Online érettségi – 2004. (próba)


1. feladat

Egy faluban 1200 szavazati joggal rendelkező lakos él. Közülük a polgármester-választáson 75% vett részt. Hányan mentek el szavazni?

A szavazók száma: (2 pont)


2. feladat

Anna, Bori és Cili moziba mennek. Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé? Írja le a megoldás menetét!

A lehetséges sorrendek száma: (3 pont)


3. feladat

Határozza meg a valós számok halmazán értelmezett f(x) = x2 + 3 függvény értékkészletét!

Az értékkészlet: (2 pont)


4. feladat

Adott az A (2; –5) és B (1; 3) pont. Határozza meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit!

A felezőpont koordinátái: ( ; ) (2 pont)


5. feladat

Adott az f függvény grafikonja. Olvassa le az f(x) ≤ 0 egyenlőtlenség megoldáshalmazát!

Az egyenlőtlenség megoldáshalmaza: (2 pont)


6. feladat

Adott a következő kilenc szám: 1; 2; 2; 2; 3; 3; 4; 5; 6. Válassza ki a helyes állítást az alábbiak közül! (2 pont)

    A) Az adatsor átlaga 2.

    B) Az adatsor módusza 2.

    C) Az adatsor mediánja 2.


7. feladat

Egy öttagú társaságban a házigazda mindenkit ismer, minden egyes vendége pedig pontosan két embert ismer. (Az ismeretségek kölcsönösek.) Szemléltesse rajzzal az ismeretségeket! (2 pont)


8. feladat

Egy nagyvárosban élő, egyetemet vagy főiskolát végzett személyek számának alakulását mutatja az alábbi grafikon. Hány diplomás lakója lesz a városnak 2010-ben, ha számuk ugyanolyan mértékben nő, mint 1990 és 2000 között?

A diplomás lakosok száma 2010-ben: (2 pont)


9. feladat

Adott két intervallum: ]–1; 3[ és [0; 4].

a) Ábrázolja számegyenesen a két intervallum metszetét! (2 pont)

b) Adja meg a metszetintervallumot!

A két intervallum metszete: (1 pont)


10. feladat

Minden fekete hajú lány szereti a csokoládét.

Válassza ki a fenti állítás tagadását az alább felsoroltak közül! (3 pont)

    A) Van olyan fekete hajú lány, aki szereti a csokoládét.

    B) Nincs olyan fekete hajú lány, aki nem szereti a csokoládét.

    C) A nem fekete hajú lányok szeretik a csokoládét.

    D) Van olyan fekete hajú lány, aki nem szereti a csokoládét.

    E) A nem fekete hajú lányok nem szeretik a csokoládét.


11. feladat

Egy derékszögű háromszög köré írható körének sugara 8,5 cm, egyik befogója 2,6 cm. Mekkora a derékszögű háromszög átfogója és a másik befogója? Írja le a megoldás menetét!

Az átfogó: cm. (2 pont)

A másik befogó: cm. (2 pont)


12. feladat

Ábrázolja az  függvényt a [–1; 7] intervallumon! (3 pont)