eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2007 - anyanyelv 1. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (19:29)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2007 - anyanyelv 1. változat1. feladat     (2 pont)

Fentről lefele növeld a következő szavakban a betűk számát, egészítsd ki még két elemmel!


2. feladat     (3 pont)

Egy teafőző készülékhez kaptuk az alábbi külföldi használati utasítást. Javítsd ki! Fogalmazd meg három mondatban helyes magyarsággal!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Teafőző

Megnyit teteje készüléknek. Tartály bele víz, jel pirosig. Filter bele tesz tea egy, azután főzőt teát kapcsol be.

......................................................


3. feladat     (3 pont)

Fogalmazd meg a következő szólások, kifejezések jelentését!

a) Bújja a könyvet:

......................................................

b) Hazudik, mintha könyvből olvasná:

......................................................

c) Ez nekem kínai:

......................................................


4. feladat     (6 pont)

Olvasd el figyelmesen a szöveget!

Tamási Áron: Ábel a rengetegben

(részlet)

Az idő szép verőfényes volt, s a fahordás is úgy megindult, hogy alig győztem kormányozni a sok szekeres embert, aki mind kevesebbet akart a kiszabott árnál fizetni, de többet akart a rendesnél a szekérre rakni. Az én emberem is visszajött, vagyis ama szekeres, aki a bútorzatot hozta volt, s akinek fát is ígértem az olvasmányok ellenében. A tarisnyájából néhány könyvet és füzetet vett elé, s így szólt:

– Ez sok fát ér, hé!

Azt feleltem neki, hogy várjon, amíg mindenki elmegy, mert meg akarom apróra nézni a lelki táplálékot. Valójában azonban azért marasztottam a végire, mert mások előtt nem akartam vásárolni véle. Amikor aztán már mindenki elment, megnéztem a könyvet. Az egyik Gulliverről szólt, amit későbben az ősz és tél folyamán kétszer is elolvastam. A másiknak A hős fiúk volt a címe, s a negyvennyolcas időket beszélte. A harmadik Petőfi Sándor összes verseit tartalmazta. Ezenkívül hozott még negyven darab Nick Carter című füzetet, amelyekről akkor még nem is gondoltam volna, hogy később legnagyobb kincseimet képezhessék.

– Hát mit számított ezekért? – kérdeztem.

– A három könyvért egy szekérrel s a füzetekért is egy szekérrel – felelt az ember, akit Dávid Pálnak hívtak. (…)

– Egy jó terü fát adok érte – mondtam. – Ha jó, jó, ha nem, nem.

Pali bácsi visszatette a könyveket a tarisnyába, és így szólt:

– Inkább én olvasom el, s úgy is többet ér.

A szívem szakadt volna, ha visszatette volna, s így aztán mégis megadtam neki a két szekér fát. Még nem járhatott messze, amikor nekifogtam az olvasásnak. A füzeteket vettem elsőnek, s én bizony úgy belébolondultam abba a Nick Carterbe, hogy egyszer csak azon vettem észre magamot, hogy nehezen látok. Feltekintettem a betűkről, s hát a szürkület vastagodik.

Írd le saját szavaiddal a szöveg alapján az alábbi kifejezéseket!

a) kormányozni:......................................................

b) kiszabott ár:......................................................

c) marasztottam:......................................................

Fejezd ki másképpen a mondatok egy-egy kiemelt szavát, illetve szavait!

d) Feltekintettem a betűkről, s hát a szürkület vastagodik.

......................................................

e) …..s én bizony úgy belébolondultam abba a Nick Carterbe…..

......................................................

f) Írd le, hogy miért nevezte Ábel a könyveket lelki tápláléknak!

......................................................


5. feladat     (4 pont)

Diákok dolgozatából idézünk. Fogalmazd meg, mi a hiba az alábbi mondatokban!

a) Kölcsey pesszimista szemmel írta a Himnuszt.

......................................................

b) Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.

......................................................

c) A déli féltekén akkor van nyár, amikor a Nap merőlegesen süt a baktériumra.

......................................................

Javítsd ki a mondatot!

d) A szarvasmarha termelése eredményes volt.

......................................................


6. feladat     (7 pont)

Ábrázold a tanult módon a tagmondatok összefüggését az alábbi mondatokban! Nevezd meg az összetett mondat fajtáját is!

Feltekintettem a betűkről, s hát a szürkület vastagodik.

a) Ábra:

b) Mondatfajta: ......................................................

Amikor aztán már mindenki elment, megnéztem a könyvet.

c) Ábra:

d) Mondatfajta: ......................................................

e-g) Írj egy, az ábrának megfelelő egyszerű mondatot!

A mondat: ......................................................


7. feladat     (6 pont)

a) Pótold a hiányzó j vagy ly betűt a mondatokban!

A fogo… fogán fog…uk van. Be fog…uk tömni.

Nevezd meg a táblázatban megadott szavak toldalékát!

szó

toldalék fajtája

b) fogász

 

c) fog(a)k

 

d) fogban

 

Írj egy-egy mondatot a következő szavakkal, hogy a jelentésbeli különbséget érzékeltesd!

e) egyszer egy

......................................................

f) egyszeregy

......................................................


8. feladat     (4 pont)

Húzd alá azt a kifejezést, amelyiknek a jelentése eltér a többitől!

a) csúfondáros, epés, mérges, csípős, szarkasztikus, gunyoros

b) szerteszét, össze-vissza, szanaszét, bonyolultan, felfordulva

Írj az alábbi szavakhoz egy-egy rokon értelmű szót!

c) jókedvű, …………………

d) óbégat, …………………


9. feladat     (4 pont)

Tréfás karikatúrát látsz. Írd le, min alapul a nyelvi humor!

a) ......................................................

b) Írd le a pontsorra, hogy min alapul következő nyelvi játék!

     „- Hogy hívják a fázós jegesmacit? - Dermedve.”

     ......................................................

Összekevertük a betűket, illetve a betűjegyeket. Írj a pontsorra egy-egy szót!

c) ylöhg ...............................................

d) zűbet ................................................


10. feladat     (11 pont)

Győzd meg a barátodat vagy barátnődet három érvvel, hogy érdemes elolvasnia az általad ajánlott könyvet!

„Nekem tetszett, olvasd el Te is!”

......................................................

......................................................