Változások az érettségi vizsga értékelésének szabályaiban

Az 2012-2013-as tanévtől kezdve az érettségi vizsga értékelésének szabályai a következőképpen változnak:

  Középszint Emelt szint
jeles (5) 80 - 100 % 60 - 100 %
jó (4) 60 - 79 % 47 - 59 %
közepes (3) 40 - 59 % 33 - 46 %
elégséges (2) 25 - 39 % 25 - 32 %
elégtelen (1) 0 - 24 % 0 - 24 %

Aki matematikából nem érte el a 25 pontot, de legalább 12 pontot szerzett, szóbeli vizsgát tehet.
A szóbelin maximum 50 pont érhető el. Az elégséges osztályzathoz a szóbeli és írásbeli vizsgarész összpontszámának el kell érnie a 38-at.