eMent☺r

Tanulni sohasem késő.

Felvételi a 9. évfolyamra 2006 - anyanyelv 2. változat

Mányoki Zsolt - 2017. dec. 10. (19:37)
Kapcsolódó tantárgy: magyar nyelv és irodalom

Felvételi a 9. évfolyamra 2006 - anyanyelv 2. változat1. feladat     (3 pont)

a) Felelj úgy a kérdésekre, hogy értelmes szavakat kapj!

Mitek? re..........

Mikor? cu..........

Mikor? bo..........

Miér’? gyök..........

b) Húzd alá, hogy miért lehet humoros a Vidor Miklós művéből való szöveg!

Zebra zebra

zsebre zabra

habra rebbents,

hebrents babra

ugra-bugra, zsupsz a sutra,

pulyka húzta, pudva, dudva,

lukba rúgva fúlt a kútba.”

értelmetlen – nyelvtörő a szöveg – távoliak a rímek – meghökkentő a szójáték

c) Írd át a halandzsaszöveget értelmes mondattá a példához hasonlóan!

Pl. Egy ronta vitrálozott a héren. → Egy autó dudált az úton.

„Verhes digáján bős cselenték dengereltek.”

......................................................

......................................................


2. feladat     (4 pont)

Írj egy-egy olyan mondatot, amelyben az alábbi szókapcsolatok jelentése megmarad, de a szegi ige nem szerepel újra bennük!

a) kenyerét szegi – ......................................................

b) nyakát szegi – ......................................................

c) a terítőt szegi – ......................................................

d) szavát szegi – ......................................................


3. feladat     (5 pont)

Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, amely az Illem, etikett, protokoll című könyv alapján készült!

Egy kis étkezéstörténet

Először nyersen ettünk mindent, aztán feltaláltuk a tüzet, a sütés-főzést, a párolást és minden rafinériát, a főzés már lassan művészetté vált. Évszázadok alatt kialakult a mai étkezési kultúra.

Erős Ágost szász választófejedelem a lakoma előtt és után a vendégeket lemérette: a súlynövekedés elérte a két, két és fél kilót. Volt 400 fogásból álló ebéd is. Az etikett történelme ismer olyan fényes lakomát, amelynek menüjét a résztvevők 8 óra alatt sem voltak képesek végigenni; ez manapság már semmiféleképpen sem jelent követendő példát.

A kanál eredetileg rövid nyelű volt és nem mint ma, kézbe, hanem ökölbe fogták. A villa Bizáncból került európai használatba.

A kés mindig az étkezés nélkülözhetetlen eszköze volt. Apor Pétertől idézve: „Kést senkinek sem adtanak, (mivel minden nagyúrnak) az öviben hátul az hüvelyiben volt az kése, mikor asztalhoz ült, kivette és evett vele, egy hüvelyben két kis kések volt és egy villájuk, az sinorra övekhez kötötték, hosszan sinorral az előruhájok mellett lebocsáták…”

Az ételeket egy nagy tálban hordták fel, ebből kézzel vettek. Az egyes fogások után az étekfogók tálakat hordtak körül az ujjak lemosására.

Az étkezési ceremóniához változó szokások és illemszabályok társulnak.

A tukmálás rossz magyar szokás. Nálunk megszokott, de egy külföldi számára az erőltetést jelenti, hiszen hozzászokott, hogy ha kér még, akkor az első kínálásra vegyen. Honfitársaink viszont könnyen csalódhatnak, ha azt hiszik, hogy külföldön illik elsőre elutasítani a kínálást, mert ott ezt komolyan veszik, és nem kínálnak még egyszer.

Értelmezd a szöveg alapján a következő szavakat, kifejezéseket, illetve mondatot, majd írd át a köznapi nyelvhasználatnak megfelelően!

a) „(Feltaláltunk minden) rafinériát”: ......................................................

b) „manapság”: ......................................................

c) „adtanak”: ......................................................

d) „két kis kések volt”: ......................................................

e) „Az étkezési ceremóniához változó szokások és illemszabályok társulnak.”:

......................................................


4. feladat     (3 pont)

a) Írj három rokon értelmű szót az iszik igéhez!

......................................          ......................................          ......................................

b) Húzd alá az idézet szimbolikus jelentését!

„...tányérunk csak falakra való,”

silány anyagból készült – máshol nincs helye – rossz az étel – szegények vagyunk

c) Fogalmazd meg egy mondatban, hogy mit jelent a tukmál ige!

......................................................

......................................................


5. feladat     (2 pont)

a) Húzd alá, hogy milyen hangulatot közvetít az alábbi szöveg!

Vérünkben rejtett muzsika dalol

napos keletnek szent, idegen kincse

s amíg egy cseppig él az ősi vér

napos kelet szent ritmusa zenél;

nincs oly erő, mely szavunk elveszítse.”

közömbös – bizalmaskodó – kedveskedő – udvarias – ünnepélyes

b) Húzd alá, hogy milyen költői eszközökkel fejezi ki az általad jelzett hangulatot a költő!

ellentét – megszemélyesítés – kicsinyítés – fokozás – szinesztézia


6. feladat     (3 pont)

Az alábbi képvers Petőfi sorait juttatja az eszünkbe. Az eredeti verssorok a következők:

Oh természet, oh dicső természet!

Mely nyelv merne versenyezni véled?”

a) Mit fejez ki Petőfi a szembeállítással?

......................................................

b) Milyen eszközökkel fejezi ki Petőfi gondolatát a modern képvers?

......................................................


7. feladat     (3 pont)

Fejtsd meg, hogy melyik fogalomról olvasol a bekeretezett szövegben!

a) Írd ide! ......................................................

Két személy találkozásakor a barátságos illetése egymás kezének, annak jelzése, hogy békés szándékkal közelednek egymáshoz. Olyan mozdulat, gesztus, amelyet két személy összetalálkozáskor kölcsönösen tesz egymással köszönés, üdvözlés, megegyezés, alku, köszönet, részvét stb. céljából.

b-c) A fenti példához hasonlóan fogalmazd meg, hogy mi a meghívó!

......................................................

......................................................


8. feladat     (6 pont)

Olvasd el az alábbi versszakot, majd válaszolj a kérdésekre!

Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,

Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;

Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,

Természete már ez magyar embereknek.”

a) Milyen viszony van az első és a második sorban levő tagmondatok között?

......................................................

b) Milyen viszony van az aláhúzott tagmondat és az előtte lévő tagmondat között?

......................................................

c-f) Elemezd aláhúzással a második sorban levő tagmondatot!


9. feladat     (6 pont)

Egészítsd ki a szavakat! Írd be az odaillő betűket az üres négyzetekbe a megfelelő helyesírási szabály szerint!

a)

b)

c)

d)

e)

f)


10. feladat     (15 pont)

Válassz az A), B), C) témák közül kettőt, és alkoss három-négy mondatos szövegeket!

A) Írj egy monológot, amelyben anyukádnak/apukádnak elmondod, hogy mit ennél szívesen a születésnapodon!

.................................................... Anyu/Apu!

......................................................

B) Írj egy levelezőlapot a barátodnak/barátnődnek, amelyben beszámolsz arról, hogy disznótorban vagy lakodalomban voltál!

Szia, ....................................................!

......................................................

C) Írj egy megrendelést egy étterembe, amelyben az osztálykirándulás egyik napjára megrendeled az ebédet a 30 fős osztálynak!

Tisztelt ....................................................!

......................................................

Végül írj egy-két mondatos SMS-t, rövid üzenetet haza, hogy miként érezted magad a feladatlap megírása alatt és most, hogy a végére értél!

......................................................