Általános iskola - matematika

Ez az oldal a matematikai alapkészségek elsajátításában ill. gyakorlásában, felfrissítésében kíván segítséget nyújtani.

Minden témakörben kiválasztható a feladatok száma és az egy feladatra jutó maximális idő (időkorlátot nem szükséges beállítani). A válasz minden esetben szám (mértékegységet vagy más szöveges adatot nem kell megadni.)

A témaköröket folyamatosan bővítjük, várunk minden észrevételt, javaslatot!

Alapműveletek

szorzótábla

szorzás kétjegyű számmal

bennfoglalótábla

összeadás/kivonás (az egész számok körében)

összeadás/kivonás (a természetes számok körében)

műveleti sorrend  

műveleti kirakó
   
Római számok

római szám → arab szám

arab szám → római szám
 
Közönséges törtek

törtek összeadás/kivonása

törtek szorzása

törtek osztása

vegyesszám → tört

tört → vegyesszám

törtek egyszerűsítése
Egyéb

kombinatorika

százalékszámítás

mértékegységváltás

tesztek

tesztek

logika-szövegértés

geometria