eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2010 - anyanyelv 2. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (17:23)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2010 - anyanyelv 2. változat1. feladat     (3 pont)

Egy-egy betűvel egészítsd ki az alábbi betűsorokat úgy, hogy értelmes szavakat kapj!

Például: _üze_ : füzet

a) _örö_

b) _alá_

c) Figyeld meg a szavak hangrendjét, majd folytasd a sort!

Például: havas – heves         karom – kérem

boka – ………         tárul – ………


2. feladat     (4 pont)

Párosítsd a két csoport rokon értelmű szólásait! Írd a második csoport szólásainak betűjelét a megfelelő pontsorra! Minden betűt csak egy helyre írhatsz!

a) lóvá tesz ………

b) átesik a ló másik oldalára ………

c) szórja a pénzt ………

d) vaj van a fején ………

 

A) túllő a célon

B) az orránál fogva vezet

C) valami van a füle mögött

D) madarat lehet vele fogatni

E) nagy lábon él

F) a sarkára áll


3. feladat     (3 pont)

    Olvasd el figyelmesen alábbi párbeszédet!

    A kollégiumból hazatérő fiút édesanyja kérdezgetni kezdi.

    – Tetszik az iskola? – Igen.

    – Elegendő az ennivaló? – Igen.

    – Van sportolási lehetőség? – Persze.

    – Sokat kell tanulni? – Igen.

    – Van már kedvenc tantárgyad? – A kommunikáció.

a) Milyen jellegű vagy milyen típusú mondatokkal válaszol a fiú az első négy kérdésre?

…………………………

b)–c) Fogalmazd meg egy-két teljes mondattal, hogy miért meglepő a fiú utolsó válasza!

Ügyelj a világos, választékos fogalmazásra!

…………………………


4. feladat     (6 pont)

Szófajuk alapján írd az ábra megfelelő helyére a felsorolt szavakat!

ásító, olló, véső, nyávogó, tanító, kendő


5. feladat     (6 pont)

A következő mondat halandzsanyelven íródott. Írd be a pontsorokra a megadott szerkezeti ábrának megfelelő mondatrészeket!

A gézmás lápiban bajbókosan csihogtak a vihorák gimbói.


6. feladat     (4 pont)

Olvasd el figyelmesen a verset, majd válaszolj a kérdésekre!

Kányádi Sándor: Három holló

Ül a havon

három holló.

Mind a három

nagyothalló.

    

Fújhat a szél,

zúghat-búghat,

ők a hóról

nem mozdulnak.

    

Közepén a

fehér télnek

moccanatlan

feketéllnek.

a) Mindhárom versszakban van egy-egy olyan szó vagy szókapcsolat, amely a hollók mozdulatlanságára utal. Írd ki mindegyiket!

    1. versszak: …………………………

    2. versszak: …………………………

    3. versszak: …………………………

Igazak vagy hamisak az alábbi állítások a fenti versről? Karikázd be a megfelelő szót!

b) Az 1. versszakban található alliteráció (betűrím).     igaz – hamis

c) Mindhárom versszakban előfordul páros rím.     igaz – hamis

d) A versben található hangutánzó szó.     igaz – hamis


7. feladat     (7 pont)

Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Tóth Krisztina: Hangyatérkép

(részlet alapján)

Nagymama mindig tudta, hogy milyen idő lesz. Néha ki se jött a kisházból, csak a derekát lapogatta, feküdt a tarkabarka, a környék kukáiból összeguberált párnákon, és nyögdécselt: Gyön a hideg. Volt ott abban a kisházban minden. A magasra tornyozott, narancssárga műszőrmével letakart ágyon vedlett mackók és félkarú babák ültek. A falak mentén mindenütt kartondobozok álltak, ezekbe nagymama az éjszakai körutakon összeszedett foszlott anyagokat, ágyneműhuzatokat, rongyokat tömte be, egyre nehezebben egyébként, úgyhogy lassanként mindent elborítottak a szanaszét heverő ruhafoszlányok, függönydarabok.

A székeket rég nem lehetett használni, sőt, megtalálni is nehezen, két alaktalan domb jelezte csak, hogy a szoba közepén valaha le lehetett ülni. Egy idő után Sulival* egy madzagot feszítettek keresztbe a szobán, és erre akasztgatták az újabb szerzeményeket: száradó banánhéjat, mert az szépen csörög. Lopótököt, durcás arcú gömbhalat, újságból kivágott képet ruhacsipesszel felfogatva. És rajzoltak mindenhová. Rajzoltak a falra, rajzoltak a félig üres füzetekbe. Nagymama a villanykapcsolók köré is nevető emberfejeket rajzolt, a falra pedig hosszú, virágzó indákat, színes növényeket, majmocskákat, nyelvét kiöltő ördögöt.

(*Suli: a szövegben szereplő gyermek beceneve.)

a) Miért szerette a nagymama és Suli a száradó banánhéjat?

…………………………

b) Mit NEM rajzolt a nagymama a falra? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

    A) ördögöt

    B) sárkányt

    C) emberfejeket

    D) majmokat

c) Miért nem lehetett leülni a székekre? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

    A) Mert mindegyik el volt törve valahol.

    B) Mert madzagokat feszítettek rájuk.

    C) Mert úgy tele voltak pakolva.

    D) Mert nagyon piszkosak voltak.

d) Keresd meg és írd ki az első bekezdésből az alábbi szavak rokon értelmű párját!

    A) összeszedett: …………………………

    B) foszlott: …………………………

e) Karikázd be annak a szópárnak a betűjelét, amelyik a novella szereplőire és életükre leginkább illik!

    A) szomorú és unalmas

    B) komor és barátságtalan

    C) vidám és szegényes

    D) izgalmas és kényelmes

f) Melyik írói eszköz fejezi ki a legjobban a szereplők gyűjtögető életmódját? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!

    A) ellentét

    B) felsorolás, halmozás

    C) a tájnyelvi „gyön” kifejezés

    D) hasonlat


8. feladat     (5 pont)

Az alábbi szavak közül ötöt rosszul írtunk. Írd le helyesen ezeket a szavakat!

kacaly, játszuk, eggyütt, Tóthtal, bábu, 1-jén,

Atlanti óceán, áldogál, kulturális, rigolyás

…………………………


9. feladat     (2 pont)

Javítsd ki az alábbi mondatok hibáit! Írj le az általad helyesnek tartott megoldások közül egyet-egyet a pontsorokra!

a) Az Amerikai Egyesült Államok felvették a kapcsolatot az Európai Unióval.

…………………………

b) József Attila korán elvesztette édesanyját, aki később sok versben emlékezett a „Mamá”-ra.

…………………………


10. feladat     (10 pont)

Írj 10–12 mondatos fogalmazást, amelyben szerepel a következő mondat: Nem gondoltam volna, hogy sikerülni fog.

…………………………

…………………………