eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 3. (18:33)
Hivatalos: kompetencia
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Készség- és képességmérés 4. osztály - olvasáskészség 1. változat


Elemi olvasáskészség: képes szóolvasás

Döntsd el melyik szó jelentése illik a képre!

Lehet, hogy az összes szó jelentése illik, a képre. Lehet, hogy egyik szó jelentése sem illik a képre. Az is lehet, hogy egy vagy néhány szó jelentése illik a képre, a többié nem.


Példa:

összeállít         illik   nem illik       

mondani         illik   nem illik       

kötelesség         illik   nem illik       

legtöbbet         illik   nem illik       


Példa:

repülő         illik   nem illik       

lebeg         illik   nem illik       

repül         illik   nem illik       

bogár         illik   nem illik       


Példa:

szakáll         illik   nem illik       

sereg         illik   nem illik       

falu         illik   nem illik       

áll         illik   nem illik       


Példa:

ülésen         illik   nem illik       

megtanít         illik   nem illik       

nyitva         illik   nem illik       

muzsikál         illik   nem illik       


 

légy         illik   nem illik       

három         illik   nem illik       

csenget         illik   nem illik       

öt         illik   nem illik       


 

nővér         illik   nem illik       

oltás         illik   nem illik       

műhely         illik   nem illik       

bal         illik   nem illik       


 

gyertya         illik   nem illik       

térkép         illik   nem illik       

méh         illik   nem illik       

ég         illik   nem illik       


 

kolbász         illik   nem illik       

osztály         illik   nem illik       

napló         illik   nem illik       

szél         illik   nem illik       


 

lobog         illik   nem illik       

front         illik   nem illik       

zászló         illik   nem illik       

táj         illik   nem illik       


 

anyuka         illik   nem illik       

kereszt         illik   nem illik       

hordó         illik   nem illik       

noha         illik   nem illik       


 

ömlik         illik   nem illik       

sofőr         illik   nem illik       

mozi         illik   nem illik       

csap         illik   nem illik       


 

vízitündér         illik   nem illik       

drága         illik   nem illik       

fene         illik   nem illik       

kérd         illik   nem illik       


 

hangos         illik   nem illik       

ifjú         illik   nem illik       

szorzás         illik   nem illik       

néz         illik   nem illik       


 

kendő         illik   nem illik       

vidám         illik   nem illik       

kavics         illik   nem illik       

hölgy         illik   nem illik       


 

gyönyörű         illik   nem illik       

izom         illik   nem illik       

mintha         illik   nem illik       

nyom         illik   nem illik       


 

kamra         illik   nem illik       

baleset         illik   nem illik       

boldog         illik   nem illik       

polc         illik   nem illik       


 

kirándulás         illik   nem illik       

kanna         illik   nem illik       

haza         illik   nem illik       

hajt         illik   nem illik       


 

utáni         illik   nem illik       

amerikai         illik   nem illik       

földje         illik   nem illik       

törölget         illik   nem illik       


 

csengőre         illik   nem illik       

lépcsőházi         illik   nem illik       

remélte         illik   nem illik       

jelentősen         illik   nem illik       


 

nehézkesen         illik   nem illik

megpróbál         illik   nem illik

hálózatról         illik   nem illik

megmagyaráz         illik   nem illik


 

megtanul         illik   nem illik       

terjedne         illik   nem illik       

gyümölcsös         illik   nem illik       

berajzol         illik   nem illik       


 

felkiált         illik   nem illik       

elhárítja         illik   nem illik       

mellette         illik   nem illik       

elemez         illik   nem illik       


 

alatta         illik   nem illik       

megdöbben         illik   nem illik       

lakóval         illik   nem illik       

érintett         illik   nem illik       


 

mondogat         illik   nem illik       

következők         illik   nem illik       

európainak         illik   nem illik       

hátrafordul         illik   nem illik       


 

térségnek         illik   nem illik       

jelentéssel         illik   nem illik       

óvatosan         illik   nem illik       

részecske         illik   nem illik       


 

dobozba         illik   nem illik       

bántalmaz         illik   nem illik       

gurítja         illik   nem illik       

sokszor         illik   nem illik       


 

egészséges         illik   nem illik       

csúsztat         illik   nem illik       

hadonászik         illik   nem illik       

felelőnek         illik   nem illik       


 

unatkozik         illik   nem illik       

építésszel         illik   nem illik       

biztosítás         illik   nem illik       

elmúlt         illik   nem illik       


 

csilingel         illik   nem illik       

említett         illik   nem illik       

félhomály         illik   nem illik       

kifogásként         illik   nem illik       


Elemi olvasáskészség: szinonimaolvasás

Hasonlítsd össze a kisbetűs és NAGYBETŰS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője!

Négyféle megoldás lehetséges:

van   nincs       gyenge

van   nincs       madzag

ZSINEG,   ERŐTLEN

------------------------------------------------

van   nincs       locsog

van   nincs       aláírás

FECSEG,   ILLUSZTRÁCIÓ

------------------------------------------------

van   nincs       benzin

van   nincs       felcserél

ZÚZMARA,   HELYETTESÍT

------------------------------------------------

van   nincs       jelzőlámpa

van   nincs       kevély

LOMPOS,   ÖSSZEKÖT


van   nincs       rendkívüli

van   nincs       egyetem

EGYHÁZ,   KÖZVETLEN 


van   nincs       műveltség

van   nincs       csatorna

ERESZ,   KULTÚRA 


van   nincs       másnap

van   nincs       házigazda

ÉPP,   KOLLÉGA 


van   nincs       öröm

van   nincs       ceremónia

JÓKEDV,   IDŐPONT 


van   nincs       rémület

van   nincs       gyűlik

VON,   FÉLELEM 


van   nincs       bánya

van   nincs       kívánság

BŰN,   IGÉNY 


van   nincs       kihúz

van   nincs       felemelkedik

TÉNY,   KÉPVISEL 


van   nincs       szorul

van   nincs       távozik

AKAD,   KIMEGY 


van   nincs       bízik

van   nincs       vezér

FEJEDELEM,   HISZ 


van   nincs       közönyös

van   nincs       fiatalság

DEMOKRATA,   SORS 


van   nincs       csalódik

van   nincs       elakad

SIKER,   MEGÍGÉR 


van   nincs       táplál

van   nincs       belefér

ETET,   TELJESÍT 


Elemi olvasáskészség: szójelentés-olvasás

Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között!

Lehet, hogy az összes jelentésnek megfelel nagybetűs szó. Lehet, hogy egyik jelentésnek sem felel meg nagybetűs szó. Az is lehet, hogy egy vagy néhány jelentésnek megfelel nagybetűs szó, a többinek nem.

Példa:

van   nincs        'földieper'

van   nincs        'sorba ültetett fák'

van   nincs        'kecsegtet'

van   nincs        'otthonos berendezésű'

van   nincs        'nő, akinek unokája van'

IGÉR,  AHOVA,  KIVÁG,  SZAMÓCA,  NAGYANYA


van   nincs        'valami van az eszében'

van   nincs        'amit véghez lehet vinni'

van   nincs        'gazdasági ügyben, kérdésben dönt'

van   nincs        'a jelenlegi időben'

van   nincs        'kivonja magát a felügyelet alól'

BÁBU,  HATÁROZ,  ITTHON,  CÁPA,  POZITÍV 


van   nincs        'általánosan követett cselekvési mód'

van   nincs        'hangosan elolvas'

van   nincs        'állán szakállszerű szőrzetet viselő háziállat'

van   nincs        'közösség egységes véleménye'

van   nincs        'ezen kívül'

EMELLETT,  KECSKE,  MIKÖZBEN,  SZOKÁS,  TÁRSADALOM 


van   nincs        'munkát gyorsan elvégez'

van   nincs        'a megjelölt pontos helyig'

van   nincs        'csak a beavatottak által ismert'

van   nincs        'a maira következő nap'

van   nincs        'rövidesen összevissza totyog'

ÉRTÉK,  HOLNAP,  MÁSIK,  TITKOS,  VÁLOGAT 


van   nincs        'ahogyan, amilyen fegyelmezetten'

van   nincs        'az év tizenkettedik hónapja'

van   nincs        'játszásra kijelölt völgy'

van   nincs        'gépek hajtóereje'

van   nincs        'takarmánynövény'

ÁTLAGOS,  CSÍP,  DECEMBER,  MEGJEGYEZ,  EGYRÉSZT 


van   nincs        'elmondja sérelmeit'

van   nincs        'hamarosan, azonnal'

van   nincs        'mámoros részeg'

van   nincs        'akiről szó van'

van   nincs        'az év tizedik hónapja'

GÖRÖG,  ILLETŐ,  JEGYZŐ,  MOGYORÓ,  PANASZKODIK