eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 14. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (15:31)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 14. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

mosoly         illik   nem illik       

kémia         illik   nem illik       

kenyér         illik   nem illik       

hús         illik   nem illik       


 

múzeum         illik   nem illik       

lámpa         illik   nem illik       

mozog         illik   nem illik       

behuny         illik   nem illik       


 

század         illik   nem illik       

szelíd         illik   nem illik       

kutya         illik   nem illik       

         illik   nem illik       


 

tarkó         illik   nem illik       

óriási         illik   nem illik       

író         illik   nem illik       

bánt         illik   nem illik       


 

módszer         illik   nem illik       

köpeny         illik   nem illik       

közte         illik   nem illik       

pont         illik   nem illik       


 

kalács         illik   nem illik       

világ         illik   nem illik       

öreg         illik   nem illik       

úr         illik   nem illik       


 

radír         illik   nem illik       

vastag         illik   nem illik       

ceruza         illik   nem illik       

lóg         illik   nem illik       


 

folyosó         illik   nem illik       

kopasz         illik   nem illik       

kalap         illik   nem illik       

küld         illik   nem illik       


 

ritmus         illik   nem illik       

bajusz         illik   nem illik       

láng         illik   nem illik       

tűz         illik   nem illik       


 

fiatalember         illik   nem illik       

pogány         illik   nem illik       

pótol         illik   nem illik       

örül         illik   nem illik       


 

szomszéd         illik   nem illik       

bunda         illik   nem illik       

állít         illik   nem illik       

ujj         illik   nem illik       


 

holttest         illik   nem illik       

millió         illik   nem illik       

jég         illik   nem illik       

eb         illik   nem illik       


 

hunyorog         illik   nem illik       

megállapít         illik   nem illik       

egyébként         illik   nem illik       

alig         illik   nem illik       


 

fegyveresen         illik   nem illik       

elhelyez         illik   nem illik       

ruhásra         illik   nem illik       

bolti         illik   nem illik       


 

befolyásol         illik   nem illik       

zavartalan         illik   nem illik       

tehetetlen         illik   nem illik       

megállt         illik   nem illik       


 

cigarettázik         illik   nem illik       

átvilágítás         illik   nem illik       

elegendő         illik   nem illik       

mozgalom         illik   nem illik       


 

másodszor         illik   nem illik       

szocialista         illik   nem illik       

piszkosan         illik   nem illik       

őrségben         illik   nem illik       


 

nagyszülő         illik   nem illik       

elismerés         illik   nem illik       

taszít         illik   nem illik       

haladt         illik   nem illik       


 

alulról         illik   nem illik       

néhány         illik   nem illik       

ezennel         illik   nem illik       

ennivaló         illik   nem illik       


 

türelmetlenség         illik   nem illik

megállóban         illik   nem illik

felhasznál         illik   nem illik

mögötte         illik   nem illik


 

szélessége         illik   nem illik       

gondosan         illik   nem illik       

versszak         illik   nem illik       

zörget         illik   nem illik       


 

pusztulás         illik   nem illik       

sorakozik         illik   nem illik       

engedélye         illik   nem illik       

sárosan         illik   nem illik       


 

folytán         illik   nem illik       

építkezés         illik   nem illik       

értéke         illik   nem illik       

megbeszél         illik   nem illik       


 

nagyságúra         illik   nem illik       

szorgalmas         illik   nem illik       

egyházi         illik   nem illik       

forintos         illik   nem illik       


 

elszalad         illik   nem illik       

kerget         illik   nem illik       

közlekedik         illik   nem illik       

felsőbbség         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       isten

van   nincs       nyugati

CÉG,   UGYAN 


van   nincs       demokrácia

van   nincs       mulató

BÁR,   MŰKÖDIK 


van   nincs       talaj

van   nincs       mindenféle

ÁLTALÁBAN,   FÖLD 


van   nincs       meglep

van   nincs       foglalkozás

SZAKMA,   KIJELÖL 


van   nincs       polgári

van   nincs       csomagol

ÖSSZEPAKOL,   CIVIL 


van   nincs       megválaszt

van   nincs       előtér

VALL,   HATÁSKÖR 


van   nincs       élet

van   nincs       csüng

RÉSZVÉTEL,   BETEG 


van   nincs       mulatság

van   nincs       almafa

BÁL,   FELTESZ 


van   nincs       kifejt

van   nincs       különbözik

ELPUSZTÍT,   ELTÉR 


van   nincs       csúf

van   nincs       túlságos

CSÚNYA,   MEGESZIK 


van   nincs       aggódik

van   nincs       ifjúság

OTTHAGY,   KÖZVÉLEMÉNY 


van   nincs       élénk

van   nincs       tartalék

PÉLDAKÉP,   ELEVEN 


van   nincs       beleegyezik

van   nincs       elegáns

MEGENGED,   TECHNIKA 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'ahhoz hasonló'

van   nincs        'helyi igazgatási terület'

van   nincs        'ízét próbálja'

van   nincs        'kijelentés tartalma'

van   nincs        'mesterséges hűtésű tároló'

ÁLLÍTÁS,  ELKÜLD,  KERÜLET,  MÁK,  OLY 


van   nincs        'máshol rossz hírű'

van   nincs        'bensőséges kapcsolat'

van   nincs        'picinyke elefánt'

van   nincs        'képzeletbeli dolog'

van   nincs        'felhalmozott őszibarack'

FESTÉK,  ELKÉPZELÉS,  JÚLIUS,  TEKINTÉLY,  SZAG 


van   nincs        'tarka tollú, veréb nagyságú énekesmadár'

van   nincs        'valamiféle elnökség eltávolít'

van   nincs        'várható történet'

van   nincs        'szüntelen törekvés a cél elérésére'

van   nincs        'szabadságjogokért küzdő'

AKARAT,  ÁGAZAT,  KIJELENTÉS,  LIBERÁLIS,  PINTY 


van   nincs        'tekintetét valamire irányítja'

van   nincs        'jó, kiváló'

van   nincs        'valamely cél érdekében megnyerni igyekszik'

van   nincs        'kényszerből végzett egyhangú munka'

van   nincs        'telefonál valahonnét'

ÖLT,  HANGYA,  KÍNAI,  REMEK,  RÁNÉZ 


van   nincs        'mielőtt megjelent'

van   nincs        'országrész, tájegység'

van   nincs        'hibákra rámutat'

van   nincs        'szakmai meggyőződés'

van   nincs        'a jövőben valószínű'

BÍRÁL,  CSAKHOGY,  HÁNY,  IGÉNYEL,  RÉGIÓ