Online érettségi – 2003. (próba)


1. feladat

Mennyi zsír van abban a fél literes tejeszacskóban, amelynek felirata szerint a zsírtartalma 2,8%?

dl  (3 pont)


2. feladat

a. Mennyi log232 pontos értéke?

(2 pont)

b. Írja fel a  hatványt olyan alakban, hogy ne szerepeljen benne negatív kitevő!

(2 pont)


3. feladat

Oldja meg a következő egyenlőtlenséget a valós számok halmazán:

(2 pont)


4. feladat

Legalább mekkora átmérőjű hengeres fatörzsből lehet kivágni olyan gerendát, amelynek keresztmetszete egy 20 cm × 21 cm-es téglalap? Válaszát indokolja!

átmérő = cm  (3 pont)


5. feladat

Egy iskolai bajnokságban 5 csapat körmérkőzést játszik. (Mindenki mindenkivel egyszer játszik.) Az ábra az eddig lejátszott mérkőzéseket mutatja. A nyíl mindig a győztes felé mutat. Döntetlen esetén az összekötő vonal mindkét végén nyíl van.

A csapat győzelem esetén 2 pontot, döntetlen esetén 1 pontot kap, vereség esetén pedig nem kap pontot.

a. Kinek hány pontja van ebben a pillanatban? (2 pont)

A: pont

B: pont

C: pont

D: pont

E: pont

b. Hány mérkőzés van még hátra?

(2 pont)


6. feladat

Egy dobozban 5 piros golyó van. Hány fehér golyót tegyünk hozzá, hogy a fehér golyó húzásának valószínűsége 80% legyen? Válaszát indokolja!

(4 pont)


7. feladat

Az Alföldön térképészeti méréseket végeznek. Egy egyenes útszakasz A pontjából is vezet egy út a C-vel jelölt faluba, és az út távolabbi B pontjából is. Teodolittal (vízszintes és magassági szögek mérésére egyaránt alkalmas műszerrel) megmérik azt, hogy az első út 45˚-os, a második 78˚-os szöget zár be az AB úttal.

Mekkora szögben látszik a faluból az AB útszakasz a teodolitban?

°  (2 pont)


8. feladat

Júniusban a 30 napból 12 olyan nap volt, amikor 3 mm-nél több, és 25 olyan, amikor 7 mm-nél kevesebb csapadék esett.

a. Hány olyan nap volt, amelyen 7 mm vagy annál több csapadék esett?

(2 pont)

b. Hány olyan nap volt, amikor 3 mm-nél több, de 7 mm-nél kevesebb csapadék esett?

(2 pont)


9. feladat

Mennyi a  szám reciproka? Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (2 pont)

    A

    B

    C

    D

    E 0


10. feladat

Állapítsa meg a valós számok halmazán értelmezett  függvény zérushelyeit!

x1 = (1 pont)

x2 = (1 pont)