik       

illetékes         illik   nem illik       


 

szabadságon         illik   nem illik       

rettenetes         illik   nem illik       

mostani         illik   nem illik       

sétálni         illik   nem illik       


 

izgatottan         illik   nem illik       

békésnek         illik   nem illik       

felsegíti         illik   nem illik       

évi         illik   nem illik       


 

meghallgat         illik   nem illik       

bekapcsol         illik   nem illik       

élőként         illik   nem illik       

javára         illik   nem illik       


 

elmondani         illik   nem illik       

amolyanná         illik   nem illik       

környezet         illik   nem illik       

erről         illik   nem illik       


 

figyelmesség         illik   nem illik       

művésznek         illik   nem illik       

sárgásan         illik   nem illik       

brigád         illik   nem illik       


 

kegyetlenül         illik   nem illik       

elkészült         illik   nem illik       

ebédel         illik   nem illik       

föléje         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       látszik

van   nincs       alkalom

FEHÉR,   ELŐZŐ 


van   nincs       ellenség

van   nincs       ráér

ELLENFÉL,   FELÜL 


van   nincs       ugyanúgy

van   nincs       munkaügyi

SEGÍTŐKÉSZ,   FÓRUM 


van   nincs       zárt

van   nincs       túlszárnyal

MEGHALAD,   HIRDET 


van   nincs       szabadidő

van   nincs       kormos

FEKETE,   IGEN 


van   nincs       atom

van   nincs       bejön

BEJÁR,   AJÁNDÉK 


van   nincs       keresztény

van   nincs       feláll

BÉNA,   FELKEL 


van   nincs       vacog

van   nincs       érdeklődés

RESZKET,   KÍVÁNCSISÁG 


van   nincs       nyers

van   nincs       büszke

DURVA,   JÓSZÍVŰ 


van   nincs       kiugrik

van   nincs       falusi

ÜVÖLT,   KÖTELES 


van   nincs       angyal

van   nincs       halom

CSÁSZÁR,   MECHANIZMUS 


van   nincs       akadály

van   nincs       elvállal

VASÁRNAP,   MIÓTA 


van   nincs       talán

van   nincs       csapkod

TÁN,   KÖSZÖNT 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'hosszas előkészületet tesz valamire'

van   nincs        'jelzett időponttól'

van   nincs        'útvonalakon való rendszeres helyváltoztatás'

van   nincs        'az is lehet, hogy...'

van   nincs        'rendszeres havi járandóság'

FORGALOM,  KÉSZÜLŐDIK,  NYUGDÍJ,  RÓLA,  ÚTKÖZBEN 


van   nincs        'sikerrel kecsegtető'

van   nincs        'arra a helyre'

van   nincs        'nőnemű kisbaba'

van   nincs        'a víz szintje lejjebb száll'

van   nincs        'valamin át űz'

APAD,  KOMA,  MEZŐGAZDASÁG,  ODA,  TÉNYLEG 


van   nincs        'észrevehető előzmény nélkül'

van   nincs        'messze hangzóan szól'

van   nincs        'méter századrésze'

van   nincs        'kirepül'

van   nincs        'délen található'

CENTIMÉTER,  DÉLI,  ÉRTE,  HIRTELEN,  KISZÁLL 


van   nincs        'természetesen, hogyne'

van   nincs        'vízben élő, ízeltlábú'

van   nincs        'megszűnik élni'

van   nincs        'valóságot figyelmen kívül hagyó'

van   nincs        'összetevőire bontás'

ELEMZÉS,  IRREÁLIS,  MEGHAL,  PERSZE,  RÁK 


van   nincs        'szabályos számú sorozat'

van   nincs        'sajátos irányú oktatás'

van   nincs        'addig, ameddig a fele terjed'

van   nincs        'tavaszi, kehely alakú, hagymás dísznövény'

van   nincs        'biztosít a fontossága felől'

EDDIG,  FÉLIG,  KÉPZÉS,  HÚSVÉT,  TULIPÁN