eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2007 - matematika 2. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (16:30)
Kapcsolódó tantárgy: matematika

Felvételi a 9. évfolyamra 2007 - matematika 2. változat


1. feladat     (5 pont)

Határozd meg a k,l és m értékét, ha

k = egy derékszögű háromszög legnagyobb szögének mérőszáma fokokban

     k =

     l =

     m =

Számítsd ki az  értékét!

     n =


2. feladat     (5 pont)

Ilonka néni öt, egymás melletti ágyás közül kettőbe salátát (S), háromba paprikát (P) szeretne ültetni úgy, hogy két szomszédos ágyásba ne kerüljön saláta.

Például:

 

Keresd meg a megadott példától eltérő és a feltételeknek megfelelő összes lehetséges beültetést! Írd be az alábbi ábrákba a saláta (S) és a paprika (P) betűjelét!

(Lehet, hogy több ábra van, mint ahány különböző eset.)


3. feladat     (4 pont)

A nekeresdi gimnázium 9. b osztályában a tanulók negyede bejáró, harmadrésze kollégista, 15-en pedig Nekeresden laknak (tehát nem bejárók és nem kollégisták).

a) Az osztály hányad részét alkotják a bejárók és a kollégisták összesen?

    

b) Mennyi a kollégisták és a bejárók számának az aránya?

    

c) Hány tanulója van a nekeresdi gimnázium 9. b osztályának?

    


4. feladat     (5 pont)

A grafikon a benzin egész forintokban megadott, literenkénti árának egy éves alakulását mutatja.

 

a) Hány hónapban volt a benzin ára 272 forintnál magasabb?

    

b) Hány forint volt a legmagasabb és a legalacsonyabb ár különbsége?

     Ft

c) Mennyivel kellett többet fizetni 25 liter benzinért októberben, mint márciusban?

     Ft

d) Hány Ft volt a benzin átlagos ára a nyári hónapokban (június, július, augusztus)?

     Ft


5. feladat     (5 pont)

Gabi egy perselybe gyűjtötte a vásárláskor visszakapott kétforintosokat és ötforintosokat. Karácsony előtt összeszámolta a persely tartalmát. Az összegyűjtött 157 darab pénzérme értéke 503 forint volt.

Hány kétforintos és hány ötforintos volt a perselyben?

     db kétforintos

     db ötforintos

Írd le a megoldás menetét is!


6. feladat     (5 pont)

Az ábrán látható ABCD négyzet 6 cm oldalhosszúságú.

 

a) Mekkora az ABCD négyzet területe?

     cm2

b) Mekkora az ADF háromszög területe?

     cm2

c) Mekkora az ABE háromszög területe?

     cm2

d) Mekkora az AEBF négyszög területe?

     cm2


7. feladat     (5 pont)

Zsófi iskolai szekrényén egyszerű számkombinációs lakat van, de sajnos elfelejtette a lakat kódját. Először csak arra emlékezett, hogy a kód olyan háromjegyű szám, amiben a 2, 3, 4 számok mindegyike pontosan egyszer szerepel.

a) Hány kombinációt kellene kipróbálnia, hogy biztosan ki tudja nyitni a lakatot?

    

b) Mielőtt a próbálgatásnak nekilátott volna, eszébe jutott, hogy a háromjegyű kódszám a fenti feltételek mellett még páros is. Ennek ismeretében hány kombinációt kellene kipróbálnia, hogy biztosan ki tudja nyitni a lakatot?

    

c) Tovább gondolkozva még arra is visszaemlékezett, hogy nem csak páros, hanem néggyel is osztható a háromjegyű kódszám. Így legfeljebb hány kombinációt kell kipróbálnia, hogy biztosan ki tudja nyitni a lakatot?

    


8. feladat     (4 pont)

Döntsd el, hogy melyik igaz, illetve melyik hamis az alábbi állítások közül!

a) Minden deltoidnak pontosan két hegyesszöge van.

    igaz

    hamis

b) A 2007 prímszám.

    igaz

    hamis

c) Minden háromszögnek van olyan szöge, amelyik legalább 60°-os.

    igaz

    hamis

d) Bármely két természetes számra teljesül, hogy ha a szorzatuk páros, akkor az összegük is páros.

    igaz

    hamis


9. feladat     (6 pont)

Egy 2 cm élhosszúságú tömör kockának az egyik lapjára ráragasztottunk egy 1 cm élhosszúságú kockát az ábra szerint.

 

a) A keletkezett testnek hány éle van?

    

b) A keletkezett testnek hány lapja van?

    

c) Hány cm3 a keletkezett test térfogata?

     V = cm3

d) Hány cm2 a keletkezett test felszíne?

     A = cm2


10. feladat     (6 pont)

Két bank különböző ajánlatot ad a kétéves lekötött betétekre.

Az Aranybank egy év leteltével 10% kamattal megnöveli a betétet, majd ennek a megnövelt összegnek a 10%-át számolja hozzá a második év végén kamatként. A Boldogságbank egyszerűen a betét 120%-át fizeti ki a két év leteltével.

Aladár 500 eurót helyezett el az Aranybankban kétéves lekötésre. Béla a Boldogságbankban helyezett el egy összeget szintén kétéves lekötésre. A két év elteltével 960 euró volt a számláján.

a) Hány eurót helyezett el a bankban Béla?

     

b) Hány euró volt Aladár számláján egy év múlva?

      €

c) Hány euró volt Aladár számláján a második év végén?

      €

d) Az Aranybank a két évre lekötött betétekre összességében hány százalék kamatot ad?

      %